Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoạt động bao thanh toán tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam, khảo sát thực tế tại Vietcombank

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  2
 5. Công cụ
 6. Hoạt động bao thanh toán tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam, khảo sát thực tế tại Vietcombank

  MỤC LỤC
  Nhận xét của người hướng dẫn khoa học
  Mục lục
  Danh mục các từ viết tắt
  Danh mục bảng, biểu, sơ đồ
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ BAO THANH TOÁN VÀ SỰ
  CẦN THIẾT PHÁT TRIỂN BAO THANH TOÁN TẠI CÁC NHTM VIỆT
  NAM . 4
  1.1. Tổng quan về nghiệp vụ bao thanh toán 4
  1.1.1. Cơ sở ra đời của hoạt động bao thanh toán . 4
  1.1.2. Các khái niệm về bao thanh toán . 4
  1.1.3. Chức năng của bao thanh toán . 6
  1.1.4. Các loại hình bao thanh toán . 7
  1.1.5. Phân biệt bao thanh toán và các hình thức tín dụng khác . 9
  1.1.6. Lợi ích và hạn chế khi sử dụng bao thanh toán . 11
  1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến bao thanh toán . 14
  1.2.1. Hành lang pháp lý 14
  1.2.2. Nguồn lực của NHTM . 14
  1.2.3. Sự phát triển dịch vụ bảo hiểm tín dụng . 15
  1.2.4. Hệ thống thông tin tín dụng . 15
  1.2.5. Tham gia các hiệp hội bao thanh toán . 16
  1.2.6. Nhận thức của các doanh nghiệp về hoạt động bao thanh toán 16
  1.2.7. Các sản phẩm tài trợ khác dành cho doanh nghiệp của các NHTM . 16
  1.3. Sự cần thiết phát triển bao thanh toán tại các NHTM Việt Nam . 17
  1.4. Kinh nghiệm về hoạt động bao thanh toán trên thế giới 19
  1.4.1. Xây dựng mô hình bao thanh toán độc lập 19
  1.4.2. Nhận thức về hoạt động bao thanh toán 20
  1.4.3. Tập trung vào nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ . 20
  1.4.4. Hoàn thiện hành lang pháp lý 21
  1.4.5. Phát triển dịch vụ bảo hiểm tín dụng . 21
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN TẠI CÁC
  NHTM VIỆT NAM, KHẢO SÁT THỰC TẾ TẠI VIETCOMBANK GIAI
  ĐOẠN 2007 – 2011 23
  2.1. Môi trường pháp lý cho hoạt động bao thanh toán tại Việt Nam . 23
  2.1.1. Các văn bản pháp quy hiện hành . 23
  2.1.2. Rào cản pháp lý đối với hoạt động bao thanh toán tại Việt Nam 25
  2.2. Tình hình triển khai hoạt động bao thanh toán tại các NHTM Việt
  Nam giai đoạn 2007 – 2011 27
  2.2.1. Số lượng các Ngân hàng cung cấp bao thanh toán 27
  2.2.2. Mặt hàng bao thanh toán . 28
  2.2.3. Các thị trường bao thanh toán chủ yếu 28
  2.2.4. Doanh số bao thanh toán tại Việt Nam 28
  2.3. Tình hình triển khai hoạt động bao thanh toán tại Vietcombank giai
  đoạn 2007 – 2011 . 31
  2.3.1. Giới thiệu chung về Vietcombank . 31
  2.3.2. Kết quả hoạt động kinh doanh của Vietcombank từ năm 2007 – 2011 32
  2.3.3. Thực trạng bao thanh toán tại Vietcombank . 33
  2.4. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động bao thanh toán tại các
  NHTM Việt Nam 41
  2.4.1. Hành lang pháp lý cho hoạt động bao thanh toán còn chưa hoàn thiện 41
  2.4.2. Các nguồn lực của ngân hàng thương mại còn hạn chế 42
  2.4.3. Bảo hiểm tín dụng trong bao thanh toán còn chưa phát triển 44
  2.4.4. Hệ thống thông tin tín dụng chưa hoạt động hiệu quả 45
  2.4.5. Chưa có hiệp hội bao thanh toán quốc gia 46
  2.4.6. Nhận thức về bao thanh toán còn chưa đầy đủ 46
  2.4.7. Bao thanh toán chưa đủ sức cạnh tranh với các sản phẩm tài trợ khác . 47
  2.5. Đánh giá kết quả hoạt động bao thanh toán tại các NHTM giai đoạn
  2007 – 2011 48
  2.5.1. Những thành tựu đạt được . 48
  2.5.2. Nguyên nhân của thành tựu . 50
  2.5.3. Những hạn chế còn tồn tại . 51
  2.5.4. Nguyên nhân dẫn đến hạn chế . 53
  CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP CẢI THIỆN HOẠT ĐỘNG BAO THANH TOÁN
  TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 57
  3.1. Cơ hội và thách thức của NHTM Việt Nam trong phát triển sản phẩm
  bao thanh toán 57
  3.1.1. Cơ hội 57
  3.1.2. Thách thức . 59
  3.2. Định hướng phát triển nghiệp vụ bao thanh toán tại các NHTM Việt
  Nam 60
  3.3. Giải pháp phát triển bao thanh toán tại các NHTM Việt Nam . 61
  3.3.1. Hoàn thiện sản phẩm bao thanh toán . 61
  3.3.2. Nâng cao nhận thức về nghiệp vụ bao thanh toán . 64
  3.3.3. Nâng cao năng lực tài chính của các NHTM 65
  3.3.4. Phát triển bộ phận bao thanh toán độc lập . 66
  3.3.5. Gia nhập hiệp hội bao thanh toán quốc tế, mở rộng quan hệ đại lý với
  các Ngân hàng nước ngoài 67
  3.3.6. Các ngân hàng cần thúc đẩy hợp tác và thành lập hiệp hội bao thanh
  toán quốc gia 68
  3.4. Một số kiến nghị . 69
  3.4.1. Đối với NHNN 69
  3.4.2. Đối với các doanh nghiệp 74
  KẾT LUẬN 77
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78
  PHỤ LỤC . 83

  Xem Thêm: Hoạt động bao thanh toán tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam, khảo sát thực tế tại Vietcombank
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoạt động bao thanh toán tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam, khảo sát thực tế tại Vietcombank sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status