Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
  Định dạng file word


  MỤC LỤC
  DANH MỤC SƠ ĐỒ,BẢNG BIỂU 5
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . 6
  LỜI MỞ ĐẦU . 7
  PHẦN I . 8
  GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM 8
  1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 8
  1.1.1.Tên địa chỉ của công ty 8
  1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 9
  1.1.2.1 Vốn kinh doanh 9
  1.1.2.2. Lao động 9
  1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công ty . 9
  1.3. Các ngành nghề kinh doanh, quy trình của một số dịch vụ chủ yếu 10
  1.3.1. Các ngành nghề kinh doanh 10
  1.3.2. Quy trình của một số dịch vụ chủ yếu 10
  1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý của công ty 11
  1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy của công ty 11
  1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận 13
  1.4.2.1. Đại hội đồng cổ đông . 13
  1.4.2.2. Hội đồng quản trị . 13
  1.4.2.3. Ban giám đốc . 15
  1.4.2.4. Ban kiểm soát 15
  1.4.2.5. Phòng kinh doanh 17
  1.4.2.6. Phòng kế toán . 17
  1.4.2.7. Phòng tổ chức hành chính 18
  1.4.2.8. Phòng tư vấn thiết kế . 18
  1.4.2.10. Các đơn vị thi công trực tiếp 19
  PHẦN II 20
  PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM . 20
  2.1. Hoạt động marketing của Công ty Cổ phần Xây lắp và trang trí nội thất Việt Nam 20
  2.1.1. Các loại hàng hóa và dịch vụ kinh doanh chủ yếu của công ty . 20
  2.1.2. Số liệu về kết quả tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ . 20
  2.1.3. Thị trường tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ của công ty . 21
  2.1.4. Phương pháp xác định giá và mức giá một số mặt hàng của công ty 22
  2.1.5. Hệ thống phân phối sản phẩm, dịch vụ 27
  2.1.6.Các hình thức xúc tiến bán hàng của công ty . 28
  2.1.7. Đối thủ cạnh tranh của VINADECOR JSC, một số thông tin về đối thủ cạnh tranh 28
  2.1.8. Đánh giá và nhận xét về tình hình marketing của công ty . 30
  2.1.8.1. Thuận lợi 30
  2.1.8.2. Vị thế . 30
  2.1.8.3 Khó khăn 31
  2.2. Phân tích tình hình lao động, tiền lương . 31
  2.2.1. Nguồn lực và cơ cấu tổ chức lao động của công ty 31
  2.2.2. Công tác định mức lao động 33
  2.2.3. Công tác tổ chức lao động . 34
  2.2.3.1. Công tác phân công lao động và hiệp tác lao động 34
  2.2.3.2. Công tác bảo hộ lao động 34
  2.2.3.3. Công tác tổ chức phục vụ nơi làm việc . 35
  2.2.3.4. Công tác tổ chức nơi làm việc 35
  2.2.4. Công tác tuyển dụng, tuyển chọn nhân viên . 35
  2.2.4.1. Công tác tuyển dụng 35
  2.2.4.2. Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực . 39
  2.2.5. Tổng quỹ lương của Công ty . 41
  2.2.6. Các hình thức trả lương ở công ty . 42
  2.3.Tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định 45
  2.3.1.Tình hình tài sản cố định . 45
  2.4. Phân tích tình hình tài chính của Công Ty . 49
  2.4.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty . 49
  2.4.2. Phân tích tình hình tài chính qua bảng cân đối kế toán . 52
  2.4.3. Phân tích cơ cấu tài sản, nguồn vốn của công ty . 54
  2.4.4. Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng của Công ty . 58
  2.4.4. Phân tích các hệ số tài chính đặc trưng của Công ty . 58
  2.4.5. Đánh giá và nhận xét tình hình tài chính của Công ty 59
  PHẦN III . 61
  ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP THÚC ĐẨY SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY 61
  3.1. Đánh giá và nhận xét chung tình hình của công ty . 61
  3.1.1. Đánh giá và nhận xét về tình hình hoạt động marketing . 61
  3.1.2. Nhận xét về lao động, tiền lương . 61
  3.1.3. Đánh giá tình hình quản lý vật tư, tài sản cố định 63
  3.1.4. Đánh giá tình hình chi phí và giá vốn của công ty 63
  3.2. Một số biện pháp để thúc đẩy sản xuất kinh doanh 64
  3.2.1. Tăng cường công tác điều tra và tiêu thụ sản phẩm 64
  3.2.2. Nâng cao chất lượng đào tạo lao động 64
  3.2.3. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên vật liệu 64
  3.2.4. Biện pháp nhằm cải thiện công tác quản lý . 65
  KẾT LUẬN . 66
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 68


  LỜI MỞ ĐẦU
  Thực tập tốt nghiệp là một yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Hưng Yên trước khi kết thúc 4 năm học tại trường. Một mặt là yêu cầu, nhưng mặt khác đây cũng là một giai đoạn hết sức ý nghĩa, giúp sinh viên tập làm quen với công việc thực tế.
  Để cho chúng em có thể nắm chắc kiến thức và tiếp cận với thực tế, nhà trường đã tạo điều kiện cho chúng em thực tập và làm khóa luận tốt nghiệp. Sau 5 tuần thực tập em nhận được sự giúp đỡ tận tình của các thầy cô giáo trong trường, các cô chú trong Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam cùng với sự góp ý của các bạn đặc biệt là Thầy giáo Đỗ Văn Cường, cho đến nay báo cáo thực tập của em đã hoàn thành. Nhưng do có những hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm tìm hiểu thực tế chưa có nhiều nên báo cáo thực tập của em còn nhiều sai sót. Em rất mong nhận được sự chỉ bảo, giúp đỡ của các thầy cô giáo và những ý kiến đóng góp của các bạn để khóa luận của em được hoàn thiện hợn. Điều quan trọng là những ý kiến của các thầy cô giáo sẽ giúp em có thể tiếp cận thực tế trong hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng tốt hơn và những kinh nghiệm phục vụ cho quá trình đi làm sau này.
  Cuối cùng em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo trong trường, trong khoa và cũng xin cảm ơn các anh, chị các cô chú trong công ty đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập.
  Em xin gửi lời cảm ơn đến Thầy giáo hướng dẫn Đỗ Văn Cường đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập vừa qua.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  Nội dung bài báo cáo thực tập của em gồm có 3 phần:
  Phần I: Khái quát chung về Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam.
  Phần II: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam.
  Phần III: Đánh giá chung và đề xuất các biện pháp thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam.
  PHẦN IGIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty1.1.1.Tên địa chỉ của công ty - Tên giao dịch tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM.
  - Tên giao dịch tiếng Anh: VIETNAM INTERIOR DECORATION JOINT STOCK COMPANY.
  - Tên viết tắt: VINADECOR JSC.
  - Giấy ĐKKD số: 0101295134
  - Trụ sở chính: 289 đường Khuất Duy Tiến, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội.
  - Điện thoại: 844.554 2495
  - Fax: 844.554 2496
  - Email: vinadecor@vnn.vn
  - Website: www.vinadecor.vn
  - Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Khánh Toàn – Giám đốc.
  - Ngày thành lập: 25/09/2002.
  Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam là đơn vị thành viên của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX.
  Công ty có tư cách pháp nhân theo Pháp luật, con dấu riêng, tài khoản riêng, có điều lệ tổ chức và hoạt động cụ thể, vốn và tài sản riêng, chịu trách nhiệm đối với các khoản công nợ trong phạm vi số vốn do Công ty quản lý. Bảng cân đối kế toán riêng. Các quỹ tập trung theo quy định của Tổng Công ty căn cứ vào chế độ Nhà nước và các quy định của Pháp luật.


  1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty1.1.2.1 Vốn kinh doanh- Vốn điều lệ: 35 tỷ VNĐ
  - Tổng số cổ phần: 3.500.000 cổ phần
  - Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
  - Số lượng cổ phần cổ đông đăng ký mua: 3.500.000 cổ phần
  Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam – VINACONEX được thành lập vào năm 1988 và đã nhanh chóng trở thành một trong những nhóm hàng đầu trong ngành công nghiệp xây dựng, tích lũy kiến thức và kinh nghiệm tốt nhất trong thiết kế và trang trí nội thất.
  Công ty Cổ phần Xây lắp và trang trí nội thất Việt Nam là công ty hàng đầu trong lĩnh vực xây lắp, thiết kế và trang trí nội thất tại Việt Nam.
  1.1.2.2. Lao động
  Đi lên thành công từ lĩnh vực thiết kế và trang trí nội thất, đến nay VINADECOR JSC đã có các thiết bị xây dựng, máy móc trang thiết bị hiện đại, đội ngũ cán bộ công nhân viên giàu kinh nghiệm gồm :
  Tổng số lao động của Công ty gồm 604 người (số liệu tính đến ngày 31/12/2011).
  Trong đó - Cán bộ quản lý, kỹ sư, chuyên môn: 142 người
  - Công nhân sản xuất, thi công trực tiếp: 462 người
  1.2.Chức năng, nhiệm vụ của công tyChức năng và nhiệm vụ của công ty được nghi trong quyết định thành lập và giấy phép kinh doanh là:
  - Thiết kế, thi công và cung cấp đồ nội thất cho các công trình: Văn phòng, biệt thự, nhà ở, không gian dịch vụ, nhà hàng ăn uống, bar, quán cafe
  - Đầu tư xây dựng và kinh doanh chung cư, khu đô thị, văn phòng, bất động sản.
  - Sản xuất và bán các mặt hàng đồ gỗ nội thất.

  1.3. Các ngành nghề kinh doanh, quy trình của một số dịch vụ chủ yếu1.3.1. Các ngành nghề kinh doanhTrải qua hơn 9 năm hoạt động VINADECOR JSC đã trở thành công ty hoạt động đa ngành nghề trong lĩnh vực xây dựng, sản phẩm của VINADECOR JSC đã đi khắp đất nước, hiện nay lĩnh vực kinh doanh chính bao gồm:
  - Tư vấn thiết kế, thiết kế, thi công và cung cấp đồ nội, ngoại thất cho các công trình.
  - Đầu tư xây dựng chung cư, khu đô thị, siêu thị, văn phòng.
  - Thi công xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp.
  1.3.2. Quy trình của một số dịch vụ chủ yếu
  Công ty nội thất VINADECOR là đơn vị chuyên nghiệp trong lĩnh vực thiết kế và thi công và cung cấp đồ nội thất cho các công trình: Văn phòng, biệt thự, nhà ở, không gian dịch vụ Để thiết kế- thi công cung cấp đồ nội thất văn phòng, VINADECOR đưa ra các gói dịch vụ sau:
  * Giải pháp tổng thể, thiết kế - thi công cung cấp đồ nội thất (Gói 1)
  Bước 1: Thảo luận với khách hàng
  Thảo luận với khách hàng về những ý tưởng ban đầu, tìm hiểu những yêu cầu mà khách hàng mong muốn.
  Bước 2: Khảo sát hiện trạng
  Tìm hiểu vị trí dự án, các yếu tố liên quan, từ đó lên ý tưởng sơ bộ.
  Bước 3: Lên thiết kế chi tiết
  Lên thiết kế tổng mặt bằng (thường là 02 phương án), thiết kế các phối cảnh văn phòng, thiết kế chi tiết đồ nội thất trong văn phòng.
  Bước 4: Sau bước thiết kế chi tiết, trình duyệt các mẫu nội thất, các chất liệu vật liệu sử dụng cho công trình.
  Bước 5: Lên tổng dự toán, tiến độ kèm theo.
  Bước 6: Thảo luận và ký hợp đồng thi công.
  Bước 7: Thực hiện triển khai thi công, lắp đặt và cung cấp đồ nội thất.
  Bước 8: Nghiệm thu bàn giao và thanh lý hợp đồng.
  * Thiết kế văn phòng (Gói 2)
  Bước 1: Thảo luận với khách hàng
  Thảo luận với khách hàng về những ý tưởng ban đầu, tìm hiểu những yêu cầu mà khách hàng mong muốn.
  Bước 2: Khảo sát hiện trạng, tìm hiểu vị trí dự án, các yếu tố liên quan, từ đó lên ý tưởng sơ bộ.
  Bước 3: Lên thiết kế chi tiết
  Lên thiết kế tổng mặt bằng (thường là 02 phương án), thiết kế các phối cảnh văn phòng, thiết kế chi tiết đồ nội thất trong văn phòng.
  Bước 4: Lên tổng dự toán cho công trình.
  Bước 5: Phối hợp với chủ đầu tư trong quá trình triển khai thi công dự án.
  * Cung cấp lắp đặt – thi công nội thất ( Gói 3 )
  Bước 1 : Gặp gỡ khách hàng tìm hiểu dự án. Tìm hiểu thiết kế chi tiết và danh sách đồ nội thất mà khách hàng cung cấp.
  Bước 2: Lên bản chào thầu chi tiết, tiến độ và thời gian thi công – cung cấp đồ nội thất.
  Bước 3: Ký hợp đồng.
  Bước 4: Tiến hành thi công và cung cấp đồ nội thất.
  Bước 5: Nghiệm thu thanh quyết toán.
  1.4. Cơ cấu tổ chức bộ máy và quản lý của công ty1.4.1. Mô hình tổ chức bộ máy của công tyCơ cấu tổ chức đóng vai trò rất quan trọng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Một cơ cấu tổ chức hợp lý khoa học và gọn nhẹ, có phân công cụ thể quyền và trách nhiệm rõ ràng sẽ tạo ra môi trường thuận lợi cho sự làm việc của mỗi cá nhân nói riêng và của các bộ nói chung.
  Do đặc thù của công ty, các tổ, các phân xưởng sản xuất, làm việc đều phụ thuộc vào nhiều đơn vị phòng ban, lãnh đạo cấp trên, nên tổ chức bộ máy quản lý của VINADECOR JSC được tổ chức theo mô hình trực tuyến chức năng.


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO.

  Philip Kotler, “Quản Trị Marketing”, NXB Thống Kê.
  Trường Đại Học Bưu Chính Viễn Thông (2004), “Giáo trình Quản Trị Tài Chính”, NXB Thống Kê.
  Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân (2004), “ Giáo Trình Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh”, NXB Thống Kê.
  Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh, các báo cáo tài chính, các số liệu khác của Công ty Cổ Phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam trong hai năm 2010 và 2011

  Xem Thêm: Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Xây lắp và Trang trí nội thất Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status