Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận hai bà trưng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận hai bà trưng

  HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ THUẾ CÁC DOANH NGHIỆP NGOÀI QUỐC DOANH TẠI CHI CỤC THUẾ QUẬN HAI BÀ TRƯNG

  LỜI MỞ ĐẦU

  1.Tính cấp thiết của đề tài
  Thuế là một trong những chính sách kinh tế xã hội hết sức quan trọng của Đảng và Nhà nước ta, là công cụ điều tiết nền kinh tế phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa, tạo môi trường thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển, giải quyết các vấn đề kinh tế xã hội đất nước, góp phần vào tích luỹ Ngân sách, tăng tổng sản phẩm xã hội và thu nhập quốc dân, góp phần đảm bảo công bằng xã hội và hội nhập quốc tế. Với tầm quan trọng như vậy, Chính phủ đã thông qua đề án “ Chiến lược cải cách thuế đến năm 2010” và đã được Bộ Chính trị phê duyệt. Thông qua đề án này nhằm nâng cao khả năng tận thu thuế, tạo động lực kích thích sản xuất kinh doanh với mục tiêu”Thuế là quyền lợi và trách nhiệm của mọi công dân”.
  Trong điều kiện hội nhập Kinh tế quốc tế và thực hiện công nghiệp hoá- hiện đại hoá đất nước hiện nay, chính sách thuế ở nước ta nói chung và Thành phố Hà Nội nói riêng còn bộc lộ nhiều vấn đề bất cập. Thuế chưa trở thành công cụ vừa tăng thu Ngân sách vừa tăng khả năng điều tiết và kích thích nền kinh tế. Các hành vi trốn thuế, lách thuế của các đối tượng sản xuất kinh doanh một mặt phản ánh ý thức chấp hành của các đối tượng nộp thuế chưa cao, mặt khác cũng cho thấy các chính sách thuế và phương pháp tính thuế của cơ quan thuế chưa bám sát thực tế. Quan điểm về thuế còn phiếm diện, chủ yếu nhằm tận thu cho Ngân sách mà coi nhẹ chức năng thứ hai của thuế là kích thích sản xuất.
  Hiện tượng này cũng xảy ra tương tự trên địa bàn quận Hai Bà Trưng-Hà nội, nơi tập trung nhiều loại hình doanh nghiệp nhỏ và vừa, cac hộ kinh doanh. Công tác quản lý thuế trên địa bàn quận hiệu quả chưa cao đặc biệt đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
  Chính vì vậy, là một cán bộ đang công tác tại Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng, em đã chọn đề tài: “ Hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hai BàTrưng ” để làm luận văn thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành tài chính. Đây là một đề tài có ý nghĩa thiết thực về mặt lý luận, đặc biệt là về vấn đề thực tiễn trên cơ sở từ một cơ quan quản lý hành chính cụ thể. Thông qua đề tài luận văn này, hy vọng sẽ đóng góp một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

  2. Tình hình nghiên cứu
  Từ khi thực hiện cải cách thuế đến nay, đã có nhiều công trình nghiên cứu về công tác quản lý thuế như:
  - Đề tài “Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ thuế trên địa bàn Quảng Nam – Đà Nẵng”(1993), luận văn thạc sĩ của Nguyễn Thế Tràm; Luận văn này trình bày một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng công cụ thuế đối với cơ quan thuế của tỉnh Quảng nam- Đà Nẵng. Đồng thời đề xuất một số kiến nghị nhằm chỉnh sửa, cải cách công tác quản lý thuế, các phương pháp tính thuế, nghĩa vụ và trách nhiệm của các đối tượng nộp thuế.
  - Đề tài “Công tác quản lý thu thuế dân doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội”(1996), luận văn thạc sĩ của Vũ Thị Toản; Luận văn này trình bày một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý thu thuế dân doanh trên địa bàn thành phố Hà nội.
  - Đề tài: “Tăng cường vai trò Nhà nước về việc phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá ngành thuế ở Việt nam”, luận văn thạc sĩ Phạm Đức Thắng (2006); Đề tài nêu lên thực trạng nguồn nhân lực ngành thuế Việt nam đồng thời đề xuất một số giải pháp tăng cường vai trò Nhà nước với việc phát triển nguồn nhân lực để đáp ứng yêu cầu hiện đại hoá ngành thuế.
  - Đề tài “Vai trò Nhà nước đối với DN vừa và nhỏ của Việt nam”, luận văn thạc sĩ Nguyễn Thị Minh Nguyệt (2006); đề tài nêu lên thực trạng và vai trò của Nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ hiện nay. Đồng thời đề xuất một số giải pháp tăng cường quản lý của Nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong thời gian tới.
  Các đề tài trên có đề cập ở mức độ nhất định về quản lý thu thuế và vai trò của nhà nước đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt nam . Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa có công trình nào nghiên cứu độc lập về công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh nhất là từ khi có Luật quản lý thuế. Đối với địa bàn thành phố Hà Nội, cũng chưa có công trình khoa học dưới dạng luận văn thạc sĩ, tiến sĩ về đề tài này được công bố .Vì vậy tác giả thấy đề tài này mang tính thời sự và cấp thiết đối với sự phát triển của đất nước hiện nay.

  3. Mục đích nghiên cứu
  Luận văn tập trung phân tích:
  - Khái quát một số cơ sở lý luận về thuế và công tác quản lý thuế ở Việt Nam.
  - Phân tích và đánh giá thực trạng công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
  - Đề xuất một số giải pháp để hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

  4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đối tượng nghiên cứu: các cơ chế, chính sách thuế áp dụng đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.
  Phạm vi nghiên cứu:
  - Về mặt thời gian: Từ năm 2004 đến nay
  - Về mặt địa điểm: Các doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

  5. Phương pháp nghiên cứu
  Luận văn sử dụng một số các phương pháp nghiên cứu sau:
  - Phương pháp duy vật biện chứng và duy vật lịch sử.
  - Phương pháp hệ thống hoá tư liệu, tổng hợp và phân tích.
  - Phương pháp khảo sát, thống kê, điều tra và phỏng vấn.
  - Phương pháp so sánh trên cả 2 phương diện thời gian và đối tượng.
  - Phương pháp đồng quy, thống kê, sử dụng bảng biểu, mô hình để minh hoạ.

  6. Những đóng góp mới của luận văn
  Kế thừa các công trình nghiên cứu trong nước, luận văn có những đóng góp sau:
  - Khái quát một số vấn đề lý luận về thuế và công tác quản lý thuế.
  - Phân tích thực trạng về công tác quản lý thuế nói chung và công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng nói riêng.
  - Đề xuất 1 số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn quận Hai Bà Trưng.

  7. Bố cục luận văn
  Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn được chia thành 03 chương:
  Chương 1: Một số lý luận về thuế và công tác quản lý thuế
  Chương 2: Thực trạng công tác quản lý thuế đối với Doanh nghiệp Ngoài quốc doanh ở Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng
  Chương 3: Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại Chi cục thuế quận Hai Bà Trưng trong thời gian tới./.

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận hai bà trưng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác quản lý thuế các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi cục thuế quận hai bà trưng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status