Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc ECO trên địa bàn Tp.Hồ Ch

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc ECO trên địa bàn Tp.Hồ Ch

  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn
  Lời cam đoan
  Danh mục các hình và bảng biểu
  Danh mục các từ viết tắt
  Mở đầu
  1. Lý do chọn đề tài ------------------------------------------------------------------------ 1
  2. Mục tiêu nghiên cứu -------------------------------------------------------------------- 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu ---------------------------------------------------- 3
  4. Phương pháp nghiên cứu -------------------------------------------------------------- 3
  5. Cấu trúc của luận văn ------------------------------------------------------------------ 4
  6. Ý nghĩa thực tiễn của nghiên cứu ----------------------------------------------------- 4
  Chương 1: Cơ sở lý luận
  1.1 Khái quát về dịch vụ ------------------------------------------------------------------ 5
  1.1.1 Khái niệm dịch vụ -------------------------------------------------------------------- 5
  1.1.2 Đặc điểm của dịch vụ ---------------------------------------------------------------- 5
  1.2 Chất lượng dịch vụ ------------------------------------------------------------------- 7
  1.2.1 Một số khái niệm về chất lượng dịch vụ ------------------------------------------ 7
  1.2.2 Các đặc điểm của chất lượng dịch vụ ---------------------------------------------- 8
  1.2.3 Các nhân tố quyết định chất lượng dịch vụ-------------------------------------- 10
  1.2.4 Mô hình lý thuyết về chất lượng dịch vụ SERVQUAL ----------------------- 12
  1.3 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng --15
  1.3.1 Khái niệm về sự thỏa mãn và sự thỏa mãn của khách hàng ------------------ 15
  1.3.2 Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng ----- 16
  1.4 Tổng quan về ngành dược và dịch vụ bán lẻ tại nhà thuốc----------------- 17
  1.4.1 Tổng quan về ngành dược --------------------------------------------------------- 17
  1.4.2 Tình hình cung cấp dịch vụ bán lẻ tại các nhà thuốc hiện nay---------------- 23
  1.4.3 Một số yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua thuốc của khách hàng ------ 24
  1.4.4 Giới thiệu về nhà thuốc đạt chuẩn GPP ----------------------------------------- 26
  Tóm tắt chương 1-------------------------------------------------------------------------31
  Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ bán lẻ và đánh giá chất
  lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc ECO trên địa bàn
  Tp.HCM theo cảm nhận của khách hàng
  2.1 Giới thiệu tổng quát về công ty cổ phần dược phẩm ECO và hệ thống
  nhà thuốc ECO trên địa bàn Tp.HCM---------------------------------------------- 33
  2.1.1 Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển ---------------------------------- 33
  2.1.2 Các sản phẩm dịch vụ ------------------------------------------------------------- 34
  2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần dược phẩm ECO ------ 35
  2.1.4 Mục tiêu và nhiệm vụ trong năm 2011 ------------------------------------------ 35
  2.2 Thực trạng chất lượng dịch vụ tại hệ thống nhà thuốc ECO trên
  địa bàn Tp.HCM------------------------------------------------------------------------- 36
  2.2.1 Sự tin cậy ---------------------------------------------------------------------------- 36
  2.2.2 Sự đáp ứng -------------------------------------------------------------------------- 38
  2.2.3 Năng lực phục vụ ------------------------------------------------------------------- 38
  2.2.4 Sự đồng cảm ------------------------------------------------------------------------ 39
  2.2.5 Cơ sở vật chất của hệ thống nhà thuốc ECO ------------------------------------ 40
  2.2.6 Giá cả -------------------------------------------------------------------------------- 41
  2.2.7 Dịch vụ hỗ trợ khác ---------------------------------------------------------------- 42
  2.2.8 Những kết quả đạt được và những hạn chếcòn tồn tại ------------------------ 43
  2.3 Mô hình nghiên cứu chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc ECO
  trên địa bàn Tp.HCM--------------------------------------------------------------- 46
  2.4 Thang đo chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc ECO trên địa
  bàn Tp.HCM-------------------------------------------------------------------------- 49
  2.4.1 Thang đo chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc ECO trên địa bàn
  Tp.HCM theo mô hình SERVQUAL ---------------------------------------------- 49
  2.4.2 Thang đo sự thỏa mãn của khách hàng về chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ
  thống nhà thuốc ECO trên địa bàn Tp.HCM--------------------------------------- 51
  2.5 Phương pháp nghiên cứu ---------------------------------------------------------- 52
  2.5.1 Quy trình nghiên cứu -------------------------------------------------------------- 52
  2.5.2 Nghiên cứu sơ bộ ------------------------------------------------------------------- 52
  2.5.3 Nghiên cứu chính thức ------------------------------------------------------------ 53
  2.6 Đánh giá chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc ECO trên địa
  bàn Tp.HCM theo cảm nhận của khách hàng --------------------------------- 57
  2.6.1 Đánh giá thang đo bằng hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha --------------------- 57
  2.6.2 Đánh giá thang đo bằng phân tích nhân tố khám phá EFA ------------------- 59
  2.6.3 Kiểm định mô hình nghiên cứu bằng phân tích hồi quy bội ----------------- 64
  2.7 Phân tích kết quả nghiên cứu ----------------------------------------------------- 65
  Tóm tắt chương 2------------------------------------------------------------------------- 70
  Chương 3: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại
  hệ thống nhà thuốc ECO trên địa bàn Tp.HCM
  3.1 Định hướng phát triển của hệ thống nhà thuốc ECO ----------------------- 71
  3.2 Mục tiêu chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc ECO trên
  địa bàn Tp.HCM--------------------------------------------------------------------- 72
  3.3 Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc
  ECO trên địa bàn Tp.HCM --------------------------------------------------------72
  3.3.1 Các giải pháp cải thiện phương tiện hữu hình ---------------------------------- 73
  3.3.2 Các giải pháp nâng cao sự tin cậy ------------------------------------------------ 75
  3.3.3 Các giải pháp nâng cao năng lực phục vụ và sự đồng cảm ------------------- 77
  3.3.4 Các giải pháp nâng cao sự đáp ứng ---------------------------------------------- 80
  3.3.5 Cải thiện các dịch vụ hỗ trợ khác ------------------------------------------------- 80
  3.3.6 Duy trì mức giá ổn định và công khai giá --------------------------------------- 81
  3.4 Đề xuất một số kiến nghị đối với các cơ quan quản lý nhà nước---------- 82
  3.5 Những hạn chế của đề tài và kiến nghị cho các nghiên cứu tiếp theo----- 83
  Tóm tắt chương 3------------------------------------------------------------------------- 84
  Kết luận------------------------------------------------------------------------------------ 85
  DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ BẢNG BIỂU
  DANH MỤC CÁC HÌNH
  Hình 1.1 : Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ và sự thỏa mãn của khách hàng
  theo mô hình SERVQUAL -------------------------------------------------------------- 17
  Hình 2.1 : Mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ bán lẻ thuốc và sự thỏa mãn của
  khách hàng theo mô hình SERVQUAL ------------------------------------------------ 48
  Hìn 2.2 : Mô hình hiệu chỉnh mối quan hệ giữa chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ
  thống nhà thuốc ECO và sự thỏa mãn của khách hàng ------------------------------- 63
  DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU
  Bảng 2.1 : Mã hóa thang đo chất lượng dịch vụ bán lẻ thuốc tại hệ thống nhà thuốc
  ECO và sự thỏa mãn của khách hàng -------------------------------------------------- 54
  Bảng 2.2 : Kiểm định KMO và Bartlett’s cho thang đo chất lượng dịch vụ bán lẻ tại
  hệ thống nhà thuốc ECO ----------------------------------------------------------------- 60
  Bảng 2.3 : Kiểm định KMO và Bartlett’s cho thang đo sự thỏa mãn -------------- 62
  Bảng 2.4 : Bảng hiệu chỉnh các thành phần chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống
  nhà thuốc ECO ---------------------------------------------------------------------------- 63

  Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc ECO trên địa bàn Tp.Hồ Ch
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ bán lẻ tại hệ thống nhà thuốc ECO trên địa bàn Tp.Hồ Ch sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status