Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng

  Tóm tắt luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng

  MỞ ĐẦU
  1. Vấn ñềnghiên cứu và tính cấp thiết của ñềtài
  Trong thời ñại toàn cầu hóa và môi trường kinh doanh cạnh tranh
  gia tăng nhưhiện nay, việc ño lường kết quảtrong các Ngân hàng
  ngày càng trở nên quan trọng ñối với sự thành bại của họ. Nhiều
  phương pháp và kỹ thuật ño lường tài chính ñã ra ñời và ñược sử
  dụng tới ngày nay, nhưphương pháp Camels, mô hình S-C-P, dòng
  tiền chiết khấu DCF, lợi nhuận giữlại RI, tỷsuất dòng tiền trên vốn
  ñầu tưCFROI. Tuy nhiên, từnhững năm 1950, kỹthuật ñánh giá kết
  quảdựa vào các chỉsốtài chính ñã không làm thoảmãn các nhà quản
  lý: các ño lường tài chính chỉcho thấy các sựkiện ñã xảy ra trong
  quá khứ. Trong khi ñó, trong thời ñại công nghệthông tin nhưhiện
  nay, các Ngân hàng phải tạo ra các giá trịtương lai thông qua việc
  ñầu tưcho khách hàng, nhà cung cấp, nhân viên, ñầu tưvào kỹthuật
  và sựcải tiến.
  Đối với Agribank Đà Nẵng, công cụ ñể ñánh giá kết quả hoạt
  ñộng của nhân viên, của bộphận và của Ngân hàng là rất quan trọng,
  quyết ñịnh tới sựthành công của Ngân hàng. Hiện nay, Ngân hàng
  chưa có các tiêu chuẩn ñánh giá việc thực thi chiến lược cụthểmà
  chỉ ñánh giá theo sốlượng với phương pháp bình bầu từcác phòng
  ban. Với một phương pháp này thì sẽ rất khó có thể ñánh giá một
  cách toàn diện mà chỉ ñánh giá ñược một khía cạnh của vấn ñề- chủ
  yếu ñánh giá trên phương diện tài chính. Điều này sẽ dẫn ñến sự
  không công bằng, không toàn diện trong việc ñánh giá kết quảkinh
  doanh, làm cho các nhân viên trong Ngân hàng không thỏa mãn,
  không tạo ra ñược ñộng lực cho các nhân viên trong Ngân hàng .
  Đểhạn chếnhững yếu tốtrên, tạo ñộng lực cho các nhân viên và
  sựcông bằng trong công tác ñánh giá kết quảhoạt ñộng ., Ngân hàng
  cần phải áp dụng một công cụmới – một công cụ ñánh giá công bằng
  hơn, hiệu quả hơn và toàn diện hơn. Hệ thống thẻ ñiểm cân bằng
  (Balanced Scorecard – BSC) là một công cụrất phù hợp với Ngân
  hàng trong giai ñoạn hiện nay, nó không những giúp Ngân hàng ñánh
  giá dựa trên việc ño lường các yếu tốtài chính mà nó còn ñánh giá
  4
  dựa trên việc ño lường các yếu tố phi tài chính (sự thỏa mãn của
  khách hàng, ñộtin cậy của sản phẩm, và dịch vụcủa sản phẩm .) – là
  những chất ñốt cho hoạt ñộng trong tương lai của Ngân hàng. Xuất
  phát từthực tiễn trên tác giả ñã chọn ñềtài “Ứng dụng hệthống thẻ
  ñiểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại Ngân hàng
  Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng”. BSC sẽ
  giúp Ngân hàng ñánh giá một cách cân bằng kết quảhoạt ñộng trên
  bốn phương diện: kết quảvềtài chính, khách hàng, quy trình nội bộ
  và ñào tào – phát triển.
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  Tạo ra cơsởtiền ñềvững chắc cho việc ứng dụng và phát triển
  một hệthống thẻ ñiểm cân bằng cho Agribank Đà Nẵng ñể ñánh giá
  kết quảviệc thực thi chiến lược của ngân hàng.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
  Đềtài sẽtiến hành nghiên cứu tổng quan vềlý thuyết nhưvai trò,
  ý nghĩa, cấu trúc của BSC, các bước thực thi BSC và các rào cản khi
  thực thi BSC ., ñểtạo ra tiền ñềcho việc phát triển một hệthống thẻ
  ñiểm cân bằng cho Agribank Đà Nẵng.
  4. Phương pháp nghiên cứu
  Phương pháp thống kê và phân tích
  Phương pháp phỏng vấn trực tiếp
  5. Ý nghĩa thực tiễn của ñềtài
  Tạo ra cơsởtiền ñềvững chắc cho việc ứng dụng và phát triển
  một hệthống thẻ ñiểm cân bằng cho Agribank Đà Nẵng ñể ñánh giá
  kết quảviệc thực thi chiến lược của ngân hàng.
  6. Kết cấu của ñềtài
  Đềtài gồm có 03 chương:
  Chương 1: Cơ sở lý luận chung về ứng dụng BSC trong triển
  khai thực thi chiến lược
  Chương 2: Thực trạng hoạt ñộng kinh doanh và vấn ñềthực thi
  chiến lược của Agribank Đà Nẵng
  Chương 3: Xây dựng BSC phục vụtriển khai thực thi chiến lược
  của Agribank Đà Nẵng
  5
  Chương 1: CƠSỞLÝ LUẬN CHUNG VỀ ỨNG DỤNG BSC
  TRONG TRIỂN KHAI THỰC THI CHIẾN LƯỢC
  1.1 Khái quát vềchiến lược và thực thi chiến lược
  1.1.1 Khái niệm chiến lược
  Khái niệm chiến lược có từthời Hy lạp cổ ñại. Thuật ngữnày có
  nguồn gốc sâu xa từquân sự, xuất phát từ“Strategos” nghĩa là vai trò
  của vị tướng trong quân sự. Johnson và Scholes ñịnh nghĩa chiến
  lược: “Chiến lược là ñịnh hướng và phạm vi của một tổchức vềdài
  hạn nhằm giành lợi thếcạnh tranh trong tổchức thông qua việc ñịnh
  dạng các nguồn lực của nó trong môi trường thay ñổi, ñể ñáp ứng nhu
  cầu thịtrường và thỏa mãn mong ñợi của các bên hữu quan”.
  Tối thiểu có ba mức chiến lược: Chiến lược cấp công ty hướng
  tới mục ñích và phạm vi tổng thểcủa tổchức. Chiến lược cấp ñơn vị
  kinh doanh liên quan ñến cách thức cạnh tranh thành công trên các
  thịtrường cụthể. Chiến lược chức năng là các chiến lược giúp cho
  các chiến lược kinh doanh và cấp công ty thực hiện một cách hữu
  hiệu (PGS.TS Lê ThếGiới cùng các cộng sự, 2007).
  1.1.2 Thực thi chiến lược
  Thực thi chiến lược là cách thức mà một công ty tạo ra các sắp
  ñặt có tính tổchức cho phép họtheo ñuổi chiến lược của mình một
  cách hữu hiệu nhất.
  1.1.2.1 Thiết kếcấu trúc tổchức
  Chiến lược chỉcó thểthực thi ñược thông qua cơcấu tổchức,
  việc thực thi một chiến lược yêu cầu phân công vai trò và trách
  nhiệm vềcác hoạt ñộng chiến lược khác nhau cho các nhà quản trịvà
  các bộphận nhất ñịnh trong công ty.
  Cơcấu tổchức là phương tiện ñểcác nhà quản trịcó thểphối
  hợp các hoạt ñộng giữa những chức năng hay bộ phận khác nhau
  nhằm khai thác ñầy ñủcác kỹnăng và năng lực của họ. Các khối cơ
  bản của cơcấu tổchức là sựphân công và kết hợp.
  1.1.2.2 Thiết kếhệthống kiểm soát

  Xem Thêm: Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ứng dụng hệ thống thẻ điểm cân bằng trong triển khai thực thi chiến lược tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status