Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây

  CHƯƠNG 1​
  TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI​
  1.1.Tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu Trong hơn một thập niên qua, nền kinh tế thế giới đã thay đổi một cách mạnh mẽ dưới sức ép toàn cầu hóa, sự mở cửa của các thị trường mới và phát triển như vũ bão của công nghệ. Sự mở cửa các thị trường trên thế giới đã khiến cho hoạt động thương mại quốc tế ngày càng phát triển, xóa đi mọi rào cản về không gian, địa lý và văn hóa. Hoạt động xuất nhập khẩu giữa các quốc gia rất phát triển, kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm khoảng 1/3 tổng sản phẩm của thế giới. Cùng với việc mở cửa thị trường, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước chuyển mình đáng kể, sự phát triển của các hoạt động sản xuất kinh doanh; vận chuyển hàng hóa; các khu công nghiệp; các công trình xây dựng như các khu đô thị, cầu đường, nhà máy, các tòa nhà cao tầng ngày càng tăng trên khắp mọi miền của đất nước. Do đó, nhu cầu về vật liệu xây dựng như sắt thép của các công ty xây dựng cũng tăng lên. Tuy nhiên, một số loại sắt thép phục vụ cho các công trình xây dựng thường là sản phẩm của ngành công nghiệp đòi hỏi công nghệ kỹ thuật cao mà nền công nghiệp Việt Nam hiện nay vẫn chưa đáp ứng được. Vì vậy, việc nhập khẩu vật liệu xây dựng là một hoạt động rất quan trọng và không thể thiếu. Hội nhập kinh tế thế giới đã có những tác động không nhỏ tới hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của các doanh nghiệp Việt Nam nói chung và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội nói riêng. Là một trong những doanh nghiệp được cổ phần hóa có uy tín lâu năm trong lĩnh vực kinh doanh về vật liệu xây dựng, trong đó hoạt động kinh doanh nhập khẩu cũng đóng vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh của công ty. Do vậy, giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng là một trong những vấn đề mà công ty cần phải quan tâm, đồng thời là vấn đề mang tính cấp thiết của việc nghiên cứu đề tài này. 1.2. Tổng quan vấn đề nghiên cứu Trong Thương mại quốc tế, nhập khẩu là một trong những hoạt động đóng vai trò quan trọng, là cầu nối thông suốt giữa các nền kinh tế của các quốc gia trên thế giới, tạo điều kiện phân công lao động và hợp tác quốc tế. Tuy nhiên, hoạt động nhập khẩu cũng phải chịu sự tác động, chi phối của nhiều nhân tố vi mô và vĩ mô. Do vậy, nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu là một trong những vấn đề mà Nhà nước và các doanh nghiệp nhập khẩu Việt Nam hết sức quan tâm. Đã có những công trình nghiên cứu, đề tài luận văn tốt nghiệp đề cập đến vấn đề này như: 1. Đề tài luận văn: “ Một số giải pháp tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu tại Công ty cổ phần XNK khoáng sản ” của sinh viên Phạm Linh Chi – Khoa Thương mại quốc tế - Trường Đại học Thương Mại, đề tài này đề cập tới cơ sở lý luận chung về hoạt động nhập khẩu, chủ yếu nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thông qua khía cạnh nâng cao hiệu quả sử dụng các công cụ tài chính, đưa ra các giải pháp về tài chính nhằm đẩy mạnh hoạt động nhập khẩu. 2. Công trình nghiên cứu: “ Kinh tế ngoại thương ” của tác giả Phạm Thị Ngọc Khuyên và Phạm Anh Tú, công trình này đề cập đến các vấn đề cơ bản về phát triển ngoại thương, các công cụ chính sách ngoại thương, đánh giá lợi nhuận và hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu. 3. Đề tài luận văn: “ Giải pháp hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu vật tư, thiết bị đường sắt tại công ty xuất nhập khẩu và cung ứng vật tư thiết bị đường sắt VIRASIMEX ” của sinh viên Đặng Xuân Thọ - Khoa Thương mại quốc tế - Trường Đại học Thương Mại, đề tài này đề cập đến cơ sở lý luận chung về nhập khẩu, chủ yếu nghiên cứu và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu thông qua nâng cao hiệu quả quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu và hoàn thiện quy trình nhập khẩu vật tư thiết bị đường sắt. Nhìn chung, các đề tài luận văn, công trình nghiên cứu trên đều tập hợp và nêu ra những vấn đề cơ bản về hoạt động nhập khẩu, đánh giá hiệu quả kinh doanh nhập khẩu, nghiên cứu nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu, đề xuất ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu như các giải pháp về tài chính, hoàn thiện quy trình thực hiện hợp đồng nhập khẩu mà chưa đề cập nghiên cứu cụ thể những hạn chế còn tồn tại chưa khắc phục được trong doanh nghiệp. Hơn nữa, chưa có đề tài nào nghiên cứu về nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng, với phạm vi nghiên cứu đề tài khóa luận, sinh viên nghiên cứu đề tài: “ Một số giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệ xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội ”, nội dung của đề tài đề cập tới những vấn đề lý thuyết về nhập khẩu và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu, phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của công ty giai đoạn 2009-2011 để thấy được những hạn chế còn tồn tại trong hoạt động kinh doanh nhập khẩu, qua đó đề xuất những biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội. 1.3. Mục đích nghiên cứu Thứ nhất, hệ thống hóa các vấn đề lý thuyết về hoạt động nhập khẩu và hiệu quả kinh doanh nhập khẩu. Thứ hai, khảo sát tình hình thực tế hoạt động nhập khẩu vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội để từ đó tìm ra được những vấn đề còn vướng mắc, hạn chế còn tồn tại trong công ty làm ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của công ty. Thứ ba, đề xuất một số giải pháp mang tính thực tiễn phù hợp với điều kiện môi trường của công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của công ty. 1.4. Phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 1.4.1. Phạm vi nghiên cứu về không gian và thời gian - Phạm vi nghiên cứu về không gian: tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội. - Phạm vi nghiên cứu về thời gian: các dữ liệu như báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, kim ngạch nhập khẩu, vật liệu xây dựng nhập khẩu được thu thập trong khoảng thời gian 3 năm từ năm 2009 – 2011. 1.4.2. Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của đề tài này là hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội. 1.4.3. Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng phương pháp thu thập số liệu từ các nguồn có sẵn bên trong và bên ngoài công ty để đánh giá chính xác vấn đề hiệu quả hoạt động kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của công ty. 1.5. Kết cấu khóa luận Ngoài lời cảm ơn, mục lục, các danh mục bảng biểu, từ viết tắt và kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, bài khóa luận bao gồm 4 chương : Chương 1: Tổng quan nghiên cứu đề tài Chương 2: Cơ sở lý luận về nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu của doanh nghiệp Chương 3: Thực trạng nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội Chương 4: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Hà Nội


  Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh nhập khẩu vật liệu xây dựng của Công ty cổ phần vật liệu xây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status