Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Nghiên cứu tình hình sâu, nhện hại dưa hấu và biện pháp phòng chống chúng vụ xuân 2011 tại Thạch Hà,

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Nghiên cứu tình hình sâu, nhện hại dưa hấu và biện pháp phòng chống chúng vụ xuân 2011 tại Thạch Hà,

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Nghiên cứu tình hình sâu, nhện hại dưa hấu và biện pháp phòng chống chúng vụ xuân 2011 tại Thạch Hà, Hà Tĩnh

  MỤC LỤC
  Mục Nội dung Trang
  Lời cam ñoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục iii
  Danh sách các bảng sốliệu vii
  Danh sách các hình minh họa ix
  1 Mở ñầu 1
  1.1 ðặt vấn ñề 1
  1.2 Mục ñích và yêu cầu 2
  1.2.1 Mục ñích 2
  1.2.2 Yêu cầu 2
  2 Tổng quan tài liệu 3
  2.1 Sản xuất dưa hấu 3
  2.2 Một sốnghiên cứu vềsâu hại chính trên dưa hấu và biện pháp
  quản lý
  6
  2.2.1 Sâu hại dưa hấu 6
  2.2.1.1 Bọtrĩhại dưa hấu (rầy lửa hay bù lạch)
  6
  2.2.1.2
  Rệp muội hại dưa hấu (rầy mềm) Aphisspp.
  10
  2.2.1.3
  Bọphấn hại dưa hấu
  12
  2.2.1.4
  Nhện ñỏhại dưa hấu
  12
  2.2.2
  Các biện pháp phòng trừsâu hại dưa hấu
  13
  2.2.2.1
  Biện pháp sửdụng màng phủ(bạt plastic)
  13
  2.2.2.2
  Biện pháp hóa học
  16
  3 Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu 18
  3.1 ðịa ñiểm, thời gian nghiên cứu 18
  3.2
  Vật liệu, nội dung và phương pháp nghiên cứu
  18
  3.2.1 Vật liệu nghiên cứu 18
  3.2.2 ðối tượng nghiên cứu 18
  3.2.3
  Dụng cụvà thiết bịnghiên cứu
  18
  3.2.4
  Hoá chất nghiên cứu
  19
  3.3 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 19
  3.3.1 ðánh giá thực trạng sản xuất dưa hấu của huyện Thạch Hà
  19
  3.3.2
  ðiều tra thành phần sâu, nhện hại và thiên ñịch của chúng trên
  dưa hấu vụxuân 2011 ởhuyện Thạch Hà, Hà Tĩnh
  19
  3.3.3 ðiều tra diễn biến mật ñộcác loài gây hại chính 20
  3.3.4
  Phương pháp ñánh giá hiệu quảmột sốbiện pháp phòng chống
  sâu hại
  20
  3.4 Xửlý và bảo quản mẫu vật
  25
  3.5 Giám ñịnh mẫu vật 25
  3.6
  Phương pháp tính toán và xửlý sốliệu
  25
  4 Kết quảnghiên cứu và thảo luận 27
  4.1 Thực trạng sản xuất dưa hấu ởhuyện Thạch Hà 27
  4.1.1
  Sựhình thành và phát triển nghềsản xuất dưa hấu ởhuyện
  Thạch Hà
  27
  4.1.2 Tình hình sản xuất dưa hấu của nông hộtại huy ện Thạch Hà 28
  4.1.2.1
  Nhận thức, kinh nghiệm và diện tích sản xuất dưa hấu của
  nông hộ
  28
  4.1.2.2
  Hệthống trồng trọt trong sản xuất dưa hấu của nông hộ
  30
  4.1.3
  Hiệu quảsản xuất dưa hấu của nông hộ
  37
  4.2 Thành phần côn trùng, nhện hại dưa hấu và thiên ñịch của
  chúng ởhuyện Thạch Hà, diễn biến sốlượng và ñánh giá mức
  ñộgây hại của các ñối tượng hại chính
  39
  4.2.1
  Thành phần sâu, nhện hại dưa hấu vụxuân 2011 tại Thạch Hà,
  Hà Tĩnh
  39
  4.2.2
  Thành phần thiên ñịch của sâu hại trên dưa hấu vụxuân 2011
  tại huy ện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh
  44
  4.2.3
  Diễn biến mật ñộsâu hại chính trên dưa hấu vụxuân 2011 tại
  Thạch Hà, Hà Tĩnh
  46
  4.2.3.1
  Diễn biến mật ñộrệp bông Aphis gossypiiGlover
  46
  4.2.3.2
  Diễn biến mật ñộbọtrĩ Thrips palmiKarny trên dưa hấu
  (Giống Antiêm 103)
  50
  4.2.3.3
  Diễn biến mật ñộnhện ñỏ Tetranychus urticaeKoch trên dưa
  hấu vụxuân 2011 tại Thạch Hà, Hà Tĩnh (Giống Antiêm 103)
  52
  4.3 Khảnăng phòng chống các ñối tượng sâu hại chính trên dưa
  hấu bằng các biện pháp
  55
  4.3.1
  Hiệu quảcủa thuốc Thiamax 25WDG trừsâu hại chính trên
  dưa hấu vụxuân 2011 tại Thạch Hà, Hà Tĩnh
  55
  4.3.2
  Hiệu lực của thuốc Tanwin 5.5WDG trừsâu hại chính trên
  dưa hấu vụxuân 2011 tại huy ện Thạch Hà, Hà Tĩnh
  58
  4.3.3
  Phòng chống sâu hại bằng các biện pháp canh tác
  61
  4.3.3.1
  Tác ñộng của các biện pháp canh tác tới rệp bông hại dưa hấu
  62
  4.3.3.2
  Tác ñộng của các biện pháp canh tác tới bọtrĩhại dưa hấu
  63
  4.3.3.3
  Tác ñộng của các biện pháp canh tác tới nhện ñỏhại dưa hấu
  64
  4.3.3.4
  Tác ñộng của các biện pháp canh tác tới năng suất quảdưa hấu
  64
  5 Kết luận và ðềnghị 66
  5.1 Kết luận 66
  5.2 ðềnghị 67
  Tài liệu tham khảo 68
  Phụlục 76

  1. MỞ ðẦU
  1.1. ðẶT VẤN ðỀ
  Dưa hấu là loại cây ăn quảbổdưỡng ñược trồng phổbiến ởnhiều quốc
  gia trên thếgiới (châu Mỹ, châu Úc, châu Á, châu Âu), trong ñó Florida là nơi
  có sản lượng dưa hấu cao nhất (Mark A. Mossler, 2010) [35]. Thành phần
  dinh dưỡng trong 100g thịt quảtươi chứa 30 kcal, 7,55g carbonhydrat, 6,2g
  ñường, 0,15g chất béo, 0,61g ñạm, 95,15g nước và các loại Vitamines A, B
  1
  ,
  B2, B
  3, B
  5, B
  6, B
  9
  , C và nhiều chất khoáng khác (Canxi, Manhê, Phospho, Sắt,
  Kali, Kẽm) (USDA. 2008) [52]. Quảdưa hấu chứa nhiều Vitamines A, C,
  Lycopen có khảnăng oxy hóa cholesteron trong máu, làm dày thành mạch
  máu. Bên cạnh ñó Vitamines C và Beta caroten rất tốt cho ñiều hòa huyết áp,
  giảm bệnh tim, giảm tai biến mạch máu não và hạn chếsựhình thành nhóm tế
  bào ung thư. Một cốc sinh tốdưa hấu cung cấp 24,3% lượng vitamines C và
  11,1% lượng vit. A cần thiết cho cơthểhàng ngày. Ngoài ra, chất Lycopen
  rất giàu trong quảcó tính năng chống lão hóa tếbào và ngăn ngừa ung thư
  (USDA. 2008). Tuy nhiên, cũng nhưbao loại cây trồng khác, dưa hấu bị
  nhiều loài sâu hại tấn công, chúng làm ảnh hưởng ñáng kểtới năng suất và
  chất lượng sản phẩm, ñặc biệt là rệp muội, bọtrĩvàng, bọbầu vàng và nhện
  ñỏ2 chấm (DiCarlo et al., 1994) [30]. ðểgóp phần hạn chếthiệt hại trong sản
  xuất dưa hấu do sâu, nhện hại gây ra ởViệt Nam nói chung và ởThạch Hà,
  Hà Tĩnh nói riêng, việc ñiều tra tình hình gây hại của chúng và biện pháp
  phòng chống là thực sựcần thiết.
  Xuất phát từyêu cầu của thực tế, với mong muốn áp dụng những kiến
  thức ñã ñược học vào phục vụsản xuất, chúng tôi tiến hành thực hiện ñềtài:
  “Nghiên cứu tình hình sâu, nhện hại dưa hấu và biện pháp phòng chống
  chúng vụxuân 2011 tại Thạch Hà, Hà Tĩnh”
  1.2. MỤC ðÍCH, YÊU CẦU
  1.2.1. Mục ñích
  Trên cơsở ñánh giá thực trạng sản xuất dưa hấu tại huy ện Thạch Hà,
  tỉnh Hà Tĩnh; kết quả ñiều tra xác ñịnh thành phần côn trùng, nhện hại dưa
  hấu và thiên ñịch của chúng, mức ñộgây hại, diễn biến của các loài gây hại
  chính và kết quảnghiên cứu một sốbiện pháp phòng chống chúng.
  1.2.2. Yêu cầu
  - ðiều tra xác ñịnh thành phần các loài côn trùng, nhện hại trên cây dưa
  hấu và thiên ñịch của chúng vụxuân 2011 tại huy ện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh.
  - ðiều tra diễn biến mật ñộcác loài sâu hại chính (rệp muội, bọtrĩ, nhện
  ñỏ) trên dưa hấu
  - Khảo sát ñánh giá hiệu quảcủa một sốbiện pháp phòng chống sâu hại
  dưa hấu (hóa học, canh tác).

  2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU
  2.1. SẢN XUẤT DƯA HẤU
  Dưa hấu - Citrullus lanatus(Thunb.) Mansf. là m ột trong những cây
  trồng có giá trịkinh tếcao trong sản xuất nông nghiệp, có thểtham gia trong
  nhiều công thức luân canh khác nhau Mai ThịPhương Anh (1996) [1], Phạm
  Hồng Cúc (1999) [5].
  Dưa hấu trồng trong sản xuất, ñược bắt nguồn từloài dưa hấu hoang dại
  phân bốrộng rãi ởChâu Phi và Châu Á, nhưng nó ñược bắt nguồn từphía
  Nam Châu Phi, Namibia, Boswana, Zimbabwe, Mozambique, Zambia và
  Malawi, và ñược ñưa vào Trung Quốc khoảng năm 1600 Therese N. (2005)
  [49].
  Lanatuslà một trong 3 loài của Giống Citrullus (Paul Gepts, 2002) [39],
  chúng có mặt ởlưu vực sông Nile từ2000 năm trước Công nguyên. Dưới các
  triều ñại vua Ai Cập, dưa hấu ñược coi là một biểu tượng vềphương thức sinh
  sống, thường ñặt trong các lăng mộcủa các Phraon sau khi chết. Chúng có
  mặt tại Tây Ban Nha, Bồ ðào Nha và khu vực Nam Mỹkhoảng năm 1600 sau
  Công nguyên và xuất hiện tại Hawaii vào cuối Thếkỷ18 (Watermelon,
  Tsamma, 2005) [42].
  Vào năm 800 sau công nguyên dưa hấu ñược trồng ở Ấn ðộvà ñến thế
  kỷ10 dưa hấu ñược du nhập vào trồng ởTrung Quốc. Thếkỷ13, dưa hấu có
  mặt ởChâu Âu, chúng xuất hiện lần ñầu tiên ởnước Anh vào năm 1615. Dưa
  hấu phát triển tốt ởnhững nơi có mùa hè nóng và kéo dài, chính vì vậy mà
  Bắc Âu ñiều kiện trồng dưa hấu không phù hợp. Việc trồng dưa hấu ởchâu
  Âu ñã không phát triển so với các vùng của châu Mỹ[42].
  Theo ghi nhận của Carol Miles, Ph.D. (2005) dưa hấu có nguồn gốc từ
  châu Phi, bằng chứng vềsựcanh tác dưa hấu ñược tìm thấy trong các thưtịch
  cổtại Ai-Cập và Ấn ðộtừ2500 năm trước Công nguyên. Dưa hấu xuất hiện
  tại châu Mỹkhoảng năm 1600, ñược trồng ñầu tiên tại Massachusetts vào
  năm 1629 và ñến giữa Thếkỷ17 chúng ñược trồng ởFlorida [27]. Cho ñến
  những năm 1980, dưa hấu vẫn ñược coi là một loại trái cây theo mùa, nhưng
  hiện nay, nhờsự ña dạng vềnguồn nhập khẩu và sản xuất nội ñịa nên sản
  phẩm này luôn sẵn có quanh năm [25], [26].
  ỞViệt Nam, Dưa hấu gắn liền với câu truy ện lịch sửMai An Tiêm
  trong truy ền thuyết vềcác Vua Hùng. Với người dân Nam Bộ, dưa hấu ñược
  xem là loại trái cây không thểthiếu trên mâm Ngũquảtrong ngày tết cổ
  truy ền của dân tộc (Nguyễn Mạnh Chinh, Trần ðăng Nghĩa, 2006) [4].
  Trên thếgiới có khoảng 1.200 giống dưa hấu, có 200- 300 giống ñược
  trồng ởMỹvà Mexico. ðông Nam châu Á là khu vực có diện tích trồng dưa
  lớn nhất Thếgiới (chiếm trên 50%). Trung Quốc ñứng ñầu Thếgiới vềsản
  xuất dưa hấu (ñạt 126.832 triệu pounds, tương ñương 57,07 triệu tấn vào năm
  2002). Mỹ ñứng thứtưtrong các nước sản xuất dưa hấu (ñạt 3.920 triệu
  pounds, tương ñương 1,76 triệu tấn vào năm 2002). Tại mỹ, trong năm 2003,
  những Bang trồng nhiều dưa hấu nhất là Texas, Florida, California, Georgia
  và Indiana, riêng Bang Texas ñã thu hoạch 770 triệu pounds trên diện tích
  35.000 acres (tương ñương 346,5 ngàn tấn trên diện tích 14 ngàn ha). Hầu hết
  lượng dưa hấu sản xuất tại Mỹ ñược tiêu thụtươi, mức tiêu thụdưa hấu bình
  quân tại Mỹlà 13,7 kg/người/năm (Carol Miles, 2005) [27].
  ỞViệt Nam, các vùng trồng dưa hấu truyền thống như ởHải Dương,
  Quảng Ngãi, Tiền Giang, Long An . thường cung cấp lượng hàng lớn ñểtiêu
  dùng nội ñịa (Mai ThịPhương Anh và ctv, 1996) [1]. Ở ñồng bằng sông Cửu
  Long dưa hấu ñược trồng quanh năm. Dưa hấu mùa mưa trồng nhiều nhất ở
  Tiền Giang, Long An với diện tích hàng nghìn hecta. Nơi có truy ền thống
  trồng dưa hấu Tết, dưa hấu Xuân Hè là ðồng Tháp, Cần Thơ(Trần Văn Hai
  và Trần ThịBa, 2005) [8].
  Dưa hấu là loại cây dạng thân bò, sống hàng năm. Thân và lá có phủ
  một lớp lông. Các ñốt thân có tua cuốn chẻ2-3 nhánh; Lá dưa hấu có cuống
  dài, ngắn tuỳtheo giống, cuống lá có lông mềm. Phiến lá có màu xanh nhạt,
  kích thước 8-30cm, rộng 5-15cm. Phiến lá chẻ3 thùy lông chim sâu, 2 mặt lá
  ñều có lông ngắn [4].
  Hoa dưa hấu là hoa ñơn tính cùng gốc, có màu vàng, to; Quảto, trọng
  lượng thay ñổi nhiều tuỳtheo giống và chế ñộcanh tác, phổbiến từ2-5kg.
  Quảcó dạng hình cầu, hình trứng hay thuôn dài tuỳgiống. Màu sắc vỏquả
  lục ñen hoặc xanh, sọc vằn tuỳthuộc vào từng giống. Bềmặt vỏquảnhẵn,
  bóng. Lớp cùi phía trong vỏquảcó màu trắng, ñộdày mỏng khác nhau tuỳ
  ñặc tính từng giống. Thịt quảchứa nhiều nước, khi chín thịt quảmàu ñỏhạt
  ñen nhánh, dẹt. Màu ñỏcủa thịt quả, ñộ ñường chứa trong quảvà sốhạt trong
  quảnhiều hay ít tuỳthuộc từng giống và chế ñộcanh tác. Ngoài ra hiện nay
  nhờkết quảlai tạo ñã có những giống dưa hấu ruột vàng hoặc dưa hấu vỏ
  vàng (Nguyễn Mạnh Chinh, Trần ðăng Nghĩa, 2006) [4].
  Quảdưa hấu non ñược gọi là dưa hồng, có thểdùng ñểxào, nấu canh
  và muối chua. Thịt quảdưa hấu khi chín có vịngọt, mát và chứa nhiều nước,
  dùng ñể ăn tươi hoặc chếbiến nước giải khát. Thành phần ruột quảcó 90% là
  nước, 9% các hợp chất Hydratcarbon [39], [40]. Dưa hấu chứa nhiều chất
  dinh dưỡng khác nhưProtein (0,7%), Lipid (0,1%), các Vitamin A,C và các
  chất trung, vi lượng nhưCanxi, Magiê, Sắt v.v [4].
  Giá trịcủa quảdưa hấu theo các y thưcổnhưBản thảo phùng nguyên,

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  I. Tài liệu tiếng Việt
  1. Mai ThịPhương Anh, Trần Văn Lài và Trần Khắc Thi (1996). Rau và
  trồng rau. Giáo trình dành cho học viên cao học Nông nghiệp. NXB
  Nông nghiệp.
  2. Phạm ThịNgọc Ánh (2004), “Nghiên cứu thành phần bọtrĩhại dưa hấu,
  thiên ñịch bọtrĩvà khảo sát hiệu quảcác biện pháp phòng trừtại Long
  An”, Luận văn Thạc sỹNông nghiệp, ðại học Nông lâm thành phốHồ
  Chí Minh.
  3. Trần ThịBan, ðại học Cần thơ, ðuổi côn trùng bằng màng phủ
  http://www.maydietcontrung.com/tin-tuc/319-duoi-con-trung-bang-mang-phu.html, truy cập ngày 12/6/2011.
  4. Nguyễn Mạnh Chinh, Trần ðăng Nghĩa (2006), Trồng, chăm sóc và phòng
  trừsâu bệnh cây dưa hấu. Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  5. Phạm Hồng Cúc (1999), Kỹthuật trồng dưa hấu,Nhà xuất bản Nông
  nghiệp.
  6. Nguyễn Quang Cường, Bùi Tuấn Việt, N. Thi Hạnh, Phạm Huy Phong, N.
  ThịThúy, VũThịChi (2008). “Diễn biến mật ñộcủa một sốloài côn
  trùng gây hại chính và vai trò của bọrùa thiên ñịch ñối với sựphát sinh
  phát triển của quần thểrệp muội trên cây ñậu ñũa”, Báo cáo khoa học
  Hội nghịCôn trùng toàn Quốc lần thứ6, NXB. Nông nghiệp, Hà Nội:
  501-511.
  7. Nguyễn Phú Dũng (2007), Hiện trạng canh tác và một sốbiện pháp phòng
  trịsâu bệnh hại chính trên dưa hấu tại Tri Tôn và xã Vĩnh Thành,
  Châu Thành, An Giang, Khoa Nông nghiệp-TNTN, Trường ðại học
  An Giang.
  8. Chi Cục Thống kê huyện Thạch Hà, Niên giám thống kê huyện Thạch Hà
  2010.
  9. Trần Văn Hai và Trần ThịBa (2005). Kỹthuật trồng một sốcây rau màu
  phổbiến ở ðồng Bằng Sông Cửu Long. Giáo trình rau an toàn: Kỹ
  thuật trồng, sâu bệnh hại và biện pháp phòng trị(trực tuyến), Khoa
  Nông nghiệp và sinh học ứng dụng, Truờng ðại Học Cần Thơ,
  http://www.ctu.edu.vn/colleges/agri/bvtv/rausach/kythuat/duahau, truy
  cập ngày 13/7/2010.
  10. Mai Văn Hào, N. Quang Ánh, ðỗ ðông Giang, Trần ThịHồng (2008),
  “ðặc ñiểm sinh học của loài nhện ñỏ Tetranychus urticaeKoch (Acari:
  Tetranychidae) trên cây bông”,Báo cáo khoa học Hội nghịCôn trùng
  toàn Quốc lần thứ6, NXB. Nông nghiệp, Hà Nội: 918-925.
  11. Nguyễn Văn Huỳnh, ðại học Cần Thơ, Cách dùng màng phủnông nghiệp
  ñểtrồng dưa hấu,
  http//www.agriviet.com/news_detail563-c37-s25-p3, truy cập ngày
  12/6/2010
  12. Nguy ễn Văn Huỳnh và Lê ThịSen (2003). “Sâu hại bầu, bí, dưa”Giáo
  trình côn trùng học phần B (Côn trùng gây hại chính ở ðồng bằng
  Sông Cửu Long), ðại học Cần Thơ. Nhà xuất bản Nông nghiệp, Tr.
  123- 125.
  13. Trần ThếLâm, Phạm Văn Lầm (2008), “Một số ñặc ñiểm sinh vật học của
  rệp muội bông Aphis gossypiiGlover (Hom.: Aphididae) hại cây
  bông”, Báo cáo khoa học Hội nghịCôn trùng toàn Quốc lần thứ6,
  NXB. Nông nghiệp, Hà Nội: 169-176.
  14. Phạm Văn Lầm (2005), “Một sốkết quảnghiên cứu vềthiên ñịch của rệp
  muội”, Báo cáo khoa học Hội nghịcôn trùng toàn Quốc lần thứ5, Nhà
  xuất bản Nông nghiệp, Hà Nội: 87-92
  15. Trần ðình Phả, N. Hồng Sơn, Phạm Văn Hoàn, Cù ThịThanh Phúc, ðặng
  T. Phương Lan, Lê Thanh Giang (2008), “Kết quảnghiên cứu bước
  ñầu vềbọphấn Bemisia tabaci(Gennadius) (Hom.: Aleyrodidae) hại
  cây cà chua và cây dưa chuột”, Báo cáo khoa học Hội nghịCôn trùng
  toàn Quốc lần thứ6, NXB. Nông nghiệp, Hà Nội: 689-695.
  16. Phạm Huy Phong, Bùi Tuấn Việt, VũThịChi (2008), “Nghiên cứu ñặc
  ñiểm sinh học của loài rệp Aphis craccivoraKoch. (Hom.: Aphididae)
  trên cây họ ñậu”, Báo cáo khoa học Hội nghịCôn trùng toàn Quốc lần
  thứ6, NXB. Nông nghiệp, Hà Nội: 242-247.
  17. Mai Phú Quý và VũThịChi (2005), “Vềtính ña dạng côn trùng trong
  sinh quần rau – quả”, Báo cáo khoa học Hội nghịcôn trùng toàn Quốc
  lần thứ5, NXB. Nông nghiệp, Hà Nội: 184-191
  18. Công ty Syngenta Việt Nam, Kết quảkhảo nghiệm thuốc Actara 25WG ñể
  xửlý ñất phòng trừsâu hại cây khổqua, Báo cáo kết quảnghiên cứu
  ứng dụng năm 2007, Hà Nội.
  19. Chi cục Bảo vệthực vật tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo việc sửdụng thuốc BVTV
  và thống kê, tiêu hủy thuốc BVTV quá hạn năm 2008-2009.
  20. SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hà Tĩnh, Báo cáo kết quả
  sản xuất vụ ñông xuân, các năm 2006-2007; 2007-2008; .; 2010-2011.
  21. Bộnông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tuyển tập tiêu chuẩn bảo vệthực
  vật, Tiêu chuẩn Ngành số10TCN 224 - 2003, Phương pháp ñiều tra
  phát hiện sinh vật hại cây trồng, Tr. 105 - 131.
  22. Hoàng Khánh Toàn (2008) “Một vài cách dùng dưa hấu chữa bệnh”
  http://www.ykhoanet.com/yhoccotruyen/baiviet/29_255.htm. Truy cập
  ngày 25/12/2010
  23. Lê trường, Nguyễn Trần Oánh, ðào Trọng Ánh (2005), Từ ñiển sửdụng
  thuốc bảo vệthực vật ởViệt Nam, Nhà xuất bản Nông nghiệp.
  24. Nguyễn Hồng Yến, Nguyễn Văn ðĩnh (2009), ðiều tra thành phần côn
  trùng và nhện hại cây dưa hấu, mức ñộgây hại của 3 loài hại chính và
  biện pháp quản lý chúng theo hướng tổng hợp, vụ ñông xuân 2009 tại
  tỉnh Hòa Bình,Luận văn Thạc sỹNông nghiệp.
  II. Tài liệu tiếng Anh
  25. Barbra C. Larson; Mark A. Mossler and O. NormanNesheim, Florida
  Crop/Pest Management Profile: Watermelon,
  http://www.edis.ifas.ufl.edu/PI03 , truy cập ngày 13/8/2010.
  26. Carl Motsenbocker, Horticulture Department, LSUAgCenter , Louisiana
  State University, Crop Profile for Watermelon in Louisiana.
  http//www.ipmcenters.org/CropProfiles/docs/LAwatermelon.pdf, truy
  cập ngày 13/8/2010
  27. Carol Miles, Ph.D. (2005), Icebox Watermelons,
  http://www.vegetables.wsu.edu/Watermelon.htm, truy cập ngày
  19/7/2010
  28. Castineiras, A., Baranowski, R.M. and Glenn, H.(1997). Distribution of
  Neoseiulus cucumeris(Acarina: Phytoseiidae) and its Prey, Thrips
  palmi(Thysanoptera: Thripidae) Within Eggplants in South Florida.
  Florida Entomologist 80 (2):211-217,
  http://www.fcla.edu/FlaEnt, truy cập ngày 16/10/2010.

  Xem Thêm: Nghiên cứu tình hình sâu, nhện hại dưa hấu và biện pháp phòng chống chúng vụ xuân 2011 tại Thạch Hà,
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu tình hình sâu, nhện hại dưa hấu và biện pháp phòng chống chúng vụ xuân 2011 tại Thạch Hà, sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

dưa hấu tsamma

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status