Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Nông nghiệp

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Nông nghiệp

  LỜI MỞ ĐẦU

  Nghị quyết đại hội VI của Đảng và Nhà nước đã đưa đất nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế tập chung (quan liêu ,bao cấp) sang nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà nước. Do đó, trong những năm qua nền kinh tế nước ta đã có những bước đột phá, phát triển mạnh mẽ trong sự nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước với xu hướng hội nhập cùng nền kinh tế thế giới.
  Cùng chung với sự đổi mới toàn diện cả đất nước, hệ thống kế toán việt nam có những bước đổi mới tiến bộ đáng kể nhằm phù hợp với yêu cầu của nền kinh tế đang phát triển. Với tư cách là một công cụ quản lý góp phần đảm bảo hiệu quả kinh doanh, công tác kế toán trở thành mối quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp, vì kế toán đóng vai trò rất quan trọng và không thể thiếu trong mỗi doanh nghiệp, mỗi đơn vị cũng như toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
  Trong nền kinh tế thị trường xu thế cạnh tranh là tất yếu. Việc sản xuất cái gì? sản xuất cho ai? Và sản xuất như thế nào? Là những câu hỏi đặt ra luôn đòi hỏi các chủ doanh nghiệp phải tìm ra được lời giải đáp thỏa đáng nhất. Hoạt động có hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp. Muốn vậy, ngoài việc nắm bắt nhu cầu thị trường, các doanh nghiệp cần phải nâng cao chất lượng sản phẩm và hạ giá thành sản phẩm.
  Như vậy đứng trên góc độ kế toán để giải quyết vấn đề này thì doanh nghiệp phải tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Thông qua số liệu do bộ phận kế toán chi phí và giá thành cung cấp, các nhà doanh nghiệp nắm được chi phí sản xuất và giá thành thực tế của từng loại sản phẩm, lao vụ, dịch vụ, từ đó có quyết định đúng đắn, hợp lý trong việc xác định giá bán sản phẩm .
  Nhận thức được vai trò quan trọng và ý nghĩa thiết thực đó, qua quá trình tìm hiểu về mặt lý luận mà trong thời gian thực tập tại Công ty cổ phần may Nông nghiệp, cũng như được sự quan tâm giúp đỡ của cán bộ , nhân viên công ty cùng với sự hướng dẫn của Ths - Bùi Thị Thu Hương em đã chọn đề tài:
  “KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NÔNG NGHIỆP”
  Nội dung báo cáo của em ngoài phần mở đầu và kết luận , gồm ba phần chính:
  Chương I: Lý luận chung về kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở các doanh nghiệp.
  Chương II: Thực trạng công tác tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Nông nghiệp.
  Chương III: Một số nhận xét và đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần May Nông nghiệp.

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU
  CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM Ở CÁC DOANH NGHIỆP
  I/ SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN PHẢI HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MỘT CÁCH ĐẦY ĐỦ VÀ CHÍNH XÁC
  1. Ý nghĩa của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  2. Vai trò của công tác kế toán trong việc tổ chức quản lý chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  II / CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1. Chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
  1.1.Chi phí sản xuất (C P S X)
  1.2.Phân loại chi phí sản xuất
  a) Phân loại CPSX theo nội dung tính chất kinh tế của chi phí
  b) phân loại chi phí theo mục đích và công dụng của chi phí
  c) Phân loại CPSX theo phương pháp tập hợp CPSX vào các đối tượng chịu chi phí
  d) Phân loại CPSX theo mối quan hệ với khối lượng hoạt động
  e) Phân loại CPSX theo mối quan hệ với quy trình công nghệ sản xuất, chế tạo sản phẩm
  2. Giá thành sản phẩm và phân loại sản phẩm
  2.1. Khái niệm giá thành sản phẩm
  2.2.Phân loại giá thành sản phẩm
  a)Phân loại theo thời gian và cơ sở số liệu tính toán
  b) Phân loại giá thành theo phạm vi phát sinh chi phí
  3. Mối quan hệ giữa chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
  4.2. Đối tượng tính giá thành
  4.3. Sự giống và khác nhau giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
  5. Nhiệm vụ của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  III / NỘI DUNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT
  1. kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  1.1. Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
  1.2.Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:
  2.Kế toán chi phí nhân công trực tiếp
  3. kế toán chi phí sản xuất chung
  4. Tập hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp
  4.1. Đối với các doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên
  4.2. Đối với doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ:
  5. Kiểm kê và đánh giá sản phẩm dở dang
  5.1 Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính
  5.2 Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương
  5.3 Phương pháp xác định giá trị sản phẩm dở dang theo chi phí định mức
  IV/ CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  1. Kỳ tính giá thành
  2.Các phương pháp tính giá thành sản phẩm
  2.1. Phương pháp tính giá thành giản đơn
  2.2. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng
  3. Hệ thống sổ kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NÔNG NGHIỆP
  I/ GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NÔNG NGHIỆP
  1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty cổ phần May nông nghiệp
  2. Đặc điểm tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần May nông nghiệp
  2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty
  2.2. Đặc điểm tổ chức sản xuất tại công ty
  2.3 Đặc điểm quy trình công nghệ
  3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty cổ phần May nông nghiệp
  3.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán
  3.2. Một số đặc điểm chủ yếu của công tác kế toán của công ty
  3.3. Một số đặc điểm về phần hành kế toán
  II. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NÔNG NGHIỆP
  1. Đặc điểm chi phí sản xuất tại công ty
  2. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành
  3. kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  3.1 kế toán tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  3.2. kế toán tập hợp chi phí nhân công trực tiếp

  CHƯƠNg III: MỘT SỐ Ý KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NÔNG NGHIỆP
  I/ NHẬN XÉT VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY
  1. Ưu điểm
  2. Tồn tại
  II/ MỘT SỐ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GÍA THÀNH SẢN PHẨM Ở CÔNG TY CỔ PHẦN MAY NÔNG NGHIỆP
  KẾT LUẬN

  Xem Thêm: Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Nông nghiệp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Cổ phần May Nông nghiệp sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status