Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt – May Hà Nội

  Julie Nguyễn Julie Nguyễn Đang Ngoại tuyến (970 tài liệu)
  .:: Bronze Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt – May Hà Nội

  MỤC LỤC

  LỜI NóI ĐẦU 1
  PHẦN I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TRONG DOAN NGHIỆP
  3
  1. Vai trò của nguyờn vật liệu 3
  1.1. Đặc điểm của nguyên vật liệu. 3
  1.2. Vai trò của nguyên vật liệu 3
  2. Phõn loại, đánh giá nguyên vật liệu 4
  2.1. Phân loại nguyên vật liệu 4
  2.2. Định giá nguyên vật liệu 6
  2.2.1. Đánh giá vật liệu theo giá trị thực tế 6
  2.2.2. Đánh giá vật liệu theo giá hạch tóan 9
  3. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụ của kế tóan nguyên vật liệu 10
  3.1. Yêu cầu của công tác quản lý nguyên vật liệu 10
  3.2. Nhiệm vụ của kế toỏn vật liệu 11
  II. Tổ chức hạch toỏn chi tiết nguyờn vật liệu 12
  1. Chứng từ và sổ kế toỏn chi tiết nguyờn vật liệu 12
  2. Cỏc phương phỏp kế toỏn chi tiết vật liệu 14
  2.1. Phương phỏp thẻ song song 14
  2.2. Phương phỏp sổ đối chiếu luõn chuyển 15
  2.3. Phương phỏp số dư. 16
  III. Kế toỏn tổng hợp nguyờn vật liệu 17
  1. Thủ tục chứng từ 18
  1.1. Thủ tục chứng từ cần thiết trong nghiệp vụ thu mua và nhập kho vật liệu 18
  1.2. Thủ tục chứng từ cần thiết trong nghiệp vụ xuất kho vật liệu 19
  2. Hạch toỏn nguyờn vật liệu theo phương phỏp kờ khai thường xuyờn 19
  2.1. Tài khoản sử dụng 19
  2.2. Trỡnh tự hạch toỏn 20
  3. Hạch toỏn nguyờn vật liệu theo phương phỏp kiểm kờ định kỳ 21
  3.1. Tài khoản sử dụng 21
  3.2. Trỡnh tự hạch toỏn 22


  PHẦN II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 23
  I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN Lí HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CễNG TY DỆT MAY HÀ NỘI Cể ẢNH HƯỞNG ĐẾN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU 23
  1. Quỏ trỡnh hỡnh thành và phỏt triển của cụng ty 23
  2. Những đặc điểm về sản xuất ảnh hưởng tới cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu ở cụng ty 25
  2.1. Đặc điểm cụng nghệ và cơ cấu sản xuất 25
  2.2. Quy trỡnh cụng nghệ sản xuất cỏc mặt hàng chủ yếu trong đơn vị 26
  3. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh tại cụng ty Dệt- May Hà Nội 28
  II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY KẾ TOÁN VÀ BỘ SỔ KẾ TOÁN TẠI CễNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 31
  1. Đặc điểm tổ chức bộ mỏy kế toỏn tại Cụng ty 31
  2. Đặc điểm tổ chức bộ sổ kế toỏn tại cụng ty Dệt- May Hà Nội 34
  III. THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY DỆT MAY HÀ NỘI 36
  1. Tỡnh hỡnh chung về vật liệu tại cụng ty Dệt -May Hà Nội 36
  1.1. Đặc điểm của vật liệu tại cụng ty Dệt - May Hà Nội 36
  1.2. Cụng tỏc quản lý nguyờn vật liệu 37
  2. Quỏ trỡnh tổ chức hạch toỏn nhập xuất kho nguyờn vật liệu 38
  2.1. Hạch toỏn nhập kho nguyờn vật liệu 38
  2.1.1. Tớnh giỏ nguyờn vật liệu nhập kho 38
  2.1.2. Thủ tục nhập kho nguyờn vật liệu 39
  2.2. Hạch toỏn xuất kho nguyờn vật liệu 43
  2.2.1. Tớnh giỏ vật liệu xuất kho 43
  2.2.2. Thủ tục xuất kho nguyờn vật liệu 44
  3. Hạch toỏn tổng hợp vật liệu tại cụng ty Dệt - May Hà Nội 46
  3.1. Tài khoản sử dụng 46
  3.2. Phương phỏp hạch toỏn 47
  3.2.1.Hạch toỏn tổng hợp nhập vật liệu 47
  3.2.2.Hạch toỏn tổng hợp xuất vật liệu 53
  4. Hạch toỏn chi tiết vật liệu 56
  5. Tổ chức kiểm kờ kho vật tư 63

  PHẦN III: PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤN NGUYấN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY DỆT MAY HÀ NỘI
  I. NHẬN XẫT CHUNG VỀ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN VẬT LIỆU Ở CễNG TY DỆT MAY HÀ NỘI. 65
  II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN VẬT LIỆU TẠI CễNG TY DỆT - MAY HÀ NỘI 68
  1. Xõy dựng sổ danh điểm vật tư thống nhất cho toàn cụng ty 68
  2. Hoàn thiện hạch toỏn chi tiết vật liệu 69
  3. Hoàn thiện cụng tỏc tớnh giỏ vật liệu 70
  4. Hoàn thiện việc lập sổ chi tiết vật liệu 72
  5. Hoàn thiện khoản tạm ứng mua vật liệu 72
  6.Trớch lập dự phũng giảm giỏ hàng tồn kho 74
  7. Hoàn thiện việc ứng dụng tin học vào hạch toỏn vật liệu 75
  8. Hoàn thiện việc ghi sổ chi tiết thanh toỏn với người bỏn 76
  KẾT LUẬN 80

  Lời nói đầu

  Đất nước Việt Nam đang trờn đà đổi mới. Nền kinh tế đó cú nhiều đổi thay đỏng kể. Cựng với những chuyển biến đú, hoạt động sản xuất ra của cải vật chất diễn ra trờn quy mụ lớn, với chất lượng và hiệu quả ngày càng cao nhưng trong nền kinh tế thị trường đầy cơ hội và thỏch thức khụng phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng đứng vững trờn thị trường, mà phải đương đầu với những khú khăn và rủi ro. Sự canh tranh, ganh đua nhau, giành giật chiếm lĩnh thị trường, đỏp ứng nhu cầu thị hiếu người tiờu dựng diễn ra hơn lỳc nào hết.
  Trong hoạt động sản xuất, cỏc doanh nghiệp đều tỡm mọi biện phỏp để sản xuất ra sản phẩm với số lượng nhiều, chất lượng cao nhất chi phớ thấp nhất và thu được lợi nhuận nhiều nhất. Để đạt được mục tiờu này bất kỳ một người quản lý nào cũng phải nhận thức được vai trũ của thụng tin kế toỏn núi chung, kế toỏn nguyờn vật liệu núi riờng. Việc tổ chức cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu để kế toỏn phản ỏnh đầy đủ, kịp thời, chớnh xỏc số hiện cú và tỡnh hỡnh biến động nguyờn vật liệu ở doanh nghiệp cú vai trũ đặc biệt quan trọng. Vai trũ đú được thể hiện qua việc giỳp cho nhà quản trị doanh nghiệp cú những thụng tin kịp thời và chớnh xỏc để lựa chọn phương ỏn sản xuất kinh doanh một cỏch tốt nhất, lập dự toỏn chi phớ nguyờn vật liệu đảm bảo cung cấp đủ đỳng chất lượng và kịp thời cho sản xuất giỳp cho quỏ trỡnh sản xuất diễn ra nhịp nhàng đỳng kế hoạch đồng thời xỏc định được nhu cầu nguyờn vật liệu dự trữ hợp lý trỏnh gõy ứ đọng vốn và nõng cao hiệu quả sử dụng nguyờn vật liệu nhằm hạ thấp chi phớ sản xuất, hạ giỏ thành sản phẩm.
  Cụng ty Dệt - May Hà Nội là một cụng ty lớn, mặt hàng sản xuất chủ yếu là vải, sợi, sản phẩm dệt kim nờn số lượng cỏc loại nguyờn vật liệu hàng năm của cụng ty nhập về vừa lớn vừa phong phỳ và đa dạng về chủng loại. Chớnh vỡ vậy cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật liệu ở cụng ty rất được chỳ trọng và được xem là một bộ phận quản lý khụng thể thiếu được trong toàn bộ cụng tỏc quản lý của cụng ty.
  Với những lý do trờn, em quết định lựa chọn đề tài: "Tổ chức cụng tỏc kế toỏn nguyờn vật kiệu tại cụng ty Dệt - May Hà Nội". Đề tài này ngoài phần mở đầu và kết luận gồm cú 3 phần:
  - Phần I: Những vấn đề cơ bản về hạch toỏn kế toỏn nguyờn vật liệu trong doanh nghiệp
  - Phần II: Thực trạng kế toỏn nguyờn vật liệu tại cụng ty Dệt -May Hà Nội
  - Phần III: Phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toỏn vật liệu và nõng cao hiệu quả sử dụng nguyờn vật liệu tại cụng ty Dệt - May Hà Nội

  Xem Thêm: Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt – May Hà Nội
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tổ chức công tác kế toán nguyên vật liệu tại công ty Dệt – May Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status