Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm châu

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm châu

  Đồ án tốt nghiệp cao học
  Đề tài: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI ĐOẠN 2010 – 2015

  MỤC LỤC
  MỤC LỤC
  TÊN ĐỀTÀI
  LỜI CẢM ƠN
  Trang
  BÁO CÁO TÓM TẮT . 1
  DANH MỤC HÌNH VẼ, BẢNG BIỂU, PHỤLỤC 4
  DANH MỤC CHỮVIẾT TẮT 5
  CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  1.1. Mục đích nghiên cứu và lý do chọn đềtài . 6
  1.1.1. Lý do chọn đềtài . 6
  1.1.2. Mục đích nghiên cứu . 6
  1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu 6
  1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu 6
  1.2.2. Phạm vi nghiên cứu . 7
  1.3. Kết quảdựkiến 7
  1.4. Bốcục của Luận văn . 7
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
  2.1. Khái niệm vềchiến lược kinh doanh và quản trịchiến lược 8
  2.2. Vai trò của quản trịchiến lược đối với sựphát triển của doanh nghiệp . 8
  2.3. Cơsởlý thuyết của mô hình Delta . 8
  2.4. Cơsởlý thuyết vềBản đồchiến lược 9
  2.5. Ma trận các yếu tốbên trong ( IEF) . 9
  2.6. Ma trận các yếu tốbên ngoài ( EEF) 10
  2.7. Ma trận hình ảnh cạnh tranh 10
  2.8. Chiến lược cạnh tranh của Michael E. Porter . 11
  2.9. Ma trận điểm mạnh- điểm yếu, cơhội – nguy cơ( SWOT) . 11
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  3.1. Thu thập sốliệu 13
  3.2. Phương pháp xửlý sốliệu 13
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆN TẠI
  CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI)
  4.1. Giới thiệu công ty IAI 14
  4.1.1. Quá trình hình thành . 14
  4.1.2. Mục tiêu của IAI đến năm 2015 14
  4.2. Tình hình họat động hiện tại của IAI 15
  4.3. Phân tích chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty IAI . 15
  4.3.1. Phân tích chiến lưọc theo mô hình Delta . 15
  4.3.2. Phân tích chiến lược theo Bản đồchiến lược . 17
  4.3.3. Phân tích chiến lược của công ty theo chiến lược cạnh tranh của
  Michael E. Porter 19
  4.3.4. Tổng hợp các yếu tốtrong ma trận SWOT 21
  4.4. Những mặt đạt được trong quá trình thực thi chiến lược của công ty
  bảo hiểm Châu Á (IAI) . 21
  4.5. Những hạn chếtrong quá trình thực thi chiến lược của công ty
  bảo hiểm Châu Á (IAI) . 22
  CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆN TẠI
  CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI)
  5.1. Sựgắn kết giữa sứmệnh và quá trình thực thi chiến lược của công ty IAI . 23
  5.2. Tính hiệu quảcủa chiến trong mối quan hệvới môi trường bên trong và
  bên ngoài của công ty . 23
  5.2.1. Tính hiệu quảcủa chiến lược trong mối quan hệvới
  môi trường bên trong 24
  5.2.2. Tính hiệu quảcủa chiến lược trong mối quan hệvới
  môi trường bên ngoài . 24
  5.3. Các khó khăn từquá trình gắn kết chiến lược của công ty với môi trường
  cạnh tranh . 24
  CHƯƠNG 6: ĐỀXUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC
  KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI)
  ĐẾN NĂM 2015
  6.1. Đềxuất Sứmạng và tầm nhìn của công ty IAI 25
  6.1.1. Sứmạng 25
  6.1.2. Tầm nhìn . 25
  6.2. Các giải pháp đểthực hiện chiến lược . 25
  6.2.1. Giải pháp vềmarketing 25
  6.2.1.1. Giải pháp vềsản phẩm . 25
  6.2.1.2. Giải pháp vềgiá cả . 26
  6.2.1.3. Giải pháp vềchiêu thị . 26
  6.2.2. Giải pháp vềnhân sự . 27
  6.2.3. Giải pháp vềhệthống thông tin . 27
  CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN . 28
  PHỤLỤC
  TÀI LIỆU THAM KHẢO

  BÁO CÁO TÓM TẮT
  Hoạt động kinh doanh bảo hiểm giữvai trò đặc biệt quan trọng đối với sựphát
  triển kinh tếxã hội của mỗi quốc gia: Kinh doanh bảo hiểm được coi là một tấm lá
  chắn kinh tếbảo vệcho các tổchức, cá nhân đồng thời huy động nguồn vốn cho đầu tư
  phát triển. Công ty Bảo Hiểm Châu Á (IAI) là một công ty liên doanh, mới ra đời khi
  nền kinh tếvà thịtrường bảo hiểm bắt đầu mởcửa và hoạt động trong môi trường kinh
  doanh mà các doanh nghiệp trong nước còn được bảo hộ, với quy mô nhỏso với các
  doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm trên thịtrường. Sau hơn 10 năm tìm hiểu thị
  trường, Công Ty Bảo Hiểm Cháu Á đã cùng đối tác là Ngân Hàng Công Thương Việt
  Nam thành lập liên doanh bảo hiểm Châu Á- Ngân Hàng Công Thương, với tên tiếng
  Anh là Incombank – Asia Insurance Company, tên giao dịch là IAI.
  Theo giấy phép thành lập số21GP/KDBH được BộTài Chính cấp phép ngày
  12 tháng 12 năm 2002, công ty được phép hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo
  hiểm phi nhân thọ, với đối tượng khách hàng giới hạn ởcác doanh nghiệp có vốn đầu
  tưnước ngoài, các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và các doanh nghiệp có quan hệtín
  dụng với Ngân Hàng Công Thương Việt Nam. Công ty chính thức đi vào hoạt động từ
  tháng 3 năm 2003, sau khi hoàn tất các thủtục đăng ký với BộTài chính vềsản phẩm
  bảo hiểm, với trụsởchính đặt tại Hà Nội và Văn phòng đại diện tại Tp. HồChí Minh.
  Tháng 6- 2004, công ty đã chính thức thành lập chi nhánh tại HồChí Minh với đầy đủ
  chức năng kinh doanh, có thểphục vụkhách hàng tại thịtrường phía nam. Cuối tháng
  12-2005, Chi nhánh Đà Nẳng được thành lập, đánh dấu sựcó mặt của công ty tại thị
  trường Miền Trung.
  Do công ty mới hoạt động ởnhững năm đầu, chi phí cho hoạt động kinh doanh
  bảo hiểm còn cao, nên công ty vẫn chịu lỗtừhoạt động kinh doanh chính này, mỗi
  năm con sốlỗlên đến 3,3 tỷ đồng. Tuy nhiên, do có mảng hoạt động đầu tưtài chính,
  với khoản lợi nhuận hàng năm hơn 3,5 tỷ đồng. Do đó, tính toàn công ty, hàng năm
  công ty vẫn có lợi nhuận sau thuế, bình quân 35 triệu đồng/năm. Mặt khác, thịtrường
  bảo hiểm ngày càng cạnh tranh gay gắt, các công ty bảo hiểm ra đời ngày một nhiều,
  tính đến nay đã có 16 công ty bảo hiểm có mặt trên thịtrường Việt Nam. Trong bối
  cảnh đó, đểtồn tại và phát triển tại thịtrường bảo hiểm Việt Nam, công ty cần xây
  dựng hoàn thiện cho mình một chiến lược kinh doanh phát triển cụthể. Với mong
  muốn xây dựng hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho công ty IAI sẽlà Công ty bảo
  hiểm lớn, thực sựtrởthành “Công ty Bảo hiểm của cộng đồng”, tôi đã chọn đềtài
  “PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀXUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHIẾN
  LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI) GIAI
  ĐOẠN 2010 – 2015” đểviết Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ.
  Với chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty, dựa trên cơsởlý luận vềhoạch
  định chiến lược kinh doanh, mô hình delta, bản đồchiến lược, ma trận SWOT, mô
  hình cạnh tranh của Michale E. Porter, tác giả đi sâu vào phân tích chiến luợc kinh
  doanh hiện tại của công ty, xác định công ty đang sửdụng chiến lược nhưthếnào,
  chiến lược đó có phù hợp với mục tiêu của công ty đã đềra hay không, xác định các
  mặt mạnh, mặt yếu, cơhội và mối đe dọa đối với sựphát triển của công ty thông qua
  ma trận SWOT. Xác định được mặt đạt được và hạn chếtrong quá trình thực thi chiến
  lược hiện tại của công ty; xác định rõ mục tiêu của công ty đến năm 2015; xây dựng
  được sứmệnh và tầm nhìn của công ty đến năm 2015; đềxuất được giải pháp nhằm
  hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty đến năm 2015.
  Nội dung của đềtài bao gồm có 7 chương:
  Chương I: Mục đích nghiên cứu
  Chương này trình bày mục đích và lý do chọn đềtài, mục tiêu và phạm vi
  nghiên cứu đềtài, kết quảdựkiến mà đềtài sẽ đạt được.
  Chương II: Tổng quan lý thuyết
  Chương này sẽtrình bày những phần lý thuyết có liên quan đến đềtài bao gồm
  các khái niệm cơbản vềchiến lược, cơsởlý thuyết của mô hình delta, bản đồchiến
  luợc, chiến lược cạnh tranh của Michael E. Porter và các công cụ đểxây dựng chiến
  lược.
  Chương III: Phương pháp nghiên cứu
  Chương này đềtài trình bày các phương pháp mà đềtài sửdụng đểnghiên cứu
  nhưsau:
  - Các sốliệu thứcấp được tổng hợp thông qua các bản kếtoán, báo cáo tài
  chính, tham khảo các tài liệu liên quan trên internet, sách, báo, tạp chí, cục thống kê,
  - Phương pháp so sánh, phân tích, tổng hợp
  - Phương pháp thống kê
  - Phương pháp phân tích ma trận SWOT, mô hình delta, bản đồchiến lược, các
  yếu tốbên ngoài, bên trong, chiến lược cạnh tranh v.v .
  Chương IV: Phân tích chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty bảo hiểm
  Châu Á (IAI)
  Chương này sẽmô tảngắn gọn vềcông ty và các hoạt động của công ty, qua đó
  giúp xác định định vịchiến lược của công ty trong sơ đồtam giác Delta (bao gồm: sản
  phẩm tối ưu, giải pháp khách hàng toàn diện, cố định hệthống và các yếu tốtrong bản
  đồchiến lược, ma trận SWOT v.v )
  Chương V: Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty bảo hiểm
  Châu Á (IAI)
  Dựa trên kết quảphân tích ởchương IV, qua đó chương này sẽ đánh giá sựgắn
  kết giữa mục tiêu của công ty và quá trình thực thi chiến lược của công ty , tính hiệu
  quảcủa chiến lược trong mối quan hệvới môi trường bên trong và bên ngoài của công
  ty, các khó khăn, vấn đềnảy sinh từquá trình gắn kết chiến lược kinh doanh của công
  ty với môi trường cạnh tranh, từquá trình triển khai, thực thi chiến lược của công ty.
  Chương VI: Đềxuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty
  bảo hiểm Châu Á (IAI) đến năm 2015
  Dựa vào những kết quả đã phân tích ởchương IV, chương V. Đềtài sẽ đềxuất
  thêm sứmạng và tầm nhìn của công ty IAI, đềxuất các giải pháp đểthực hiện được
  các chiến lược đó, nhằm góp vào việc phần xây dựng công ty IAI sẽlà Công ty bảo
  hiểm lớn, có ảnh hưởng sâu, rộng tới xã hội và thực sựtrởthành “Công ty Bảo hiểm
  của cộng đồng”.
  Chương VII: Kết luận
  Trong chương này, đềtài sẽtổng kết lại các vấn đềmà công ty cần phải thực
  hiện trong việc hoàn thiện chiến lược nhằm đạt được sứmệnh và tầm nhìn của công ty
  IAI, đó là đem lại cho cộng động những sản phẩm bảo hiểm thiết thực, chất lượng dịch
  vụchuẩn mực thông qua hệthống bán hàng và dịch vụkhách hàng phủkín toàn quốc,
  là công ty bảo hiểm phi nhân thọhàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ, thực sựtrởthành
  “Công ty Bảo hiểm của cộng đồng”.

  CHƯƠNG 1
  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  1.1. Mục đích nghiên cứu và lý do chọn đềtài
  1.1.1. Lý do chọn đềtài
  Có thểnói, việc hoạch định chiến lược trởthành một bước tất yếu không thể
  thiếu trong hoạt động của doanh nghiệp. Công ty Bảo Hiểm Châu Á (IAI) là một công
  ty liên doanh, mới ra đời khi nền kinh tếvà thịtrường bảo hiểm bắt đầu mởcửa và
  hoạt động trong môi trường kinh doanh mà các doanh nghiệp trong nước còn được bảo
  hộ, với quy mô nhỏso với các doanh nghiệp đã hoạt động lâu năm trên thịtrường.
  Trong bối cảnh đó, đểtồn tại và phát triển tại thịtrường bảo hiểm Việt Nam, Công ty
  cần xây dựng hoàn thiện cho mình một chiến lược phát triển cụthể. Với mong muốn
  xây dựng hoàn thiện một chiến lược kinh doanh phù hợp cho công ty IAI, tôi đã chọn
  đềtài “PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀXUẤT GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN
  CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY BẢO HIỂM CHÂU Á (IAI)
  GIAI ĐOẠN 2010 – 2015” đểviết Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ.
  1.1.2. Mục đích nghiên cứu
  Việc nghiên cứu chiến lược kinh doanh hiện hiện tại của công ty sẽgiúp cho
  chúng ta có cơsở đểchúng ta đánh giá vềtính hiệu quảcủa chiến lược kinh doanh
  hiện tại của công ty và đềxuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty
  nhằm đạt được mục tiêu của công ty đã đềra đến năm 2015, góp phần nâng cao vịthế
  của công ty trên thịtrường bảo hiểm Việt Nam, xây dựng công ty IAI sẽlà Công ty
  bảo hiểm lớn, có ảnh hưởng sâu, rộng tới xã hội và thực sựtrởthành “Công ty Bảo
  hiểm của cộng đồng”.
  1.2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
  1.2.1. Mục tiêu nghiên cứu
  - Dựa trên cơsởlý luận vềhoạch định chiến lược kinh doanh, mô hình delta,
  bản đồchiến lược, ma trận SWOT, mô hình cạnh tranh của Michale E. Porter, tác giả
  đi sâu vào phân tích chiến luợc kinh doanh hiện tại của công ty, xác định công ty đang
  sửdụng chiến lược nhưthếnào, những mặt đạt được, mặt hạn chếtrong quá trình triển
  khai chiến lược của công ty, chiến lược đó có phù hợp với mục tiêu của công ty đã đề
  ra hay không. Qua đó, đềxuất các giải pháp hoàn thiện chiến lược của công ty một
  cách có hiệu quảnhất.
  1.2.2. Phạm vi nghiên cứu
  Đềtài nghiên cứu hoạt động kinh doanh của công ty IAI từnăm 2006 đến năm
  2010, có xem xét đến mối quan hệtương hỗvới chiến lược phát triển ngành bảo hiểm
  Việt Nam. Đềtài chỉphân tích những vấn đềtổng quát phục vụcho việc đánh giá và
  đềxuất chiến lược phát triển của công ty IAI, không đi sâu vào phân tích những vấn đề
  mang tính chất chuyên ngành.
  1.3. Kết quảdựkiến
  - Xác định được mặt đạt được và hạn chếtrong chiến lược hiện tại của công ty
  - Xây dựng được sứmệnh và tầm nhìn của công ty đến năm 2015
  - Đềxuất được giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược của công ty đến năm 2015
  1.4. Bốcục của Luận văn
  Nội dung của luận văn bao gồm có 7 chương:
  Chương 1: Mục đích nghiên cứu
  Chương 2: Tổng quan lý thuyết
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 4: Phân tích chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty bảo hiểm Châu Á(IAI)
  Chương 5: Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty bảo hiểm Châu Á(IAI)
  Chương 6: Đềxuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm
  Châu Á (IAI) đến năm 2015
  Chương 7: Kết luận

  CHƯƠNG 2
  TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
  2.1. Khái niệm quản trịchiến lược
  “Quản trịchiến lược là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng như
  tương lai, hoạch định các mục tiêu của tổchức; đềra, thực hiện và kiểm tra việc thực
  hiện các quyết định để đạt được các mục tiêu đó trong môi trường hiện tại và tương lai
  nhằm tăng thếlực cho doanh nghiệp”.
  2.2. Vai trò của quản trịchiến lược đối với sựphát triển của doanh nghiệp
  - Giúp các tổchức thấy rõ hơn mục đích và hướng đi của mình, từ đó lôi kéo
  được tất cảcác nhà quản trịcác cấp cũng nhưtoàn bộtổchức thấy được mục tiêu
  chung và hành động nhằm đạt được mục tiêu chung của tổchức;
  - Giúp nhà quản trịthấy rõ được điều kiện của môi trường tương lai, từ đó có
  khảnăng nắm bắt và tận dụng tốt hơn các cơhội và hạn chếtối đa được nguy cơtừ
  môi trường kinh doanh;
  - Giúp nhà quản trịcó thể đưa ra các quyết định gắn liền với điều kiện của môi
  trường liên quan, từ đó có thểchiếm được vịthếchủ động hoặc thụ động tấn công,
  nâng cao khảnăng thích ứng của doanh nghiệp với sựthay đổi của môi trường;
  - Giúp doanh nghiệp quan tâm tới cảhiệu suất và hiệu quả, đểdoanh nghiệp có
  thể đạt được các mục tiêu với hiệu suất cao nhất.
  2.3. Cơsởlý thuyết của mô hình Delta
  Phụlục 5: Mô hình Delta
  Quản trịchiến lược theo mô hình delta, được sửdụng phổbiến hiện nay trong
  ngành quản trịkinh doanh, với mục tiêu việc xây dựng mô hỉnh quản trịchiến lược
  trong các doanh nghiệp. Tác giảcủa mô hình Delta là Arnoldo C. Hax & Dean L., mô
  hình delta gồm có 3 bộphận cốt lõi căn bản: Hệthống tối ưu, khách hàng tối ưu và sản
  phầm tốt nhất.
  Mô hình quản trịchiến lược delta giúp tìm ra và xác định một chiến lược đặc
  trưng trong cạnh tranh, đểtìm đựơc khách hàng mới, hoặc tăng cường mối quan hệ
  gắn bó kinh doanh với những khách hàng cũ. Tiếp cận và thu hút khách hàng mới đến
  mua sản phẩm- dịch vụcủa công ty, khách hàng mới trung thành, gắn bó với công ty,

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Ang Eng Sieng, Human Resource Management, HELP University.
  2. Alan Chew Fook Yew, Quản lý các Tổchức Trung gian Tài chính , Help
  University College, 2010
  3. Fred R.David,Concepts of Strategic Management (Khái Luận vềQuản TrịChiến
  Lược), 2006, page 20.
  4. Kaplan, R.S. và Norton, D. P. , Strategy Maps (Các Bản đồChiến lược),
  Harvard Business School Press, Boston, 2004.
  5. Micheal E.porter , Competitive Strategy (Chiến lược cạnh tranh) , 1980.
  6. Philip Kotler, Kevin Lane Keller, Marketing Management, Twelfth Edition,
  Pearson International Edition.
  7. Thompson, A.A. và Strickland, A.J., Quản trịChiến lược,McGraw-Hill Irwin,
  Boston.
  8. Đoàn ThịHồng Vân, Quản TrịChiến Lược, NXB Thống Kê, 2010.
  9. Đào Duy Huân và Trần Thanh Mẫn, Quản trịhọc trong toàn cầu hoá, NXB
  Thống kê, 2006.
  10. Đào Duy Huân, Quản trịchiến lược trong toàn cầu hoá kinh tế, NXB Thống kê,
  2010.
  11. Trần Kim Dung, Quản trịnguồn nhân lực, Nhà xuất bản Thống Kê, 2009.
  12. Tài liệu, giáo trìnhcác môn học do Đại học Help- Malaysia;
  13. Các trang Website:
  1- www.vnexpress.net;
  2- http://www.webbaohiem.net;
  3- http://vietbao.vn

  Xem Thêm: Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm châu
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích, đánh giá và đề xuất giải pháp hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bảo hiểm châu sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status