Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH thương mại Thành Nam

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH thương mại Thành Nam

  LỜI NÓI ĐẦU
  Doanh nghiệp sản xuất là một đơn vị kinh tế cơ sở, là tế bào của nền kinh tế quốc dân, là nơi trực tiếp tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh để sản xuất các loại sản phẩm và thực hiện cung cấp các loại sản phẩm đó phục vụ nhu cầu xã hội. Trong điều kiện kinh tế thị trường, các nhà quản lý doanh nghiệp phải liên tục, thường xuyên quyết định những công việc phải làm, làm như thế nào, bằng cách gì và cần đạt được kết quả ra sao. Điều đó chỉ có thể thực hiện được thông qua và dựa trên những thông tin do kế toán cung cấp. Chỉ có sử dụng những thông tin do kế toán thu thập, phân loại, xử lý và cung cấp, các nhà quản lý mới có cơ sở để nhận thức đúng đắn, khách quan, chính xác, kịp thời và có hệ thống các hoạt động kinh doanh để có được những quyết định phù hợp, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  Điều quan trọng hàng đầu đối với một doanh nghiệp là hoạt động kinh doanh phải thu được lợi nhuận, để đạt được điều đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải có biện pháp kinh tế kỹ thuật phù hợp để thực hiện hạch toán kinh doanh của doanh nghiệp mình. Như vậy, trên thực tế tất cả các doanh nghiệp, kế toán đã phản ánh, tính toán sao cho doanh nghiệp tiết kiệm được chi phí, hạ giá thành, nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.
  Hoạt động xây lắp, xây dựng cơ bản có vai trò quan trọng nhằm tạo ra cơ sở vật chất cho nền kinh tế quốc dân. Hoạt động này có những nét đặc thù riêng và có sự khác biệt đáng kể so với các ngành sản xuất khác và đã chi phối trực tiếp đến nội dung và phương pháp kế toán trong các doanh nghiệp xây lắp. Chính vì vậy, em đã chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam” để làm khóa luận tốt nghiệp .
  Khoá luận tốt nghiệp gồm 3 chương sau:
  Chương I: Tổng quan về công ty TNHH xây dựng Thành Nam.
  Chương II: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam.
  Chương III : Một số nhận xét và đánh giá để hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH Xây dựng và thương mại Thành Nam.


  Lời nói đầu .01
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM
  I. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 03
  II. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam 03
  1.Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý .03
  2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy quản lý 04
  III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HỆ THỐNG SẢN XUẤT, QUY TRÌNH CÔNG NGHÊ SẢN PHẨM 05
  1.Ngành nghề hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .05
  2.Đặc điểm quy trình công nghệ 05
  IV. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM 05
  1. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán 05
  2.Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận trong bộ máy kế toán .06
  3. Tình hình vận dụng chế độ kế toán tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam .07
  3.1 Chế độ kế toán áp dụng .07
  3.2 Tình hình vận dụng chế độ chứng từ kế toán .08
  3.3 Tình hình vận dụng tài khoản kế toán .09
  3.4. Tình hình vận dụng chế độ báo cáo kế toán . 09

  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM
  I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY 10
  1. Khái niệm chi phí sản xuất, phân loại chi phí sản xuất, đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam .10
  1.1 Khái niệm 10
  1.2 Phân loại chi phí sản xuất 10
  2. Khái niệm giá thành sản phẩm, phân loại giá thành sản phẩm tại công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam .11
  2.1 Khái niệm 11
  2.2 Phân loại giá thành sản phẩm xây lắp 12
  3. Đối tượng kế toán chi phí sản xuất, tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp.
  3.1 Hạch toán tổng hợp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm xây lắp tại doanh nghiệp xây lắp 13
  3.2 Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên .16
  3.3 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp 16
  3.4. Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất theo phương thức khoán gọn trong doanh nghiệp xây lắp .21
  II. TRÌNH TỰ VÀ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM.
  1. Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .25
  2. Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp 33
  3. Kế toán chi phí máy thi công 40
  a. Chi phí nhân công máy thi công .40
  b. Chi phí khấu hao máy thi công 41
  c. Chi phí vật liệu, chi phí dịch vụ mua ngoài .42
  d. Trường hợp máy thi công thuê ngoài .43
  4. Kế toán chi phí sản xuất chung 45
  a. Chi phí nhân viên 46
  b. Chi phí nguyên vật liệu 46
  c. Chi phí dụng cụ sản xuất .47
  d. Chi phí khấu hao tài sản cố định .47
  e. Chi phí dịch vụ mua ngoài 48
  f. Chi phí bằng tiền khác 49
  5. Tổng hợp chi phí sản xuất toàn doanh nghiệp .53
  III. KIỂM KÊ,ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY LẮP DỞ DANG VÀ TÍNH GIÁ SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM 57
  1. Kiểm kê, đánh giá sản phẩm xây lắp dở dang .57
  2. Tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam 58
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỂ HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI THÀNH NAM .60
  I. Đánh giá thực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam 60
  1. Ưu điểm .60
  2. Hạn chế 62
  II. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Nam .62
  Kết luận : 68

  Xem Thêm: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH thương mại Thành Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty TNHH thương mại Thành Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status