Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế Toán Doanh thu, Thu nhập khác, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng Hiệp Á

  webtailieu webtailieu bây giờ đang trực tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế Toán Doanh thu, Thu nhập khác, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng Hiệp Á

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Kế Toán Doanh thu, Thu nhập khác, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng Hiệp Á
  LỜI MỞ ĐẦU
  1. Tính cấp thiết của đề tài
  Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, doanh nghiệp muốn tồn tại và phát
  triển thì trước hết đòi hỏi doanh nghiệp kinh doanh phải có hiệu quả. Để làm được
  điều đó mỗi doanh nghiệp cần phải hiểu rõ chính mình trên mọi phương diện khác
  nhau, phải thường xuyên theo dõi những hoạt động kinh doanh hàng ngày, phải biết
  cách nắm bắt thông tin chính xác, khách quan, cụ thể. Chính vì thế, việc xác định
  kết quả hoạt động kinh doanh luôn là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh
  nghiệp vì nếu doanh nghiệp nào tổ chức tốt hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo
  thu hồi vốn, bù đắp được các chi phí bỏ ra và xác định đúng đắn kết quả ho ạt động
  kinh doanh sẽ có điều kiện để tồn tại và phát triển. Ngược lại, nếu doanh nghiệp nào
  kinh doanh không hiệu quả, xác định không chính xác kết quả kinh doanh thì sớm
  muộn sẽ dẫn đến tình trạng phá sản.
  Trong một doanh nghiệp, bộ phận kế toán đảm nhận việc ghi nhận thông tin
  về doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.Việc ghi nhận
  các vấn đề trên kịp thời, phù hợp sẽ cung cấp những thông tin cần thiết giúp nhà
  quản trị có cái nhìn tổng quát về tình hình hoạt động của doanh nghiệp, từ đó đưa ra
  những chiến lược quan trọng để giúp doanh nghiệp phát triển trong tương lai.
  Xuất phát từ tầm quan trọng đó, cùng với quá trình tìm hiểu thực tế tại Công
  ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Hiệp Á, em quyết định chọn đề tài “Kế Toán
  Doanh thu, Thu nhập khác, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công
  ty Cổ phần Thương Mại – Xây Dựng Hiệp Á” để làm khóa luận tốt nghiệp. Qua
  đó củng cố thêm kiến thức của mình và đóng góp thêm những biện pháp thiết thực
  nhằm giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
  2. Tình hình nghiên cứu
  Công ty Cổ phần Thương mại – Xây dựng Hiệp Á là một Công ty mới thành
  lập cách đây không lâu, các công trình nghiên cứu tại Công ty thường tập trung vào
  tập hợp chi phí và tính giá thành công trình xây dựng, chưa có đề tài nào nghiên cứu
  về kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
  Nhận thức được tầm quan trọng đó, em đã chọn đề tài “Kế toán doanh thu,
  thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh” để nghiên cứu. Với đề tài
  này, em tiến hành nghiên cứu 3 vấn đề chính: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu,
  thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh; Nghiên cứu thực trạng kế
  toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty
  Cổ phần Thương mại – Xây dựng Hiệp Á về nội dung, phương pháp, trình tự hạch
  toán; Trên cơ sở thực tế kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết
  quả kinh doanh, chỉ ra những ưu và nhược điểm về bộ máy kế toán, hạch toán ban
  đầu, sổ sách kế toán, chứng từ sử dụng và nêu các giải pháp.
  3. Mục đích nghiên cứu
  - Tập trung nghiên cứu phân tích quá trình hạch toán kế toán Doanh thu,
  Thu nhập khác, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần TM –
  XD Hiệp Á. Qua đó thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh của Công ty. Trên cơ
  sở đó đối chiếu với những kiến thức đã học nêu nhận xét và đề xuất những kiến
  nghị để hoàn thiện công tác kế toán tại đơn vị giúp cho đơn vị hoạt động càng ngày
  hiệu quả hơn.
  - Củng cố và hệ thống lại những kiến thức đã học.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu
  - Trình bày khái quát cơ sở lý luận cơ bản về kế toán doanh thu, thu nhập
  khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
  - Giới thiệu tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ
  phần TM – XD Hiệp Á.
  - Thông qua việc tìm hiểu thực tế tình hình kế toán tại Công ty đưa ra
  những nhận xét khái quát và đề xuất một số giải pháp cho nhằm hoàn thiện tổ chức
  kế toán tại Công ty.
  5. Phương pháp nghiên cứu
  Bài viết được thực hiện dựa vào các phương pháp sau:
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu lý thuyết trên một số sách
  chuyên ngành kế toán, lý thuyết trên mạng, tham khảo một số văn bản quy định chế
  độ tài chính hiện hành và các bài viết cùng đề tài của anh chị khóa trước.
  - Phương pháp điều tra, thu thập, xử lý số liệu: Xử lý, phân tích số liệu ghi
  chép trên sổ sách và các chứng từ liên quan của Công ty sao cho phù hợp với đề tài.
  - Phương pháp quan sát: Quan sát các quá trình làm việc của nhân viên và
  quy trình luân chuyển các chứng từ sổ sách để có những nhận định ban đầu phục vụ
  cho việc đưa ra nhận xét, kiến nghị và giải pháp cho đề tài này.
  - Phương pháp phỏng vấn: Là phương pháp dùng để làm rõ những vấn đề
  còn vướng mắc về nội dung đề tài.
  6. Các kết quả đạt được của đề tài
  - Nắm được quy trình hạch toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác
  định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần TM-XD Hiệp Á.
  - Đưa ra những giải pháp để hoàn thiện công tác kế toán về doanh thu, thu
  nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty.
  7. Kết cấu của khóa luận tốt nghiệp
  Ngoài lời mở đầu và kết luận, Kết cấu của luận văn gồm có 3 chương:
  - CHƯƠNG 1: CƠ S
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Chế độ kế toán doanh nghiệp theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006.
  2. Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam: Chuẩn mực số 01: “Chuẩn mực chung” (Ban
  hành và công bố theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002
  của Bộ trưởng Bộ Tài chính),Chuẩn mực 14 “Doanh thu và thu nhập khác” (Ban hành
  và công bố theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2001 của Bộ
  trưởng Bộ Tài chính), Chuẩn mực 15 “Hợp đồng xây dựng” (Ban hành và công bố theo
  Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Tài
  chính)
  3. Th.S Trịnh Ngọc Anh (2009). Giáo trình kế toán tài chính 1. Trường Đại học
  kỹ thuật công nghệ Tp.HCM.
  4. Th.S Trịnh Ngọc Anh (2009). Giáo trình Mô phỏng sổ kế toán Việt Nam.
  Trường Đại học kỹ thuật công nghệ Tp.HCM.
  5. PGS.TS. Bùi Văn Dương (2011). Giáo trình kế toán tài chính-phần 1&2. Lao
  động
  6. PGS.TS. Bùi Văn Dương (2011). Giáo trình kế toán tài chính-phần 5. Lao
  động
  7. TS. Nguyễn Minh Kiều (2007). Tài chính doanh nghiệp. Thống kê.
  8. Các trang web:
  WWW.Webketoan.com
  WWW.Danketoan.com
  WWW.Thegioiketoan.com
  www.hiepa.com
  9. Các tài liệu, chứng từ, sổ sách kế toán tham khảo tại Phòng kế toán Công ty CP
  TM-XD Hiệp Á.
  10. Các bài báo cáo tốt nghiệp của các anh chị khóa trước.

  Xem Thêm: Kế Toán Doanh thu, Thu nhập khác, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng Hiệp Á
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế Toán Doanh thu, Thu nhập khác, Chi phí và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Xây Dựng Hiệp Á sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status