Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên – Tổng công ty cổ phần Sông Đà 25

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên – Tổng công ty cổ phần Sông Đà 25

  ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. Lý do chọn đề tài:
  Thị trường kinh tế càng mở rộng trên đất nước Việt Nam cũng như toàn thế giới thì mọi người cũng có nhiều cơ hội để tìm kiếm thu nhập cho mình và cho tập thể.Mỗi doanh nghiệp – các đơn vị kinh tế cũng phải tìm cách để đứng vững cũng như giữ vững uy tính và thương hiệu cho mình.Điều này không chỉ đơn giản như giải một bài toán khó theo cách giải đơn thuần mà nó cần có cách giải thông minh, sáng tạo.Nguồn lực càng ngày càng cạn kiệt chúng ta không chỉ biết sử dụng khai thác nó mà còn phải biết cách để tái tạo nó.Trong đó, nguồn nguyên vật liệu luôn là một dấu hỏi mà mỗi nhà quản lý, nhà quản trị cần quan tâm và tìm kiếm làm sao để đảm bảo ổn định tình hình sản xuất kinh doanh.
  Nguyên vật liệu chiếm tỷ lệ lớn trong chi phí giá thành sản phẩm.Nếu không có cách quản lý cũng như kiểm tra thường xuyên thì khi nó sẽ thiếu hụt làm cho quá trình sản xuất bị gián đoạn hoặc sản phẩm kém chất lượng, không đủ tiêu chuẩn.Chỉ cần một biến động nhỏ về chi phí nguyên vật liệu cũng ảnh hưởng khá lớn tới chi phí giá thành sản phẩm, tới lợi nhuận của doanh nghiệp.Một vấn đề lớn đó là nguyên vật liệu có hạn, muốn tạo sản phẩm trở nên tốt hơn và đáp ứng được yêu cầu cũng như thị hiếu của khách hàng mỗi doanh nghiệp cần phải biết tạo ra nhiều mẫu mã, sản phẩm đa dạng hơn.Doanh nghiệp phải biết cách tiết kiệm, quản lý đúng đắn nguồn nguyên liệu sao cho phù hợp với tình hình sản xuất.Nếu không đáp ứng đầy đủ thì doanh nghiệp sẽ trở nên thất bại trong kinh doanh vì không đáp ứng được các hợp đồng sẽ làm cho công ty mất đi khách hàng và uy tín của mình cũng đồng nghĩa với không tạo ra doanh thu, lợi nhuận.
  Đây cũng chính là điểm cạnh tranh trên thị trường hiện nay về mọi mặt trong đó là nguyên vật liệu đầu vào chiếm phần lớn trong bài toán đảm bảo ổn định nguồn lực.Nhìn nhận được tầm quan trọng của nguyên vật liệu và để trau dồi kiến thức thực tế cũng như ý muốn tìm hiểu về nguyên vật liệu và sự giúp đỡ của thầy Hoàng Giang, em đã quyết định chọn đề tài “ kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên – Tổng công ty cổ phần Sông Đà 25” để hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp của mình.

  2. Mục đích nghiên cứu:
  Đề tài “ kế toán nguyên vật liệu ” có thể giúp cho em:
  - Hệ thống hóa các lí thuyết về kế toán nguyên vật liệu, tổng hợp kiến thức em đã học được trên sách vở nhà trường đồng thời mở mang sự hiểu biết của mình về kế toán nguyên vật liệu.
  - Tìm hiểu thực trạng kế toán nguyên vật liệu hiện nay nói chung và nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên.
  - Đánh giá, nhận xét về thực trạng kế toán nói chung và kế toán nói riêng tại nhà máy, đề xuất những ý kiến của riêng mình về hoàn thiện công tác kế toán tại nhà máy.
  3. Đối tượng nghiên cứu:
  - Công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch tuynen Quảng Yên – CN của Tổng công ty Sông Đà 25.
  4. Phạm vi nghiên cứu:
  - Về không gian: Nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên.
  - Về thời gian: Quý 4 năm 2010.
  - Về nội dung: kế toán nguyên vật liệu bao gồm có nguyên vật liệu chính là đất và các loại nguyên vật liệu khác
  5. Phương pháp nghiên cứu:
  - Phương pháp phỏng vấn trực tiếp.
  - Phương pháp nghiên cứu tài liệu.<sách, báo chí, internet >
  - Phương pháp quan sát.
  - Phương pháp kế toán.
  6. Bố cục đề tài:
  Phần 1: Đặt vấn đề
  Phần 2: Nội dung và kết quả nghiên cứu.
  Chương 1: Những lí luận chung về kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất.
  Chương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch tuynen Quảng Yên.
  Chương 3: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch tuynen Quảng Yên.
  Phần 3: Kết luận và kiến nghị.


  MỤC LỤC
  PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ 1
  1. Lý do chọn đề tài: 1
  2. Mục đích nghiên cứu: 2
  3. Đối tượng nghiên cứu: 2
  4. Phạm vi nghiên cứu: 2
  5. Phương pháp nghiên cứu: 2
  6. Bố cục đề tài: 2
  PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 3
  CHƯƠNG 1: NHỮNG LÍ LUẬN CHUNG VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 3
  1.1 Vai trò của nguyên vật liệu trong sản xuất và sự cần thiết của tổ chức hạch toán nguyên vật liệu trong doang nghiệp sản xuất kinh doanh. 3
  1.1.1. Khái niệm và đặc điểm của nguyên vật liệu: 3
  1.1.1.1. Khái niệm nguyên vật liệu: 3
  1.1.1.2. Đặc điểm nguyên vật liệu: 3
  1.1.2. Vai trò của nguyên vật liệu và yêu cầu quản lí nguyên vật liệu 3
  1.1.2.1 Vai trò của nguyên vật liệu: 3
  1.1.2.1. Yêu cầu quản lí nguyên vật liệu: 4
  1.1.3. Khái niệm, nội dung, ý nghĩa, nhiệm vụ và nguyên tắc về kế toán nguyên vật liệu. 4
  1.1.3.1 Khái niệm, nội dung của kế toán nguyên vật liệu: 4
  1.1.3.2 Ý nghĩa của kế toán nguyên vật liệu: 5
  1.1.3.3 Nhiệm vụ của kế toán nguyên vật liệu 5
  1.2 Phân loại và đánh giá nguyên vật liệu 5
  1.2.1 Phân loại nguyên vật liệu: 5
  1.2.2 Đánh giá nguyên vật liệu: 6
  1.2.2.1 Nguyên tắc đánh giá nguyên vật liệu: 6
  1.2.2.2 Tính giá nguyên vật liệu: 6
  1.3 kế toán nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh 7
  1.3.1 Tài khoản và chứng từ sử dụng 7
  1.3.1.1 Tài khoản sử dụng 7
  1.3.1.2 Chứng từ sử dụng: 8
  1.3.2 Phương pháp kế toán nguyên vật liệu 8
  1.3.2.1 Phương pháp kế toán ghi thẻ song song: 8
  1.3.2.2 Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển: 10
  1.3.2.3 Phương pháp ghi sổ số dư: 11
  1.3.3 Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 13
  1.3.3.1 Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên 13
  1.3.3.2 Phương pháp kế toán tổng hợp nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm kê định kì: 19
  1.3.3.3 Đánh giá lại và kế toán các nghiệp vụ kế toán nguyên vật liệu: 21
  1.3.3.4 kế toán dự phòng giảm giá nguyên vật liệu tồn kho 22
  1.3.4 Hệ thống sổ sách kế toán sử dụng: 23
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TỔ CHỨC KẾ TOÁN TẠI NHÀ MÁY GẠCH TUYNEN QUẢNG YÊN – CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 25 THANH HÓA 26
  2.1 Khái quát chung về nhà máy gạch TUYNEN Quảng Yên 26
  2.1.1Quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp: 26
  2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp: 27
  2.1.2.1 Đặc điểm quy trình công nghệ sản xuất: 27
  2.1.3 Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới công tác kế toán của nhà máy: 28
  2.1.3.1 Thuận lợi: 28
  2.1.3.2 Khó khăn: 29
  2.1.4 Tổ chức bộ máy quản lý và cơ cấu sản xuất kinh doanh của xí nghiệp 29
  2.1.4.1 Tổ chức bộ máy quản lý: 29
  2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận các phòng ban: 29
  2.1.5 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của nhà máy: 31
  2.1.5.1 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của nhà máy: 31
  2.1.5.2 Tổ chức vận dụng hệ thống chứng từ: 32
  2.1.5.3 Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản: 33
  2.1.5.4 Hình thức sổ sách và tổ chức vận dụng hệ thống sổ sách: 33
  2.1.5.5 Tổ chức vận dụng hệ thống báo cáo kế toán: 34
  2.1.5.6 Tổ chức vận dụng chế độ tài chính: 34
  2.2 Thực trạng và công tác tổ chức kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp gạch Tuynen Quảng Yên. 35
  2.2.1 Đặc điểm của nguyên vật liệu: 35
  2.2.2 Phân loại nguyên vật liệu: 35
  2.2.2.1 Phân loại nguyên vật liệu: 35
  2.2.2.2 Cách mã hóa nguyên vật liệu: 36
  2.2.3 Đánh giá nguyên vật liệu 37
  2.2.3.1 Xác định giá thực tế nguyên vật liệu nhập kho: 37
  2.2.3.2 Xác định giá thực tế nguyên vật liệu xuất kho: 37
  2.2.4 Thủ tục nhập nhập, xuất kho: 39
  2.2.4.1 Thủ tục nhập kho nguyên vật liệu: 39
  2.2.4.2 Thủ tục xuất kho nguyên vật liệu: 44
  2.2.4.3 Nhận xét chung về chu trình xuất, nhập nguyên vật liệu: 47
  2.2.5 kế toán chi tiết nguyên vật liệu 47
  2.2.5.1 Chứng từ kế toán sử dụng: 47
  2.2.5.2 Phương pháp kế toán chi tiết: 57
  2.2.6 kế toán tổng hợp nguyên vật liệu 64
  2.2.6.1 Tài khoản sử dụng: 64
  2.2.6.2 Hệ thống sổ kế toán sử dụng: 64
  2.2.6.3 kế toán tổng hợp nguyên vật liệu: 64
  6.4 Công tác kiểm kê và xử lý nguyên vật liệu tại công nhà máy. 68


  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI NHÀ MÁY GẠCH NGÓI TUYNEN QUẢNG YÊN 69
  3.1 Đánh giá tổng quát công tác kế toán nguyên vật liệu tại xí nghiệp Gạch ngói Tuynen Quảng Yên 69
  3.1.1 Nhận xét chung: 69
  3.1.2 Thuận lợi: 69
  3.1.3 Một số hạn chế tồn tại và một số ý kiến, giải pháp nhằm góp phần hoàn thiện công tác kế toán tại nhà máy. 71
  3.1.2.1 Về phía ban lãnh đạo của nhà máy: 71
  3.1.2.2 Về việc áp dụng kế toán máy: 71
  3.1.2.3 Về việc quản lý nguyên vật liệu của nhà máy: 72
  3.1.2.4 Về hệ thống sổ kế toán áp dụng tại nhà máy: 74
  3.1.2.5 Về việc lập biên bản kiểm nghiệm nguyên vật liệu: 74
  3.1.2.6 Về việc trích lập dự phòng hàng tồn kho 75
  PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 78

  Xem Thêm: Kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên – Tổng công ty cổ phần Sông Đà 25
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán nguyên vật liệu tại nhà máy gạch ngói tuynen Quảng Yên – Tổng công ty cổ phần Sông Đà 25 sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status