Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  Phần I : Lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm. 1
  Phần II : Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 1
  PHẦN I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 2
  I. THỊ TRƯỜNG VÀ DOANH NGHIỆP 2
  1.1. Quan điểm về thị trường. 2
  1.2. Vai trò của thị trường đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 3
  2.1. Khái niệm doanh nghiệp. 5
  2.2 Phân loại các loại hình doanh nghiệp. 5
  II. VẤN ĐỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 6
  1. Tổng quan về tiêu thụ sản phẩm. 6
  1.1. Khái niệm. 6
  1.2. Bản chất của tiêu thụ. 6
  2. Các bước tiến hành tiêu thụ sản phẩm. 8
  2.1. Nghiên cứu và dự báo thị trường. 8
  2.2. Thiết kế công nghệ và sản phẩm. 9
  2.3 Xúc tiến bán hàng. 10
  2.32. Các kênh phân phối sản phẩm 12
  Kênh 2 cấp 13
  Kênh 3 cấp 13
  Kênh 4 cấp 13
  Nguồn: [5] 13
  2.4. Tổ chức tiêu thụ sản phẩm. 17
  2.5. Phân tích và đánh giá kết quả tiêu thụ. 18
  III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TỐC ĐỘ TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA DOANH NGHIỆP. 18
  2. Nhân tố chủ quan. 22
  1. Quá trình hình thành và phát triển công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 24
  2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty. 25
  3. Quy trình công nghệ. 26
  Nguồn: [3] 28
  4. Bộ máy tổ chức quản lý của công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 28
  5. Đặc điểm về lao động của công ty cổ phần Xi măng Cao Ngạn 32
  Nếu chia lao động theo tiêu chí trình độ 35
  6. Đặc điểm về sản phẩm của công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn: 36
  1. Phân tích một số kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 37
  2. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty. 38
  Đơn vị tính: 1000 Tấn 39
  3. Nhận xét chung về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. 41
  1. Tình hình thị trường xi măng. 42
  2. Công tác mở rộng thị trường của công ty cổ phần Xi măng Cao Ngạn 44
  2.1. Công tác nghiên cứu thị trường của công ty. 44
  Nguồn: [3] 46
  Chi phí khác = VLP + KHTSCĐ + NLSC + Điện nước + CPQLDN + Thuế 47
  ZTB-1sp = ZCX-1sp + CPTTBH 47
  ZTB-1sp: Giá thành toàn bộ một đơn vị sản phẩm 48
  Đơn vị: Đồng/ tấn 48
  2.3. Tổ chức thực hiện chiến lược mở rộng thị trường. 50
  2.4. Đánh giá việc thực hiện chiến lược mở rộng thị trường của công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 52
  1. Những kết quả đã đạt được 52
  2. Những hạn chế cần khắc phục. 54
  3. Những nguyên nhân khác ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm tại Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn. 55
  PHẦN III. CÁC BIỆN PHÁP MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG 57
  TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY 57
  I. MỤC TIÊU PHẤN ĐẤU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN 57
  1. Các chỉ tiêu kế hoạch năm đối với sản phẩm xi măng: 57
  2. Phương hướng mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm Xi măng của công ty Cổ phần xi măng Cao Ngạn trong những năm tới. 57
  II. MỘT SỐ BIỆN PHÁP CỤ THỂ NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG CAO NGẠN 58
  1. Hoàn thiện hoạt động Marketing. 58
  3. Mở rộng mạng lưới bán hàng. 61
  KẾT LUẬN 63
  DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT 64
  DANH SÁCH TÀI LIỆU THAM KHẢO. 65
  MỤC LỤC 66

  LỜI MỞ ĐẦU

  Những thành tựu phát triển kinh tế đất nước ta đạt được trong những năm qua đã khẳng định được sự đúng đắn trong đường lối của Đảng và nhà nước chuyển từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng XHCN. Trong cơ chế đó, mục tiêu của các doanh nghiệp là đáp ứng tốt nhu cầu của thị trường và đạt được mục tiêu lợi nhuận của doanh nghiệp. Để thực hiện được điều đó, vấn đề tiêu thụ trở nên sống còn đói với doanh nghiệp. Qua thời gian thực tập tại công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn cùng với việc tìm hiểu xem xét tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của công ty em thấy HĐSXKD của công ty đã đạt được một số kết quả nhưng bên cạnh đó công ty cũng gặp nhiều khó khăn trong việc mở rộng tiêu thụ sản phẩm. : “ Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn “.
  Ngoài phần lời mở đầu và kết luận chuyên đề bao gồm 3 phần như sau:
  Phần I : Lý luận chung về tiêu thụ sản phẩm.
  Phần II : Tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn.
  Phần III : Những biện pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn.

  Xem Thêm: Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty cổ phần xi măng Cao Ngạn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status