Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phầ

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phầ

  Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh

  MỤC LỤC
  Trang
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1
  1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI . 1
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI 2
  1.2.1 Mục tiêu chung 2
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI . 3
  1.3.1 Không gian nghiên cứu . 3
  1.3.2 Thời gian nghiên cứu 3
  1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 3
  CHƯƠNG 2: PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU . 4
  2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN 4
  2.1.1 Mô hình nghiên cứu . 4
  2.1.2 Khái niệm về lợi nhuận 5
  2.1.3 Các bộ phận cấu thành lợi nhuận . 5
  2.1.4 Một số chỉ tiêu về lợi nhuận 6
  2.1.4.1 Tổng mức lợi nhuận . 6
  2.1.4.2 Tỉ suất lợi nhuận . 7
  2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đế lợi nhuận . 7
  2.1.5.1 Chỉ tiêu tuyệt đối . 7
  2.1.5.2 Chỉ tiêu tương đối 11
  2.1.6 Ý nghĩa của việc phân tích lợi nhuận . 12
  2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13
  2.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 13
  2.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 13
  2.2.2.1 Phương pháp so sánh . 13
  2.2.2.2 Phương pháp thay thế liên hoàn . 14
  2.2.2.3 Phương pháp phân tính số chênh lệch . 15
  CHƯƠNG 3: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN
  THUỶ SẢN CỬU LONG – TRÀ VINH 16
  3.1 LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 16
  3.1.1 Thông tin tổng quan về công ty 16
  3.1.2 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 16
  3.2 CƠ CẤU TỔ CHỨC TẠI CÔNG TY . 18
  3.2.1 Cơ cấu tổ chức 18
  3.2.2 Chức năng của các phòng ban 20
  3.2.2.1 Chức năng nhiệm vụ của Ban Giám Đốc và kế toán Trưởng 20
  3.2.2.2 Chức năng nhiệm vụ của phòng hành chánh 21
  3.2.2.3 Chức năng nhiệm vụ của phòng kinh doanh . 22
  3.2.2.4 Chức năng nhiệm vụ của phòngkỹ thuật và kiểm nghiệm . 23
  3.2.2.5 Chức năng nhiệm vụ của nhà máy Đông lạnh . 24
  3.3 TÌNH HÌNH NHÂN SỰ . 25
  3.4 LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ NĂNG LỰC SẢN XUẤT . 25
  3.5 CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG 25
  3.6 THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN CỦA CÔNG TY 22
  3.6.1 Thuận lợi 26
  3.6.2 khó khăn 26
  3.7 PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY 26
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN
  LỢI NHUẬN . 28
  4.1 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DOANH THU, CHI PHÍ, LỢI NHUẬN
  CỦA CÔNG TY . 28
  4.1.1 Tình hình biến động doanh thu . 28
  4.1.2 Tình hình biến động chi phí . 30
  4.1.3 Tình hình biến động lợi nhuận 33
  4.1.4 Phân tích doanh thu – chi phí – lợi nhuận 35
  4.2 PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN . 39
  4.2.1 Khối lượng hàng hoá tiêu thụ . 39
  4.2.1.1 Tình hình tiêu thụ theo các nhóm mặt hàng 39

  4.2.1.2 Tình hình tiêu thụ theo phương thức bán nội địa 44
  4.2.1.3 Tình hình tiêu thụ theo phương thức xuất khẩu 44
  4.2.1.4 Tình hình doanh thu theo nhóm các mặt hàng 46
  4.2.1.5 Tình hình doanh thu theo phương thức bán hàng nội địa 47
  4.2.1.6 Tình hình doanh thu theo phương thức xuất khẩu . 47
  4.2.1.7 Phân tích doanh thu, số lượng và giá cả 50
  4.2.2 Nhân tố giá vốn hàng bán 56
  4.2.3 Chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp . 59
  4.2.4 Nhân tố kết cấu hàng hoá tiêu thụ . 61
  4.3 MỨC ĐỘ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NHÂN TỐ ĐẾN
  LỢI NHUẬN CỦA CÔNG TY . 64
  CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP NHẰM LÀM GIẢM CHI PHÍ
  VÀ TĂNG LỢI NHUẬN CHO CÔNG TY . 69
  5.1 TĂNG DOANH SỐ BÁN . 69
  5.2 GIẢM CHI PHÍ 70
  CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 71
  6.1 KẾT LUẬN 72
  6.2 KIẾN NGHỊ 73
  6.2.1 Đối với Nhà nước . 73
  6.2.2 Đối với công ty . 74

  Xem Thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phầ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phầ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status