Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Khóa Minh Khai theo mô hình Delta và bản đồ chiến lược

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Khóa Minh Khai theo mô hình Delta và bản đồ chiến lược

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Khóa Minh Khai theo mô hình Delta và bản đồ chiến lược

  Chương I : LỜI MỞ ĐẦU
  I. Lý do chọn đềtài
  II. Đối tượng nghiên cứu
  III. Các nhiệm vụphải thực hiện
  IV. Các câu hỏi nghiên cứu
  V. Nguồn dữliệu và công cụphân tích
  Chương II: Tổng Quan Lý Thuyết
  I.Một sốkhái niệm Liên Quan
  1. Định nghĩa vềquản trịchiến lược
  2. Năm nhiệm vụphải thực hiện trong quản trị
  II. Một sốmô hình trong quản trịchiến lược
  1. Mô hình căn bản của quản trịchiến lược
  2. Mô hình delta project
  3. Bản Đồchiến lược
  4. Các công cụhỗtrợkhác
  Chương III: Phương Pháp nghiên cứu
  Giới thiệu sơ đồnghiên cứu:
  1. Quy trình nghiên cứu
  2. Phân tích dữliệu thu nhập được
  Chương IV: Mô tảthực trạng chiến lược của công ty Khóa Minh Khai
  I. Sơlược vềcông ty khóa Minh Khai
  II. Chiến lược hiện tại thông qua mô hình Delta:
  1. Lựa chọn chiến lược:
  2. Tầm nhìn, sứmệnh của công ty Khóa Minh Khai
  3. Giá trịcốt lõi
  4. Cấu trúc ngành
  a. Các nhân tốtheo mô hình Pest
  b.Năm thếlực tác động cạnh tranh của M.Porter
  5. Vịtrí cạnh tranh:
  6. Hiệu quảhoạt động
  Chương V. Đánh giá những chiến lược hiện tại của công ty
  1 Sơ đồDelta project
  2.Bản đồchiến lược
  3. Những tồn tại và khó khăn của công ty
  Chương VI: ĐềXuất
  1. Quan điểm định hướng
  2. Một sốgiải pháp nhằm hoàn thiện chiến lược sản xuất kinh doanh của công
  ty
  3. Những kiến nghị đối với nhà nước và các cơquan chức năng


  CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU
  Việt Nam tiến hành đổi mới hơn 20 năm qua, đã hội nhập mạnh mẽvào
  nền kinh tếthếgiới. Các doanh nghiệp Việt Nam mặc dù đã đềra cho mình nhiều
  chiến lược kinh doanh riêng nhưng chưa khoa học, chưa phù hợp với điều kiện
  thực tếcủa doanh nghiệp, cũng nhưchưa vận dụng được kiến thức vềquản trị
  chiến lược, chưa phát huy được lợi thếcủa doanh nghiệp, do đó hiệu quảkinh
  doanh của doanh nghiệp còn bịhạn chế.
  Với những kiến thức đã thu nạp được, tôi sẽtiến hành phân tích, đánh giá
  chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty Cổphần Khóa Minh Khai xem đã
  hợp lý chưa. Đâu là điểm mạnh, điểm yếu của chiến lược mà Công ty đang theo
  đuổi. Từ đó, đềxuất một sốý kiến của mình vềchiến lược của Công ty trong thời
  gian tới.
  I. Lý do chọn đềtài:
  Công ty Cổphần Khóa Minh Khai trước đây là Công ty Khóa Minh Khai
  trực thuộc BộXây dựng, được thành lập năm 1972, là một trong các doanh
  nghiệp chuyên sản xuất các loại khóa, tiểu ngũkim, kết cấu thép và các phụkiện
  cơkhí khác. Trong những năm qua, Công ty đã phát huy các nhân tốnội lực để
  vượt qua các thửthách của thời kỳchuyển đổi, sản xuất kinh doanh ngày càng có
  hiệu quả, với mục tiêu là một trong những doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực
  sản xuất khóa, tiểu ngũkim:
  - Chính sách chất lượng là cung cấp các sản phẩm chất lượng cao, thỏa
  mãn mọi nhu cầu của khách hàng
  - Mục tiêu chất lượng cho người tiêu dùng những sản phẩm có giá cảhợp
  lý và dịch vụthuận tiện
  Đểlàm được việc này, Công ty phải nhanh chóng xây dựng cho mình một
  chiến lược phát triển toàn diện. Với thực tếtrên, qua thời gian tìm hiểu, khảo sát,
  phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty, được
  sựhướng dẫn của giảng viên Bộmôn Quản TrịChiến Lược, tôi đã chọn đềtài:
  “Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổphần Khóa Minh Khai
  theo mô hình Delta và bản đồchiến lược” với mong muốn từthực trạng của Công
  ty tôi phân tích, đánh giá từ đó đềxuất chiến lược phát triển Công ty trong thời
  gian tới.
  II. Đối tượng nghiên cứu:
  Đềtài này nghiên cứu chiến lược kinh doanh của Công ty Cổphần Khóa
  Minh Khai- một trong những Công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực sản xuất
  Khóa và Tiểu ngũkim.
  III. Các nhiệm vụphải thực hiện:
  Nhiệm vụ1: Trên cơsởmô hình delta và bản đồchiến lược của Công ty
  Cổphần Khóa Minh Khai đểvận dụng vào chiến lược công ty cổphần khóa Minh
  Khai. Là một công ty sản xuất khóa và tiểu ngũkim, vậy nên Công ty tập trung
  vào chất lượng, mẫu mã sản phẩm, cơcấu ngành, thịtrường trong và ngoài nước.
  Nhiệm vụ2: Đềxuất ý kiến
  Từcác kết quảnghiên cứu trên, tôi có một sốgợi ý, đềxuất đểxây dựng
  hoàn thiện chiến lược cho Công ty trong thời gian tới.
  IV. Các câu hỏi nghiên cứu
  - Thực trạng chiến lược của Công ty nhưthếnào?
  - Bằng cách nào đểxây dựng chiến lược mới hoàn thiện hơn cho Công ty
  trong thời gian tới.
  - Công ty đã đánh giá hiệu quảchiến lược kinh doanh nhưthếnào?
  - Công ty đã áp dụng nhưng công cụnào trong chiến lược kinh doanh?
  (bản đồchiến lược, mô hình delta, ma trận SWOT )
  V. Nguồn dữliệu và công cụphân tích:
  Trong bài này tôi sửdụng tài liệu sơcấp, thứcấp (thảo luận nhóm, phỏng
  vấn), kỹthuật phân tích SWOT, mô hình PEST, mô hình 5 chiến lược PORTER và
  đặc biệt là mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược sẽlà những công cụhỗtrợ để
  thực hiện mục đích đềtài của tôi.


  CHƯƠNG II. TỔNG QUAN LÍ THUYẾT
  I. MỘT SỐKHÁI NIỆM LIÊN QUAN
  1. Định nghĩa vềQuản trịchiến lược :
  Quản trịchiến lược là một vấn đề được rất nhiều nhà kinh tếcũng nhưcác quản trị
  gia quan tâm. Do nội dung của quản trịhọc rất rộng vềphạm vi nghiên cứu và phong
  phú trong thực tếvận dụng nên ởmỗi góc nhìn người ta lại đưa ra quan điểm, định
  nghĩa khác nhau vềquản trịchiến lược. Tuy mỗi các nhìn đó chưa hoàn toàn đầy đủ
  , toàn diện nhưng tổng thể, những cách nhìn đó đã góp phần to lớn vào việc nhận
  thức và thực hiện công tác quản trịtrong các doanh nghiệp. Dưới đây là một số định
  nghĩa vềquản trịchiến lược:
  - Quản trịchiến lược là tập hợp các quyết định và hành động quản trịquyết định sự
  thành công lâu dài của doanh nghiệp
  - Quản trịchiến lược là tập hợp các quyết định và biện pháp hành động hành động
  dẫn đến việc hoạch định và thực hiện các chiến lược nhằm đạt được mục tiêu của tổ
  chức.
  - Quản trịchiến lược là quá trình nghiên cứu các môi trường hiện tại cũng nhưtương
  lai, hoạch định các mục tiêu của tổchức, đềra thực hiện và kiểm tra việc thực hiện
  các quyết định nhằm đạt được mục tiêu trong môi trường hiện tại cũng nhưtrong
  tương lai
  - Quản trịchiến lược là nghệthuật và khoa học của việc xây dựng, thực hiện, đánh
  giá các quyết định tổng hợp giúp cho mỗi tổchức có thể đạt mục tiêu của nó.
  2. Năm nhiệm vụphải thực hiện trong quản trị
  Nhiệm vụ1: Xác định tầm nhìn chiến lược
  Nhiệm vụ2: Đặt ra mục tiêu
  Nhiệm vụ3: Lập chiến lược
  Nhiệm vụ4: Thực hiện và triển khai chiến lược.
  Nhiệm vụ5: Giám sát, đánh giá và chỉnh sửa nếu cần
  Năm nhiệm vụcó quan hệchặt chẽvới nhau từnhiệm vụxác định tầm nhìn,
  sứmệnh đến đặt ra mục tiêu, lập chiến lược đến triển khai, thực hiện chiến lược và
  cuối cùng là đánh giá chiến lược doanh nghiệp đềra còn vấn đềgì chưa hợp lý,các
  bước triển khai nào thực hiện chưa tốt đểcó thểchỉnh sửa cho hợp lý hơn và
  phương pháp triển khai chiến lược tốt hơn.


  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Lê ThếGiới, Nguyễn Thanh Liêm, Trần Hữu Hải,Quản trịchiến lược,NXB Thống
  kê, 2007
  2. Giáo trình quản trịchiến lược - Đại học Help, Maylaysia
  3. T.S Phạm VũLuận, giáo trình quản trịdoanh nghiệp, trường DHTM 1997
  4. Valuebasedmanagement.net
  5. Galle Watch - Đồng hồ đeo tay chính hãng, cao cấp
  6. http://www.khoaminhkhai.com.vn/HomeP...for&Infor_id=1
  7. Báo cáo tài chính của công ty Khóa Minh Khai năm 2007, 2008, 2009, 2010
  8. /http://sialthuong.com/mo-hinh-5-luc-luong-canh-tranh-cua-michael-potter.html
  9. Tài liệu của Thầy giáo Nguyễn Văn Minh
  10. Tầm quan trọng của quản trịchiến lược
  11.http://www.sbv.gov.vn/wps/portal/!ut...MSSzPy8xBz9CP0
  os3gDFxNLczdTEwODMG9jA0__QHM_Y_dAAwNnM_2CbEdFAAJ9P s8!/?WCM
  _PORTLET=PC_7_0D497F540G9520IOQVO48N20M7_WCM&WCM_G LOBAL_
  CONTEXT=/wps/wcm/connect/sbv_vn/sbv_vn/vn.sbv.print/vn.sbv.printing.magazin
  e/bef572004435f9379c1eddb376e7c7c9, (xem ngày 20/6/2011)

  Xem Thêm: Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Khóa Minh Khai theo mô hình Delta và bản đồ chiến lược
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích đánh giá chiến lược kinh doanh của Công ty cổ phần Khóa Minh Khai theo mô hình Delta và bản đồ chiến lược sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi webtailieu, ngày 26-11-2013 lúc 10:23.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status