Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng 234 - Hải Phòng

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng 234 - Hải Phòng

  Lời nói đầu

  Nền kinh tế nước ta đang trong quá trình hội nhập và phát triển. Đứng trước những thử thách và cơ hội, việc quản lý cũng như những chính sách của nhà nước là động lực đòn bẩy tích cực trong việc phát triển và ổn định nền kinh tế. Mọi biện pháp khắc phục cũng như các cơ chế quản lý tài chính có sự đổi mới đã tác động rất lớn đến các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Hoạt động sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường đòi hỏi các doanh nghiệp phải đứng trước sự cạnh tranh hết sức gay gắt, chịu sự điều tiết chi phối của các quy luật kinh tế khách quan như các quy luật cạnh tranh, quy luật giá trị, quy luật cung cầu. Để đứng vững và tồn tại điều kiện cần đủ hội tụ trong chính mỗi doanh nghiệp đó là làm sao sản xuất kinh doanh có hiệu quả, sản phẩm đáp ứng yêu cầu với thị trường trong nước cũng như thị trường quốc tế vì thế mà vấn đề lợi nhuận luôn đặt lên hàng đầu và cũng chính từ lợi nhuận là điểm mạnh duy nhất để doanh nghiệp chiếm lĩnh được thị trường.
  Doanh nghiệp muốn phát triển thì yếu tố con người trong đó đóng vai trò vô cùng quan trọng. Một bộ máy quản lý tốt, một nguồn nhân lực dồi dào phát triển và trí tuệ, một hướng đi đúng đắn, có tầm nhìn xa trông rộng và cạnh tranh trước những thử thách của nền kinh tế thị trường sẽ giúp doanh nghiệp tồn tại và khẳng định mình. Để làm được điều đó thiết yếu phải đảm bảo lợi ích cá nhân của người lao động, đó là động lực trực tiếp khuyến khích người lao động đem hết khả năng của mình nỗ lực phấn đấu sáng tạo trong sản xuất cũng như trong mọi công việc. Một trong những công cụ hiệu quả nhất nhằm đạt được mục tiêu trên là hình thức trả lương cho người lao động. Tiền lương là một yếu tố vật chất quan trọng trong việc kích thích người lao động tăng năng suất, hạ giá thành sản phẩm động viên họ nâưng cao trình độ nghề nghiệp, cải tiến kỹ thuật, gắn trách nhiệm của người lao động với công việc. Tiền lương không chỉ là vấn đề lợi ích kinh tế mà cao hơn nó còn là vấn đề xã hội có liên quan trực tiếp đến các chính sách kinh tế vĩ mô của nhà nước và là động cơ, thái độ sử dụng nhân lực của doanh nghiệp. Tiền lương là một bộ phận chủ yếu trong thu nhập của người lao động nhằm đảm bảo tái sản xuất và tái sản xuất mở rộng sức lao động của bản thân và gia đình họ. Có thể nói nó là đòn bẩy kinh tế để khuyến khích tinh thần hăng hái lao động, kích thích mối quan tâm hơn nữa đến hiệu qủa công việc của họ và là điều kiện cơ bản để thúc đẩy năng suất lao động.
  Chính vì ý nghĩa đó mà mỗi doanh nghiệp khi thực hiện các chức năng quản lý luôn đặt yêu cầu là quản lý tiền lương như thế nào cho phù hợp với đặc điểm sản xuất kinh doanh để tiền lương thực sự là đòn bẩy kinh tế quan trọng kích thích người lao động và doanh nghiệp đạt được hiệu quả kinh tế cao. Do đó việc hạch toán và chi trả lương đúng, đủ, công bằng sẽ có tác dụng nâng cao đời sống lao động của đội ngũ công nhân viên. Vấn đề đặt ra hiện nay là các doanh nghiệp vận dụng thế nào các chính sách chế độ tiền lương do nhà nước ban hành một cách phù hợp với tình hình thực tế của doanh nghiệp nhằm phát huy cao nhất công cụ đòn bẩy kinh tế này, giải quyết tốt nhất những vấn đề về lợi ích kinh tế của người lao động, đồng thời tổ chức hạch toán chính xác chi phí tiền lương cũng như các khoản chi phí xã hội khác nhằm phát huy thúc đẩy hơn nữa năng suất lao động và phát triển doanh nghiệp.
  Trong thời gian thực tập tuy chưa hiểu cặn kẽ và sâu sắc vấn đề, song em đã cố gắng tìm hiểu những vấn đề cơ bản nhất trong công tác kế toán tiền lương tại công ty xây dựng 234, đồng thời mạnh dạn đưa ra một số ý kiến với mong muốn hoàn thiện hơn nữa công tác hạch toán lao động tiền lương và các khoản trích liên quan nhằm phát triển doanh nghiệp ngày càng tiến xa hơn. Chính vì vậy mà trong bản luận chủ yếu đi sâu phân tích và đánh giá qua trình quản lý tiền lương và các khoản trích trong doanh nghiệp mà chưa nhận thấy được một số mặt còn đang tồn tại trong các doanh nghiệp nói chung và trong công ty xây dựng 234 nói riêng, đó là việc còn nợ các khoản chi phí giữa các đối tác đầu tư và chậm thanh toán giữa hai bên dẫn đến việc trả chậm lương cũng như gây nên một số vấn đề trong việc kế toán tiền lương và phân bổ các khoản trích. Để hoàn thiện hơn nữa thì phải có những biện pháp tích cực nhằm hạn chế những vướng mắc này, đó là việc cần thiết mà doanh nghiệp nên đưa ra xem xét và nghiên cứu cùng giải quyết.
  Với nhận thức đó, em đã chọn đề tài luận văn tốt nghiệp: “Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng 234-Hải Phòng”. Tập trung vào luận văn này gồm 3 phần:
  Phần I là những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
  Phần II trình bày công tác tổ chức thực trạng kế trong kế toán và các khoản trích theo lương ở Công ty xây dựng 234.
  Phần III trong luận văn bước đầu có những nhận xét và đánh giá về công tác tiền lương tại Công ty đồng thời mạnh dạn đề xuất một số ý kiến nhằm hoần thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty.
  Do thời gian có hạn và trình độ hiểu biết còn hạn chế nên trong bản luận văn không thể tránh khỏi những sai sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và sự hướng dẫn của thầy cô cùng các bạn.
  Mục lục
  Lời nói đầu 1
  Phần thứ nhất 4
  Những vấn đề lý luận chung về công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 4
  I.Khái niệm tiền lương. 4
  1.1.Khái niệm. 4
  1.2.Chi phí lao động và tiền lương. 5
  1.3.Vai trò của tiền lương với hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 6
  II.Các hình thức tiền lương, quỹ tiền lương, quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn. 7
  2.1. Các hình thức tiền lương. 7
  2.2.Quỹ tiền lương của doanh nghiệp. 11
  2.3. Quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn. 13
  III.Trình tự hạch toán tổng hợp tiền lương, BHXH, BHYT, KPCĐ. 14
  3.1.Nhiệm vụ kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 14
  3.2.Tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 14
  Phần thứ hai 24
  Tình hình tổ chức kế toán tiền lương và các khoản trích của công ty xây dựng 234 Tổng công ty xây dựng Bạch đằng – hải phòng 24
  I.Đặc điểm tình hình chung của công ty. 24
  1.1.Quá trình lịch sử hình thành và phát triển. 24
  1.2.Đặc điểm tổ chức sản xuất và hoạt động kinh doanh ở Công ty xây dựng 234. 24
  1.3.Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty. 27
  II.Công tác tổ chức bộ máy kế toán ở công ty xây dựng 234. 30
  2.1.Chức năng của bộ phận kế toán. 30
  2.2.Hình thức kế toán. 32
  III.Tình hình tổ chức công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương. 32
  3.1.Tình hình chung về quản lý sử dụng lao động. 32
  3.2.Định mức lao động. 34
  3.3.Tình hình quỹ lương. 34
  IV.Tính tiền lương phải trả công nhân viên. 36
  4.1.Tính tiền lương ở bộ phận gián tiếp (bộ phận quản lý thuộc khối văn phòng). 37
  4.2.Trả tiền lương cho cán bộ công nhân viên sản xuất cấp đội. 40
  4.3.Chế độ trả lương theo sản phẩm tập thể. 43
  4.4.Tính trích BHXH, BHYT, KPCĐ. 44
  Phần thứ ba 50
  Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác tiền lương và các khoản trích theo lương BHXH, BHYT, KPCĐ 50
  I.Nhận xét đánh giá chung toàn công ty và công tác kế toán. 50
  1.1.Mô hình quản lý và hạch toán tiền lương và các khoản liên quan. 51
  1.2.Phương pháp hạch toán. 52
  1.3.Về tình hình lao động. 53
  1.4.Về hình thức trả lương. 53
  II.Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác tiền lương ở công ty xây dựng 234 - Hải Phòng. 54
  2.1.Công tác tổ chức tiền lương. 54
  2.2.Hoàn thiện công tác kế toán tiền lương. 56
  2.3.Thành lập quỹ trợ cấp thất nghiệp. 58
  Kết luận 61
  Tài liệu tham khảo 62

  Xem Thêm: Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng 234 - Hải Phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty xây dựng 234 - Hải Phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status