Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích và hoàn thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích và hoàn thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn

  MỤC LỤC

  PHẦN MỞ ĐÂU 4
  PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM 6
  1.1 Khái niệm về tiêu thụ sản phẩm . 6
  1.1.1 Định nghĩa . 6
  1.1.2 Ý nghĩa, vai trò của tiêu thụ sản phẩm 7
  1.1.3 Nội dung của hoạt động tiêu thụ 8
  1.1.4 Các chỉ tiêu đánh giá kết quả tiêu thụ sản phẩm . 8
  1.2 Dữ liệu và phương pháp phân tích dữ liệu 10
  1.2.1 Dữ liệu phục vụ phân tích 10
  1.2.2 Phương pháp phân tích dữ liệu 11
  1.3 Trình tự phân tích kết quả tiêu thụ sản phẩm 13
  1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết quả tiêu thụ sản phẩm . 14
  1.4.1 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp . 14
  1.4.2 Các nhân tố bên ngoài doanh nghiệp . 21
  1.5 Các phương hướng nâng cao kết quả tiêu thụ 23
  1.5.1 Hoàn thiện hoạt động tiêu thụ 23
  1.5.2 Hoàn thiện hoạt động khác 24
  PHẦN 2 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ TIÊU THỤ VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG TẠI CÔNG TY XI MĂNG BÚT SƠN 25
  2.1 Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của công ty . 25
  2.1.1 Giới thiệu về Công ty xi măng Bút Sơn 25
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty . 26
  2.1.3 Đặc điểm cơ cấu tổ chức cồng ty . 28
  2.1.4 Đặc điểm lao động . 29
  2.1.5 Đặc điểm tài chính doanh nghiệp 30
  2.2 Phân tích kết quả tiêu thụ của công ty trong những năm gân đây . 35
  2.2.1 Phân tích khái quát kết quả tiêu thụ . 35
  2.2.2 Phân tích kết quả tiêu thụ theo sản phẩm 37
  2.2.3 Phân tích kết quả tiêu thụ theo kênh phân phối . 38
  2.2.4 Phân tích kết quả tiêu thụ theo khu vực địa lý . 38
  2.3 Phân tích kết quả nghiên cứu thị trường . 39
  2.3.1 Mục đích của cuộc khảo sát . 39
  2.3.2 Quy trình khảo sát 39
  2.3.3 Phân tích mô tả kết quả nghiên cứu . 40
  2.3.4 Hạn chế của khảo sát . 43
  2.3.5 Nhận xét phân tích nghiên cứu thị trường . 43
  2.4 Phân tích các nhân tố bên trong ảnh hưởng tới kết quả tiêu thụ 44
  2.4.1 Phân tích các nhân tố thuộc hoạt động tiêu thụ . 44
  2.4.2 Phân tích các nhân tố không thuộc hoạt động tiêu thụ 47
  2.4.3 Nhận xét đánh giá từ các kết quả phân tích môi trường bên trong 48
  2.5 Phân tích các nhân tố bên ngoài ảnh hưởng tới kết quả tiêu thụ 49
  2.5.1 Khách hàng 49
  2.5.2 Đối thủ cạnh tranh . 50
  2.5.3 Môi trường vĩ mô . 50
  2.5.4 Nhận xét đánh giá từ các kết quả phân tích môi trường bên ngoài . 53
  2.6 Đánh giá chung kết quả tiêu thụ và nhân tố ảnh hưởng 54
  PHẦN 3 THIẾT KẾ BIỆN PHÁP NÂNG CAO KẾT QUẢ TIÊU THỤ SẢN PHẨM XI MĂNG 55
  3.1 Chiến lược phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong thời gian tới . 55
  3.1.1 Xu hướng phát triển của ngành xi măng trong thời gian tới . 55
  3.1.2 Mục tiêu chiến lược của công ty trong những năm tới . 56
  3.2 Biện pháp 1 Tổ chức chương trình Hội nghị khách hàng hàng năm giữa các nhà phân phối của Công ty 56
  3.2.1 Căn cứ giải pháp 56
  3.2.2 Mục tiêu của biện pháp 56
  3.2.3 Nội dung của biện pháp . 57
  3.2.4 Ước tính chi phí và hiệu quả dự kiến . 59
  3.3 Biện pháp 2 Xây dựng chương trình khuyến mại cho công ty. 60
  3.3.1 Mục tiêu . 60
  3.3.2 Căn cứ biện pháp . 60
  3.3.3 Nội dung của biện pháp . 60
  3.3.4 Ước tính chi phí và hiệu quả 61
  3.4 Tổng hợp hiệu quả các biện pháp . 61
  KẾT LUẬN 63
  TÀI LIỆU THAM KHẢO . 64
  PHỤ LỤC . 65
  Phụ lục 1 Bảng câu hỏi phụ vụ nghiên cứu . 65
  Phụ lục 2 Bảng cân đối kế toán 2008 68
  Phụ lục 3 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2008 70
  Phụ lục 4 Bảng cân đối kế toán 2009 71
  Phụ lục 5 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 2009 73

  Xem Thêm: Phân tích và hoàn thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích và hoàn thiện kết quả tiêu thụ sản phẩm tại Công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status