Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chính sách của vua Gia Long và Minh Mạng đối với vùng biển Đông Bắc Việt Nam (1802 - 1840)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chính sách của vua Gia Long và Minh Mạng đối với vùng biển Đông Bắc Việt Nam (1802 - 1840)

  Luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Chính sách của vua Gia Long và Minh Mạng đối với vùng biển Đông Bắc Việt Nam (1802 - 1840)

  MỤC LỤC
  Trang
  Trang Phụ bìa
  Lời cam đoan i
  Lời cảm ơn ii
  Mục lục .iii
  Danh mục các chữ viết tắt v
  MỞ ĐẦU 1
  1. Lý do chọn đề tài 1
  2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề .2
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu, nhiệm vụ của đề tài 6
  4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu .7
  5. Đóng góp của đề tài .9
  6. Kết cấu của đề tài 9
  NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ TẦM QUAN TRỌNG CỦA VÙNG
  BIỂN ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
  1.1. Vị trí địa lý của vùng biển Đông Bắc Việt Nam .10
  1.2. Tầm quan trọng của vùng biển Đông Bắc Việt Nam 14
  1.3. Tâm lý hướng biển của cư dân Việt cổ .17
  Tiểu kết 20
  CHƯƠNG 2: CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ CỦA VUA
  GIA LONG VÀ MINH MẠNG ĐỐI VỚI VÙNG BIỂN
  ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
  2.1. Chính sách quản lý vùng biển Đông Bắc Việt Nam của vua Gia
  Long và Minh Mạng 21
  2.2. Chính sách bảo vệ vùng biển Đông Bắc .26
  2.2.1. Xây dựng lực lượng thuỷ quân 26
  2.2.2. Phát triển hệ thống tàu thuyền .34
  2.2.3. Hoạt động tuần tra 43
  2.2.4. Hoạt động phòng chống hải tặc ở vùng biển Đông Bắc . 55
  Tiểu kết 66
  CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH KINH TẾ CỦA VUA GIA LONG VÀ
  MINH MẠNG ĐỐI VỚI VÙNG BIỂN ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
  3.1. Chính sách khai thác nguồn lợi biển .68
  3.2. Chính sách cứu đói cho nhân dân vùng biển Quảng Yên .74
  3.3. Chính sách đối với hoạt động thông thương đường biển 79
  Tiểu kết 83
  KẾT LUẬN .85
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .87
  PHỤ LỤC

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đề tài
  Từ xa xưa biển đã luôn gắn bó chặt chẽ với mọi hoạt động sản
  xuất và đời sống của các dân tộc Việt Nam. Biển của nước ta có vị trí
  chiến lược rất quan trọng trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc,
  hay nói cách khác biển có vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển
  kinh tế và bảo vệ quốc phòng, an ninh.
  Việt Nam là một quốc gia có vùng biển lớn với chỉ số biển
  khoảng 0,01, gấp 6 lần giá trị trung bình của thế giới, có nhiều vũng, vịnh,
  đảo và quần đảo, bờ biển dài, chạy dọc từ Bắc vào Nam. Nước ta có 28
  tỉnh, thành phố nối liền với biển.
  Từ thuở khai thiên lập địa đã có câu chuyện mẹ Âu Cơ và cha Lạc
  Long Quân chia tay nhau với "50 con theo mẹ lên rừng và 50 con theo
  cha xuống biển”. Phải chăng truyền thuyết này cho chúng ta thấy một
  sự thực là ngay từ những ngày đầu dựng nước tổ tiên chúng ta đã rất coi
  trọng khai phá biển đảo và ý thức được tầm quan trọng của nó. Lịch sử
  giữ biển của ông cha ta đã minh chứng bằng chiến thắng Bạch Đằng
  Giang và đặc biệt là trận phục kích trên vùng biển Vân Đồn của danh
  tướng Trần Khánh Dư, đánh tan đoàn thuyền lương của tướng nhà
  Nguyên - Trương Văn Hổ, góp phần chiến thắng quân xâm lược Nguyên
  lần thứ ba.
  Vùng biển Đông Bắc của Việt Nam có vị trí chiến lược cực kỳ
  quan trọng, chứa đựng nhiều nguồn tài nguyên phong phú và đa dạng với
  trữ lượng và quy mô thuộc loại khá, cho phép phát triển nhiều lĩnh vực
  kinh tế biển quan trọng.
  Bên cạnh ý nghĩa to lớn về mặt kinh tế thì vùng biển Đông Bắc
  cũng có tầm quan trọng đặc biệt về quốc phòng an ninh. Vùng biển này
  là nơi có nhiều nguy cơ gây mất ổn định, uy hiếp chủ quyền và lợi ích
  của quốc gia, đồng thời còn là kho lưu giữ các bí mật của quá khứ, ghi
  nhận những trang sử hào hùng về các cuộc chiến tranh giữ nước và lịch
  sử dựng nước của các dân tộc Việt Nam. Có thể nói biển thực sự là bộ
  phận, lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, là di sản thiên nhiên của dân tộc
  và thực sự là chỗ dựa về tinh thần và vật chất cho người dân.
  Nhà Nguyễn là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử dân
  tộc Việt Nam. Nhà Nguyễn quản lý lãnh thổ đất nước từ Bắc tới Nam.
  Cùng với việc quản lý lãnh thổ đất nước, nhà Nguyễn dưới các triều vua
  Gia Long và Minh Mạng đã tổ chức quản lý và bảo vệ vùng biển rộng
  lớn, trong đó có vùng biển phía Đông Bắc quan trọng này như thế nào.
  Việc quản lý vùng biển này dưới hai triều vua có những nội dung gì?
  Chính sách quản lý và bảo vệ ra sao thì vẫn còn là điều cần thiết phải
  tìm hiểu.
  Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã quyết định chọn đề tài:
  "Chính sách của vua Gia Long và Minh Mạng đối với vùng biển Đông
  Bắc Việt Nam (1802 - 1840)" làm đề tài luận văn thạc sỹ của mình.
  2. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
  Những sách và công trình nghiên cứu về lịch sử triều Nguyễn,
  trong đó có đề cập ở mức độ khác nhau về chính sách của vua Gia Long
  và Minh Mạng đối với vùng biển Đông Bắc của Việt Nam có thể kể đến:
  Bộ sách Đại Nam thực lục xuất bản năm 1964 của Nhà xuất bản
  (Nxb.) Khoa học đã ghi chép các sự kiện lịch sử từ thời chín Chúa
  Nguyễn Đàng Trong (1558) cho đến đời vua Khải Định (1925). Đây là
  bộ sách lớn viết về lịch sử triều đại nhà Nguyễn với nội dung rất đầy đủ,
  chân thực và sinh động về toàn cảnh xã hội Việt Nam trên các lĩnh vực
  kinh tế chính trị và xã hội, quân sự và ngoại giao, trong đó có ghi chép
  lại những chính sách quan tâm của hai đời vua Gia Long và Minh Mạng
  đối với các vùng biển, đảo, trong đó có vùng biển thuộc tỉnh Quảng Yên
  ở phía Đông Bắc của Tổ quốc.
  Cuốn Đất nước Việt Nam qua các đời của tác giả Đào Duy Anh
  do Nxb. Văn hoá thông tin ấn hành năm 2005 đã nghiên cứu phần địa lý
  hành chính để nhận định cương vực của nhà nước và vị trí các khu vực
  hành chính trải qua các đời. Cuốn sách có nói đến sự diên cách về địa lý
  hành chính qua các đời Lê Mạt - Nguyễn Sơ, các tỉnh nước Việt Nam ở
  đời Nguyễn, trong đó có tỉnh Quảng Yên - nơi có vùng biển Đông Bắc
  quan trọng, chiếm 2/3 số đảo của cả nước.
  Các nhà sử học đã có những nghiên cứu liên quan đến biển như
  Nguyễn Việt - Vũ Minh Giang - Nguyễn Mạnh Hùng (1983), Quân thủy
  trong lịch sử chống ngoại xâm, Nxb. Quân đội nhân dân; GS. Trần
  Quốc Vượng, GS. Cao Xuân Phổ (Chủ biên) (1996), Biển với người Việt
  cổ do Nxb. Văn hóa Thông tin ấn hành; Trần Quốc Vượng, 2000, Mấy
  nét khái quát lịch sử cổ xưa về cái nhìn về biển của người Việt Nam,
  trong Văn hóa Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm, Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà
  Nội; Nguyễn Nhã (2002), Quá trình xác lập chủ quyền của Việt Nam tại
  quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, Luận án Tiến sĩ Lịch sử, Thành phố
  Hồ Chí Minh.
  Nghiên cứu về biển gần đây có một số tác phẩm: Sổ tay pháp lý
  cho người đi biển (2002) của Tiến Sỹ Hoàng Ngọc Giao chủ biên do
  Nxb. Chính trị Quốc gia ấn hành. Cuốn sách có trình bày khá rõ về lãnh
  hải Việt Nam, Luật biển và biển Đông.
  Cuốn Chính sách pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát
  triển bền vững của Nxb. Tư pháp năm 2006 đã nghiên cứu tổng quan
  chính sách pháp luật về biển và những nguyên tắc phát triển bền vững.
  Tác giả Đinh Thị Hải Đường, trong khóa luận tốt nghiệp cử nhân
  đã nghiên cứu về Chính sách khai thác nguồn lợi biển của triều Nguyễn
  nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858). Luận văn đã nhiên cứu chính sách khai
  thác nguồn lợi biển ở hai nội dung cơ bản: Những chính sách của nhà
  Nguyễn trong việc khai thác nguồn lợi từ biển và những chính sách khai
  thác các nguồn lợi khác.
  Đặc biệt, năm 2008 Khoa Lịch sử Đại học Khoa học xã hội và
  Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội kết hợp với Ban Quản lý các di
  tích trọng điểm tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội thảo khoa học (HTKH):
  Thương cảng Vân Đồn - lịch sử, tiềm năng kinh tế và các mối giao lưu
  văn hóa, trong đó có một số tham luận đề cập đến vùng biển Đông Bắc
  ở những góc độ khác nhau. Có thể kể đến: Vũ Văn Quân, Vài nét về
  chính sách an ninh quốc phòng đối với vùng Đông Bắc của nhà Lê Sơ
  (1428-1527); Nguyễn Thị Phương Chi, Tầm nhìn của các triều đại Lý,
  Trần về Vân Đồn và vùng Đông Bắc; Vũ Đường Luân, Triều Nguyễn
  với việc bảo vệ an ninh và hoạt động thương mại vùng Đông Bắc; Vũ
  Đường Luân, Triều Nguyễn với tình hình an ninh thương mại vùng
  duyên hải Đông Bắc Bắc Bộ thế kỷ XIX; Vũ Quang Hiển, Chủ trương
  của Đảng và Nhà nước Việt Nam về kết hợp phát triển kinh tế biển và
  bảo vệ chủ quyền biển đảo (1986 -2007); Nguyễn Mạnh Dũng, Vùng
  Đông Bắc Việt Nam trong tuyến hải thương Đông Á thế kỷ VIII-XVIII
  (Qua khảo cứu một số tư liệu Bồ Đào Nha và Pháp); Hoàng Anh Tuấn,
  Vùng duyên hải Đông Bắc Việt Nam trong chiến lược thương mại của
  người phương Tây thế kỷ XVII; Dương Văn Huy, Quan hệ giao thương
  giữa vùng Đông Bắc Việt Nam với các cảng miền Nam Trung Hoa thế
  kỷ X – XIV; Lý Tường Vân, Vùng biển đảo Đông Bắc và chiến lược hợp
  tác, phát triển khu vực. Nội dung những tham luận này tuy không trực
  tiếp đề cập đến chính sách của vua Gia Long và Minh Mạng đối với
  vùng biển Đông Bắc nhưng đã giúp cho tác giả luận văn có cơ sở nhận
  thức khi thực hiện đề tài luận văn.
  Trần Thị Nhung (2011) trong luận văn cao học “Chính sách an
  ninh, quốc phòng của triều Nguyễn đối với vùng biên giới phía Bắc
  1802 - 1858”, Khoa Lịch sử - Trường Đại học Khoa học xã hội (KHXH)
  và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội đã đề cập đến các chính sách về
  an ninh, quốc phòng của các vị vua đầu triều Nguyễn (từ 1802 đến
  1858) đối với sáu tỉnh biên giới phía Bắc: Quảng Yên, Lạng Sơn, Tuyên
  Quang, Hưng Hoá, Thái Nguyên và Cao Bằng. Mục tiêu cao nhất của
  nhà Nguyễn đối với vùng đất này là duy trì ổn định trật tự, thiết lập ảnh
  hưởng của vương triều đối với các thổ tù, thổ ti địa phương và củng cố
  quốc phòng, tránh nguy cơ xâm chiếm từ phương Bắc.
  Gần đây nhất, tháng 6 - 2011, Tạp chí Xưa & Nay, số 381, số 382
  đã đăng một số bài về biển Đông. Tiêu biểu là: Nguyễn Quang Ngọc,
  Chủ quyền của Việt Nam ở Hoàng Sa và Trường Sa trong các thế kỷ
  XVII - XIX: Tư liệu và sự thật lịch sử; Tạ Ngọc Liễn, Lê Thánh Tông, ý
  chí bảo vệ vùng biển Tổ quốc; Nguyễn Đăng Vũ, Đôi điều suy nghĩ về
  bằng thời Minh Mạng cấp cho những người đi Hoàng Sa; Để biển Đông
  trở thành một khu vực hòa bình, hợp tác và phát triển (Bài phỏng vấn
  GS Carlyle Thayer, Đại học New South Wales, Úc).
  Tuy vậy, cho đến nay chưa có một công trình nào nghiên cứu một
  cách đầy đủ về những chính sách của vua Gia Long và Minh Mạng đối
  với vùng biển Đông Bắc của Việt Nam. Nên, đó cũng là nhiệm vụ đặt ra
  cho tác giả khi giải quyết đề tài luận văn cao học của mình.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu và nhiệm vụ của đề tài
  3.1. Đối tượng nghiên cứu
  Chính sách quản lý, bảo vệ và chính sách kinh tế của vua Gia
  Long và Minh Mạng đối với vùng biển Đông Bắc Việt Nam.
  3.2. Phạm vi nghiên cứu
  - Về không gian: Vùng biển Đông Bắc của Việt Nam về cơ bản là
  vùng biển của tỉnh Quảng Yên thời Nguyễn tức là tỉnh Quảng Ninh ngày nay.
  - Về thời gian: Từ năm 1802 đến năm 1840
  3.3. Nhiệm vụ của đề tài
  Xuất phát từ lý do chọn đề tài và tình hình nghiên cứu liên quan
  đến đề tài, luận văn tập trung làm rõ một số chính sách quản lý, bảo vệ và
  chính sách kinh tế của hai triều vua Gia Long và Minh Mạng đối với vùng
  biển Đông Bắc Việt Nam
  4. Nguồn tài liệu và phương pháp nghiên cứu
  4.1. Nguồn tài liệu
  - Những bộ biên niên sử được biên soạn dưới triều Nguyễn:
  Những bộ sử biên niên biên soạn dưới triều Nguyễn được biên soạn
  công phu là nguồn tư liệu quan trọng, phục vụ trực tiếp cho việc nghiên
  cứu các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội Việt Nam thời Nguyễn. Đại
  Nam thực lục chính biên, Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ, Minh
  Mệnh chính yếu, Đại Nam nhất thống chí, Đại Nam liệt truyện. Các bộ
  sách trên đều đã được dịch và xuất bản bằng tiếng Việt, vì vậy giúp các
  nhà nghiên cứu và những người quan tâm đến lịch sử Việt Nam thời
  Nguyễn có thể tham khảo một cách dễ dàng, thuận lợi hơn.
  Bộ Đại Nam thực lục là bộ sử lớn do Quốc sử quán triều Nguyễn
  biên soạn trong một thời gian dài (từ 1821 đến 1909). Bộ sách này được
  viết theo thể biên niên gồm 2 phần Tiền biên và Chính biên. Trong đó,
  phần Tiền biên ghi chép toàn bộ những sự kiện về thời kỳ các chúa
  Nguyễn (từ 1558 đến 1777). Phần Chính biên ghi chép toàn bộ lịch sử
  triều Nguyễn, từ Gia Long năm thứ nhất (1802) đến Đồng Khánh, được
  chia làm 7 kỷ, mỗi kỷ tương đương với một đời vua. Bộ sách này đã
  được dịch ra Việt văn và xuất bản lần đầu tiên năm 1962 đến năm 1978
  (38 tập) và được bổ sung sửa chữa, tái bản lại năm 2004 - 2007 (10 tập).
  Đây được coi là nguồn tài liệu gốc, quan trọng nhất phục vụ cho Luận văn.
  Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ: Là một công trình đồ sộ, gồm
  262 quyển do Nội các triều Nguyễn biên soạn theo thể tài Hội điển.
  Trong đó ghi chép tất cả các điều lệ, hiến chương, điển chế của Nhà
  nước đề ra và thi hành ở thời Nguyễn từ năm Gia Long thứ 1 (1802) đến
  năm Tự Đức thứ 4 (1851).
  Bộ Đại Nam nhất thống chí (5 tập) là các công trình Lịch sử - địa
  lý được ghi chép khá kĩ càng về tên đất và các nhân vật thời Nguyễn.
  - Các bộ sách thông sử và giáo trình của các trường đại học cũng
  là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng sử dụng trong luận văn. Một số
  ấn phẩm được xuất bản là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng phục vụ
  cho luận văn này như Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim, Lịch sử
  Việt Nam của Đào Duy Anh, Lịch sử Việt Nam do Trương Hữu Quýnh
  chủ biên, Đại cương lịch sử Việt Nam tập 1 do Trương Hữu Quýnh chủ
  biên, Lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến 1858 do Nguyễn Phan Quang
  chủ biên, Tiến trình lịch sử Việt Nam do Nguyễn Quang Ngọc chủ
  biên
  - Các tác phẩm và các công trình nghiên cứu về vùng biển và
  vùng biển Đông Bắc Việt Nam liên quan đến luận văn.
  - Các bài viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành liên quan trực tiếp
  hoặc gián tiếp đến đề tài. Trên các tạp chí chuyên ngành như Tạp chí
  Nghiên cứu lịch sử, Tạp chí Lịch sử quân sự và một số tạp chí khác đã
  đăng những bài viết về lịch sử Việt Nam dưới triều Nguyễn với các nội
  dung phong phú, là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng để nhận thức rõ,
  sâu hơn về thời Nguyễn.
  - Các luận án, luận văn cao học có nội dung liên quan đến những
  vấn đề kinh tế, xã hội nói chung của triều Nguyễn đã giúp cho tác giả
  luận văn có thêm nhận thức để thực hiện đề tài.
  4.2. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn được hoàn thành trên cơ sở vận dụng phương pháp lịch
  sử kết hợp với phương pháp logic là chủ yếu. Ngoài ra có sử dụng
  phương pháp phân tích, tổng hợp và so sánh.
  5. Đóng góp của luận văn
  Luận văn trình bày một cách hệ thống những nội dung chủ yếu về
  chính sách của vua Gia Long và Minh Mạng đối với vùng biển
  Đông Bắc Việt Nam (1802 - 1840).
  Luận văn sẽ góp phần bổ sung và cung cấp thêm tư liệu phục vụ cho
  học tập, giảng dạy và nghiên cứu lịch sử.
  6. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo, nội
  dung của luận văn chia thành 3 chương:
  Chương 1: Vị trí địa lý và tầm quan trọng của vùng biển Đông Bắc
  Việt Nam
  Chương 2: Chính sách quản lý và bảo vệ của vua Gia Long và
  Minh Mạng đối với vùng biển Đông Bắc Việt Nam
  Chương 3: Chính sách kinh tế của vua Gia Long và Minh Mạng
  đối với vùng biển Đông Bắc Việt Nam

  NỘI DUNG
  CHƯƠNG 1: VỊ TRÍ ĐỊA LÝ VÀ TẦM QUAN TRỌNG
  CỦA VÙNG BIỂN ĐÔNG BẮC VIỆT NAM
  1. 1. Vị trí địa lý của vùng biển Đông Bắc Việt Nam
  Việt Nam là một quốc gia ở Đông Nam Á lục địa, thuộc bờ cực
  đông của bán đảo Đông Dương, với lãnh thổ hẹp ngang và đường bờ
  biển chạy dài. Việt Nam có một vị trí chiến lược thuận lợi về biển mà
  không phải bất cứ quốc gia nào cũng có thể có được và đây chính là cơ
  sở để Việt Nam trở thành một quốc gia ven biển tầm cỡ ở khu vực Đông
  Nam Á.
  Việt Nam có bờ biển dài 3.200 km từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến
  Tỉnh Kiên Giang, với vùng biển rộng trên 1 triệu km
  2
  , có trên 30 cảng
  biển, 112 cửa sông, 47 vũng vịnh và khoảng 3.000 hòn đảo lớn, nhỏ gần
  bờ và xa bờ chạy suốt từ Vịnh Bắc Bộ tới vịnh Thái Lan. Vùng biển nước
  ta tiếp giáp với các nước: Trung Quốc, Philipin, Malaixia, Indonexia,
  Brunay, Singapor, Thái Lan và Campuchia.
  Việt Nam là một quốc gia nằm trong số 10 nước trên thế giới có chỉ số
  cao nhất về chiều dài bờ biển, mở ra 3 hướng Đông, Nam và Tây, có vùng
  biển và thềm lục địa rộng lớn gấp 3 lần diện tích đất liền. Chỉ số tính biển
  của Việt Nam (chiều dài bờ biển/diện tích đất liền) là 0,01, đứng đầu
  Đông Dương, trên Thái Lan (0,007) và xấp xỉ Malaixia - Myanma. Việt
  Nam có diện tích đất liền xấp xỉ 330.363 km
  2
  , trung bình cứ 100 km
  2
  đất
  liền, lại có 1 km
  2
  bờ biển, trong khi tỷ lệ trung bình trên thế giới là 600
  km
  2
  /1 km. Việt Nam có 28/64 tỉnh và thành phố, 125 huyện ven biển,
  chiếm 17% diện tích cả nước.
  Về phạm vi hành chính, vùng Đông Bắc của Việt Nam bao gồm
  các tỉnh: Phú Thọ, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Thái
  Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Giang và Quảng Ninh. Nhưng hầu hết các tỉnh
  không có biển, duy chỉ có tỉnh Quảng Ninh là tiếp giáp với một vùng
  biển rộng lớn. Do vậy có thể hiểu rằng vùng biển phía Đông Bắc của
  Việt Nam bao gồm vùng biển của tỉnh Quảng Ninh là chủ yếu, ngoài ra
  bao gồm cả vùng biển lân cận của tỉnh Hải Phòng.
  Xưa, Quảng Ninh được gọi là Hải Đông. Hải Đông thời Lý, Trần
  nằm về phía Đông Bắc đất nước. Các triều Đinh, Tiền Lê, Lý đều gọi là
  đạo Hải Đông, đời Trần gọi là lộ Hải Đông, đời Lê đổi là lộ An Bang.
  Thời Quang Thuận đặt làm Thừa tuyên An Bang. Thời Lê Trung Hưng
  do kiêng huý của vua Anh Tông đổi làm Quảng Yên
  1
  . Hải Đông - An
  Bang - Quảng Yên là những tên gọi khác nhau qua những thời kỳ lịch sử
  khác nhau của tỉnh Quảng Ninh ngày nay. Hải Đông - Quảng Ninh, phía
  Đông giáp biển lớn (biển Đông), phía Tây giáp các tỉnh Lạng Sơn, Bắc
  Giang, Hải Dương, phía Nam giáp thành phố Hải Phòng, phía Bắc giáp
  Trung Quốc. Đây là vùng điều kiện tự nhiên phú cho nhiều tiềm năng
  quân sự, kinh tế: "Sông lớn mênh mông quanh vòng bao bọc các núi cao
  chót vót, châu nọ huyện kia cách biệt nhau như ở cõi khác. Phong thổ

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Đào Duy Anh (2005), Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb . V ăn hóa
  Thông tin.
  2. Nguyễn Thế Anh (1971), Kinh tế và xã hội Việt Nam dưới các vua
  triều Nguyễn, Nxb. Lửa Thiêng.
  3. Tôn Thất Bình (1997), Kể chuyện chín Chúa mười ba Vua triều
  Nguyễn, Nxb. Đà Nẵng.
  4. Biên niên lịch sử cổ trung đại Việt Nam (từ đầu thế kỷ XIX) (1987),
  Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội.
  5. Báo Biên Phòng - Cơ quan của Đảng uỷ và Bộ tư lệnh Biên Phòng,
  cập nhật ngày 21 tháng 9 năm 2009, Nhà Nguyễn với việc quản lý và
  bảo vệ biển đảo.
  6. C. Bori (1998), Xứ Đàng trong năm 1621, (Bản dịch của Nguyễn
  Hồng Huệ, Nguyễn Khắc Xuân và Nguyễn Nghị), Nxb. Thành phố Hồ
  Chí Minh.
  7. Chính sách, pháp luật biển của Việt Nam và chiến lược phát triển
  bền vững (2006), Nxb. Tư pháp.
  8. Cao Xuân Dục tuyển tập (2002), Quốc triều sử toát yếu, Tập 1,
  Bản dịch, Nxb. Văn học, Hà Nội.
  9. Phan Huy Chú (2007), Lịch triều hiến chương loại chí, Nxb. Giáo dục.
  10. Nguyễn Thị Phương Chi - Nguyễn Tiến Dũng (2007), Về các mối
  giao thương của quốc gia Đại Việt thời Lý, Trần (Thế kỷ XI - XIV), Tạp
  chí Nghiên cứu Lịch sử, số 7, tr. 23-37.
  11. Nguyễn Thị Phương Chi (2010), Vân Đồn và vùng Đông Bắc dưới
  triều Lý, Trần (Thế kỷ XI - XIV), Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử, số 10,
  tr.24-33.
  12. Nguyễn Mạnh Dũng, Vùng Đông Bắc Việt Nam trong tuyến hải
  thương Đông Á thế kỷ VIII-XVIII (Qua khảo cứu một số tư liệu Bồ Đào
  Nha và Pháp), trong Thương cảng Vân Đồn - lịch sử, tiềm năng kinh tế
  và các mối giao lưu văn hóa, Kỷ yếu HTKH, Quảng Ninh 7-2008.
  13. Đại Việt sử ký tục biên (1676- 1789) (1991), Bản dịch, Nxb. Khoa
  học xã hội, Hà Nội.
  14. Đại Nam nhất thống chí (1992), Nxb. Thuận Hóa, Huế, Tập 4.
  15. Đại Nam thực lục (2002), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, Tập 1.
  16. Đại Nam thực lục (2003), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, Tập 2.
  17. Đại Nam thực lục (2004), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, Tập 3.
  18. Đại Nam thực lục (2004), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, Tập 4.
  19. Đại Nam thực lục, (2007), Nxb. Giáo dục, Hà Nội, Tập 3.
  20. Đại Nam thực lục (1963), Nxb. Khoa học, Hà nội, Tập 3
  21. Đại Nam thực lục (1963), Nxb. Khoa học, Hà nội, Tập 4
  22. Đại Nam thực lục (1964), Nxb. Khoa học, Hà nội, Tập 7
  23. Đại Nam thực lục (1965), Nxb. Khoa học, Hà nội, Tập 8
  24. Lê Quý Đôn (2007), Phủ biên tạp lục, Nxb. Giáo dục, Hà Nội.
  25. Đinh Thị Hải Đường, Chính sách khai thác nguồn lợi biển của
  triều Nguyễn nửa đầu thế kỷ XIX (1802-1858), Khóa luận tốt nghiệp,
  ngành Lịch sử, 2003 - 2007, Hệ chính quy, Khoa Lịch sử - Trường Đại
  học Khoa học xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội.
  26. Lê Quang Định (2005), Hoàng Việt Nhất thống dư địa chí, Nxb.
  Thuận Hoá, Huế.
  27. Lê Mậu Hãn (Chủ biên), Trần Bá Đệ, Nguyễn Văn Thư (2006),
  Đại cương Lịch sử Việt Nam, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, Tập 3.
  28. Hoàng Ngọc Giao (2002), Sổ tay pháp lý cho người đi biển, Nxb
  Chính trị quốc gia, Hà Nội.
  29. Phạm Khắc Hoè (1986), Kể chuyện vua quan nhà Nguyễn, Nxb.
  Thuận Hoá, Huế.
  30. Vũ Quang Hiển, Chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về
  kết hợp phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền biển đảo (1986 -2007), trong Thương cảng Vân Đồn - lịch sử, tiềm năng kinh tế và các
  mối giao lưu văn hóa, Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Quảng Ninh 7-2008.
  31. Dương Văn Huy, Quan hệ giao thương giữa vùng Đông Bắc Việt
  Nam với các cảng miền Nam Trung Hoa thế kỷ X - XIV, trong Thương
  cảng Vân Đồn - lịch sử, tiềm năng kinh tế và các mối giao lưu văn hóa ,
  Kỷ yếu Hội thảo khoa học, Quảng Ninh 7-2008.
  32. Trần Trọng Kim (1971), Việt Nam sử lược, Trung tâm học liệu, Bộ
  Giáo Dục, Sài Gòn, Quyển 1, Tập 2.
  33. Trần Trọng Kim (2000), Việt Nam sử lược, Nxb. Tổng hợp Thành
  phố Hồ Chí Minh.
  34. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (1993), Nxb. Thuận Hoá,
  Huế, Tập 2.
  35. Khâm định Đại Nam hội điển sự lệ (1993), Nxb. Thuận Hoá, Huế,
  Tập 4.

  Xem Thêm: Chính sách của vua Gia Long và Minh Mạng đối với vùng biển Đông Bắc Việt Nam (1802 - 1840)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chính sách của vua Gia Long và Minh Mạng đối với vùng biển Đông Bắc Việt Nam (1802 - 1840) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status