Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tùng Thịnh

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tùng Thịnh

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tùng Thịnh
  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU .4
  CHƯƠNG 1. LÝ LUẬN CHUNG VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH
  THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG
  DOANH NGHIỆP 6
  1.1. Khái quát chung về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả
  kinh doanh trong doanh nghiệp . 6
  1.1.1. Sự cần thiết phải tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh .6
  1.1.2. Khái quát về doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh 7
  1.1.2.1. Doanh thu và điều kiện ghi nhận doanh thu .7
  1.1.2.2. Chi phí .11
  1.1.2.3. Xác định kết quả kinh doanh .12
  1.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh .13
  1.2. Nội dung tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh
  doanh trong doanh nghiệp . 14
  1.2.1. Tổ chức kế toán doanh thu trong doanh nghiệp 14
  1.2.1.1. Tổ chức kế toán doanh thu và cung cấp dịch vụ .14
  1.2.1.2. Tổ chức kế toán các khoản giảm trừ doanh thu 18
  1.2.1.3. Tổ chức kế toán doanh thu hoạt động tài chín 20
  1.2.1.4. Tổ chức kế toán thu nhập khác 22
  1.2.2. Tổ chức kế toán chi phí trong doanh nghiệp .24
  1.2.2.1. Tổ chức kế toán giá vốn hàng bán .24
  1.2.2.2. Tổ chức kế toán chi phí tài chính 28
  1.2.2.3. Tổ chức kế toán chi phí quản lý kinh doanh 30
  1.2.2.4. Tổ chức kế toán chi phí khác 34
  1.2.3. Tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh 35
  1.3. Tổ chức luân chuyển chứng từ, sổ sách kế toán trong tổ chức kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp37
  CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  THƯƠNG MẠI TÙNG THỊNH .43
  2.1. Khái quát chung về công ty TNHH Thương Mại Tùng Thịnh 43
  2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty TNHH TM Tùng Thịnh.43
  2.1.2. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH TM Tùng
  Thịnh . 43
  2.1.3. Những thuận lợi, khó khăn và thành tích đạt được của công ty .44
  2.1.4. Đặc điểm bộ máy quản lý của công ty TNHH TM Tùng Thịnh 46
  2.1.5. Đặc điểm bộ máy kế toán của công ty TNHH TM Tùng Thịnh .47
  2.2. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Tùng Thịnh .51
  2.2.1. Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí hoạt động sản
  xuất kinh doanh tại công ty TNHH TM Tùng Thịnh .51
  2.2.1.1. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ .51
  2.2.1.2. Kế toán giá vốn hàng bán 57
  2.2.1.3. Kế toán chi phí quản lý kinh doanh 62
  2.2.2. Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí hoạt động tài chính .68
  2.2.3. Thực trạng tổ chức kế toán thu nhập khác và chi phí khác 74
  2.2.4. Thực trạng tổ chức kế toán xác định kết quả kinh doanh 81
  CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN DOANH THU, CHI
  PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH
  THƯƠNG MẠI TÙNG THỊNH .94
  3.1. Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Tùng Thịnh 94
  3.1.1. Đánh giá chung . 94
  3.1.2. Những ưu điểm . 95
  3.1.3. Những hạn chế 97
  3.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi
  phí và xác định kết quả kinh doanh tại Cty TNHH TM Tùng Thịnh 98
  3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Tùng Thịnh 98
  3.2.2. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí
  và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH TM Tùng Thịnh .100
  3.2.3. Ý nghĩa việc hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh . 115
  KẾT LUẬN
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  LỜI MỞ ĐẦU
  Việt Nam đang từng bước hội nhập vào nền kinh tế quốc tế, khi nền
  kinh tế thị trường đang trên đà phát triển, các mối quan hệ nảy sinh trong quá
  trình sản xuất kinh doanh ngày càng trở nên phong phú và phức tạp, tạo ra sự
  cạnh tranh, thách thức đồng thời cũng tạo ra những điều kiện tiền đề, thời cơ
  mới.
  Vì thế, trong bối cảnh vừa cơ hội vừa thách thức như hiện nay đặt các
  doanh nghiệp vào thế hoặc là đấu tranh để tồn tại, phát triển tạo dựng thương
  hiệu hoặc là thất bại và biến mất. Do đó, bất cứ một doanh nghiệp nào cũng
  tìm mọi biện pháp để nâng cao doanh thu, giảm thiểu chi phí nhưng vẫn đảm
  bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ để có thể thu được lợi nhuận tối đa. Vì vậy,
  công tác tổ chức kế toán là công cụ quản lý đắc lực, cung cấp thông tin cần
  thiết và chính xác cho nhà quản lý. Đồng thời cũng là căn cứ để các nhà quản
  lý đưa ra những quyết định, chiến lược phát triển phù hợp với doanh nghiệp
  trong tương lai.
  Qua thời gian tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh cũng như bộ
  máy quản lý của công ty, em nhận thấy kế toán nói chung và kế toán doanh
  thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh của công ty nói riêng là bộ phận
  quan trọng trong việc quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh
  nghiệp. Vì vậy, em quyết định lựa chọn đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán
  doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH
  TM Tùng Thịnh” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp.
  Kết cấu khóa luận ngoài Lời mở đầu và Kết luận gồm 3 phần:
  Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  Chương 2: Thực trạng tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Tùng Thịnh.
  Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định
  kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH TM Tùng Thịnh.
  Tuy nhiên, do nhận thức còn hạn chế cộng với thời gian nghiên cứu
  chưa được nhiều nên bài làm của em không tránh khỏi những thiếu sót và
  khiếm khuyết. Kính mong các thầy cô giáo giúp đỡ và chỉ bảo thêm để bài
  khóa luận của em được hoàn thiện hơn. Qua đây em cũng xin gửi lời cảm ơn
  đến các thầy cô khoa kế toán kiểm toán Trường Đại học Dân lập Hải Phòng
  đặc biệt là GV – Th.S Ninh Thị Thùy Trang đã tận tình hướng dẫn em hoàn
  thành khóa luận này. Em xin cảm ơn ban lãnh đạo và cán bộ phòng kế toán
  công ty TNHH TM Tùng Thịnh đã giúp đỡ em trong quá trình thực tập ở
  công ty.
  Em xin chân thành cảm ơn!
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ ban hành theo quyết định số
  48/2006/QĐ-BTC ngày 14/09/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính – Nhà xuất
  bản Thống kê năm 2009.
  2. Chế độ Kế toán doanh nghiệp (Quyển 1 và 2) – Nhà xuất bản tài chính
  3. Tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán năm 2012 của công ty TNHH TM Tùng
  Thịnh
  4. Khóa luận tốt nghiệp sinh viên khóa 11, 12 trường Đại học Dân lập Hải
  Phòng
  5. Mạng Internet

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tùng Thịnh
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh tại công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Tùng Thịnh sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status