Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện Công tác thẩm định giá bất động sản tại công ty Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện Công tác thẩm định giá bất động sản tại công ty Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp

  MỤC LỤC
  Lời nói đầu .5
  1.Sự cần thiết của đề tài .5
  2.Mục đích nghiên cứu của đề tài 6
  3.Phạm vi nghiên cứu của đề tài .6
  4.Phương pháp nghiên cứu của đề tài 6
  5.Kết cấu của đề tài 7
  Chương 1: Những lý luận chung về Thẩm Định Giá trị Bất Động Sản
  Bất động sản 8
  1.1.1. Khái niệm 8
  1.1.2. Thuộc tính của bất động sản .8
  1.1.3. Đặc trưng của bất động sản .9
  1.2. Thẩm định giá trị bất động sản .10
  1.2.1. Khái niệm .10
  1.2.2. Cơ sở giá trị thẩm định giá bất động sản 11
  1.2.2.1. Cơ sở giá trị thị trường 11
  1.2.2.2. Cơ sở giá trị phi thị trường 11
  1.2.3. Mục đích thẩm định giá .12
  1.2.4. Các nguyên tắc thẩm định giá bất động sản .12
  1.2.4.1 Nguyên tắc sử dụng tốt nhất và hiệu quả nhất .12
  1.2.4.2. Nguyên tắc phù hợp 12
  1.2.5.3. Nguyên tắc cung cầu .12
  1.2.4.4. Nguyên tắc thay thế .12
  1.2.4.5. Nguyên tắc dự kiến các lợi ích tương lai 13
  1.2.5. Các phương pháp thẩm định giá bất động sản 13
  1.2.5.1. Phương pháp so sánh trực tiếp .13
  1.2.5.2. Phương pháp chi phí 17
  1.2.5.3. Phương pháp thu nhập 18
  1.2.5.4. Phương pháp lợi nhuận .19
  1.2.5.5. Phương pháp thặng dư 20
  1.2.6 Quy trình thẩm định giá bất động sản .22
  1.2.6.1. Xác định vấn đề .22
  1.2.6.2. Lên kế hoạch thẩm định giá .23
  1.2.6.3. Khảo sát thị trường và thu thập tài liệu 23
  1.2.6.4. Vận dụng và phân tích tài chính .23
  1.2.6.5. Chuẩn bị và hoàn chỉnh báo cáo thẩm định giá 23
  1.2.6.6. Báo cáo thẩm định giá 23
  Chương II: Công tác thẩm định giá bất động sản tại công ty Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp 24
  2.1 Giới thiệu về công ty 24
  2.1.1 Thông tin chung 24
  2.1.2 Lĩnh vực hoạt động 25
  2.1.3 Danh sách cổ đông sáng lập 25
  2.2.Thẩm đinh nhà số 232 khu Minh Khai 3, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang .26
  2.2.1 Thông tin chung về tài sản thẩm định 26
  2.2.2 Báo cáo kết quả thẩm định giá .27
  2.2.2.1 Thông tin chung .27
  2.2.2.2 Các căn cứ pháp lý .27
  2.2.2.3 Tài sản thẩm định .28
  2.2.2.4 Cơ sở giá trị và nguyên tắc thẩm định giá .30
  2.2.2.5 Ứng dụng các phương pháp thẩm định giá 31
  2.2.2.6 Kết quả thẩm định giá 38

  Chương III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác
  thẩm định giá tại công ty 40
  3.1 Thực trạng công tác thẩm định giá bất động sản .40
  3.1.1 Thực trạng công tác thẩm định giá tại Việt Nam 40
  3.1.2 Thực trạng công tác thẩm định giá tại công ty 41
  3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định giá 42
  KẾT LUẬN .45
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 46

  LỜI MỞ ĐẦU.
  1.Sự cần thiết của đề tài.
  Trên thế giới, nghề thẩm định giá đã xuất hiện từ những năm 1940 và được thừa nhận là một nghề có vai trò quan trọng trong nền kinh tế, nó phục vụ nhu cầu xác định giá trị thị trường một cách khoa học, tại thời điểm, địa điểm cụ thể cho các giao dịch cần thiết đến tính độc lập, khách quan không chịu ảnh hưởng của bên bán hoặc bên mua trong các lĩnh vực về xác định quyền sở hữu, quyền quản lý, mua bán, tính thuế, bảo hiểm cho thuê, cầm cố, thế chấp Đặc biệt đến những năm 1970, là thời điểm thế giới bắt đầu xu thế toàn cầu hóa, khi mà những công ty đa quốc gia phát triển rầm rộ, các cuộc thương lượng về mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp, đầu tư xuyên quốc gia, xuyên lục địa đòi hỏi phải có sự thống nhất trong những tính toán giữa các nước khác nhau, lúc đó các nhà nghiên cứu kinh tế học bắt đầu hoàn thiện kiến thức và thống nhất các nghiệp vụ về thẩm định giá và biến nó trở thành các tiêu chuẩn quốc tế để người làm nghiệp vụ thẩm định giá có cơ sở thực hiện đảm bảo chất lượng khách quan trung thực đảm bảo đáp ứng được các yêu cầu khi hành nghề.
  Vai trò quan trọng của ngành thẩm định giá là như vậy, nhưng đến cuối những năm 1990 của thế kỷ XX, ngành thẩm định giá mới có mặt ở nước ta, khi mà nền kinh tế bắt đầu chuyển đổi từ cơ chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong thời gian đầu xuất hiện, thẩm định giá ở nước ta chủ yếu phục vụ cho các nhu cầu chi tiêu của ngân sách như đấu thầu, mua sắm và đặc biệt là phục vụ nhu cầu cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước.
  Nghề thẩm định giá chính thức phát triển mạnh trên toàn quốc vào khoảng giữa năm 2005, các tỉnh thành phố liên tiếp cho thành lập các trung tâm thẩm định giá trực thuộc các sở Tài Chính theo tinh thần nghị định 101/2005/NĐ-CP và dần chuyển sang mô hình doanh nghiệp vào đầu năm 2008 theo quy định tại Thông tư 67/2006/TT-BTC của Bộ Tài Chính.
  Hiện nay, nghề thẩm định giá tại Việt Nam đã dần đi vào cuộc sống, dịch vụ thẩm định giá đã được mọi thành phần kinh tế trong xã hội quan tâm, sử dụng như một công cụ tài chính phục vụ cho các hoạt động giao dịch về dân sự, kinh tế tư pháp, tài chính ngân hàng nó đã và đang đem lại tiện ích, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng, hợp pháp của công dân, đáp ứng được các yêu cầu đa dạng của các thành phần trong xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế.
  Do nghề định giá bất tài sản mới chỉ xuất hiện ở nước ta nên chắc chắn không thể tránh khỏi bỡ ngỡ, vướng mắc trong quá trình thẩm định như: về quy trình, các phương pháp tiến hành định giá một tài sản Qua quá trình thực tập tại công ty Cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp, em đã được tiếp cận với các nghiệp vụ thẩm định giá thực tế, nhận thấy việc cần thiết phải nâng cao chất lượng cũng như hiệu quả cho công tác thẩm định giá bất động sản tại các công ty phục vụ dịch vụ thẩm định giá là điều rất cần thiết và quan trọng. Và em xin chọn đề tài “Thẩm định giá nhà số 232 khu Minh Khai 3, thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang cho mục đích vay vốn ngân hàng thực hiện tại công ty Cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp”.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài.
  - Vận dụng kiến thức đã học áp dụng vào thực tế.
  - Nghiên cứu tổng quát về dịch vụ thẩm định giá tại công ty cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp
  - Nâng cao sự hiểu biết về ngành thẩm định giá thẩm định giá nói chung và thẩm định giá bất động sản nói riêng.
  3. Phạm vi nghiên cứu.
  - Về không gian: nghiên cứu tại công ty cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp và nghiên cứu ngoài thị trường.
  - Về thời gian: số liệu thu thập được cập nhật năm 2009 – 2010.
  - Nội dung: đánh giá công tác dịch vụ thẩm định giá bất động sản tại công ty Cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp.
  4. Phương pháp nghiên cứu.
  - Phương pháp thu thập thông tin:
  + Thu thập thông tin trên thị trường về giá bất động sản.
  + Thu thập thông tin về bất động sản.
  - Phương pháp tổng hợp và xử lý thông tin.
  - Phương pháp thông kê, tổng hợp, so sánh.
  5. Kết cấu của đề tài.
  Đề tài được nghiên cứu và hoàn thiện ngoài phần lời mở đầu, mục lục, phần kết luận, tài liệu tham khảo gồm:
  Chương I: Một số lý luận chung về thẩm định giá bất động sản.
  Chương II: Công tác thẩm định giá bất động sản tại công ty cổ phần Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp.
  Chương III: Phương hướng và giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định giá tại công ty.
  Do thời gian thực tập có hạn, kiến thức thực tế chưa nhiều, trình độ lý luận và năng lực còn hạn chế, nên chuyên đề thực tập của em không tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong được sự giúp đỡ của thầy giáo để bài viết của em được hoàn chỉnh hơn!

  Xem Thêm: Hoàn thiện Công tác thẩm định giá bất động sản tại công ty Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện Công tác thẩm định giá bất động sản tại công ty Tư vấn và thẩm định giá Doanh nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status