Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích chiến lược của Công ty cổ phần giải pháp viễn thông NCS (NCS Telecom)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích chiến lược của Công ty cổ phần giải pháp viễn thông NCS (NCS Telecom)

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích chiến lược của Công ty cổ phần giải pháp viễn thông NCS (NCS Telecom)

  Nội dung Trang
  Báo cáo tóm tắt 4
  Mở đầu 8
  Chương I. Mục đích nghiên cứu 9
  Chương II. Tổng quan lý thuyết 12
  Chương III. Phương pháp nghiên cứu 16
  Chương IV. Phân tích chiến lược của Công ty NCS 19
  Chương V. Đánh giá hiện trạng chiến lược của công ty NCS 41
  Chương VI. Đềxuất hoàn thiện chiến lược của Công ty NCS 43
  Chương VII. Kết luận 50
  Phụlục 1. Mô hình DPM và SM và các tóm tắt lý thuyết 51
  Phụlục 2. Mô hình Pest và 5 thếlực cạnh tranh của M.Porter 53
  Tài liệu tham khảo 55

  BÁO CÁO TÓM TẮT
  Báo cáo đồán môn MGT 510 được bao gồm 7 chương và phần mở đầu. Đối tượng
  nghiên cứu của đồán là chiến lược của Công ty cổphần giải pháp viễn thông NCSvà
  lý do lựa chọn công ty này, mục tiêu và phạm vi nghiên cứu được giới hạn ởlĩnh vực
  cung cấp dịch vụkỹthuật viễn thông. Với mục đích đã chọn thì việc Nghiên cứu các
  công cụlý thuyết sẽ được sửdụng trong đồán đểphân tích đánh giá chiến lược của công
  ty NCS là cần thiết. Trong quá trình làm đồán, mô hình DPM và SM sẽ được dùng làm
  các mô hình chính đểkiểm tra, đánh giá các chiến lược của công ty. Phương pháp nghiên
  cứu là nội dung quan trọng được đềcập tiếp theo trong đềtài, các mục tiêu cần phải thực
  hiện. Phương pháp và các nguồn dữliệu thu thập vềchiến lược và thực thi chiến lược tại
  công ty NCS. Áp dung công cụDPM và SM đểphân tích.
  Trên cơsởmục đích, lý thuyết và phương pháp nghiên cứu, tôi đã tiến hành Phân tích
  chiến lược của Công ty cổphần giải pháp viễn thông NCS (NCS Telecom). Tập trung
  vào hiện trạng chiến lược của công ty theo mô hình DPM cũng nhưSM. Nội dung chính
  gồm giới thiệu vềNCS, phân tích chiến lược theo các yếu tốnhư định vịchiến lược, sứ
  mệnh và tầm nhìn, phân tích cấu trúc ngành và vịthếcạnh tranh, các kết quảhoạt động
  sản xuất kinh doanh. Đinh hướng và tiến trình thực thi chiến lược của doanh nghiệp. Từ
  kết quảphân tích sẽ Đánh giá các chiến lược hiện tại của Công ty NCS. Xem xét sựgắn
  kết giữa sứmệnh và quá trình thực thi chiến lược của công ty NCS.Tính hiệu quảcủa
  chiến lược trong mối quan hệvới môi trường bên trong và bên ngoài của doanh nghiệp.
  Các khó khăn hay vấn đềnảy sinh từquá trình gắn kết chiến lược của NCS với môi
  trường cạnh tranh.Các khó khăn hay vấn đềnảy sinh từquá trình triển khai hay thực thi
  chiến lược của Công tyNCS. Từkết quảphân tích và đánh giá, đua ra đềxuất hoàn thiện
  chiến lược hoạt động của Công ty NCS trong lĩnh vực cung cấp dịch vụkỹthuật trong
  giai đoạn tiếp theo từ2011 đến 2015. Phần cuối cùng là Kết luận, Nêu các kết luận và đề
  xuất hướng phát triển tiếp theo của đồán.

  MỞ ĐẦU
  Trong môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh hiện đại, hầu hết các tổchức hay doanh
  nghiệp đều cần có một chiến lược hoạt động cho riêng mình tuy mức độdài ngắn của
  chiến lược tại từng tổchức khác nhau (có thểlà 1 năm, 3 năm hay 5 năm). Do đó quản trị
  chiến lược là một yêu cầu quan trọng trong qua trình vận hành của tổchức hay doanh
  nghiệp, quản trịchiến lược sẽxuyên suốt toàn bộtiến trình từlúc tập hợp thông tin,
  hoạch định chiến lược, thực hiện chiến lược cho đến các bước kiểm tra, giám sát hiệu quả
  chiến lược, đúc kết kinh nghiệm và cải tiến.
  “ Ngày hôm nay không nhưngày hôm qua, và ngày mai sẽkhác với ngày hôm nay”.
  Theo Philip Kotler, nhà lý thuyết Marketing hiện đại thì các Công ty hay doanh nghiệp
  muốn có ngày mai thành công thì phải chắc chắn lưu tâm đến ba vấn đềlà:
  - Sức mạnh toàn cầu sẽtiếp tục tác động đến hoạt động kinh doanh của từng con
  người, cuộc sống từng cá nhân.
  - Công nghệsẽtiếp tục phát triển mạnh mẽ
  - Có những tác động thúc đẩy hướng tới sựbãi bỏquy định khu vực kinh tế
  Đồán này sẽcốgắng giải thích chính xác chiến lược và quản trịchiến lược là gì, và tại
  sao nó lại quan trọng. Thông qua việc phân tích đánh giá chiến lược hoạt động của một
  doanh nghiệp trên thịtrường Việt Nam là Công ty cổphần giải pháp viễn thông NCS, xác
  định xem công ty định hướng chiến lược ởmức độnào. Dựa vào các lý thuyết đã học để
  phân tích và đánh giá thực tếchiến lược của công ty, đưa ra đềxuất một số điểm đểCông
  ty cải thiện định hướng chiến lược mà họ đang thực hiện.
  9
  CHƯƠNG I. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  I. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ LÝ DO LỰA CHỌN CÔNG TY CỔPHẦN
  GIẢI PHÁP VIỄN THÔNG NCS
  Với yêu cầu phân tích đánh giá chiến lược của một công ty, nên đối tượng nghiên cứu
  của tôi cần hướng đến là công ty có chiến lược hoạt động khá cụthể. Chính vì vậy tôi đã
  chọn Công ty cổphần giải pháp viễn thông NCS (NCS Telecom). Đây là công ty đã hoạt
  động từnăm 2006, nằm trong nhóm NCS Corp. lànhóm công ty có vốn pháp định
  khoảng 30 tỷ đồng và doanh thu năm 2009 là hơn 120 tỷVNĐ. NCS Telecom có lĩnh vực
  hoạt động chính là sản xuất phần mềm và cung cấp dịch vụkỹthuật trong lĩnh vực Viễn
  thông-Công nghệthông tin, sốlượng lao động là hơn 50 người.
  Mục đích nghiên cứu chính là tập trung vào việc phân tích đánh giá chiến lược cung cấp
  dịch vụkỹthuật Viễn thông và công nghệthông tin của công ty NCS Telecom, sản phẩm
  ở đây là dịch vụkỹthuật phục vụ khách hàng. Dịch vụkỹthuật ở đây được hiểu là các
  dịch vụliên quan đến lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng và vận hành các thiết bịviễn thông cho
  các doanh nghiệp cung cấp dịch vụViễn thông ởViệt Nam nhưVNPT, VIETTEL, SPT,
  EVN Đây cũng chính là lý do mà tôi chọn đểphân tích đánh giá chiến lược hoạt động
  cung cấp dịch vụcủa công ty NCS vì bản thân tôi đã công tác hơn 15 năm trong ngành
  Viễn thông, vềcông ty NCS là đơn vịtôi có thểthu thập được các sốliệu cụthểliên quan
  đến định hướng chiến lược cũng nhưkết quảhoạt động của công ty một cách tương đối
  chính xác.
  II. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU
  Mục tiêu nghiên cứu trong đồán là vận dụng lý thuyết vềQuản trịchiến lược vào phân
  tích, đánh giá chiến lược kinh doanh của công ty NCS telecom. Đưa ra được những nhận
  xét vềnhững điểm bất cập, tồn tại trong việc xây dựng và thực hiện chiến lược của công
  ty. Từ đó có những giải pháp đểhoàn thiện chiến lược của công ty.
  10
  III. KẾT QUẢDỰKIẾN
  Theo mục đích và các mục tiêu nghiên cứu đã lựa chọn trong đềtài của mình, tôi mong
  muốn sau khi hoàn thành báo cáo đềtài sẽnêu bật được các phân tích vềchiến lược hoạt
  động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụkỹthuật viễn thông của công ty NCS Telecom, làm
  rõ được các khía cạnh quản trịchiến lược của công ty. Sửdụng các công cụlý thuyết như
  Delta project kết hợp với bản đồchiến lược để đánh giá chiến lược hoạt động của công ty
  NCS. Vẽlại hiện trạng chiến lược hoạt động cung cấp dịch vụkỹthuật viễn thông của
  công ty NCS. Đềxuất hoàn thiện hơn nữa chiến lược này của công ty theo những lý
  thuyết đã được học và đánh giá của bản thân.
  IV. BỐCỤC CỦA ĐỒÁN
  1. Chương I. Mục đích nghiên cứu
  Nêu mục đích và mục tiêu nghiên cứu chính của đềtài
  2. Chương II. Tổng quan lý thuyết
  Đềcập một cách ngắn gọn và súc tích vềlý thuyết và công cụchiến lược đã được học
  trong chương trinh MBA của Đại học HELP Malaysia kết hợp với VNU. Có tham khảo
  thêm các lý thuyết có liên quan.
  3. Chương III. Phương pháp nghiên cứu
  Đây là chương thểhiện hướng nghiên cứu và thực hiện của đềtài, chính vì vậy việc sử
  dụng đúng phương pháp sẽ đảm bảo mức độthành công của đềtài này. Qua nghiên cứu
  và phân tích lý thuyết nhưtại chương II, có thểkhẳng định rằng việc sửdụng Delta
  project và bản đồchiến lược là phù hợp để đánh giá chiến lược công ty. Tuy nhiên đểcó
  thểphân tích đánh giá hiện trạng của công ty thì tôi cần có đầy đủdữliệu vềcông ty đó.
  Do đó việc cần làm sau bước nghiên cứu lý thuyết là tiến hành thu thập dữliệu theo các
  nội dung yêu cầu của công cụlý thuyết sẽáp dụng.
  11
  4. Chương IV. Phân tích chiến lược trong hoạt động cung cấp dịch vụkỹthuật
  viễn thông của công ty NCS.
  Thu thập các dữu liệu cần thiết nhưbáo cáo tài chính các năm 2006,2007,2008 và 2009.
  Sốliệu khảo sát các nhân sựchủchốt của công ty, kếhoạch kinh doanh qua các năm để
  có thểphân tích hiện trạng chiến lược trong hoạt động cung cấp dịch vụký thuật viễn
  thông của công ty NCS.
  5. Chương V. Đánh giá vềchiến lược đang áp dụng của công ty
  Mục đích của chương này là đánh giá hiện trạng chiến lược hoạt động cung cấp dịch vụ
  kỹthuật viễn thông của công ty. Vẽlại hiện trạng chiến lược công ty theo công cụDelta
  project và bản đồchiến lược. Từ đó có thể đánh giá một cách chính xác nhất.
  6. Chương VI. Đềxuất hoàn thiện chiến lược của công ty NCS
  Đưa ra các đềxuất đểhoàn thiện chiến lược cung cấp dịch vụkỹthuật viễn thông của
  công ty NCS.
  7. Chương VII. Kết luận của đềtài
  Đây là chương cuối cùng đưa ra các kết luận và hướng phát triển của đềtài.
  Ngoài ra trong đềtài cũng sẽcó các phụlục đểcung cấp các sốliệu chi tiết bổsung cho
  phần báo cáo đềtài, gồm có: Phụlục 1.Mô hình DPM mẫu tích hợp với SM; Phụlục 2:
  Phân tích môi trường PEST và Mô hình năm thếlực cạnh tranh của Porter.
  12
  CHƯƠNG II. TỔNG QUAN VỀLÝ THUYẾT
  I. YÊU CẦU NGHIÊN CỨU
  1. Lịch sửcủa vấn đề
  Một tổchức hay doanh nghiệp nếu không có chiến lược thì sẽkhông định hướng được
  các hoạt động của mình kểcảtrong ngắn hạn cho đến dài hạn. Trải qua quá trình phát
  triển của xã hội loài người, từthời đại nguyên thủy cho đến thời đại công nghiệp và đến
  giai đoạn hiện tại là nền kinh tếIT và trí thức với công nghệvà sản phẩm xanh. Chiến
  lược luôn luôn tồn tại dưới các hình thức và mức độkhác nhau.
  Trong bất kỳtổchức nào, các chiến lược đều hiện diện ởdạng khác nhau - trải dài từtoàn
  bộdoanh nghiệp (hoặc một nhóm doanh nghiệp) cho tới từng các nhân làm việc trong đó.
  Chiến lược doanh nghiệp – liên quan đến mục tiêu tổng thểvà quy mô của doanh nghiệp
  để đáp ứng được những kỳvọng của người góp vốn. Đây là một cấp độquan trọng do nó
  chịu ảnh hưởng lớn từcác nhà đầu tưtrong doanh nghiệp và đồng thời nó cũng hướng
  dẫn quá trình ra quyết định chiến lược trong toàn bộdoanh nghiệp. Chiến lược doanh
  nghiệp thường được trình bày rõ ràng trong “tuyên bốsứmệnh”.
  2. Hướng tiếp cận
  Theo tài liệu của môn quản trịchiến lược (MGT 510, HELP, 2010), chiến lược sẽ đáp
  ứng mục tiêu (hay kết qua cao nhất) là tối đa hóa lợi nhuận của doanh nghiệp vì đây là
  mục tiêu lớn nhất của công ty cổphần. Chính vì vậy chiến lược cũng được tiếp cận theo
  các lý thuyết cơbản nhưsau:
  i) Thuyết kinh điển: dựa theo lý trí thường được áp dụng trong các ngành nghềcó cơ
  hội chín muồi, các doanh nghiệp có nhiều vốn và có tồn tại sự độc quyền trong
  ngành nghềkinh doanh đó

  TÀI LIỆU THAM KHẢO (REFERENCE)
  1) Hướng dẫn học tập môn Quản trịchiến lược, Đại học Help – Malaysia (MGT510)
  2) (PGS.TS Lê ThếGiới – TS. Nguyễn Thanh Liêm – ThS. Trần Hữu Hải),Quản trị
  chiến lược, Nhà xuất bản thống kê 2007.
  3) Ravi.K., Marketing Management, Oct-2009
  4) Philip K.; A Framework for Marketing Management; Prentice-Hall,Inc; USA -2001.
  5) 4) Philip K.; Marketing Management Millenium Edition; Prentice-Hall,Inc; USA -2002.
  6) Ph.D Dao Tung, Marketing Practice and Exercise, NEU of VNU, Oct-2009
  7) PGS. TS Nguyễn Q.; Giáo trình đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty, NXB Đại
  học KTQD, Nov-2007.
  8) http://en.wikipedia.org/wiki/Marketing_strategy
  9) http://www.oup.com/uk/orc/bin/9780198775768/freelecturer/manual/imchap02.pd
  f, MARKET ORIENTATION AND ITS IMPLICATIONS.
  10) http://mic.gov.vn/uploads/20091027/TKBCVT_2007-2008.pdf
  11) Báo cáo Tài chính (đã được kiểm toán) của Công ty NCS năm 2006 đến 2009
  12) Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2009 và ước tính năm 2010 của
  Công ty NCS

  Xem Thêm: Phân tích chiến lược của Công ty cổ phần giải pháp viễn thông NCS (NCS Telecom)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích chiến lược của Công ty cổ phần giải pháp viễn thông NCS (NCS Telecom) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status