Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích, đánh giá và kiến nghị chiến lược tổng công ty vàng bạc đá quý sài gòn (sjc) đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích, đánh giá và kiến nghị chiến lược tổng công ty vàng bạc đá quý sài gòn (sjc) đến năm 2015

  Đồ án tốt nghiệp cao học
  Đề tài: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊ CHIẾN LƯỢC TỔNG CÔNG TY VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN (SJC) ĐẾN NĂM 2015

  MỤC LỤC
  Mục lục trang 1
  Lời cám ơn .trang 2
  Danh mục Bảng biểu, Sơ đồ trang 3
  Tóm tắt trang 4
  Chương 1: Giới Thiệu trang 5
  Chương 2: Tổng quan lý thuyết trang 7
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu trang 12
  Chương 4: Phân tích, đánh giá chiến lược hiện có của SJC .trang 14
  Chương 5: Đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại của SJC.trang 21
  Chương 6: Đềxuất hoàn thiện chiến lược 2010 - 2015 .trang 29
  Chương 7: Kết luận trang 34
  Phụlục .trang 35
  Tài liệu tham khảo trang 44

  Tóm tắt
  Đồán này nhằm mục đích phân tích, đánh giá chiến lược Tổng Công Ty Vàng Bạc
  Đá Quý Sài Gòn (SJC) đến năm 2015. Bằng cách hệthống hóa một sốcơsởlý thuyết cần
  thiết cho đềtài như: Mô hình Delta, Bản đồchiến lược, Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh
  của M. Porter, Ma trận SWOT, Ma trận các yếu tốbên trong, bên ngoài .Trên cơsở đó,
  đồán phân tích tình hình hoạt động kinh doanh và quá trình thực thi chiến lược tại Công
  ty SJC. Qua đó đánh giá những thành tựu đạt được cũng nhưcác mặt hạn chếmà chiến
  lược đã mang lại cho công ty trong thời gian qua. Đồng thời, đưa ra một số đềxuất, kiến
  nghị đối với Công ty nhằm hoàn thiện chiến lược, góp phần giúp công ty đạt được những
  mục tiêu, sứmệnh đã đềra đến năm 2015 .

  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU
  1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu:
  Việt Nam đang chuyển sang cơchếthịtrường theo định hướng xã hội chủnghĩa có
  sựquản lý của nhà nước, trong điều kiện hội nhập kinh tếkhu vực và thếgiới. Trước môi
  trường kinh doanh luôn biến đổi, cạnh tranh ngày càng gay gắt nhưhiện nay, mỗi doanh
  nghiệp cần tìm cho mình một hướng đi đúng đắn đểtheo kịp trào lưu mới, không
  ngừng nâng cao được vịthếcủa doanh nghiệp trên thương trường.
  Trong những năm gần đây, ngành kinh doanh vàng đã trởthành một lĩnh vực kinh
  doanh hấp dẫn, đầy biến động và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tếtrong nước và đang ngày
  càng được nhà nước quan tâm. Cùng với sựtăng trưởng của nền kinh tế đất nước, Tổng
  công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) đã gặt hái được không ít thành công, luôn giữ
  vững vịthếdẫn đầu, góp phần đưa ngành sản xuất, kinh doanh vàng của Tp.HCM nói
  riêng và của cảnước nói chung lên một tầm cao mới.Tuy nhiên, trong bối cảnh Việt
  Nam vừa mới gia nhập Tổchức Thương mại thếgiới (WTO), môi trường kinh doanh
  chắc chắn sẽcó nhiều thay đổi, nếu chỉdựa vào các ưu thếvà kinh nghiệm kinh doanh
  trước đây thì SJC sẽkhông thể đứng vững và tiếp tục phát triển.
  Với mong muốn góp phần tìm ra hướng đi nhằm giữvững được vịthếlà một
  doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh vàng hàng đầu của Việt Nam, đồng thời, nhằm vận
  dụng những kiến thức được học ởchương trình cao học, tôi đã chọn đềtài nghiên cứu
  “PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ KIẾN NGHỊCHIẾN LƯỢC TỔNG CÔNG TY
  VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SÀI GÒN (SJC) ĐẾN NĂM 2015” cho luận văn tốt nghiệp của
  mình
  2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu:
  2.1 Mục tiêu nghiên cứu:
  Với chiến lược kinh doanh hiện tại của công ty SJC đềtài sẽphân tích, đánh giá
  chiến lược đó xem có phù hợp với công ty hay không, xem xét những mặt đạt được,
  những hạn chếtrong chiến lược của công ty dựa trên mô hình Delta, bản đồchiến lược,
  ma trận Swot, mô hình cạnh tranh của Michale Porter v.v Qua đó, đềtài đềxuất giải
  pháp đểhoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty nhằm đạt được mục tiêu mà công
  ty đã đềra đến năm 2015
  2.2 Phạm vi nghiên cứu:
  Không gian nghiên cứu: Nghiên cứu này được thực hiện không giới hạn vềkhông
  gian, phạm vi nghiên cứu trên toàn quốc và các nước có ngành sản xuất, kinh doanh vàng
  phát triển mạnh trong khu vực nhưThái Lan, Trung Quốc
  Thời gian nghiên cứu: Đềtài tập trung nghiên cứu tình hình sản xuất kinh doanh
  của Công ty SJC giai đoạn 2006 – 2010.
  3. Dựkiến kết quả:
  - Đềtài làm rõ được cơsởlý thuyết vềmô hình Delta, bản đồchiến lược, ma trận
  SWOT, ma trận cạnh tranh của Michale Porter
  - Xác định được mặt đạt được và hạn chếtrong chiến lược hiện tại của công ty
  - Xác định rõ mục tiêu của công ty đến năm 2015
  - Xây dựng được sứmệnh và tầm nhìn của công ty đến năm 2015
  - Đềxuất được giải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược của công ty đến năm 2015
  4. Bốcục đồán:
  Nội dung của luận văn bao gồm có 7 chương:
  Chương 1: Giới thiệu
  Chương 2: Tổng quan lý thuyết
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 4: Phân tích, đánh giá chiến lược hiện có của công ty SJC
  Chương 5: Đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty SJC
  Chương 6: Đềxuất hoàn thiện chiến lược công ty SJC giai đoạn 2010 - 2015
  Chương 7: Kết luận

  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
  Xuyên suốt đồán, cơsởlý thuyết vềMô hình Delta, Bản đồchiến lược và 5 lực
  lựơng cạnh tranh Michael Poter sẽlà nền tảng để đối chiếu, kiểm tra, phân tích đánh giá
  hoạt động của công ty SJC cùng với các yếu tố ảnh hưởng, từ đó đưa ra các kiến nghịcho
  chiến lược kinh doanh đến năm 2015.
  2.1. Cơsởlý thuyết của mô hình Delta (DPM)
  Mô hình lý thuyết này đã đưa ra tam giác với 3 yếu tố: Khách hàng tòan diện -
  Sản phẩm tốt nhất và Hệthống cấu trúc
  Phụlục I : Sơ đồmô hình Delta
  2.1.1 Sản phẩm tốt nhất:
  - Chiến lược khác biệt hóa sản phẩm: Kết hợp các đặc tính khác biệt khiến người
  mua thích sản phẩm hoặc dịch vụcủa công ty hơn các nhãn hàng của đối thủ; Tìm cách
  khác biệt hóa sản phẩm đểcó thểtạo ra giá trịcho người mua mà không bị đối thủsao
  chép dễdàng, không tốn kém; Không tiêu vào việc khác biệt hóa sản phẩm nhiều hơn
  mức giá có thểtính cho khách hàng.
  - Qui mô: tuỳtheo chiến lược, ta đưa ra các loại sản phẩm khác nhau theo từng
  chất lượng phù hợp với chiến lược áp dụng, bên cạnh đó nghiên cứu xác định thịphần.
  - Liên kết: Với chiến lược khách hàng đã đưa ra, cần xác định sản phẩm nào và
  cung cấp sản phẩm đầu tiên đưa ra thịtrường với những thiết kếvượt trội đểthí điểm,
  thăm dò phản ứng của khách hàng đối với sản phẩm, đểtừ đó tiếp thu ý kiến, rút kinh
  nghiệm đểtìm giải pháp khắc phục sao cho phù hợp với yêu cầu của khách hàng mục tiêu
  2.1.2 Giải pháp khách hàng:
  - Phạm vi: Tuỳtheo sản phẩm và được chia thành nhiều nhóm, phân loại ra khách
  hàng nào sửdụng loại sản phẩm nào và khảnăng hiện tại của doanh nghiệp có đáp ứng
  được nhu cầu hay không. Nếu không thì liên doanh phát triển với các đối tác hoặc sử
  dụng nguồn lực ngoài để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  ¾ Thompson, A.A. and Strickland, A.J., – Strategic Management– McGraw-Hill
  Irwin, Boston.
  ¾ Hax, A. C. and Wilde II, D.L(2001)– The Delta Project: Discovering New
  Sources of Profitability in a Networked Economy– Palgrave, NY.
  ¾ Kaplan, R.S and Norton, D.P.(2004) – Strategy Maps– Harvard Business
  School Press, Boston.
  ¾ Hamel, Gary (2000) – Leading the Revolution – Harvard Business School Press,
  Boston.
  ¾ Kaplan, R.S and Norton, D.P.(1996) – The Balanced Scorecard –Harvard
  Business School Press, Boston.
  ¾ PGS.TS Đào Duy Huân– Quản lý chiến lược trong toàn cầu hoá kinh tế–
  Nhà xuất bản thống kê 2007
  ¾ PGS.TS. Nguyễn ThịLiên Diệp, Th.S Phạm Văn Nam (2003)– Chiến lược và
  chính sách kinh doanh- Nhà xuất bản thống kê.
  ¾ Giáo trình bài giảng của Mr. Foo Kok Thye.
  ¾ http://www.management.about.com
  ¾ http://www.marketingchienluoc.com
  ¾ http://www.businessedge.com.vn
  ¾ http:// www.valuebasedmanagement.net
  ¾ http://www.sjc.com.vn

  Xem Thêm: Phân tích, đánh giá và kiến nghị chiến lược tổng công ty vàng bạc đá quý sài gòn (sjc) đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích, đánh giá và kiến nghị chiến lược tổng công ty vàng bạc đá quý sài gòn (sjc) đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status