Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược kinh doanh tại Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuậ

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược kinh doanh tại Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuậ

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ PHÚ NHUẬN 2011 - 2025

  MỤC LỤC
  Lời cảm ơn và cam đoam : . trang 02
  Tóm tắt đồán : trang 03
  Chương 1 : Phần giới thiệu . trang 04
  1.1 Lý do chọn đềtài trang 04
  1.2 Mục đích và nhiệm vụ .trang 04
  Chương 2 : Tổng quan vềLý thuyết trang 06
  2.1 Chiến lược và Quản trịChiến lược .trang 06
  2.2 Mô hình Delta .trang 06
  2.3 Mô hình năm thếlực cạnh tranh của Michael Porter .trang 07
  2.4 Chuỗi giá trịcủa Michael Porter .trang 07
  2.5 Bản đồchiến lược .trang 07
  Chương 3 : Phương pháp nghiên cứu . trang 09
  3.1 Phương pháp Thống kê mô tả .trang 09
  3.2 Phương pháp đối chiếu so sánh .trang 09
  3.3 Phương pháp thu thập, nghiên cứu tài liệu thứcấp .trang 09
  Chương 4 : Tổng quan vềquá trình hình thành và chiến lược kinh doanh
  của Công ty trang 10
  4.1. Quá trình hình thành trang 10
  4.2 Biện pháp tổchức thực hiện trang 11
  4.3 Đánh giá trang 12
  Chương 5 : Đánh giá chiến lược hiện tại của Công ty trang 13
  5.1 Phân tích sơlược vềthành quả đạt được và những thuận lợi – khó khăn .trang 13
  5.2 Môi trường nội bộ .trang 16
  5.3 Ma trận vềcác yếu tốMạnh – Yếu ; Cơhội – Nguy cơ .trang 17
  Chương 6 : Đềxuất chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty
  giai đoạn 2011 – 2025 . trang 19
  6.1 Quan điểm và mục tiêu các giải pháp chiến lược .trang 19
  6.2 Một sốgiải pháp chiến lược phát triển kinh doanh tại công ty .trang 19
  6.3 Kiến nghị đến Nhà Nước và Công ty .trang 20
  Chương 7 : Kết luận trang 21
  Phụlục trang 22
  Tài liệu tham khảo trang 28

  TÓM TẮT ĐỒÁN
  Nhằm góp phần vào sựphát triển của Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận đến
  2025, tôi mạnh dạn chọn đềtài “phân tích, đánh giá và đềxuất chiến lược kinh doanh tại Công ty
  Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuận giai đoạn 2011 - 2025” làm đồán tốt nghiệp của mình.
  Mục đích của nghiên cứu này là nhằm đưa ra những chiến lược thích hợp nhất đểphát
  triển Công ty nhà Phú Nhuận nói riêng và góp phần thúc đẩy sựphát triển của ngành địa ốc nói
  chung trong xu hướng hội nhập hóa toàn cầu hóa.
  Phương pháp nghiên cứu: phân tích tổng hợp; mô hình hóa, thống kê, so sánh.Thu thập tài
  liệu từnguồn thông tin thứcấp (thông tin được lấy từBan giám đốc, các phòng ban )
  Kết quả đạt được trong nghiên cứu:
  - Mô hình Delta, bản đồchiến lựơc và chuỗi giá trịlà những lý thuyết có giá trịcao để
  phân tích, đánh giá chiến lược hiện tại và đềxuất chiến lựơc tại Công ty nhà Phú Nhuận.
  - Trong bối cảnh nền kinh tế đang phát triển hiện nay, việc đưa ra chiến lược kinh doanh
  cho Công ty nhà Phú Nhuận đến năm 2025 là nhằm mục đích nâng cao hơn nữa vịthếcạnh tranh
  trên thịtrường địa ốc TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung.
  - Sản phẩm mục tiêu của Công ty nhà Phú Nhuận đến năm 2025 là cung cấp các loại hình nhà ở
  đủtiêu chuẩn nhưng giá cảhợp lý cho người dân có thu nhập trung bình; xây dựng các khu chung cưcao
  cấp, nhà biệt thựcho người có thu nhập khá và cao.
  - Công ty nhà Phú Nhuận cần đẩy mạnh hoạt động marketing, ứng dụng kỹthuật công
  nghệmới, phát triển các dịch vụmới, sửdụng nguồn vốn hiệu quả.
  - Tôi hy vọng rằng với những chiến lược đã đềxuất sẽgóp phần thiết thực cho sựphát
  triển kinh doanh của Công ty nhà Phú Nhuận. Tuy nhiên đây chỉlà những gợi mởxuất phát từ
  thực tếCông ty nhà Phú Nhuận trên cơsởsửdụng các mô hình chiến lựơc đã học,vì vậy nó cần
  được hoàn thiện theo thời gian.

  Chương 1:
  Giới Thiệu
  1.1 Lý do chọn đềtài:
  Những năm gần đây nền kinh tếViệt Nam có những bước phát triển vượt bậc. Chính sách
  mởcửa cùng sựquan hệquốc tếtrên nhiều lĩnh vực kinh tếchính trị, văn hóa, xã hội khoa học .
  của Nhà nước Việt Nam đã làm cho nền kinh tếchuyển đổi một cách nhanh chóng từnền kinh tế
  tập trung bao cấp sang nền kinh tếthịtrường theo định hướng xã hội chủnghĩa có sự điều tiết của
  Nhà nước.
  Nhằm đáp ứng được yêu cầu đó, ngành nhà đất phải tựvươn lên khắc phục những khó
  khăn như: các yếu tố đầu vào không ổn định, quỹ đất có giới hạn, các doanh nghiệp thiếu vốn trầm
  trọng, trình độcủa các cán bộkhoa học kỹthuật và quản lý còn hạn chế, thiết bịcông nghệcũkỹ
  lạc hậu. Cuộc cạnh tranh giữa các doanh nghiệp kinh doanh địa ốc, giữa các Doanh nghiệp nhà
  nước và các Công ty trách nhiệm hữu hạn và các Công ty tưnhân ngày càng quyết liệt. Vì vậy tôi
  chọn đềtài đồán tốt nghiệp là:
  “PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀXUẤT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH DOANH
  TẠI CÔNG TY XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH NHÀ PHÚ NHUẬN
  2011 - 2025”
  Phạm vi nghiên cứu của đồán khá rộng và bao quát, thời gian có hạn, khảnăng nhận thức
  và nghiên cứu cũng nhưsựhiểu biết, kinh nghiệm của tôi còn hạn chếnên không tránh khỏi sựsai
  sót. Tôi rất mong được sựhướng dẫn và góp ý cua các Thầy để đồán được hoàn thiện và đạt kết
  quảtốt hơn.
  1.2 Mục đích, nhiệm vụ:
  1.2.1 Mục đích nghiên cứu :
  Là sửdụng các kiến thức đã học vềquản trịkinh doanh đểphân tích thực tếtình hình Công
  ty từ đó rút ra những nhận xét vềthành công và hạn chế đểlàm căn cứ đưa ra những giải pháp
  nhằm phát triển sản xuất kinh doanh tại Công ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng và Kinh
  Doanh Nhà Phú Nhuậntrong giai đoạn 2011 – 2025.
  1.2.2 Những nhiệm vụcủa đồán:
  - Khái quát lại một sốlý thuyết có liên quan đến đềtài.
  - Phân tích quá trình hình thành và phát triển của Công ty, rút ra những nhận xét vềthành
  công và hạn chế.
  - Phân tích các nhóm yếu tốmôi trường ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của Công ty.
  - Đưa ra các giải pháp chiến lược nhằm phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty.
  1.3 Phương pháp nghiên cứu :
  Trong quá trình viết đồán, tôi sửdụng các phương pháp nghiên cứu :
  - Đối chiếu - So sánh
  - Thống kê – mô tả.
  - Thu thập nghiên cứu tài liệu thứcấp.
  1.4 Thuận lợi – khó khăn:
  1.4.1 Thuận lợi:
  - Được sựchỉdạy và hướng dẫn tận tình của các giáo viên trong và ngoài nước cung cấp
  những kiến thức cơbản cần thiết đểquá trình thực hiện đồán được thuận lợi.
  - Sựgiúp đỡnhiệt tình của Ban giám đốc và các phòng ban công ty trong quá trình thu
  thập thông tin dữliệu và sốliệu nhằm hoàn chỉnh đồán đúng theo yêu cầu.
  1.4.2 Khó khăn:
  - Thời gian hai tháng đểthực hiện đồán nhằm vào dịp cuối năm nên hầu hết học viên đều
  bận rộn việc làm ăn, việc gia đình không đủthời gian trau chuốt câu chữcho đồán của mình.
  - Với một sốlượng từcó hạn trong một đồán tốt nghiệp nên việc sửdụng câu từhợp lý
  đầy đủý nghĩa cũng là một khó khăn không nhỏ đối với người viết.
  Chương 2:
  Tổng quan vềlý thuyết
  2.1 Chiến lược và Quản trịchiến lược:
  2.1.1 Chiến lược: có nhiều cách khác nhau để định nghĩa chiến lược, mỗi tác giảtùy theo
  cách tiếp cận mà có cách trình bày khác nhau nhưng đều giống nhau vềbản chất.
  -Chiến lược của một Công ty bao gồm tập hợp các hoạt động cạnh tranh và các hướng tiếp
  cận kinh doanh mà Ban Giám đốc Công ty sửdụng để điều hành Công ty. Chiến lược là kếhoạch
  tác chiến của Ban Giám đốc Công ty nhằm: thu hút và làm hài lòng khách hàng, chiếm giữvịthế
  trên thịtrường, điều hành các hoạt động của công ty, cạnh tranh thành công, đạt được các mục tiêu
  của tổchức. (Bài giảng môn Quản trịChiến lược – Đại học HELP– năm 2010, trang 13).
  - Hoặc chiến lược là bản đồdẫn đường phải đi đến phải đạt được trong phát triển sản xuất
  kinh doanh và đưa ra các luận cứkhoa học để đi đến đó.
  - Hoặc chiến lược là cách nhìn nhận môi trường toàn cảnh đang tác động vào công ty để
  vạch ra hướng đi mới phải đến vềsản phẩm, vềthịtrường, vềlợi nhuận.
  - Hoặc chiến lược là một kếhoạch tổng thểdài hạn dựa trên việc phân tích dựbáo môi
  trường, phát hiện các cơhội nguy cơmạnh yếu đểthu hút và hài long khách hàng, chiếm lĩnh thị
  trường.
  Mỗi tổchức cần phải xây dựng chiến lược đểcó thểchủ động định hình trước cách thức
  điều hành công việc kinh doanh, gắn kết các hành động và quyết định độc lập riêng rẽcủa các nhà
  quản lý và nhân viên vào một khuôn khổthống nhất chặt chẽtrong toàn công ty (Bài giảng môn
  Quản trịChiến lược – Đại học HELP– năm 2010)
  2.1.2 Quản trịchiến lược:
  - Là tìm cách tốt nhất thực thi một chiến lược đã được vạch ra.
  Quản trịchiến lược = Chiến lược + tổchức thực hiện
  Cách tốt nhất đểkiểm tra năng lực quản lý là dựa vào việc thực thi một chiến lược đã được
  vạch ra rõ ràng, cụthể; đó là công thức đã dược kiểm nghiệm cho thành công của bất kỳtổchức,
  công ty nào nào (Bài giảng môn Quản trịChiến lược – Đại học HELP– năm 2010)
  - Mô hình quản trịchiến lược: bao gồm 4 bước (sơ đồphụlục 2.1) trong đó bước quan
  trong nhất là thực thi và đánh giá kiểm soát chiến lược là quan trọng nhất vì thông qua 2 bước này
  sẽbổsung và hoàn chỉnh chiến lược.
  2.2 Mô hình Delta:
  Đây là mô hình lựa chọn định vịchiến lược của công ty. Khi mỗi tổchức xây dựng chiến
  lược cho mình có thểlựa chọn chiến lược khác biệt cạnh tranh dựa trên kinh tếhọc hệthống với
  hệthống này có 3 chọn lựa định vịchiến lược.
  - Sản phẩm tốt
  - Giải pháp khách hàng
  - Nội bộhệthống
  (sơ đồminh họa – phụlục 2.2)
  ã Vai trò của những quá trình thích ứng trong chiến lược hỗtrợ định vịchiến lược. (Bài
  giảng môn Quản trịChiến lược – Đại học HELP– năm 2010)
  ã So sánh các mô hình chiến lược: lợi thếcạnh tranh (cơcấu Porter, cơcấu tầm nhìn dựa
  trên nguồn lực, cơcấu mô hình delta).

  Tài liệu tham khảo
  1. Bài giảng môn học Quản trịChiến lược– Đại học HELP– năm 2010
  2. Ravi Varmman Kanniappan, Quản trịMarketing, 2009.
  3. Philip Kotler, Quản trịMarketing, NXB Thống kê, 2003.
  4. ThS. Ngô Minh Cách, TS. Đào ThịMinh Thanh, Giáo trình Marketing căn bản,
  NXB Tài chính - 2008.
  5. PGS.TS. Nguyễn ThịLiên Diệp, Th.S Phạm Văn Nam, Chiến lược và chính sách
  kinh doanh, NXB Thống kê, 2003.
  6. Fred David, Khái luận vềquản trịchiến lược, NXB Thống kê, 2000.
  7. M.B.A Nguyễn Anh Ngọc, Đềcương bài giảng Chiến lược kinh doanh, TP HCM,
  2004.
  8. PGS.TS. VũCông Tuấn, Thẩm định dựán đầu tư, NXB TP. HCM, 2002.
  9. PGS.TS. VũCông Tuấn, Quản trịdựán, NXB TP HCM, 1999.
  10. Nguyễn Hữu Lam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan, Quản trịchiến lược phát
  triển vịthếcạnh tranh, NXB Đại học Quốc gia TP. HCM, 1998.
  11. PTS. Nguyễn Quang Thu– Quản trịtài chính căn bản, NXB Giáo dục, 1999.
  12. Trần Kim Dung, Quản trịnguồn nhân lực, NXB Đại học quốc gia TP HồChí Minh,
  2000.
  13. PGS.TS Đào Duy Huân, Quản lý chiến lược trong toàn cầu hoá kinh tế, NXB
  Thống kê, 2010.
  14. TS Nguyễn Đình Quế, Chiến lược tài chính trong quản trịkinh doanh, NXB Tài
  chính, 2008.
  15. Kaplan, R.S. và Norton, D. P, Các Bản đồChiến lược (Strategy Maps), Harvard
  Business School Press, Boston, 2004
  16. Hamel, Gary, Mở đường Cách mạng (Leading the Revolution), Harvard Business
  School Press, Boston, 2000.
  17. Kaplan, R.S. và Norton, D. P, Thẻghi điểm cân đối (Balanced Scorecard), Harvard
  Business School Press, Boston, 1996.
  Một sốnguồn Website:
  www.tapchitaichinh.vn
  www.kienthuctaichinh.com
  www.vietbao.vn

  Xem Thêm: Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược kinh doanh tại Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuậ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích, đánh giá và đề xuất chiến lược kinh doanh tại Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phú Nhuậ sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status