Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Tivi tại Công ty TNHH điện tử DEAWOO - HANEL

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Tivi tại Công ty TNHH điện tử DEAWOO - HANEL

  phần I : Đặt vấn đề

  1.1. Tính cấp thiết của đề tài.
  Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công rực rỡ. Chúng ta vừa thoát khỏi một nền kinh tế tự cung tự cấp với một cơ chế quản lý quan liêu bao cấp trì trệ kéo dài hàng chục năm để chuyển sang nền kinh tế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của nhà nước.
  Nhiều doanh nghiệp Nhà nước và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác ( kinh tế Nhà nước, kinh tế hợp tác, kinh tế tư bản Nhà nước, kinh tế cá thể tiểu chủ, và kinh tế tư bản tư nhân ) đã lập ra cùng với nó là sản phẩm hàng hoá nước ta ngày càng phong phú và đa dạng đã dần đáp ứng đủ nhu cầu về hàng hoá và dịch vụ cho toàn xã hội. Việc gia nhập hiệp hội ASEAN cùng với xu thế quốc tế hoá toàn bộ đời sống chính trị, kinh tế, xã hội để hoà nhập vào thế giới đã làm cho thị trường nước ta ngày một phong phú về hàng hoá sản phẩm trong và ngoài nước, điều này đã gắn nền kinh tế nước ta gặp những khó khăn và thử thách trước mắt.
  Hiện nay, trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệp sản xuất đang ra sức cạnh tranh, ra sức tìm chỗ đứng vững trên thị trường bằng các sản phẩm và hàng hoá của mình. Cho nên việc hàng hoá ngày càng đa dạng và phong phú cả trong và ngoài nước là một điều hết sức khắc nghiệt và khó khăn cho các doanh nghiệp là muốn tồn tại và đứng vững trên thị trường thì phải tìm mọi cách, mọi biện pháp để cạnh tranh và phát triển.
  Do vậy, sản phẩm, hàng hoá có thể cạnh tranh được trên thị trường phải là những sản phẩm, hàng hoá có chất lượng cao, mẫu mã đẹp và đương nhiên điều quan trọng không thể thiếu đó là sản phẩm sản xuất ra phải phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng và giá bán phải hạ.
  Mặt khác trong doanh nghiệp thì lợi nhuận luôn là mục tiêu, là sự phấn đấu và là cái đích cần đạt tới. Như vậy, để doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, thu được lợi nhuận cao thì không những đầu ra của quá trình sản xuất phải được đảm bảo mà đầu vào cũng phải được đảm bảo. Nghĩa là sản phẩm của doanh nghiệp được mọi người tiêu dùng chấp nhận, đòi hỏi doanh nghiệp phải luôn phấn đấu và tìm mọi biện pháp để tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao chất lượng sản phẩm và đưa ra được giá bán phù hợp.
  Một trong những biện pháp không thể không đề cập đến đó là Kế toán, vì kế toán là một công cụ quản lý sắc bén phục vụ cho công tác quản lý chi phí và quản lý giá thành sản phẩm.
  kinh doanh trong lĩnh vực công nghệ điện tử, Công ty điện tử Hà nội(Hanel) và Công ty điện tử Deawoo, Công ty linh kiện điên tử Deawoo có một lịch sử quan hệ hợp tác trên cơ sở Công ty Hanel là cơ sở sản xuất và lắp ráp Tivi màu mang nhãn hiệu Deawoo từ những năm đầu thập kỷ 90. Theo đó Công ty Hanel nhập khẩu linh kiện từ hai công ty Deawoo trên và lắp ráp Tivi màu mang nhãn hiệu Deawoo và tiêu thụ trên thị trường nội địa.
  Thực tế cho thấy bên cạnh những việc làm đ¬ược, những xu h¬ướng thuận lợi còn có những vấn đề nảy sinh, những tồn tại vư¬ớng mắc cần phải giải quyết và nhìn nhận một cách khách quan từ đó mới có thể đề ra đ¬ược những giải pháp thoả đáng đảm bảo cho phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi của ngư¬ời lao động. Hiện nay Công ty đang từng bước thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm bằng cách từng bước đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, nâng cao năng xuất lao động, tiết kiệm chi phí trong sản xuất kinh doanh.
  Do vậy, kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn được xác định là khâu trọng tâm của công tác kế toán trong các doanh nghiệp sản xuất, vì nó vừa là vấn đề có tầm quan trọng trong kế toán tài chính vừa là nội dung cơ bản của kế toán quản trị.
  Từ những vấn đề nêu trên, nhận thức được vai trò quan trọng của kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong toàn bộ công tác kế toán của doanh nghiệp và kết hợp với tình hình thực tế tại Công ty, với những kiến thức và kinh nghiệm đã được học trong trường tôi tiến hành chọn đề tài nghiên cứu: ((Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Tivi tại Công ty TNHH điện tử DEAWOO - hanel )) cho báo cáo tốt nghiệp của mình.


  MỤC LỤC

  Phần I: Đặt vấn đề
  1.1. Tính cấp thiết của đề tài
  1.2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
  1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Phần II: Lý luận chung về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong các doanh nghiệp
  2.1. Những vấn đề chung về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm
  2.1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất
  2.1.2. Khái niệm và phân loại giá thành
  2.1.3. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất
  2.1.4. Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất
  2.2. kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  2.2.1. kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên .
  2.2.2. kế toán tập hợp chi phí sản xuất theo phương pháp kiểm kê định kỳ
  2.3. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang và tính giá thành sản phẩm
  2.3.1. Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang .
  2.3.2. Phương pháp tính giá thành sản phẩm
  Phần III: Đặc điểm địa bàn và phương pháp nghiên cứu
  3.1. Tình hình cơ bản của Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel
  3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel
  3.1.2. Chức năng hoạt động và cơ cấu tổ chức bộ máy cuả Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel .
  3.1.3. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty
  3.1.4. Hoạt động kế toán của Công ty .
  3.2. Phương pháp nghiên cứu
  3.2.1. Phương pháp chung
  3.2.2. Phương pháp chuyên môn
  3.3. Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty
  Phần IV: Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty
  4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel
  4.1.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và phân loại chi phí sản xuất
  4.1.2. kế toán tập hợp chi phí sản xuất
  4.1.2.1. Tập hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp
  4.1.2.2. Tập hợp chi phí nhân công trực tiếp .
  4.1.2.3. Tập hợp chi phí sản xuất chung
  4.1.3. Tập hợp các khoản thiệt hại trong quá trình sản xuất
  4.2. Đối tượng và phương pháp tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel
  4.2.1. Đối tượng và phương pháp
  4.2.2. Tập hợp chi phí sản xuất và xác định sản phẩm dở dang
  4.2.3. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch hạ giá thành sản phẩm so với kỳ trước tại Nhà máy sản xuất Tivi
  4.3. Đánh giá chung tình hình hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel
  4.3.1. Đánh giá chung
  4.3.2. Những ưu điểm trong công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel .
  4.3.2. Những mặt còn tồn tại trong công tác hạch toán chi phí sản
  xuất và tính giá thành sản phẩm
  4.4. Những phương hướng và giải pháp hoàn thiện
  4.4.1. Nội dung và yêu cầu của việc hoàn thiện
  4.4.2. Một số ý kiến nhằm hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty TNHH điện tử Deawoo - Hanel .
  4.4.2.1. Vấn đề sử dụng hệ thống sổ kế toán .
  4.4.2.2. Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất
  4.4.2.3. Về giá thành sản phẩm
  4.4.2.4. áp dụng hệ thống kế toán quản trị trong doanh nghiệp
  Phần V: Kết luận và kiến nghị
  5.1. Kết luận
  5.2. Kiến nghị

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Tivi tại Công ty TNHH điện tử DEAWOO - HANEL
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác hạch toán chi phí và tính giá thành sản phẩm Tivi tại Công ty TNHH điện tử DEAWOO - HANEL sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status