Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung Đức

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung Đức

  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu
  Nền kinh tế hiện nay ngày càng năng động hơn,, đây là tính tất yếu của
  xu thế toàn cầu hoá khu vực hóa và hiện đang phát triển mạnh mẽ tác động
  đến toàn bộ lĩnh vực của đời sống xã hội. Đối với doanh nghiệp sản xuất sản
  phẩm hay kinh doanh dịch vụ thì giá thành luôn là yếu tố rất quan trọng để
  doanh nghiệp có thể tái sản xuất và tìm kiếm lợi nhuận. Giá thành chính là
  thước đo mức chi phí tiêu hao phải bù đắp sau mỗi chu kỳ sản xuất kinh
  doanh.
  Giá thành sản phẩm với các chức năng vốn có đã trở thành chỉ tiêu kinh
  tế có ý nghĩa rất quan trọng trong quản lý hiệu quả và chất lượng sản xuất
  kinh doanh. Có thể nói rằng giá thành sản phẩm là tấm gương phản chiếu toàn
  bộ các biện pháp kinh tế,, tổ chức quản lý kinh tế và kỹ thuật liên quan đến tất
  cả các yếu tố chi phí mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện trong quá trình
  sản xuất kinh doanh.
  Hạch toán giá thành là khâu phức tạp nhất trong toàn bộ công tác kế
  toán của doanh nghiệp. Đảm bảo việc hạch toán giá thành chính xác,, kịp
  thời,, phù hợp với đặc điểm hình thành và phát sinh chi phí ở doanh nghiệp là
  yêu cầu có tính xuyên suốt trong quá trình hạch toán ở các doanh nghiệp.
  Điều này đòi hỏi mỗi doanh nghiệp phải vận dụng các phương thức tổ chức,,
  quản lý sản xuất kinh doanh sao cho có hiệu quả để hạ thấp giá thành sản
  phẩm,, giúp doanh nghiệp có thể tự tin,, đứng vững trên thị trường trong
  điều kiện cạnh tranh khốc liệt như hiện nay,, đặc biệt sau khi Việt Nam gia
  nhập tổ chức thương mại thế giới WTO.
  Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán chi phí sản xuất
  thành- tính giá thành sản phẩm của các doanh nghiệp nói chung và Ccông ty
  Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung Đức nói riêng,, trong thời gian thực tập
  tại công ty em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm. Chính vì vậy, em đã lựa chọn đề tài “Hoàn thiện tổ chức kế
  toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại công ty Trách nhiêm hữu hạn sản
  xuất Trung Đức” làm khóa luận tốt nghiệp với mong muốn củng cố,, trau dồi
  về mặt kiến thức không chỉ về lý luận mà còn là học hỏi những kinh nghiệm,,
  kiến thức thực tế để hoàn thiện kiến thức được học tại nhà trường và phục vụ
  cho công việc sau này.
  2. Mục đích nghiên cứu của đề tài
  - Hệ thống hóa lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm trong doanh nghiệp.
  - Mô tả và phân tích được thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung
  Đức.
  - Đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản
  xuất - giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung
  Đức.
  3. Đối tượng,. phạm vi nghiên cứu của đề tài
  Đề tài nghiên cứu về việc tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung Đức.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Các phương pháp kế toán
  - Phương pháp thống kê và so sánh
  - Phương pháp chuyên gia
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu để kế thừa thành tựu
  5. Kết cấu của khóa luận
  Ngoài phần mở đầu và kết luận,, khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương:
  - Chương 1: Lý luận chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành
  sản phẩm trong các doanh nghiệp sản xuất.
  - Chương 2: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung Đức.
  - Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản
  xuất Trung Đức.
  Tài liệu tham khảo
  1., Giáo trình kế toán tài chính,, Học viện Tài chính,, GS.TS Ngô Thế Chi. ,
  TS. Trương Thị Thủy,, Nhà xuất bản tài Chính,, Hà Nội-2008.
  2., Giáo trình hạch toán kế toán trong các doanh nghiệp,, Khoa kế toán,,
  Trường Đại học Kinh tế Quốc dân,, Chủ biên : PGS.TS. Nguyễn Thị
  Đông,, Nhà xuất bản Đại học kinh tế Quốc dân,, Hà Nội – 2006.
  3., Kế toán và phân tích Chi phí – Giá thành trong doanh nghiệp,, Học viện
  Tài chính,, PGS.TS. Nguyễn Đình Đỗ,, TS Trương Thị Thủy,, TS. Nguyễn
  Trọng Cơ,, TS. Nghiêm Thị Thà, , Nhà xuát bản Tài chính năm 2006.
  4. Kế toán chi phí giá thành,, Khoa kinh tế,, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí
  Minh,, TS. Phan Đức Dũng,, Nhà xuấtt bản thống kê năm 2007.
  5. Sách chuyên khảo Hướng dẫn thực hành về kế toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp,, khoa kế toán – kiểm toán
  Trường Đại học kinh tê thành phố Hồ Chí Minh,, TS. Võ Văn Nhị,. Th.S
  Phạm Thanh Liêm,, Th.S Lý Kim Huê,, Nhà xuất bản thống kê, năm
  2002.
  6. Chế độ kế toán doanh nghiệp, , Quyển 2- Báo cáo tài chính chứng từ và
  sổ kế toán,. sơ đồ kế toán,, Nhà xuất bản thông kê,. Hà Nội- 2009.

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung Đức
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU . 1
  CHƯƠNG 1.LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT
  VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP S ẢN
  XUẤT 3
  1.1Bản chất và nội dung kinh tế của chi phí sản xuất . 3
  1.2 Bản chất và chức năng của giá thành sản phẩm 4
  1.2.1 Bản chất của giá thành sản phẩm . 4
  1.2.2 Chức năng của giá thành 4
  1.3 Phân loại chi phí sản xuất 6
  1.3.1 Phân loại chi phí theo yếu tố chi phí (Nội dung. tính chất kinh tế của chi
  phí) 6
  1.3.2 Phân loại theo khoản mục chi phí (Theo mục đích. công dụng kinh tế
  của chi phí) . 7
  1.3.3 Phân loại chi phí theo theo ứng xử của chi phí (Mối quan hệ giữa chi phí
  sản xuất với khối lượng hoạt động) 7
  1.4 Phân loại giá thành sản phẩm . 8
  1.4.1 Phân loại giá thành sản phẩm theo thời điểm tính và căn cứ tính giá
  thành 8
  1.4.2 Phân loại giá thành theo nội dung. phạm vi phát sinh các chi phí . 9
  1.5 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất. đối tượng tính giá thành sản phẩm
  và kỳ tính giá thành . 9
  1.5.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất . 9
  1.5.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm và kỳ tính giá thành . 10
  1.6 Phương pháp và trình tự hạch toán chi phí sản xuất 10
  1.6.1 Phương pháp hạch toán chi phí sản xuất . 10
  1.6.2 Trình tự hạch toán chi phí sản xuất 11
  1.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm . 12
  1.7.1 Phương pháp giản đơn (Phương pháp trực tiếp) . 12
  1.7.2 Phương pháp tổng cộng chi phí . 12
  1.7.3 Phương pháp hệ số 13
  1.7.4 Phương pháp tỷ lệ 14
  1.7.5 Phương pháp loại trừ sản phẩm phụ . 14
  1.7.6 Phương pháp đơn đặt hàng . 15
  1.7.7 Phương pháp phân bước . 15
  1.7.7.1 Tính giá thành sản phẩm theo phân bước, tính giá thành bán thành
  phẩm ( Phương án kết chuyển tuần tự) . 16
  1.7.7.2 Tính giá thành sản phẩm theo phân bước, không tính giá thành bán
  thành phẩm ( Phương án kết chuyển song song) 17
  1.8 Đánh giá sản phẩm dở dang (SPDD) 18
  1.8.1 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí nguyên vật liệu trực
  tiếp 19
  1.8.2 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo sản lượng sản phẩm hoàn
  thành tương đương 19
  1.8.3 Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ theo chi phí sản xuất hoặc giá thành
  định mức 20
  1.9 Nội dung hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm 21
  1.9.1 Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai
  thường xuyên 21
  1.9.1.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 21
  1.9.1.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 22
  1.9.1.3 Kế toán chi phí sản xuất chung . 24
  1.9.1.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất cuối kỳ 26
  1.9.2 Đối với doanh nghiệp kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê
  định kỳ . 28
  1.10 Hạch toán thiệt hại trong sản xuất . 30
  1.10.1 Kế toán sản phẩm hỏng 30
  1.10.2 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất 32
  1.11Đặc điểm hạch toán chi phí sản xuất – giá thành sản phẩm theo các hình
  thức kế toán 33
  1.11.1 Hình thức kế toán Nhật ký chung . 34
  1.11.2 Hình thức kế toán Nhật ký – Sổ cái 35
  1.11.3 Hình thức kế toán Chứng từ ghi sổ . 36
  1.11.4 Hình thức kế toán Nhật ký – Chứng từ . 37
  1.11.5 Hình thức kế toán trên máy vi tính . 38
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH
  NHIỆM HỮU HẠN SẢN XUẤT TRUNG ĐỨC 40
  2.1 Đặc điểm chung ảnh hưởng đến công tác hạch toán chi phí sản xuất và
  tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung
  Đức . 40
  2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản
  xuất Trung Đức . 40
  2.1.2 Đặc điểm sản phẩm, tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ tại Công ty
  trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung Đức . 41
  2.1.2.1 Đặc điểm sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung
  Đức . 41
  2.1.2.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất và quy trình công nghệ 42
  2.1.3 Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản
  xuất Trung Đức . 43
  2.1.4 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và chính sách kế toán áp dụng tại
  Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung Đức . 48
  2.1.4.1 Đặc điểm bộ máy kế toán tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất
  Trung Đức 48
  2.1.4.2 Chính sách kế toán áp dụng tại công ty 49
  2.2 Thực trạng tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại
  Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung Đức . 51
  2.2.1 Đặc điểm và cách phân loại chi phí sản xuất tại Công ty Trách nhiệm
  hữu hạn Sản xuất Trung Đức 51
  2.2.1.1 Đặc điểm của chi phí sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản
  xuất Trung Đức . 52
  2.2.1.2 Phân loại chi phí sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất
  Trung Đức 52
  2.2.2 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản
  phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung Đức 52
  2.2.2.1 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn
  Sản xuất Trung Đức . 53
  2.2.2.2 Đối tượng tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn
  Sản xuất Trung Đức . 53
  2.2.3 Kỳ tính giá thành và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  Trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung Đức 53
  2.2.3.1 Kỳ tính giá thành tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung
  Đức . 53
  2.2.3.2 Phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty Trách nhiệm hữu
  hạn Sản xuất Trung Đức . 54
  2.2.4 Nội dung. trình tự hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
  tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung Đức . 54
  2.2.4.1 Hạch toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp tại Công ty Trách nhiệm
  hữu hạn Sản xuất Trung Đức 54
  2.2.4.2 Hạch toán chi phí nhân công trực tiếp tại công ty trách nhiệm hữu hạn
  sản xuất Trung Đức . 60
  2.2.4.3 Hạch toán chi phí sản xuất chung tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản
  xuất Trung Đức . 78
  2.2.4.4 Tổng hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá
  thành sản phẩm . 91
  CHƯƠNG 3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN TỔ CHỨC
  KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM
  TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN VÀ SẢN XUẤT TRUNG
  ĐỨC 98
  3.1 Đánh giá thực trạng công tác kế toán nói chung và kế toán chi phí sảnxuất
  – giá thành sản phẩm nói riêng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất
  Trung Đức 98
  3.1.1 Ưu điểm . 99
  3.1.2 Hạn chế 100
  3.2 Tính tất yếu phải hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá
  thành sản phẩm . 101
  3.3 Yêu cầu và phương hướng hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất- giá
  thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung Đức . 102
  3.4 Nội dung và giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất giá
  thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Trung Đức . 103
  3.4.1 Kiến nghị 1: Việc áp dụng quy định của Nhà nước về tỷ kệ các khoản
  trích theo lương. 103
  3.4.2 Kiến nghị 2: Về phương pháp tính giá xuất kho vật tư 104
  3.4.3 Kiến nghị 3: Về chi phí thiệt hại sản phẩm hỏng 104
  3.4.4 Kiến nghị 4: Về ứng dụng công nghệ thông tin 106
  3.5 Điều kiện để thực hiện các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí
  sản xuất – giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất
  Trung Đức 107
  3.5.1 Về phía Nhà nước 107
  3.5.2 Về phía doanh nghiệp 107
  KẾT LUẬN . 108
  Tài liệu tham khảo . 109

  Xem Thêm: Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung Đức
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất Trung Đức sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status