Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng

  Mục lục
  Lời mở đầu 1
  1.1. Khái niệm về thành phẩm, bán hàng và ý nghĩa của công tác bán hàng. 3
  1.1.1. Khái niệm thành phẩm. 3
  1.1.2. Khái niệm về bán hàng và bản chất của quá trình bán hàng. 3
  1.2. Các phương pháp xác định giá gốc thành phẩm. 4
  1.2.1. Nguyên tắc ghi sổ kế toán thành phẩm. 4
  1.2.2. Giá gốc thành phẩm nhập kho. 5
  1.2.3. Giá gốc thành phẩm xuất kho: 5
  1.3. Khái niệm doanh thu bán hàng, các khoản dảm ngoài trừ doanh thu bán hàng, nguyên tắc xác định doanh thu bán hàng và kết quả bán hàng. 5
  1.3.1. Khái niệm doanh thu và điều kiện thu nhận doanh thu. 5
  1.2.3. Khái niệm các khoản trừ doanh thu: 6
  1.4. Các phương thức bán và các phương thức thanh toán. 7
  1.4.1. Các phương thức bán hàng. 7
  1.41.1. Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trực tiếp: 7
  1.4.1.2. kế toán bán hàng theo phương thức gửu hàng đi cho khách hàng. 7
  1.4.1.3. Kế toán bán hàng theo phương thức gửi đại lý, ký gửi bán đúng giá hưởng hoa hồng. 7
  1.41.4. kế toán bán hàng theo phương thức trả chậm, trả góp. 8
  1.4.2. Phương thức thanh toán: 8
  1.4.2.1. Thanh toán bằng tiền mặt: 8
  1.5. Nhiệm vụ của kế toán thành phẩm, bán hàng và xác định kết qủa kinh doanh. 8
  1.6. Chứng từ kế toán và các phương pháp kế toán thành phẩm. 9
  1.6.1. Chứng từ kế toán: 9
  1.6.2. Các phương pháp kế toán: 9
  a. Phương pháp thẻ song song: 9
  b. Phương pháp đối chiếu luân chuyển. 10
  c. Phương pháp sơ đồ dư: 10
  1.7. Kế toán tổng hợp thành phẩm: 11
  1.7.1. Tài khỏan kế toán sử dụng: ''TK 155 thành phẩm'' 11
  1.7.2. Phương pháp kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu. 11
  1. Giá thành sản xuất thực tế thành phẩm do doanh nghiệp sản xuất hoặc thuê ngoài gia công, chế biến nhập kho. 12
  2. Trị giá thực tế thành phẩm xuất kho. 12
  2.1. Trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho. 12
  2.1. Trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho bán trực tiếp. 12
  2.2. Trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho để bán theo phương thức chuyển hàng đi cho khách hàng hoặc gửi đi cơ sở nhận bán hàng đại lý,ký gửi. 12
  2.3. Trị gián vốn thực tế thành phẩm xuất kho đổi lấy vật tư hàng hoá của đơn vị khác( hàng đổi hàng không tương tự) 12
  2.4. Trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho để biếu tặng thanh toán tiền lương, tiền thưởng cho các cán bộ CNV. 12
  3. Trị giá vốn thực tế thành phẩm nhập kho khách hàng trả lại hàng gửi đại lý, ký gửi bán hàng không được. 12
  4. Trị giá vốn thực tế thành phẩm xuất kho góp vốn liên doanh. 12
  5. Trường hợp đánh giá lại thành phẩm trong kho. 13
  5.2. Điều chỉnh trị giá vốn thực tế của thành phẩm do đánh giá giảm. 13
  6. Trị giá vốn thực tế thành phẩm do đánh giá giảm. 13
  6.1. Trị giá vốn thực tế thành phẩm phát hiện thừa khi kiểm. 13
  1.8. Kế toán tổng hợp quá trình bán hàng theo các phương thức bán. 14
  1.8.1. Các tài khoản sự dụng. 14
  1. TK 157: Hàng gửi đi bán. 14
  2. TK 632- Giá vốn hàng bán. 15
  TK 632- Giá vốn hàng bán không có số dư 16
  4. TK 512- Doanh thu nội bộ. 18
  5. TK 531- Hàng bán bị trả lại. 18
  6. TK 532- Giám đốc hàng hóa.' 20
  TK 532- Giảm giá hàng bán không có dư 20
  1.8.2. Kế toán bán hàng theo các phương pháp bán hàng chủ yếu. 20
  1.8.12.2. Kế toán bán hàng theo phương thức gửi hàng đi bán gửi đại lý, ký gửi 20
  1.8.2.3. Kế toán bán hàng theo phương thức bán hàng trả chậm, trả góp. 22
  1.9. Kế toán xác định kết quả bán hàng: 22
  1.9.1. Kế toán chi phí bán hàng: 23
  TK 641 không có số dư 24
  1.9.2. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp. 26
  1.9.2.1. Khái niệm và nội dung quản lý doanh nghiệp. 26
  1.9.2.2. Tài khỏan kế tóan sử dụng: TK 642- Chi phí QLDN. 27
  1.9.2.3. Sơ đồ hạch toán TK 642. 27
  1.9.3. Kế toán chi phí và thu nhập hoạt động tài chính: 29
  Sơ đồ kế toán: Doanh thu hoạt động tài chính 32
  1.9.4.1. Chi phí khác. 34
  1.9.4.2. Thu nhập khác. 34
  1.9.4.3. Tài khoản sử dụng. 34
  1.9.5.1. Tài khoản kế toán sử dụng: TK 911xác định kết quả kinh doanh. 38
  I. Thực tế công tác kế toán thành phẩm bán hàng và xác định kết quả kinh doanh của công ty cổ phần. 40
  2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty cổ phần Ngọc Anh 40
  2.1.2. Chức năng nhiệm vụ và đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty cổ phần Ngọc Anh. 41
  2.1.2.2. Tổ chức bộ máy hoạt động sản xuất kinh doanh. của công ty cổ phần Ngọc Anh. 42
  II. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán của Công ty cổ phần Ngọc Anh. 48


  Lời mở đầu
  Trong cơ chế mới, với sự hoạt động của nhiều thành phần kinh tế tính độc lập, tự chủ trong các doanh nghiệp ngày càng cao hơn mỗi doanh nghiệp phải năng động sáng tạo trong kinh doanh, phải chịu trách nhiệm trước kết quả kinh doanh của mình, bảo toàn được vốn kinh doanh và quan trọng hơn là kinh doanh có lãi. Muốn như vậy các doanh nghiệp phải nhận thức được vị trí khâu tiêu thụ sản phẩm, hàng hoá vì nó quyết định đến kết quả kinh doanh của kinh doanh nghiệp và là cơ sở để doanh nghiệp có thu nhập bù đắp chi phí bỏ ra, thực hiện nghĩa vụ với Ngân sách Nhà Nước.
  Bên cạnh đó, múc đích hoạt động của doanh nghiệp là lợi nhuận nên việc xác định đứng đắn KQKD nói chung về kết quả bán hàng nói riêng là rất quan trọng. Do vậy bên cạnh các biện pháp quản lý chung, việc tổ chức hợp lý công tác kế toán bán háng là rất cần thiết giúp doanh nghiệp có đầy đủ thông tin kịp thời và chính xác để đưa ra quyết định kinh doanh đứng đắn.
  Doanh nghiệp kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao là cơ sở doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển ngày càng vững chắc trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh sôi động và quyết liệt.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác kế toán bán hàng vận dụng lý luận đã được học tập tại trường kết hợp với thực tế thu nhận được từ công tác kế toán tại công ty cổ phần Ngọc Anh, ''em đã chọn đề tài'' Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng'' để nghiên cứu và viết chuyên đề của mình.
  Nội dung chuyên đề gồm 3 chương:
  Chương I: Các vấn đề chung về kế toán bán hàng.
  Chương II: Thực tế công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng.
  Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng tại Công ty cổ phần Ngọc Anh.

  Xem Thêm: Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status