Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (SAIGON CO.OP)

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (SAIGON CO.OP)

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (SAIGON CO.OP)
  MỤC LỤC
  PHẦN MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT MUA BÁN HÀNG HÓA 4
  1.1. Khái quát chung vềnghiệp vụmua hàng .4
  1.1.1. Đặc điểm nghiệp vụmua hàng . 4
  1.1.2. Thời điểm xác định hàng mua 4
  1.1.3. Nhiệm vụhạch toán hàng mua .4
  1.2. Khái quát chung vềnghiệp vụbán hàng. 5
  1.2.1. Đặc điểm nghiệp vụbán hàng . 5
  1.2.2. Thời điểm ghi nhận doanh thu bán hàng . 6
  1.2.3. Các phương pháp bán hàng trong doanh nghiệp thương mại 6
  1.2.3.1. Phương thức bán buôn . 6
  1.2.3.2. Bán lẻhàng hóa 7
  1.2.3.3. Phương thức bán hàng đại lý 7
  1.2.3.4. Phương thức bán hàng trảgóp, trảchậm 7
  1.2.4. Yêu cầu quản lý và nhiệm vụkếtoán nghiệp vụbán hàng 8
  1.3. Kếtoán mua hàng 8
  1.3.1. Nguyên tắc tính giá . 8
  1.3.2. Chứng từsửdụng . 9
  1.3.3. Kếtoán chi tiết . 10
  1.3.4. Kếtoán tổng hợp . 11
  1.3.4.1. Phương pháp hạch toán theo phương pháp kê khai thường xuyên . 11
  1.3.4.2. Phương pháp hạch toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ 16
  1.4. Kếtoán bán hàng .17
  1.4.1. Chứng từsửdụng . 17
  1.4.2. Kếtoán chi tiết . 18
  1.4.3. Kếtoán tổng hợp .19
  1.4.3.1. Tài khoản sửdụng 19
  1.4.3.2. Kếtoán nghiệp vụbán buôn hàng hóa .24
  1.4.3.3. Kếtoán nghiệp vụbán lẻhàng hóa 26
  1.4.3.4. Kếtoán nghiệp vụtiêu thụqua đại lý .27
  1.4.3.5. Kếtoán nghiệp vụbán hàng trảchậm, trảgóp 28
  1.4.3.6. Kếtoán một sốtrường hợp được xem là bán hàng 28
  1.4.4. Kếtoán các khoản chiết khấu, giảm giá hàng bán, hàng bán trảlại .31
  1.4.4.1. Chiết khấu thanh toán .31
  1.4.4.2. Chiết khấu thương mại 33
  1.4.4.3. Giảm giá hàng bán . 34
  1.4.4.4. Hàng bán bịtrảlại . 35
  CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ LIÊN HIỆP HTX TM
  TP.HCM (SAIGON CO.OP) 38
  2.1. Giới thiệu vềcông ty 38
  2.1.1. Lịch sửhình thành và phát triển .38
  2.1.2. Chức năng, nhiệm vụcủa Công ty 45
  2.1.3. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới 46
  2.2. Tổchức bộmáy quản lý 47
  2.2.1. Cơcấu tổchức bộmáy quản lý 47
  2.2.2. Chức năng, nhiệm vụtừng bộphận .48
  2.3. Tổchức phòng kếtoán 51
  2.3.1. Cơcấu tổchức phòng kếtoán 51
  2.3.2. Chức năng, nhiệm vụtừng bộphận 51
  2.3.3. Hình thức kếtoán 52
  2.3.3.1. Trình tựvà phương pháp ghi sổ 53
  2.3.3.2. Hệthống báo cáo tài chính . 54
  2.4. Đánh giá chung . 54
  CHƯƠNG III: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN
  MUA BÁN HÀNG HÓA 55
  3.1. Đặc điểm kinh doanh và chính sách kếtoán tại doanh nghiệp 55
  3.1.1. Đặc điểm kinh doanh 55
  3.1.2. Chính sách kếtoán 56
  3.2. Kếtoán mua hàng .57
  3.2.1. Nguyên tắc tính giá . 57
  3.2.2. Chứng từsửdụng .58
  3.2.3. Kếtoán chi tiết .58
  3.2.3.1. Quá trình mua hàng .58
  3.2.3.2. Mua hàng thừa, thiếu so với hóa đơn . 63
  3.2.3.3. Mua hàng được hưởng chiết khấu, giảm giá . 63
  3.2.3.4. Mua hàng có khuyến mãi 64
  3.2.3.5. Mua hàng trảlại nhà cung cấp . 64
  3.2.4. Kếtoán tổng hợp 68
  3.2.4.1. Tài khoản hạch toán 68
  3.2.4.2. Kếtoán mua hàng tại doanh nghiệp .68
  3.2.4.3. Kếtoán mua hàng trảlại nhà cung cấp 73
  3.3. Kếtoán bán hàng 75
  3.3.1. Chứng từsửdụng .75
  3.3.2. Kếtoán chi tiết 75
  3.3.2.1. Bán hàng không phát sinh thừa thiếu . 77
  3.3.2.2. Bán hàng có phát sinh thừa thiếu .80
  3.3.2.3. Bán hàng có giảm giá, chiết khấu 81
  3.3.2.4. Bán hàng có khuyến mãi 81
  3.3.2.5. Hàng bán bịtrảlại 81
  3.3.3. Kếtoán tổng hợp 82
  3.3.3.1. Tài khoản sửdụng .82
  3.3.3.2. Kếtoán nghiệp vụbán buôn hàng hóa .83
  3.3.3.3. Kếtoán hàng bán trảlại 87
  CHƯƠNG IV: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 92
  4.1. Nhận xét 92
  4.1.1. Tình hình chung ởcông ty .92
  4.1.1.1. Thuận lợi 92
  4.1.1.2. Khó khăn .92
  4.1.2. Vềcông tác kếtoán 93
  4.1.2.1. Phần mềm sửdụng . 93
  4.1.2.2. Luân chuyển, lưu trữchứng từ . 94
  4.1.2.3. Các mẫu sổchứng từ . 94
  4.1.2.4. Phương pháp hạch toán . 95
  4.2. Một sốkiến nghị, giải pháp .96
  KẾT LUẬN .98
  TÀI LIỆU THAM KHẢO .100
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đềtài:
  Sau 38 năm giành được độc lập, thống nhất đất nước, nước ta đang mởcửa
  và hội nhập với thếgiới trên mọi lĩnh vực văn hóa kinh tếxã hội, đặc biệt là lĩnh
  vực kinh tế. Hiện nay, nước ta đã trởthành thành viên chính thức của một sốtổ
  chức như: AFTA, ASEAN, WTO Đây là cơhội đểphát huy lợi thếcủa đất nước
  đồng thời tận dụng tiềm năng vềvốn, công nghệ, khoa học kỹthuật, từbên ngoài.
  Nhưng cũng tạo nên những thửthách to lớn cho nền kinh tếcòn non yếu của nước
  nhà. Trong đó bao gồm sựtác động lớn đến lĩnh vực thương mại khi hàng hóa trên
  thị trường ngày càng phong phú, đa dạng thỏa mãn nhu cầu ngày càng tăng của
  khách hàng. Để đáp ứng nhu cầu của thịtrường đã xuất hiện nền kinh tếnhiều thành
  phần. Thương nghiệp mua bán hàng hóa là một trong các thành phần kinh tế, đã góp
  một phần không nhỏvào việc luân chuyển hàng hóa phục vụnhu cầu sản xuất và
  tiêu dùng. Đối với các doanh nghiệp thương mại, hoạt động mua bán hàng hóa là
  nghiệp vụchủyếu hình thành nên kết quảkinh doanh và tạo ra lợi nhuận. Đồng thời
  là biện pháp tích lũy tiền tệ, xây dựng cơsởvật chất nhằm thực hiện tái đầu tư. Để
  quản lý tốt nghiệp vụmua – bán hàng thì với tưcách là một công cụquản lý kinh tế
  thì doanh nghiệp cũng phải thay đổi và hoàn thiện cho phù hợp với tình hình mới.
  Saigon Co.op vừa là doanh nghiệp nhà nước, vừa là doanh nghiệp thương
  mại chuyên vềlĩnh vực bán sỉ, bán lẻ. Với khảnăng nhắm bắt nhu cầu của người
  tiêu dùng, luôn không ngừng cải thiện và tiếp cận với những xu hướng mới, Saigon
  Co.op đã khẳng định thương hiệu và phát triển mạnh mẽtrong suốt 17 năm từkhi
  thành lập siêu thịCoopMart đầu tiên.
  Với mong muốn có cái nhìn tổng quát quá trình mua bán hàng hóa của doanh
  nghiệp nói riêng và toàn xã hội nói chung, em đã chọn đềtài khóa luận tốt nghiệp là
  “KếToán Mua – Bán Hàng Hóa Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành
  PhốHồChí Minh (SAIGON CO.OP)”. Và từ đó, em hy vọng có thể đưa ra những
  nhận xét, kiến nghị đểhoàn thiện quá trình mua bán hàng hóa tại Liên hiệp.
  2. Tình hình nghiên cứu:
  Khóa luận nghiên cứu thực trạng mua bán hàng hóa tại Liên Hiệp Hợp Tác
  Xã Thương Mại Thành phốHồChí Minh, được tiếp nối từbài báo cáo thực tập tại
  doanh nghiệp của em thực hiện vào tháng 3/2013 và tham khảo các bài tốt nghiệp
  khác thực hiện tại Liên hiệp 2012.
  3. Mục đích nghiên cứu:
  - Áp dụng những kiến thức chuyên ngành Kếtoán – Tài chính mà em đã học
  tập và nghiên cứu tại Trường Đại học KỹThuật Công NghệThành PhốHồ
  Chí Minh vào thực tế.
  - Tìm hiểu các chính sách chế độkếtoán của BộTài Chính ban hành.
  - Hiểu biết thêm những kiến thức chuyên sâu vềngành KếToán- Tài Chính và
  lĩnh vực mua bán hàng hóa.
  - Tựbản thân đưa ra những nhận xét, kiến nghị đểgóp phần hoàn thiện quá
  trình mua bán hàng hóa tại doanh nghiệp.
  - Có tầm nhìn tổng quát chung vềquá trình mua bán hàng hóa trong nước.
  4. Nhiệm vụnghiên cứu:
  - Nhắm vững lý thuyết vềquá trình mua bán hàng hóa trong nước.
  - Nghiên cứu vấn đềmua bán hàng hóa trên phương diện lý thuyết kết hợp với
  thực tế: mua bán hàng hóa trong nước, quy trình lưu chuyển hàng hóa, chứng
  từphát sinh trong quá trình mua bán của bản thân công ty và với nền kinh tế.
  - Phân tích tổng quát mua bán hàng hóa của Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương
  Mại Thành Phố2010, 2011, 2012.
  - Đưa ra những nhận xét, kiến nghịgóp phần phát triển, hoàn thiện quá trình
  mua bán hàng hóa tại doanh nghiệp.
  5. Phương pháp nghiên cứu đềtài:
  - Trên cơsởlý thuyết chuyên ngành Kếtoán - Tài chính.
  - Tham khảo các chế độchính sách kếtoán của BộTài Chính.
  - Phương pháp thu thập số liệu, chứng từ mua bán hàng hóa tại Liên Hiệp
  HTX TM TP.HCM.
  - Phương pháp thống kê, khái quát hóa vấn đềnghiên cứu phân tích.
  - Phương pháp phân tích, tổng hợp và đánh giá dựa trên những lý luận cơbản
  vềmua bán hàng hóa gắn với thực tiễn tại Liên Hiệp HTX TM TP.HCM.
  6. Dựkiến kết quảnghiên cứu:
  - Sinh viên nắm vững lý thuyết vềmua bán hàng hóa.
  - Sinh viên hiểu rõ, giải thích được quá trình mua bán ởdoanh nghiệp.
  - Sinh viên đưa ra những nhận xét, đềxuất các giải pháp đểgiảm thiểu chi phí,
  nâng cao hiệu quảkinh doanh của Liên Hiệp HTX TM TP.HCM.
  - Sinh viên có tầm nhìn tổng quát chung vềquá trình mua bán, lưu chuyển
  hàng hóa trong nền kinh tế.
  7. Bốcục của đềtài:
  Đềtài thực hiện gồm bốn chương nhưsau:
  - Chương 1: Tổng quát mua bán hàng hóa
  - Chương 2: Giới thiệu khái quát về Liên Hiệp HTX TM TP.HCM
  (SAIGON CO.OP)
  - Chương 3: Thực trạng tổchức công tác kếtoán mua bán hàng hóa
  - Chương 4: Nhận xét và kiến nghị, giải pháp

  Xem Thêm: Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (SAIGON CO.OP)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế Toán Mua Bán Hàng Hóa Tại Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thương Mại Thành Phố Hồ Chí Minh (SAIGON CO.OP) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status