Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng lý thuyết Graph vào phân tích động học cơ cấu bánh răng vi sai

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng lý thuyết Graph vào phân tích động học cơ cấu bánh răng vi sai

  MỤC LỤC
  Chương 1 : Giới thiệu 6
  1.1. Tổng quan . 6
  1.1.1. Cơ cấu bánh răng . 6
  1.1.2. Phương pháp phân tích động học cơ cấu bánh răng . 10
  1.2. Ưu điểm của lý thuyết Graph trong việc biểu diễn cơ cấu . 11
  1.3. Tình hình nghiên cứu . 12
  1.4. Nội dung đề tài 14
  Chương 2: Phân tích động học cơ cấu bánh răng vi sai bằng lý thuyết Graph 16
  2.1. Mô tả hệ thống bánh răng vi sai bằng lý thuyết Graph . 16
  2.1.1. Khái niệm sơ đồ Graph . 16
  2.1.2. Mô tả hệ thống bánh răng vi sai bằng lý thuyết Graph . 19
  2.2. Ứng dụng lý thuyết Graph vào phân tích động học cơ cấu bánh răng vi sai21
  2.2.1. Phân tích cơ cấu thành các đơn vị cơ bản . 23
  2.2.2. Biểu diễn và phân tích các đơn vị cơ bản bằng công cụ toán . 32
  Chương 3: Xây dựng giải thuật phân tích và khảo sát cơ cấu bánh răng vi sai . 36
  3.1. Cơ cấu bánh răng 1 36
  3.1.1. Mô hình bài toán . 36
  3.1.2. Quy trình phân tích 37
  3.2. Cơ cấu bánh răng 2 39
  3.2.1. Mô hình bài toán . 39
  3.2.2. Quy trình phân tích 40
  Chương 4: Ứng dụng lập trình máy tính vào phân tích động học cơ cấu bánh răng vi
  sai . 44
  4.1. Lưu đồ giải thuật 44
  4.1.1. Giả thiết bài toán . 44
  4.1.2. Nghiệm của bài toán 44
  2
  LUẬN VĂN THẠC SĨ
  4.2. Ứng dụng . 46
  4.2.1. Phân tích động học cơ cấu bánh răng 1 . 46
  4.2.2. Phân tích động học cơ cấu bánh răng 2 . 48
  4.3. Kết luận . 50
  Chương 5: Kết luận 52
  5.1. Một số kết luận 52
  5.1.1. Phương pháp phân tích động học cơ cấu bánh răng vi sai . 52
  5.1.2. Ứng dụng lập trình 52
  5.2. Kết quả đạt đuợc của đề tài 53
  5.3. Hướng phát triển đề tài . 53
  Tài liệu tham khảo 54
  PHỤ LỤC A . 56
  PHỤ LỤC B 58
  3
  LUẬN VĂN THẠC SĨ
  DANH SÁCH CÁC HÌNH VẼ
  Chương 1
  Hình 1. 1.Hệ bánh răng thường phẳng 6
  Hình 1. 2.Hệ bánh răng thường không gian 7
  Hình 1. 3. Các dạng ăn khớp của hệ bánh răng vi sai phẳng . 7
  Hình 1. 4. Hệ bánh răng vi sai không gian 8
  Hình 1. 5. Hệ bánh răng hỗn hợp 8
  Hình 1. 6. Cơ cấu cầu xe hơi . 9
  Hình 1. 7. Cơ cấu bệnh cáp. 9
  Hình 1. 8. Cơ cấu máy tiện trục khuỷu 10
  Chương 2
  Hình 2. 1.Hệ bánh răng vi sai (5,7) (a) Sơ đồ kết cấu,(b) Sơ đồ Graph 18
  Hình 2. 2.Sơ đồ kết cấu (a) và mạch cơ sở (b) của một cặp bánh răng . 19
  Hình 2. 3.Hệ bánh răng vi sai (6,9) (a) Sơ đồ kết cấu,(b) Sơ đồ Graph, (c) Nhánh cây,
  (d),(e),(f) và (g) các mạch cơ sở tương ứng 21
  Hình 2. 4.Sơ đồ phân tích cơ cấu bánh răng vi sai ứng dụng lý thuyết Graph 23
  Hình 2. 5.Các dạng đơn vị bánh răng vi sai với1,2- Cặp bánh răng, 3-Tay quay. 24
  Hình 2. 6.Hệ bánh răng 4 khâu,1 bậc tự do (a)Sơ đồ nguyên lý,(b) Sơ đồ Graph, (c)Các
  đơn vị bánh răng sau khi phân tích 25
  Hình 2. 7. Hệ bánh răng 6 khâu,2 bậc tự do (a)Sơ đồ nguyên lý,(b) Sơ đồ Graph, (c)Các
  đơn vị bánh răng sau khi phân tích 25
  Hình 2. 8. Hệ bánh răng 2210-1 (a)Sơ đồ nguyên lý,(b) Sơ đồ Graph, (c)Các nhóm động
  học bánh răng sau khi phân tích 28
  Hình 2. 9. (a) Chuỗi động học gồm 3 nhóm động học,
  (b)Chuỗí song song, (c) Chuỗi hỗn hợp 30
  Hình 2. 10.Cơ cấu bánh răng vi sai 6102-1(a) Sơ đồ Graph,(b)Sơ đồ Graph phân tích
  thành các đơn vị bánh răng, (c) Chuỗi động học . 31
  Hình 2. 11.Cơ cấu bánh răng vi sai 6206-1,(a) Sơ đồ nguyên lý,(b)Sơ đồ Graph 34
  Hình 2. 12. Sơ đồ truyền động của cơ cấu bánh răng 6206-1 . 34
  Chương 3
  Hình 3. 1.(a) Sơ đồ nguyên lý, (b) Sơ đồ Graph cơ cấu bánh răng 1 . 36
  Hình 3. 2.(a) Phân tích cơ cấu thành nhóm động học, (b)Chuỗi truyền động nhóm vi sai
  trong cơ cấu 1 38
  4
  LUẬN VĂN THẠC SĨ
  Hình 3. 3.Phân bố chuỗi truyền động của cơ cấu 1. 39
  Hình 3. 4. (a) Sơ đồ nguyên lý, (b) Sơ đồ Graph cơ cấu bánh răng vi sai 2. 40
  Hình 3. 5 (a) Phân tích cơ cấu thành các nhóm động học, (b) Chuỗi truyền động cơ cấu
  2. 42
  Chương 4
  Hình 4. 1.Lưu đồ giải thuật của chương trình phân tích cơ cấu bánh răng vi sai. 45
  Hình 4. 2.Sơ đồ nguyên lý cơ cấu bánh răng 1 46
  Hình 4. 3.Sơ đồ nguyên lý cơ cấu bánh răng 2 49
  Hình 4. 4.Sơ đồ tính toán đối với phương pháp thường dùng ( trường hợp 1). 50
  Hình 4. 5.Sơ đồ tính toán đối với phương pháp thường dùng ( trường hợp 2). 50

  Xem Thêm: Ứng dụng lý thuyết Graph vào phân tích động học cơ cấu bánh răng vi sai
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng lý thuyết Graph vào phân tích động học cơ cấu bánh răng vi sai sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status