Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành

  Chương 1
  GIỚI THIỆU
  1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
  1.1.1 Sự cần thiết của việc nghiên cứu
  Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp tự đánh gía về thế mạnh, thế yếu để củng cố, phát huy hay khắc phục, cải tiến quản lý. Từ đó, doanh nghiệp tận dụng và phát huy mọi tiềm năng, khai thác tối đa những nguồn lực nhằm đạt đến hiệu quả cao nhất trong kinh doanh.
  Kết quả của phân tích là cơ sở để đưa ra các quyết định quản trị ngắn hạn và dài hạn. Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh giúp dự báo, đề phòng và hạn chế những rủi ro trong kinh doanh.
  Hiện nay, xu thế phát triển chung của nền kinh tế thế giới nói chung và nền kinh tế của nước ta nói riêng đòi hỏi các doanh nghiệp phải có nỗ lực rất lớn mới có thể tồn tại và phát triển được. Điều này đòi hỏi các nhà quản trị doanh nghiệp phải biết rõ thực lực của doanh nghiệp mình mà đề ra các phương hướng phát triển phù hợp. Để làm được điều này nhà quản trị phải thực hiện nghiệm túc việc phận tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp mình.
  Vì vậy, phân tích kết quả hoạt động kinh doanh có vai trò rất quan trọng đối với mọi doanh nghiệp. Việc hoàn thành hay không đạt được kế hoạch kinh doanh đã đề ra sẽ quyết định sự sống còn của một doanh nghiệp. Để rút ngắn khoảng cách giữa những dự tính kế hoạch thì việc phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp phải được thực hiện cẩn trọng nhằm có sự đánh giá đúng đắn, chính xác. Thông qua việc xem xét đánh giá những chỉ tiêu của những năm trước sẽ giúp cho ban lãnh đạo thấy được những mặt tích cực cần phát huy, những mặt tiêu cực cần phải hạn chế, xóa bỏ.
  Từ đó, nhà quản trị hay ban lãnh đạo sẽ có những quyết định, những định hướng cho tương lai của doanh nghiệp phù hợp với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, tăng khả năng cạnh tranh cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển bền vững.
  Nhận thấy tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nên em chọn đề tài: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành” làm đề tài nghiên cứu cho luận văn của mình khi thực tập tại công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành.
  1.1.2 Căn cứ khoa học và thực tiễn
  1.1.2.1 Căn cứ khoa học
  Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty là một việc có ý nghĩa quan trọng trong công tác quản trị của công ty.
  Đề tài được thực hiện với sự vận dụng kiến thức từ các môn học như : phân tích hoạt động kinh doanh, quản trị tài chính, nguyên lí kế toán, phương pháp nghiên cứu kinh tế,
  Hiệu quả kinh doanh không những là thước đo chất lượng, phản ánh thực trạng tổ chức quản lý sản xuất kinh doanh của một doanh nghiệp mà còn là vấn đề sống còn của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
  Để đánh giá một doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hay không người ta dựa vào lợi nhuận mà doanh nghiệp đạt được vào cuối kỳ kinh doanh.Ta có:
  Lợi nhuận = Doanh thu – chi phí.
  Và người ta dùng phương pháp so sánh để so sánh lợi nhuận thực hiện năm nay so với năm trước nhằm biết được tốc độ tăng trưởng lợi nhuận của công ty, hay nói cách khác là xem xét công ty hoạt động ngày càng có hiệu quả không?
  Mục tiêu so sánh trong phân tích kinh doanh là xác định mức biến động tuyệt đối và mức biến động tương đối. Trong đó:
  - Mức biến động tuyệt đối: được xác định trên cơ sở so sánh trị số của chỉ tiêu giữa hai thời kỳ, đó là kỳ phân tích và kỳ gốc hay chung hơn so sánh số phân tích và số gốc.
  - Mức biến động tương đối: là kết quả so sánh giữa số thực tế với số gốc đã được chỉnh theo một hệ số của chỉ tiêu có liên quan theo hướng quyết định quy mô của chỉ tiêu phân tích.
  Mặt khác, để đánh giá doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, người ta còn xem xét một số chỉ tiêu về tài chính, đặc biệt là chỉ tiêu về khả năng sinh lợi. Các tỷ số về khả năng sinh lợi được các nhà quản trị, các nhà đầu tư, các nhà phân phối tài chính quan tâm. Chúng là cơ sở để đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Nhóm chỉ tiêu về khả năng sinh lợi bao gồm:
  - Tỷ suất lợi nhuận/doanh thu (ROS): Tỷ số này phản ánh cứ một đồng doanh thu thuần thì mang lại bao nhiêu % lợi nhuận. Có thể sử dụng tỷ số này để so sánh với các tỷ số của các năm trước hay so sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành.ROS = Lợi nhuận ròng
  Vốn chủ sở hữu


  - Tỷ suất lợi nhuận/vốn chủ sở hữu (ROE): Tỷ số này đo lường mức lợi nhuận trên vốn đầu tư của các chủ sở hữu. Công thức tính được thiết lập :ROE = Lợi nhuận ròng
  Vốn chủ sở hữu


  Tỷ số này cho thấy cứ 100 đồng vốn chủ sở hữu bỏ vào đầu tư thì mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận
  - Tỷ suất lợi nhuận/tổng tài sản (ROA):Chỉ tiêu này cho thấy cứ 100 đồng vốn bỏ vào sản xuất thì mang lại bao nhiêu đồng lợi nhuận thuần.ROA = Lợi nhuận ròng
  Tổng tài sản
  1.1.2.2 Căn cứ thực tiễn
  Trong cơ chế thị trường hiện nay để có thể tồn tại và phát triển được đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạt động kinh doanh có hiệu quả và ngày càng tăng mức lợi nhuận của mình. Tuy nhiên lợi nhuận và chi phí là hai đối tượng tỷ lệ nghịch với nhau. Vì vậy chỉ có thể phân tích kết quả hoạt đông kinh doanh mới có thể đánh giá được tình hình hoạt động kinh doanh của công ty là đạt hay không để từ đó có biện pháp khắc phục và có hướng kinh doanh phù hợp cho kỳ tiếp theo đạt hiệu quả cao hơn nữa.
  Chính vì tầm quan trọng của việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh nên em chọn đề tài “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại – Vận Tải Phan Thành” làm đề tài nghiên cứu.
  1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  1.2.1 Mục tiêu chung
  Thông qua việc phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH xây dựng - thương mai - vận tải Phan Thành để đánh giá đúng thực trạng hoạt động của công ty. Từ đó, phát huy những mặt tích cực, đồng thời đưa ra những biện pháp khắc phục những mặt hạn chế nhằm làm cho hoạt động của doanh nghiệp đạt được hiệu quả tốt.
  1.2.2 Mục tiêu cụ thể
  - Phân tích tình hình doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
  - Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận.
  - Đánh giá tình hình lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn của công ty thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản.
  - Đề ra một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công trong thời gian tới.
  1.3 PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  1.3.1 Phạm vi không gian
  Đề tài được thực hiện tại công ty TNHH xây dựng - thương mai - vận tải Phan Thành.
  1.3.2 Phạm vi thời gian
  Nhằm đảm bảo đề tài mang tính thực tế khi phân tích, các số liệu được lấy trong 3 năm gần nhất (2006 – 2007 – 2008).
  Thêm vào đó là thời gian thực tập 10 tuần (từ 02/02/2009 đến 25/04/2009) tại Công ty sẽ giúp em có cơ sở vững chắc nắm thông tin xác thực hơn. Từ đó đưa ra những lý luận, giải pháp phù hợp với tình hình hoạt động của công ty.
  1.3.3 Phạm vi nội dung
  Phân tích hiệu quả họat động kinh doanh là lĩnh vực rất rộng và có nhiều vấn đề khá nhạy cảm nhưng vì thời gian thực tập có hạn, hơn nữa kinh nghiệm thực tiễn của lĩnh vực trên đối với bản thân còn hạn hẹp. Cho nên phạm vi của luận văn này em chỉ tập trung phân tích các nội dung chủ yếu sau:
  - Nghiên cứu những lý luận có liên quan đến phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  - Phân tích thực trạng của Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Vận Tải Phan Thành thông qua phân tích tình hình lợi nhuận, các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của công ty
  - Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và hiệu quả sử dụng vốn thông qua các chỉ tiêu tài chính cơ bản.
  - Đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.
  1.4 LƯỢC KHẢO TÀI LIỆU
  Qua tìm hiểu về các tài liệu có liên quan đến “Phân tích đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh” ở thư viện, Trung tâm học liệu, em đã tìm được một số bài viết có nội dung tương tự như sau:
  1.Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích hoạt động kinh doanh tại công ty giày Cần Thơ”qua 3 năm 2005-2006-2007 của sinh viên Nguyễn Ngọc Điệp – Ngoại thương K29,Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ. Bài luận văn này sử dụng phương pháp so sánh để phân tích
  – Phân tích tình hình tiêu thụ của công ty trong 3 năm 2005-2006-2007
  + Phân tích tình hình tiêu thụ theo cơ cấu hàng hóa
  + Phân tích tình hình tiêu thụ theo thị trường xuất khẩu
  + Phân tích những nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ
  – Phân tích tình hình thực hiện chi phí
  – Phân tích tình hình lợi nhuận, mối quan hệ C – V – P ở Công ty
  – Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoat động kinh doanh
  Bài viết cho thấy nội dung hoạt động của công ty:
  – Không ngừng phát triển việc nghiên cứu thiết kế, chế tạo, sản xuất và kinh doanh các loại giày vải, dép xốp Eva. Đáp ứng ngày càng cao yêu cầu thị hiếu tiêu dùng của khách hàng trong nước và nước ngoài.
  – Bảo đảm việc ký kết và thực hiện các đơn đặt hàng ngày càng tăng để XK thông qua hợp đồng bao tiêu sản phẩm với các khách hàng từ nước ngoài nhằm giải quyết tốt hơn nhu cầu đầu ra mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty.
  Tuy nhiên qua phân tích cho thấy công ty giày Cần Thơ hoạt động không hiệu quả. Nguyên nhân chính là do sản phẩm của công ty không có lợi thế cạnh tranh và gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ phía hàng hóa Trung Quốc dẫn đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của công ty giảm.
  2. Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty xăng dầu Cà Mau” qua 3 năm 2005-2006-2007 của sinh viên Mã Thị Thiên Hương, lớp ngoại thương 2, khóa 29, khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ. Đề tài sử dụng phương pháp so sánh: số tương đối và tuyệt đối để phân tích.
  Luận văn phân tích khá chi tiết:
  + Khái quát tình hình tiêu thụ một số sản phẩm chính của công ty xăng dầu Cà Mau thông qua việc phân tích về sản phẩm, kênh phân phối và tình hình tiêu thu.
  + Phân tích tình hình lợi nhuận và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận và dung một số tỷ số về tài chính, về hiệu quả sử dụng vốn, về lợi nhuận.
  + Cuối cùng đã đề xuất các giải pháp dựa trên những phân tích về kết quả kinh doanh.
  Qua taì liệu tham khảo này em thấy được cách trình bày rõ ràng, các nội dung phù hợp với tên đề tài. Bên cạnh đó, em rút ra được kinh nghiệm là cần có kết luận sau mỗi phần trình bày để nắm bắt vấn đề được dễ dàng hơn.
  3. Luận văn tốt nghiệp: “Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty cổ phần may Tiền Tiến” qua 3 năm 2005-2006-2007 của sinh viên Lê Thu Vân Phương, lớp Kế toán 01, khóa 29, khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, Đại học Cần Thơ.
  + Luận văn phân tích các chỉ tiêu kinh tế như tình hình tiêu thụ, lợi nhuận, các tỷ số tài chính, sự thay đổi của các chỉ tiêu này từ đó tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến sự thay đổi đó.
  + Trên cơ sở nguyên nhân và diễn biến thực tế, công ty đề ra những giải pháp kịp thời nhằm làm cho hoạt động kinh doanh của công ty đạt hiểu quả cao.
  Dựa vào tài liệu tham khảo này em thấy được việc trình bày nội dung logic, mạch lạc nhưng cần phải đề ra những giải pháp phù hợp với tình hình thực tế của công ty. Đề tài phân tích dựa vào phương pháp so sánh: số tương đối và tuyệt đối.

  Xem Thêm: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH Xây Dựng - Thương Mại - Vận Tải Phan Thành sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status