Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Nhà máy Nhôm của Công ty cổ phần Xây

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Nhà máy Nhôm của Công ty cổ phần Xây

  Khóa luận tốt nghiệp
  Đề tài: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Nhà máy Nhôm của Công ty cổ phần Xây dựng và Sản xuất Nhôm


  MỤCLỤC
  LỜIMỞ ĐẦU
  Chương 1:TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊSẢNXUẤT . 7
  1.1Mộtsố khái niệmcơbản . 8
  1.1.1 Khái niệm vềsản xuất . 8
  1.1.2 Khái niệm về quản trịsản xuất vàdịchvụ . 8
  1.2Sựcần thiết phải hoàn thiện công tác quản trịsản xuất 9
  1.3Nội dungcủa công tác quản trịsản xuất . 11
  1.3.1 Công tácdự báo 11
  1.3.1.1 Khái niệmdự báo . 11
  1.3.1.2 Phân loạidự 11
  1.3.1.3 Các phương phápdự báo nhucầu 12
  1.3.2 Quản trị hàngtồn kho 15
  1.3.2.1 Khái niệm . 15
  1.3.2.2 Chứcnăng quản trị hàngtồn kho . 16
  1.3.3 Hoạch định nhucầu nguy ênvật liệu 17
  1.3.3.2Lợi íchcủa việc hoạch định nhucầu nguyênvật liệu 18
  1.3.3.3Cấu trúccủahệ thống hoạch định nhucầuvật liệu 18
  1.3.4 Công tácbố trímặtbằng 19
  1.3.4.1Mục đích . 19
  1.3.4.2 Yêucầu . 20
  1.3.5Tổ chứcsản xuất trong doanh nghiệp 20
  1.3.5.1Tổ chứcsản xuấtvềmặt không gian và thời gian 20
  1.3.5.2 Các phương pháptổ chứcsản xuất . 21
  Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊSẢN XUẤTTẠI NHÀ
  MÁY NHÔMCỦA CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ SẢNXUẤTNHÔM . 23
  2.1 Giới thiệu khái quátvề Công ty . 24
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triểncủa Công ty 24
  2.1.2 Chứcnăng, nhiệmvụ và nguy êntắc hoạt động 25
  2.1.2.1 Chứcnăng 25
  2.1.2.2 Nhiệmvụ 26
  2.1.2.3 Nguyêntắc hoạt động 26
  2.1.3 Cơcấutổ chức quản lýcủa Công ty 27
  2.1.3.1Sơ đồ quản lý . 27
  2.1.3.2 Chứcnăngcủa các phòng ban 28
  2.1.4 Tình hình hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa Công ty 30
  2.1.4.1Kết quả hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa Công ty . 30
  2.1.4.2 Hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanh . 33
  2.1.5 Tình hình tiêu thụsản phẩm của Công ty . 35
  2.1.6 Cơcấutổ chứcsản xuấttại Nhà máy Nhôm . 37
  2.1.7 Các hoạt động khác . 38
  2.1.8 Những thuậnlợi, khó khăn và phươnghướng phát triển 39
  2.1.8.1 Thuậnlợi 39
  2.1.8.2 Khó khăn 40
  2.1.8.3 Phươnghướng phát triển trong thời giantới 40
  2.2 Các nhântố ảnhhưởng đến công tác quản tr ịsản xuất 41
  2.2.1 Môi trườngKinhtế . 41
  2.2.2 Môi trường chính trị pháp lu ật . 41
  2.2.3 Đối thủcạnh tranh . 42
  2.2.4 Khách hàng tiêu thụ . 43
  2.2.5 Nhà cung ứng 44
  2.2.6 Trình độcủa cánbộ quản lý, tổ chức công tác quản trịsản xuất . 45
  2.2.7 Đặc điểmsản xuất kinh doanh 47
  2.2.7.1 Nguyênvật liệu . 47
  2.2.7.2Hệ thống thông tin 49
  2.2.7.3 Lao động 52
  2.2.7.4 Nguồnvốn 52
  2.2.7.5 Máy móc thiếtbị 53
  b) Danhmụcmáy móc thiếtbị 58
  c)Hiện trạngcủa máymóc thiếtbị . 59
  2.3 Đánh giá công táctổ chứcsản xuấttại Nhà máy 59
  2.3.1 Quy trìnhsản xuấtsản phẩm . 59
  2.3.2 Công tác thực hiện an toàn lao động 66
  2.3.3Xử lýnước th ải 68
  2.3.4 Đánh giá công tácdự báolậpkế hoạch 69
  2.3.5 Đánh giá công tác quản lý nguy ênvật liệutại Công ty 73
  2.3.5.1 Công tác thu mua nguyênvật liệu . 73
  2.3.5.2 Hoạt độngcấp phát nguyênvậ t liệu trong Công ty . 76
  2.3.5.3 Tình hìnhsửdụng nguyên liệutại Nhà máy 77
  2.3.6 Đánh giá công tác quản trị hàngtồn kho 78
  2.3.7 Đánh giá công táctổ chức lao độngtại nhà máy 82
  2.3.8 Đánh giá công tác chọn địa điểm vàbố trímặtbằng 84
  2.3.8.1 Công tác chọn địa điểm 84
  2.3.8.2 Công tácbố trímặtbằng nhàxưởng . 85
  2.4 Đánh giá chung 88
  2.4.1 Nhữngkết quả đạt được 88
  2.4.2 Nhữngtồntạicần khắc phục . 89
  Chương 3: MỘTSỐ BIỆN PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC
  QUẢN TRỊ SẢN XUẤTTẠI NHÀ MÁY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY
  DỰNG VÀ SẢN XUẤTNHÔM 91
  Biện pháp 1:Tăngcường huy độngvốn 92
  Biện pháp 2:Nâng cao trình độ quản lý vàsửdụng máymóc thiếtbị. 93
  Biện pháp 3: Hoàn thiện công tácmua ngu y ênvật liệu . 94
  Biện pháp 4: Hoàn thiện công táclậpdự báo, lậpkế hoạch 95
  Biện pháp 5:Nâng caohệ thống thông tinnộibộ . 97
  Biện pháp 6:Hạ giá thành và nâng cao chấtlượngsản phẩm 98
  Biện pháp 7:Lắp đặt thêmhệ thống thông gió 99
  Biện pháp 8:Xây dựnglại khu nhà ăn cho Công ty . 100
  KIẾN NGHỊ
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  LỜIMỞ ĐẦU
  1.Sựcần thiếtcủa đề tài:
  Trong xu th ế toàncầu hoá hiện nay , đểtồntại và phát triển trongnền kinhtế th ị
  trườngvớisựcạnh tranh ngày càng quy ết liệt thìmỗi doanh nghiệp đều phải tìm cho
  mình nhữnghướng đi riêng phùhợp nhất. Điều này giúp cho doanh nghiệp phát huy
  nộilực khai thác điểmmạnh, khắc phục điểmyếu vàtậndụngcơhộicũng như né
  tránh những nguy cơsẽgặp phải trong thương trường. Để làm được điều này doanh
  nghiệpcần phải có nhữngkế hoạch, chiếnlược, sáchlượccụ th ể đểsửdụng có hiệu
  quả nhất các nhântố: nguy ên liệu, vật liệu,máy móc thiếtbị vàsức lao động. Từ đó
  doanh nghiệpmới nâng cao hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanh, thực hiệnmục
  tiêu kinhtếtổnghợpcủa mình là làm ăn có lãi.Từ những lý do nêu trên, thì dù ở
  phương diện nào và doanh nghiệp dù nhỏ haylớncũngcần phải có công táctổ chức
  sản xuất kinh doanhhợp lý.
  Công tycổ phần xây dựng vàsản xuất Nhôm làmột trong những đơnvị cungcấp
  sản phẩm nhôm thanh định hình cho thị trường Niềm Nam- Trung- Tây Nguy ên. Đứng
  trướcsựcạnh tranh khốc liệtvề giá,sản phẩmcủa các Công ty lớn như Tungkuang,
  Tungshin, Sônghồng, Tiger Do đó, đểsản phẩmcủa Công ty có thểcạnh tranh được
  trên thị trường thì việc hoàn thiện công tác quản trịsản xuất làrấtcần thiết và vô cùng
  cấp bách vì nó ảnhhưởng không nhỏ đến hiệu quả hoạt độngsản xuất kinh doanhcủa
  Công ty .
  Vìvậy, qua thời gianhọctậptại trường và thựctậptại Công ty Nhôm Cosevco, em
  đi vào nghiêncứu đề tài: “Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản tr ịsản
  xuấttạiNhà máyNhômcủaCông tycổ phần Xâydựng vàSản xuất Nhôm.”
  2. Mục đích và phương pháp nghiêncứu:
  Mục đíchcủa việc nghiêncứu là giúp cho các nhà phân tích đánh giámột cách chính
  xác, trung thực khách quanvề thực trạngcủa công tác quản trịsản xuất đểtừ đó có thể
  đề ra những giải pháp phụcvụ chomục tiêu phát triểncủa Công ty trongtương lai.
  Phương pháp nghiêncứu: nghiêncứubằng thống kê, phân tích,tổnghợp, so sánh.
  3. Đốitượng nghiêncứu:
  Công tác quản trịsản xuấttại Nhàmáy Nhôm thuộc Công ty Cổ phần Xây dựng và
  Sản xuất Nhôm (Cosevco).Dựa trênsố liệu thu th ậptại Công ty từnăm 2003 đếnnăm
  2005 và 6 tháng đầunăm 2006.
  4.Nội dung đề tài:
  Tên đề tài: “Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trịsản xuấttại
  Nhà máy NhômcủaCông tycổ phần xâydựng vàsản xuất Nhôm”
  Nội dungcủa đề tài baogồm 3 chương:
  Chương 1:Cơsở lý luậnvề công tác quản trịsản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác quản trịsản xuấttại Nhà máy Nhômcủa Công ty cổ
  phần xây dựng vàsản xuất Nhôm.
  Chương 3:Mộtsố biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trịsản xuất.


  CHƯƠNG1
  CÔNG TYCỔ PHẦN XÂY DỰNG&SẢN XUẤT NHÔM
  CƠSỞ LÝ LUẬNVỀ QUẢN TRỊSẢN XUẤT

  1.2SỰCẦN THIẾT PHẢI HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊSẢN XUẤT
  Một doanh nghiệp khibắt tay vào kinh doanh thì phải xác định đượclĩnhvực và
  sản phẩm của mình là gì và phải làm th ế nào đểtạo ramộtsản phẩm đemlại hiệu quả,
  tạolợi thế cho doanh nghiệp. Để có đượcmộtsản phẩm nhưvậy thì việc quan trọng
  hàng đầu là phảilựa chọn công nghệ, công suất sau đó xem xét, đánh giá quá trìnhsản
  xuất.Bấtkỳmột dây chuy ềnsản xuất nàocũnggặp phải những trục trặc trong thời
  gian đầuvận hành, những trục trặc đó có thể là do trình độkỹ thuậtcủa người lao
  động, dolỗikỹ thuật, do các nhà quản trị chưa xác định đúnglượng nguy ênvật liệu,
  sốlượng, chủng lo ại hàng hoásản xuất. Chính vìvậ ymàbất kìmột doanh nghiệpsản
  xuất kinh doanh nàocũngcần phải quan tâm đến công tác quản trịsản xuất. Vì chỉ có
  như th ế, các nhà quản trịmới có thể xem xétmột cáchtổng quátmọivấn đề liên quan
  trực tiếp, gián tiếp đếnsản xuất, cómộttầm nhìn chung khái quátvề tình hìnhsản xuất
  của Công ty . Trêncơsở đó xây dựng cáckế hoạchsản xuất, thu mua nguy ênvật liệu,
  bố trí lao động,mặtbằngsản xuất sao cho phùhợp để chi phíbỏ ra là th ấp nhất. Theo
  kinh nghiệm đã đượctổngkết thì chi phí cho khâusản xuất chiếmtỷ trọnglớn trong
  tổng chi phícủamột doanh nghiệp.Mặt khác các giải pháp giảm phítổn trong tài chính
  cũng nhưtăng doanhsố t hông qua hoạt động tiếp thị thấphơnrất nhiề u sovới những giải
  pháp đưa ra nhằ mtăng khảnăng sinhlợi trong quản trịsản xuất.
  Hoàn thiện công tác quản trịsản xuất làmột điềucần thiết để đảmbả o cho các doanh
  nghiệ p phát huy đếnmức cao nhấtmọină ngl ựcsản xuất,cải tiến và ápdụng hiệu quả
  tiếnbộkỹ thuật, nâng cao trình độkỹ thuậttăngnăng suất,cải tiến điều kiện lao động
  cũng như khai thác vàsửdụnghợp lý ng uy ênvật liệu, góp phầ ntăng hiệu quảsản xuất
  hoàn t hà nhkế hoạc h.Một khi công tác quản tr ịsản xuấttốtsẽ gi úp cho doanh nghiệptự
  tin, chủ động, nhạy bénhơn trướcsự biến đổicủa thị trường. Quản trịsản xuất cótầm
  quan trọng đặc biệt trong hoạt động ki nh doanhcủamột doanh nghiệp


  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1.QUẢN TRỊSẢN XUẤT VÀ DỊCHVỤ
  Nhà xuấtbản Thống kênăm 2004- Đồng Thị Thanh Phương.
  2.QUẢN TRỊSẢN XUẤT
  Nhà xuấtbản GiáoDục- 1997.
  3. Các tài liệunộibộcủa Công ty cổ phần xây dựng vàsản xuất Nhôm.
  4.QUẢN TRỊKINHDOANH TỔNG HỢP
  Trường ĐạihọcKinhTế Quốc Dân
  5. Các cuốn luậnvăn khoá trước.

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Nhà máy Nhôm của Công ty cổ phần Xây
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị sản xuất tại Nhà máy Nhôm của Công ty cổ phần Xây sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status