Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Thực trạng và giải pháp

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Thực trạng và giải pháp

  Mở đầu
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Thuế do Nhà nước tổ chức và thực hiện. Đó là sự chuyển dịch một chiều thu nhập từ
  phía doanh nghiệp và dân cư (khu vực tư) vào khu vực công. Phía sau quá trình chuyển dịch
  này gồm nhiều vấn đề đặt ra như: tương quan giữa số thuế thu được trong hiện tại và tương
  lai; ảnh hưởng của thuế đến hành vi kinh doanh, đến động thái tiêu dùng xã hội; thuế và
  tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội .
  Do đó, thuế là một lĩnh vực phức tạp, bởi lẽ không chỉ thể hiện ra những vấn đề
  kinh tế mà còn chứa đựng nhiều vấn đề xã hội sâu sắc. Thuế không những đòi hỏi tính
  khoa học về mặt lý luận, sự chính xác trong luật định mà còn cần đến nghệ thuật tinh tế
  trong hành thu.
  "Thuế là nguồn thu chủ yếu của NSNN", hàng năm số thu về thuế chiếm khoảng
  80% đến 90% tổng thu NSNN. Điều đó đòi hỏi Nhà nước cần tu chỉnh các Luật thuế, các
  văn bản pháp lý khác về thuế nhằm hoàn thiện hệ thống thuế, đưa thuế ngày càng tiếp cận
  thực tiễn. Để phản ánh và theo kịp bước chuyển của nền kinh tế thì quản lý thu thuế cần
  phải thay đổi và phải được hoàn thiện hơn để đáp ứng tình hình phát triển kinh tế của đất
  nước cũng như các cam kết quốc tế trong giai đoạn hiện nay. Qua đó khai thác tối đa
  những uy lực vốn có của thuế để kích thích sự phát triển kinh tế - xã hội, phát triển sản
  xuất kinh doanh của mọi đơn vị thuộc các thành phần kinh tế và đảm bảo thực hiện đúng
  nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.
  Đối với khu vực KTNQD, hoạt động sản xuất kinh doanh ngày càng mở rộng,
  đều khắp các địa bàn trong từng địa phương và cả nước. Song chế độ sổ sách kế toán,
  chứng từ hóa đơn còn thực hiện tùy tiện, chưa đúng chế độ, hiện tượng khai man trốn
  thuế, lậu thuế còn nhiều từ đó tạo ra sự bất bình đẳng và sự cạnh tranh không lành mạnh
  giữa các thành phần kinh tế. Vì vậy, quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD phải tiếp
  tục cải tiến và hoàn thiện nhằm thực hiện được mục tiêu, yêu cầu của hệ thống thuế đặt
  ra.
  Quảng Ngãi là một tỉnh duyên hải miền Trung, số thu về thuế không nhiều, chưa
  đủ đáp ứng nhu cầu chi tiêu của địa phương, nhưng trong đó kinh tế ngoài quốc doanh
  (KTNQD) đã đóng góp một phần không nhỏ vào số thu hàng năm của ngân sách địa
  phương. Nhiều năm qua ngành thuế tỉnh Quảng Ngãi nói chung, thuế ngoài quốc doanh
  (NQD) nói riêng đã hoàn thành kế hoạch pháp lệnh của Nhà nước giao. Nhưng với tính
  chất đa dạng và phức tạp của khu vực kinh tế này, công tác quản lý thu thuế ở tỉnh Quảng
  Ngãi cần được khắc phục những mặt hạn chế và tồn tại, đảm bảo nuôi dưỡng nguồn thu,
  thu đúng, thu đủ theo quy định của pháp luật.
  Việc chọn đề tài "Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng
  Ngãi - Thực trạng và giải pháp" có ý nghĩa thiết thực và bức xúc cả về mặt lý luận và
  thực tiễn.
  2. Tình hình nghiên cứu đề tài
  Cho đến nay đã có một số đề tài nghiên cứu xung quanh vấn đề về thuế - công
  tác quản lý thu thuế. Mỗi đề tài nghiên cứu đều có mục đích, đối tượng, phạm vi nghiên
  cứu, cách tiếp cận và mục tiêu cụ thể khác nhau.
  Tuy nhiên, chưa có một tác giả nào nghiên cứu bàn về quản lý thu thuế NQD trên
  địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Vì vậy, luận văn nghiên cứu là cần thiết, qua đó chỉ những
  nguyên nhân còn hạn chế trong quản lý thu thuế NQD, trên cơ sở đó đề xuất những giải
  pháp khả thi ở địa bàn tỉnh Quảng Ngãi, nhằm thực hiện được mục tiêu của hệ thống thuế
  tại địa phương.
  3. Mục đích, nhiệm vụ, phạm vi nghiên cứu
  - Mục đích: làm rõ cơ sở lý luận, thực tiễn và những giải pháp thiết thực nhằm
  tăng cường, hoàn thiện quản lý thu thuế NQD trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
  - Nhiệm vụ của luận văn:
  + Hệ thống hóa những vấn đề lý luận của quản lý thu thuế đối với khu vực
  KTNQD.
  + Phân tích đánh giá thực trạng quản lý thu thuế NQD trên địa bàn tỉnh Quảng
  Ngãi.
  + Đề xuất quan điểm, giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục hoàn thiện và tăng cường
  quản lý thu thuế NQD tại tỉnh Quảng Ngãi.
  - Phạm vi nghiên cứu:
  Quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD rất rộng, đa dạng và phức tạp. Vì vậy,
  phạm vi của đề tài chỉ tập trung nghiên cứu về quản lý thu thuế khu vực NQD trong các hoạt
  động sản xuất kinh doanh - dịch vụ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi gồm: Công ty cổ phần,
  Công ty trách nhiệm hữu hạn, Doanh nghiệp tư nhân, Hộ kinh doanh công thương nghiệp
  và dịch vụ từ năm 1999 - 2001.
  4. Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử của
  chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa lý luận và thực
  tiễn, phương pháp thống kê, tổng hợp, phân tích, so sánh để rút ra những kết luận cần
  thiết.
  5. Đóng góp mới về mặt khoa học của đề tài
  Từ những đánh giá về thực trạng, những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân
  của những tồn tại của công tác quản lý thu thuế đối với khu vực KTNQD ở tỉnh Quảng
  Ngãi, luận văn đề xuất một số giải pháp nhằm tăng cường và hoàn thiện công tác quản lý
  thu thuế NQD trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hiện nay.
  6. ý nghĩa lý luận và thực tiễn
  Luận văn có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho lãnh đạo và các cán bộ
  nghiệp vụ ở cơ quan thuế trong quá trình lập dự toán, phân tích, đánh giá kế hoạch thu, đề
  xuất phương hướng, giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý thu thuế ở đơn vị. Đảm
  bảo sự tinh tế trong hành thu; hạn chế đến mức thấp nhất hiện tượng thất thu thuế; thực
  hiện công bằng trong điều tiết thuế ở các cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc các thành phần
  kinh tế.
  7. Kết cấu của luận văn
  Ngoài phần mở đầu, kết luận, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo, luận văn
  gồm 3 chương, 7 tiết.

  Xem Thêm: Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi - Thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status