Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Hoàn thiện hệ thống quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện hệ thống quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng

  MỤC LỤC
  TÓM TẮT LUẬN VĂN 4
  LỜI CAM ĐOAN 6
  LỜI CẢM ƠN 7
  Danh mục các bảng biểu. 11
  Danh mục các chữ viết tắt 11
  I . GIỚI THIỆU CHUNG 12
  1 Lý do chọn đề tài 12
  2 Mục đích nghiên cứu và các câu hỏi nghiên cứu. 12
  3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 13
  4 Phương pháp nghiên cứu. 13
  5 Tổng quan tình hình nghiên cứu về quản lý, quản trị dự án đầu tư. 13
  6 Những điểm mới của luận văn .14
  7 Kết cấu của luận văn 15
  Chương 1: Cơ sở lý luận về công tác quản lý dự án đầu tư, các mô hình quản trị dự án đầu tư công trình xây dựng. 17
  1.1 Khái niệm, vị trí, vai trò của đầu tư xây dựng công trình. 17
  1.1.1-Khái niệm về đầu tư xây dựng. 17
  1.1.2 Vị trí và vai trò cuẩ đầu tư xây dựng trong nền kinh tế. 17
  1.2 Khái niệm dự án đầu tư và quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 17
  1.2.1-Khái niệm dự án đầu tư xây dựng 17
  1.2.2-Đặc điểm của dự án đầu tư xây dựng công trình. 18
  1.2.3 Các giai đoạn thực hiện dự án đầu tư xây dựng .19
  1.3 Các hình thức quản lý thực hiện dự án. 21
  1.3.1 Chủ đầu tư trực tiếp quản lý thực hiện dự án. 21
  1.3.2 Chủ đầu tư thuê tổ chức tư vấn quản lý điều hành dự án. 22
  1.4 Các chủ thể tham gia quản lý dự án đầu tư xây dựng. 23
  1.4.1 Người có thẩm quyền quyết định đầu tư 23
  1.4.2 Chủ đầu tư .24
  1.4.3 Tổ chức tư vấn đầu tư xây dựng .24
  1.4.4 Doanh nghiệp xây dựng .24
  1.4.5 Cơ quan quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng 25
  1.4.6 Mối quan hệ của chủ đầu tư đối với các cơ quan chủ thể liên quan .25
  1.5 Nội dung quản lý dự án đầu tư xây dựng .26
  1.5.1 Quản luý phạm vi dự án .26
  1.5.2 Quản lý thời gian của dự án .26
  1.5.3 Quản lý chi phí dự án .27
  1.5.4 Quản lý định mức dự toán, giá và chỉ số giá xây dựng .27
  1.5.5 Quản lý chất lượng dự án 29
  1.5.6 Quản lý nguồn nhân lực .29
  1.5.7 Quản lý an toàn và vệ sinh môi trường 30
  1.5.8 Quản lý việc trao đổi thông tin dự án .30
  1.5.9 Quản lý rủi ro trong dự án 30
  1.5.10 Quản lý việc thu mua của dự án .30
  Chương 2. Phân tích thực trạng công tác quản trị dự án đầu tư xây dựng trong Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng. 31
  2.1. Môi trường pháp lý của công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 31
  2.1.1 Hệ thống văn bản pháp quy về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. 31
  2.1.2 Một số tồn tại trong hệ thống văn bản pháp quy hiện hành về quản lý đầu tư xây dựng công trình. 34
  2.2 Thực trạng công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng ở Bộ Tổng tham mưu. 35
  2.2.1 Sự thay đổi cơ chế quản lý qua các thời kỳ. 37
  2.3 Một số tồn tại trong quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước với chủ đầu tư 41
  2.3.1 Mối quan hệ của Bộ Tổng tham mưu với các chủ đầu tư 42
  2.3.2 Những tồn tại trong quan hệ giữa cơ quan quản lý nhà nước - Chủ đầu tư – Ban QLDA . 42
  2.4 Năng lực quản lý dự án đầu tư của các chủ đầu tư ở Bộ Tổng tham mưu .43
  2.4.1 Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 43
  2.4.2 Giai đoạn thực hiện đầu tư 44
  2.4.3 Giai đoạn kết thúc đầu tư. 49
  Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ở Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng. 51
  3.1 Nhu cầu công tác đầu tư xây dựng ở Bộ Tổng tham mưu trong những năm tới 51
  3.2 Quan điểm xây dựng các giải pháp hoàn thiện quản lý các dự án đầu tư xây dựng. 54
  3.2.1 Lấy mục tiêu hiệu quả của việc sử dụng vốn đầu tư để định hướng và xác lập các giải pháp hoàn thiện 54
  3.2.2 Trên cơ sở phân tích các tồn tại để đưa ra các giải pháp hoàn thiện. 54
  3.3 Đề xuất một số giải pháp hoàn thiện hệ thống quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình ở Bộ Tổng tham mưu. 55
  3.3.1 Hoàn thiện môi trường pháp lý và quá trình quản lý thực hiện ácc dự án đầu tư. 55
  3.3.2 Đổi mới cơ chế kế hoạch hoá vốn đầu tư xây dựng. 56
  3.3.3 Nâng cao chất lượng công tác thẩm tra, thẩm định và phê duyệt các dự án đầu tư. 59
  3.3.4 Nâng cao chất lượng công tác đấu thầu. 62
  3.3.5 Đổi mới khâu thanh toán, quyết toán vốn đầo tư .64
  3.3.6 Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình. 65
  3.3.7 Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên môn của các ban quản lý dự án. 67
  3.3.8 Hoàn thiện bộ máy quản lý đồng bộ thống nhất trong việc lập, tổ chức thực hiện và điều hành dự án. 68
  KẾT LUẬN 69
  Tài liệu tham khảo .71


  Xem Thêm: Hoàn thiện hệ thống quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện hệ thống quản lý các dự án đầu tư xây dựng trong Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc phòng sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status