Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất và kinh doanh của những người tàn tật Hà Nội

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất và kinh doanh của những người tàn tật Hà Nội

  LỜI NÓI ĐẦU

  Nền kinh tế Việt Nam đang dần phát triển theo xu hướng hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp ngày càng đa dạng, phong phú và sôi động đòi hỏi luật pháp và các biện pháp kinh tế của Nhà nước phải đổi mới để đáp ứng yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển. kế toán là một trong các công cụ quản lý kinh tế rất quan trọng phục vụ cho công tác quản lý kinh tế cũng phải ngày càng phát triển, hoàn thiện.
  Song song với sự phát triển này, các doanh nghiệp muốn chiến thắng trong cạnh tranh thì sản phẩm của doanh nghiệp sản xuất ra phải đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng: chất lượng cao và giá thành hạ. Phải đảm bảo được hai yêu cầu đó thì hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mới thực sự đem lại hiệu quả kinh tế, tức là phải mang lại lợi nhuận và có tích lũy.
  Để đạt được mục tiêu đó, doanh nghiệp phải đạt tới đỉnh cao của sự tiết kiệm chi phí cho một đơn vị sản phẩm. Tiết kiệm không có nghĩa là giảm chi phí, mà còn phải biết tiết kiệm như thế nào để sản phẩm sản xuất ra đạt chất lượng cao nhưng giá thành đơn vị cá biệt là nhỏ nhất. Do đó việc tính đúng tính đủ tính chính xác chi phí sản xuất vào giá thành sản phẩm là cơ sở xác định chính xác lợi nhuận từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ đó giúp doanh nghiệp có quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn mặt hàng sản xuất.
  Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật HN là một doanh nghiệp nhà nước hạch toán độc lập, công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty được tổ chức tương đối tốt song còn nhiều vấn đề cần phải hoàn thiện hơn. Với tư cách là một sinh viên thực tập, được sự giúp đỡ chỉ bảo của Thầy giáo, cùng với sự nhiệt tình của các cán bộ kế toán của Công ty, em xin trình bày phương pháp tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật.
  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP
  1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp sản xuất
  1.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
  1.1.1. Chi phí sản xuất
  1.1.2. Phân loại chi phí sản xuất
  1.1.2.1. Phân loại chi phí sản xuất theo nội dung, tính chất kinh tế của chi phí
  1.1.2.2. Phân loại chi phí sản xuất theo mục đích, công dụng của chi phí (phân loại chi phí theo khoản mục)
  1.1.2.3. Phân loại chi phí sản xuất theo mối quan hệ với khối lượng sản phẩm (công việc, lao vụ)
  1.1.2.4. Phân loại chi phí theo phương pháp tập hợp chi phí và mối quan hệ đối tượng chịu chi phí
  1.1.2.5. Chi phí sản xuất theo nội dung cấu thành
  1.2. Giá thành sản phẩm và các loại giá thành sản phẩm
  1.2.1. Nội dung giá thành sản phẩm
  1.2.2. Các loại giá thành sản phẩm
  1.2.2.1. Căn cứ vào thời gian và cơ sở số liệu, giá thành được chia thành
  1.2.2.2. Căn cứ theo phạm vi tính toán, giá thành sản phẩm gồm
  1.3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  1.4. Yêu cầu quản lý chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  1.5. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
  1.5.1. Đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  1.5.1.1. Căn cứ vào tính chất sản xuất và đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
  1.5.1.2. Căn cứ vào loại hình sản xuất
  1.5.2. Phân biệt giữa đối tượng kế toán tập hơp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm
  1.6. Vai trò và nhiệm vụ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
  2. Nội dung cơ bản của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  2.1. Phương pháp kế toán tập hơp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp sản xuất
  2.1.1. Phương pháp kế toán tập hơp chi phí sản xuất trong doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
  2.1.1.1. Tài khoản sử dụng
  2.1.1.2. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.1.1.3. Phương pháp kế toán tập hợp và phân bổ chi phí nhân công trực tiếp
  2.1.1.4.Phương pháp tập hợp và phân bổ chi phí sản xuất chung
  2.1.1.5.Kế toán tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
  2.1.2.Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất trong các doanh nghiệp thực hiện kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  2.2.Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ
  2.2.1-Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực tiếp hoặc theo chi phí nguyên vật liệu chính trực tiếp
  2.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo phương pháp sản lượng hoàn thành tương đương
  2.2.3. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất định mức
  2.3. Các phương pháp tính giá thành
  2.3.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn
  2.3.2. Phương pháp tính giá thành phân bước
  2.3.2.1. Phương pháp phân bước giá thành nửa thành phẩm
  2.3.2.2. Phương pháp tính giá thành phân bước không tính giá thành nửa thành phẩm
  2.3.3. Phương pháp tính giá thành theo hệ số
  2.3.4. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
  2.3.5. Phương pháp tính giá thành sản phẩm theo tỷ lệ
  2.3.6. Phương pháp loại trừ chi phí
  2.3.7. Tính giá thành định mức của sản phẩm

  CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY SẢN XUẤT kinh doanh CỦA NGƯỜI TÀN TẬT HÀ NỘI
  1. Đặc điểm tình hình chung của Công ty
  1.1. Vài nét về quá trình hình thànhvà phát triển của Công ty
  1.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý
  1.3. Tổ chức bộ máy kế toán
  1.4. Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất sản phẩm
  1.4.1. Phân xưởng nhựa
  1.4.2. Phân xưởng may
  1.4.3. Phân xưởng màng
  2. Thực trạng chi phí sản xuất và tính giá thành ở Công ty
  2.1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
  2.2. Đối tương kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  2.3. Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  2.3.1. kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  2.3.2. kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp
  2.3.3. kế toán tập hợp chi phí sản xuất chung
  2.3.3.1. kế toán chi phí vật liệu công cụ, dụng cụ
  2.3.3.2. kế toán chi phí nhân viên
  2.3.3.3. kế toán khấu hao tài sản cố định
  2.3.3.4. kế toán chi phí dịch vụ mua ngoài
  2.3.3.5. kế toán chi phí bằng tiền
  3. Công tác kế toán giá thành ở Công ty
  3.1 Đối tượng giá thành
  3.2. Đánh giá sản phẩm làm dở và tính giá thành sản phẩm ở phân xưởng nhựa
  3.2.1. Đánh giá sản phẩm làm dở
  3.2.2. Tính giá thành sản phẩm

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY
  1. Nhận xét và đánh giá chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất kinh doanh của người tàn tật Hà Nội
  2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty
  2.1. Kiến nghị 1
  2.2. Kiến nghị 2: Về phương pháp tính khấu hao tài sản
  2.3. Kiến nghị 3: Về việc kế toán tập hợp chi phi trả trước
  2.4.Kiến nghị 4: Phương pháp tính giá thành sản phẩm
  2.5. Kiến nghị 5: Việc hạch toán tiền điện
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM

  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất và kinh doanh của những người tàn tật Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở Công ty sản xuất và kinh doanh của những người tàn tật Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status