Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam

  Đề tài: Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam
  MỤC LỤC
  Danh mục các chữ viết tắt .
  Danh mục các bảng biểu
  Tóm tắt luận văn .
  MỞ ĐẦU . 1
  1. Tính cấp thiết của đề tài 1
  2. Mục đích nghiên cứu của luận văn . 2
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 2
  4. Phương pháp nghiên cứu . 2
  5. Kết cấu của luận văn . 2
  Chương 1. Cơ chế TCTC ở các đơn vị sự nghiệp có thu 3
  1.1. Tổng quan về đơn vị sự nghiệp có thu 3
  1.1.1. Khái niệm đơn vị sự nghiệp có thu trong nền kinh tế 3
  1.1.1.1. Khái niệm . 3
  1.1.1.2. Cách phân loại đơn vị sự nghiệp có thu . 3
  1.1.2. Vai trò của đơn vị sự nghiệp có thu trong nền kinh tế quốc dân . 5
  1.1.3. Đặc điểm hoạt động của các đơn vị sự nghiệp có thu 7
  1.2. Cơ chế TCTC ở các đơn vị sự nghiệp có thu 7
  1.2.1. Nội dung của cơ chế TCTC . 7
  1.2.1.1. Khái niệm cơ chế TCTC . 7
  1.2.1.2. Nguồn tài chính 10
  1.2.1.3. Các nội dung chi . 12
  1.2.1.4. Đặc điểm của cơ chế TCTC . 13
  1.2.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến cơ chế TCTC ở các đơn vị SNCT. 17
  Chương 2. Thực trạng cơ chế TCTC của Đài THVN . 19
  2.1. Khái quát về Đài THVN 19
  2.1.1. Mô hình tổ chức quản lý và chức năng nhiệm vụ của Đài THVN . 19
  2.1.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy của Đài THVN 22
  2.2. Thực trạng cơ chế TCTC tại Đài THVN 25
  2.2.1. Các văn bản pháp luật liên quan đến cơ chế TCTC . 25
  2.2.2. Thực trạng các nguồn thu của Đài THVN 28
  2.2.3. Thực trạng các nội dung chi tại Đài THVN 33
  2.2.3.1. Các nội dung chi ở Đài THVN 33
  2.2.3.2. Cơ cấu chi 35
  2.2.3.3. Chi trả tiền lương, tiền công 37
  2.2.3.4. Chi quản lý hành chính. 39
  2.2.4. Thực trạng phân cấp quản lý tài chính của Đài THVN 41
  2.2.5. Thực trạng công tác tài chính - kế toán của Đài THVN 45
  2.2.5.1. Tổ chức bộ máy tài chính kế toán thuộc Đài THVN 45
  2.2.5.2. Năng lực đội ngũ làm công tài chính kế toán thuộc Đài THVN 47
  2.3. Nhận xét chung 48
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện cơ TCTC của Đài THVN 53
  3.1. Phương hướng phát triển của Đài THVN trong những năm tới 53
  3.1.1. Về định hướng phát triển của Đài THVN 53
  3.1.2. Về mục tiêu định hướng trong công tác quản lý tài chính của Đài THVN 55
  3.1.3. Đổi mới về cơ chế quản lý tài chính 56
  3.2. Giải pháp hoàn thiện cơ chế TCTC tại Đài THVN 57
  3.2.1. Huy động và quản lý các nguồn vốn để thực hiện quy hoạch 57
  3.2.2. Đối với việc trích lập và sử dụng các quỹ . 61
  3.2.3. Tăng cường xã hội hoá việc sản xuất các chương trình truyền hình 62
  3.2.4. Thực hiện một số giải pháp trực tiếp nhằm tăng nguồn thu 63
  3.2.5. Đẩy mạnh công tác quản lý các khoản chi phí 65
  3.2.6. Đẩy mạnh công tác quản lý và sử dụng tài sản . 66
  3.3.7. Tăng cường giám sát và phân cấp quản lý cho các đơn vị trực thuộc 67
  3.3.8. Nâng cao năng lực và vai trò của công tác kế toán tài chính . 70
  3.3.9. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hoá trong quản lý tài chính 72
  3.3. Các kiến nghị 73
  3.3.1. Các kiến nghị chung 74
  3.3.2. Các kiến nghị cụ thể 74
  KẾT LUẬN . 78
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 80

  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT:
  1. THVN – Truyền hình Việt Nam
  2. TH – Truyền hình
  3. HCSN – Hành chính sự nghiệp
  4. SNCT – Sự nghiệp có thu
  5. NSNN – Ngân sách Nhà nước
  6. TCTC – Cơ chế tự chủ
  7. XHH – Xã hội hoá
  DANH MỤC CÁC BẢNG, BIỂU:
  Bảng 2.1: Các nguồn tài chính của Đài THVN 29
  Bảng 2.2: Diễn biến các nguồn kinh phí chi thường xuyên của Đài THVN 31
  Bảng 2.3: Tình hình đầu tư, mua sắm CSVC của Đài THVN 31
  Bảng 2.4: Diễn biến các nguồn thu quảng cáo và dịch vụ tại . 73
  Bảng 2.5: Cơ cấu chi ngân sách của Đài THVN . 36
  Bảng 2.6: Mức thu nhập bình quân của người lao động tại Đài THVN 38
  Bảng 2.7: Kết quả tiết kiệm chi quản lý hành chính 40
  PHẦN MỞ ĐẦU
  Đài THVN là Đài Truyền hình quốc gia được thành lập từ năm 1970, là cơ quan trực thuộc Chính phủ thực hiện chức năng thông tin, tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước. Để thực hiện tốt chức năng, một vấn đề hết sức quan trọng đó là Đài THVN cần có một nguồn tài chính đảm bảo, một sự quản lý hợp lý, tiết kiệm chi phí trong các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc Đài là một vấn đề hết sức quan trọng.
  Cơ chế tài chính của Đài THVN một phần chịu sự quản lý tài chính theo cơ chế áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp có thu, mặt khác lại có cơ chế tài chính riêng biệt như doanh nghiệp, điều đó một mặt hỗ trợ cơ chế thông thoáng cho Đài dần dần tự chủ về tài chính nhưng cũng là sự bất cập trong quá trình phát triển theo định hướng trở thành một tập đoàn truyền thông mạnh. Hệ thống văn bản pháp quy về tài chính đối với đơn vị hành chính sự nghiệp nói chung và Đài THVN nói riêng chưa được đầy đủ, toàn diện, còn bộc lộ nhiều hạn chế. Ngoài ra nó còn tạo điều kiện cho việc phát sinh tiêu cực trong quá trình triển khai sản xuất chương trình làm giảm hiệu quả của các chương trình truyền hình từ đó dẫn đến sự mất cân đối thu - chi do nguồn thu của Đài không đủ trang trải cho các khoản chi phí ngày càng khổng lồ mà Đài phải tự trang trải. Do vậy hoàn thiện cơ chế tài chính ở Đài là một vấn đề hết sức cấp bách đặt ra hiện nay. Trong điều kiện đó đề tài “Hoàn thiện cơ chế tài chính của Đài THVN” đã được lựa chọn làm đề tài nghiên cứu của tác giả.


  Xem Thêm: Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính của Đài Truyền hình Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status