Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực n

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực n

  Lời cam đoan . i
  Lời cảm ơn . ii
  Ṃc ḷc . iii
  Danh ṃc các chữ viết tắt vi
  Danh ṃc các bảng, biểu, biểu đồ, sơ đồ vii
  MỞ ĐẦU 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Ṃc tiêu của đề tài 3
  3. Đối tựng và phạm vi nghiên cứu . 4
  4. Đóng góp mới của luận văn 5
  5. Bố c̣c của luận văn . 5
  CHưƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ
  PHÁT TRIỂN KINH TẾ Tư NHÂN VÀ PHưƠNG
  PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI . 6
  1.1 LÝ LUẬN CHUNG VỀ KINH TẾ Tư NHÂN . 6
  1.1.1 Khái niệm 6
  1.1.2 Đặc điểm, vai trò của kinh tế tư nhân 9
  1.2 Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân trên thế giới và ở Việt Nam 14
  1.2.1 Sơ lực hình thành phát triển kinh tế tư nhân thế giới 14
  1.2.2 Tình hình phát triển kinh tế tư nhân ở Việt Nam . 18
  1.2.3 Những vấn đề chủ yếu đặt ra để phát triển kinh tế tư nhân ở
  Việt Nam 19
  1.3 Phương pháp nghiên cứu . 23
  1.3.1 Phương pháp luận chung 23
  1.3.2 Phương pháp c̣ thể 23
  CHưƠNG 2. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ Tư NHÂN
  TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN 26
  2.1 Đặc điểm địa bàn nghiên cứu 26
  2.1.1 Điều kiện tự nhiên . 26
  2.1.2 Tình hình kinh tế xã hội . 31
  2.1.3 Đánh giá tình hình chung . 40
  2.2 Thực trạng phát triển kinh tế tư nhân ở tỉnh Thái Nguyên . 41
  2.2.1 Sơ lực chung về tình hình phát triển kinh tế tư nhân tỉnh Thái Nguyên . 41
  2.2.2 Thực trạng doanh nghiệp tư nhân từ khi áp ḍng Luật Doanh nghiệp 45
  2.2.3 Tham gia của kinh tế tư nhân trong lĩnh vực phát triển nông
  nghiệp nông thôn 80
  2.2.4 Những hạn chế của kinh tế tư nhân trong phát triển nông
  nghiệp nông thôn và những nguyên nhân cơ bản 88
  2.3 Các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến phát triển kinh tế tư nhân . 89
  2.3.1 Những khó khăn cần hỗ tṛ và nhu cầu của doanh nghiệp 89
  2.3.2 Đánh giá về quản lý nh̀ nước của kinh tế tư nhân . 93
  2.3.3 Khái quát các yếu tố gây cản trở 95
  2.3.4 Cơ hội để doanh nghiệp tư nhân phát triển 101
  CHưƠNG 3. NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM THÚC ĐẨY
  PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ Tư NHÂN HOẠT ĐỘNG
  TRONG LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP Ở THÁI NGUYÊN 103
  3.1 Quan điểm - Phương hướng - Ṃc tiêu .103
  3.1.1 Quan điểm 103
  3.1.2 Phương hướng phát triển kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh
  vực nông nghiệp ở tỉnh Thái Nguyên .107
  3.1.3 Ṃc tiêu 110
  3.2 Các giải pháp th́c đẩy phát triển kinh tế tư nhân .111
  3.2.1 Thống nhất nhận thức, quan điểm về kinh tế tư nhân 111
  3.2.2 Các giải pháp c̣ thể 112
  KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .119
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .122
  PHỤ LỤC 1

  Xem Thêm: Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực n
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Luận văn thạc sỹ kinh tế: Nghiên cứu tình hình phát triển kinh tế tư nhân hoạt động trong lĩnh vực n sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status