Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

    THẠC SĨ Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng hệ thống ERP của người dùng cuối tại Việt Nam

    D
    dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
    .:: Cộng Tác Viên ::.
  1. Gửi tài liệu
  2. Bình luận
  3. Chia sẻ
  4. Thông tin
    1
  5. Công cụ
  6. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng hệ thống ERP của người dùng cuối tại Việt Nam

    MỤC LỤC
    LỜI CẢM ƠN i
    TÓM TẮT NỘI DUNG LUẬN VĂN ii
    ABSTRACT iii
    DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT iv
    DANH MỤC THUẬT NGỮ iv
    LỜI CAM ĐOAN v
    MỤC LỤC . vi
    DANH MỤC BẢNG x
    DANH MỤC HÌNH xii
    CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
    1.1. Giới thiệu đề tài .1
    1.1.1. Giới thiệu tổng quan về tình hình ứng dụng ERP .1
    1.1.2. Tổng quan về ứng dụng ERP tại Việt Nam .4
    1.2. Cơ sở hình thành đề tài .5
    1.3. Mục tiêu và nội dung đề tài .6
    1.4. Ý nghĩa đề tài 7
    1.5. Phạm vi, giới hạn đề tài .7
    1.6. Bố cục luận văn .8
    CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .9
    2.1. Khái niệm về hệ hoạch định nguồn nhân lực 9
    2.1.1. Giới thiệu tổng quan về ERP và lịch sử phát triển 9
    2.1.1.1. ERP (Enterprise Resource Planning): .9
    2.1.1.2. Lợi ích và thách thức khi triển khai ERP 10
    2.1.2. Các đặc điểm chính của hệ thống ERP . 13
    2.1.3. Phân loại ERP . 14
    2.2. Lý thuyết về sự chấp nhận công nghệ mới . 15
    2.3. Tổng quan về việc chấp nhận sử dụng hệ thống ERP . 18
    vii
    2.4. Các yếu tố then chốt trong việc chấp nhận sử dụng hệ thống 19
    2.5. Mô hình nghiên cứu đề xuất . 24
    2.5.1. Mô hình đề xuất 24
    2.5.2. Các thành phần của mô hình 25
    2.5.2.1. Thành phần Kỳ vọng kết quả thực hiện (Performance Expectancy): 25
    2.5.2.2. Thành phần Kỳ vọng nỗ lực (Effort Expectancy): . 25
    2.5.2.3. Thành phần Ảnh hưởng xã hội (Social Influence): 26
    2.5.2.4. Thành phần Các điều kiện thuận tiện (Facilitating Conditions): 26
    2.5.2.5. Thành phần văn hóa: 26
    2.5.3. Các giả thuyết . 27
    CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 32
    3.1. Phương pháp nghiên cứu . 32
    3.1.1. Nghiên cứu sơ bộ (nghiên cứu định tính) . 32
    3.1.2. Nghiên cứu chính thức (nghiên cứu định lượng) 33
    3.1.3. Quy trình nghiên cứu . 33
    3.2. Nguồn thông tin 36
    3.2.1. Dữ liệu sơ cấp . 36
    3.2.2. Dữ liệu thứ cấp 37
    3.3. Nghiên cứu định tính . 37
    3.3.1. Thang đo Kỳ vọng kết quả thực hiện . 38
    3.3.2. Thang đo Kỳ vọng nỗ lực 39
    3.3.3. Thang đo Truyền thông trong dự án . 39
    3.3.4. Thang đo Đào tạo 40
    3.3.5. Thang đo Chia sẻ niềm tin . 41
    3.3.6. Thang đo Khoảng cách quyền lực 42
    3.3.7. Thang đo Định hướng dài hạn . 42
    3.3.8. Thang đo Hỗ trợ của đồng nghiệp 43
    3.3.9. Thang đo Tính tập thể . 44
    viii
    3.3.10. Thang đo Ảnh hưởng xã hội 44
    3.3.11. Thang đo Chấp nhận hệ thống . 45
    3.4. Nghiên cứu định lượng 46
    3.5. Xử lý mẫu . 46
    3.5.1. Biến và thang đo . 46
    3.5.2. Giá trị biến 46
    3.5.3. Làm sạch biến . 46
    CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU . 47
    4.1. Mô tả mẫu nghiên cứu . 47
    4.1.1. Phương pháp lấy mẫu 47
    4.1.2. Các thống kê mô tả 48
    4.2. Đánh giá thang đo qua hệ số Cronbach’s Alpha . 55
    4.3. Phân tích nhân tố . 58
    4.3.1. Phân tích nhân tố các biến độc lập . 58
    4.3.2. Phân tích nhân tố các biến phụ thuộc . 60
    4.3.3. Đặt tên biến và hiệu chỉnh mô hình 60
    4.3.4. Mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh . 62
    4.3.5. Các giả thuyết của mô hình nghiên cứu hiệu chỉnh . 63
    4.4. Kiểm định mô hình nghiên cứu 64
    4.4.1. Phân tích tương quan . 64
    4.4.2. Phân tích hồi quy . 65
    4.4.3. Kiểm định mô hình 66
    4.5. So sánh các nhóm cá nhân . 68
    4.5.1. Kiểm định ảnh hưởng của giới tính đến sự chấp nhận hệ thống ERP 68
    4.5.2. Kiểm định ảnh hưởng của độ tuổi đến sự chấp nhận hệ thống ERP 69
    4.5.3. Kiểm định ảnh hưởng của số năm kinh nghiệm đến sự chấp nhận hệ thống ERP 70
    4.5.4. Kiểm định ảnh hưởng của nhân viên làm việc ở các phòng ban khác nhau đến sự
    chấp nhận hệ thống ERP . 71
    ix
    4.5.5. Kiểm định ảnh hưởng của nhân viên làm việc ở các phân hệ khác nhau đến sự chấp
    nhận hệ thống ERP . 72
    4.5.6. Kiểm định ảnh hưởng của nhân viên làm việc trên các sản phẩm ERP khác nhau đến
    sự chấp nhận hệ thống ERP 72
    4.5.7. Kiểm định ảnh hưởng của nhân viên làm việc ở những loại hình doanh nghiệp khác
    nhau đến sự chấp nhận hệ thống ERP 73
    CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ . 75
    5.1. Kết quả nghiên cứu . 75
    5.1.1. Tóm tắt lại nội dung nghiên cứu 75
    5.1.2. Kết luận 75
    5.1.3. So sánh kết quả với các nghiên cứu trước 76
    5.1.4. So sánh với nhận xét của chuyên gia (ở phần phân tích định tính) 78
    5.2. Kiến nghị 78
    5.3. Hạn chế và hướng nghiên cứu tiếp theo . 82
    TÀI LIỆU THAM KHẢO 83
    Phụ lục A: DÀN BÀI THẢO LUẬN TAY ĐÔI . 87
    Phụ lục B: KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐỊNH TÍNH 95
    Phụ lục C: THANG ĐO GỐC 97
    Phụ lục D: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT . 99
    Phụ lục E: THỐNG KÊ MÔ TẢ MẪU DỮ LIỆU 106
    Phụ lục F: KẾT QUẢ PHÂN TÍCH ĐỘ TIN CẬY THANG ĐO 111
    Phụ lục G: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ BIẾN ĐỘC LẬP . 122
    Phụ lục H: PHÂN TÍCH NHÂN TỐ BIẾN PHỤ THUỘC . 126
    Phụ lục I: PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY 127
    Phụ lục J: THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN ĐỘC LẬP 131
    Phụ lục M: DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP . 135
    LÝ LỊCH TRÍCH NGANG 137

    Xem Thêm: Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng hệ thống ERP của người dùng cuối tại Việt Nam
    Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các yếu tố ảnh hưởng đến việc chấp nhận sử dụng hệ thống ERP của người dùng cuối tại Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
    #1
  7. Đang tải dữ liệu...

    Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
    Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

    Gửi bình luận

    ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •  
DMCA.com Protection Status