Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cơ giới và xây lắp số 13

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cơ giới và xây lắp số 13

  Lời nói đầu

  Để tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp phải có đầy đủ ba yếu tố cơ bản là : lao động, tư kiệu lao động và đối tượng lao động. Là một trong ba yếu tố chủ yếu củ quá trình sản xuất nên nếu thiếu nguyên vật liệu thì doanh nghiệp không thể tiến hành được các hoạt động sản xuất và xây dựng.
  Trên thực tế, vấn đề này không chỉ đơn giản là có và sử dụng vật liệu mà điều kiện quan trọng là phải sử dụng có hiệu quả, tránh tình trạng cung cấp thiếu hoặc thừa nguyên vật liệu. Muốn vậy phải có một chế độ quản lý thích đáng, toàn diện đối với vật liệu từ khâu cung cấp cả về số lượng, chủng loại, chất lượng và thời hạn cung cấp để đảm bảo hoạt động bình thường của quá trình sản xuất kinh doanh. Hiệu quả quản lý vật liệu quyết định hiệu quả sử dụng vốn lưu động và chất lượng sản phẩm của doanh nghiệp. Vì vậy, nhất thiết phải xây dựng chu trình quản lý vật liệu một cách khoa học, điều này không chỉ có ý nghĩa về mặt kế toán mà giúp cho hạch toán vật liệu được chính xác mà còn là một vấn đề có ý nghĩa thựct tiến ở tầm vi mô, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động sản xuất kinh doanh.
  Công ty cơ giới và xây lắp 13 là một doanh nghiệp nhà nước chuyên ngành xây dựng công nghiệp, xử lý móng công trình, xây dựng các công trình giao thông thuỷ lợi, thuỷ điển, lắp máy, xây dựng các công trình dân dụng, sản xuất vật liệu xây dựng. Do có những đặc thù riêng của ngành mà việc quản lý vật liệu gặp nhiều khó khăn, yêu cầu quản lý vật liệu cần được quan tâm đúng mưc. Để quản lý sử dụng vật liệu có hiệu quả thì việc kế toán vật liệu là một yêu cầu tất yếu.
  Qua quá trình thực tế kế toán vật liệu tại công ty, tôi thấy được tầm quan trọng của kế toán vật liệu. Do đó tôi chọn để tài : “ Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cơ giới và xây lắp số 13 ”. Qua đó em đã mạnh dạn đưa ra một vài ý kiến nhận xét với mong muốn hoàn thiện hơn công tác kế toán nguyên vật liệu ở công ty.
  Kết cấu chuyên đề :
  Lời mở đầu
  Chương 1 : Lý luận về công tác kế toán nguyên vật liệu ở doanh nghiệp xây dưng
  Chương 2 : Thực trạng kế toán vật liệu ở công ty Cơ giới và xây lắp số 13
  Chương 3 : Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý, sử dụng nguyên vật liệu ở Công ty Cơ giới và xây lắp số 13
  Kết luận
  Với tinh thần làm việc nghiêm túc, khẩn trương, sự cố gắng của bản thân và sự giúp đỡ tận tình của thầy Mai Ngọc Anh và các thầy cô giáo trong khoa Kế toán, các cán bộ trong công ty Cơ giơi số 13, chuyên để này đã được hoàn thành đúng thời hạn. Mặc dù vậy, do trình độ bản thân có hạn, kiến thức thực tế còn hạn chế nên chuyên đề này không tránh khỏi thiếu sót và khiếm khuyết. Vì vậy bản thân tôi rất mong đựơc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo để chuyên đề này đựơc hoàn thiện hơn chính xác hơn, tính thực tế cao hơn và đem lại hiệu quả sản xuất cao nhất.


  Mục lục

  Trang
  Chương 1 : Lý luận chung về tổ chức kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây dựng

  1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình cung cấp, sử dụng nguyên vật liệu trong doanh nghiệp xây dưng 3
  1.1.1. Khái niệm, đặc điểm, vị trí của nguyên vật liệu trong sản xuất 3
  1.1.2. Yêu cầu quản lý nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 3
  1.1.3. Vai trò của kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình cung cấp sử dụng nguyên vật liệu 4
  1.1.4. Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 5
  1.2. Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 6
  1.2.1. Phân loại nguyên vật liệu 6
  1.2.2. Đánh giá nguyên vật liệu 7
  1.3. Tổ chức quá trình hạch toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp 10
  1.3.1. Hạch toán chi tiết nguyên vật liệu 10
  1.31.1. Chứng từ sử dụng 10
  1.3.1.2. Sổ kế toán chi tiết vật liệu 11
  1.3.1.3. kế toán chi tiết vật liệu 11
  1.3.2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu18
  1.3.2.1. Các phương pháp hạch toán tổng hơp về nguyên vật liệu . 18
  1.3.2.2. Hạch toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp KKTX 19
  1.3.2.3. Hạch toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kỳ 21
  1.3.3. Hình thức kế toán24
  Chương 2 : Thực trạng kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu ở công ty cơ giới và xây lắp số 13 25
  2.1. Đặc điểm chung về công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 25
  2.1.1. lịch sử hình thành và phát triển của công ty 25
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty Cơ giới và xây lắp số 13 25
  2.1.3. Đặc điểm cơ bản về kinh tế - kỹ thuật của công ty 26
  2.1.4. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty 27
  2.1.5. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty 28
  2.1.5.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 28
  2.1.5.2. Hình thức kế toán sử dụng ở công ty 30
  2.2. Đặc điểm, phân loại và đánh giá nguyên vật liệu ở Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 31
  2.2.1. Đặc điểm nguyên vật liệu và nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu tại công ty 31
  2.2.2. Phân loại nguyên vật liệu ở công ty 32
  2.2.3. Đánh giá nguyên vật liệu ở công ty 33
  2.3. kế toán tổng hợp nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 34
  2.3.1. kế toán tổng hợp tình hình biến động tăng nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 34
  2.3.2. kế toán tổng hợp biến động giảm nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 39
  2.4. kế toán chi tiết nguyên vật liệu ở Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 43
  2.4.1. kế toán chi tiết nguyên vật liệu tại kho 43
  2.4.2. Phương pháp ghi chép ở các đội công trình
  2.5. Phân tích tình hình quản lý và sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 44
  Chương 3 : Một sô ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 46
  3.1. Khái quát chung về công tác quản lý và hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13 46
  3.2. Một số kiến nghị đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu và phân tích tình hình quản lý sử dụng nguyên vật liệu tại Công ty Cơ giới và Xây lắp số 13

  Xem Thêm: Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cơ giới và xây lắp số 13
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Cơ giới và xây lắp số 13 sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status