Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ ứng dụng mô hình harry t. Oshima để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng sông cửu long

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. ứng dụng mô hình harry t. Oshima để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng sông cửu long

  MỤC LỤC
  LỜI CAM ĐOAN
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  DANH MỤC CÁC BẢNG, HÌNH VẼ VÀ ĐỒ THỊ
  LỜI MỞ ĐẦU 7
  CHƯƠNG I CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ TRONG NÔNG NGHIỆP 12
  1.1. Tăng trưởng kinh tế bắt nguồn từ nông nghiệp 12
  1.2. Vai trò của nông nghiệp trong phát triển kinh tế 13
  1.2.1. Nông nghiệp kích thích tăng trưởng kinh tế 13
  1.2.2. Nông nghiệp góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế 17
  1.3. Các mô hình, học thuyết phát triển nông nghiệp 18
  1.3.1. Mô hình hai khu vực của Arthus Lewis(1954) 18
  1.3.2. Mô hình ba giai đoạn phát triển nông nghiệp của Todaro (1990) .20
  1.3.3. Mô hình hàm sản xuất tăng trưởng nông nghiệp theo các giai đoạn phát
  triển của Sung Sang Park 21
  1.3.4. Mô hình Harry T. Oshima .21
  1.3.5. Lựa chọn mô hình lý thuyết và mô hình kinh tế lượng để phân tích tác
  động của các nhân tố đến tăng trưởng nông nghiệp .25
  1.4. Tăng trưởng nông nghiệp ở một số quốc gia Châu Á và bài học kinh nghiệm
  rút ra cho vùng ĐBSCL 28
  1.4.1. Tăng trưởng nông nghiệp ở Đài Loan .28
  1.4.2. Tăng trưởng nông nghiệp ở Hàn Quốc 29
  1.4.3. Tăng trưởng nông nghiệp ở Trung Quốc .30
  1.4.4. Bài học kinh nghiệm cho vùng ĐBSCL 32
  KẾT LUẬN CHƯƠNG I .33
  CHƯƠNG II THỰC TIỄN PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬULONG. 34
  2.1 Sự phù hợp của mô hình Harry T. Oshima với bản chất vùng ĐBSCL .34
  2.1.1. Nông nghiệp lúa gió mùa mang tính thời vụ .34
  2.1.2. Lượng mưa cao và mưa theo mùa .36
  2.1.3. Sự nghèo nàn của nền nông nghiệp lúa gió mùa .37
  2.1.4. Ảnh hưởng của nền nông nghiệp lúa nước đến văn hoá lao động và sự ổn
  định xã hội 38
  2.2 Phân tích kinh tế lượng về sự tăng trưởng nông nghiệp vùng ĐBSCL 39
  2.2.1. Thiết lập mô hình kinh tế lượng 39
  2.2.2. Kết quả phân tích mô hình hồi quy 40
  2.2.3. Ý nghĩa các tham số: 41
  2.3 Phân tích kết quả nghiên cứu mô hình kinh tế lượng về sự tăng trưởng nông
  nghiệp giai đoạn 1986- 2006 41
  2.3.1. Lao động trong tăng trưởng nông nghiệp 41
  2.3.2. Thời gian lao động trong tăng trưởng nông nghiệp .48
  2.3.3. Cơ giới hoá trong tăng trưởng nông nghiệp 50
  2.4 Phân tích các nhân tố khác ngoài mô hình tác động đến tăng trưởng nông
  nghiệp vùng ĐBSCL 52
  2.4.1. Yếu tố vốn đầu tư .52
  2.4.2. Tác động của việc ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất 53
  2.4.3. Cơ chế chính sách trong nông nghiệp 53
  2.4.4. Tác động của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế 54
  KẾT LUẬN CHƯƠNG II 56
  CHƯƠNG III MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM ĐẨY MẠNH TĂNG TRƯỞNG NÔNG NGHIỆP
  VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
  58
  3.1. Những xu hướng phát triển và mục tiêu của nông nghiệp, nông thôn vùng
  ĐBSCL. 58
  3.1.1. Xu hướng phát triển nông nghiệp, nông thôn 58
  3.1.2. Mục tiêu phát triển .59
  3.2. Một số giải pháp nhằm đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL 61
  3.2.1. Nhóm giải pháp nhằm tăng thời gian làm việc ở khu vực nông thôn 61
  3.2.2. Nhóm giải pháp hướng tới sử dụng nhiều lao động ở nông thôn 65
  3.2.3. Nhóm giải pháp nhằm nâng cao trình độ cơ giới hoá trong sản xuất 69
  3.2.4. Một số giải pháp khác 71
  3.3. Một số kiến nghị nhằm đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp ĐBSCL 73
  KẾT LUẬN CHƯƠNG III 74
  KẾT LUẬN 76
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤ LỤC
  DANH MỤC CÁC BẢNG

  Bảng 2.1: Cơ cấu lao động theo ngành kinh tế của một số nước (%) .41
  Bảng 2.2. Cơ cấu ngành kinh tế của vùng ĐBSCL .42

  DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ
  Đồ thị 2.1: Xu hướng tăng NSLĐNN trên thế giới .37
  Đồ thị 2.2: Xu hướng tăng NSLĐNN vùng ĐBSCL giai đoạn 1986 – 2006 38
  Hình 1.1: Cân bằng cạnh tranh trên 2 thị trường lao động liên kết bằng di dân .9
  Hình 1.2: Đường hàm sản xuất khu vực nông nghiệp: TPA = f(LA; K, T) 12
  Hình 1.3: Đường cung lao động khu vực công nghiệp .13
  Hình 2.1: Lượng mưa trung bình hàng năm ở các vùng thuộc Châu Á 30

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT
  AFTA Khu vực mậu dịch tự do Asean
  BTA Hiệp định thương mại Việt – Mỹ
  CNH, HĐH Công nghiệp hoá, hiện đại hoá
  GDP Tổng sản phẩm quốc nội
  ĐBSCL Đồng bằng sông Cửu Long
  GTSX Giá trị sản xuất
  KH – CN Khoa học – công nghệ
  LĐNN Lao động nông nghiệp
  NICs Các nước công nghiệp mới
  NSLĐNN Năng suất lao động nông nghiệp
  ODA Nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức
  WTO Tổ chức thương mại thế giới


  Xem Thêm: ứng dụng mô hình harry t. Oshima để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng sông cửu long
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu ứng dụng mô hình harry t. Oshima để đẩy mạnh tăng trưởng nông nghiệp vùng đồng bằng sông cửu long sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status