Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích chiến lược phát triển của Tổng công ty Vinaconex

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích chiến lược phát triển của Tổng công ty Vinaconex

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích chiến lược phát triển của Tổng công ty Vinaconex thời gian từ năm 2008-2010 và những tháng đầu năm 2011
  MỤC LỤC
  LỜI CẢM ƠN
  TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỒÁN
  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đềtài
  2. Mục đích nghiên cứu
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đềtài
  CHƯƠNG 1: MỘT SỐVẤN ĐỀLÝ LUẬN VỀQUẢN TRỊCHIẾN LƯỢC
  I. Một sốkhái niệm cơbản
  1. Các khái niệm lý thuyết liên quan
  1.1. Khái niệm vềquản trịchiến lược
  1.2. Các bước đểhoạch định chiến lược (Hình 1)
  1.3. Các cách hoạch định chiến lược
  1.3.1. Khái niệm chiến lược
  1.3.2. Quản trịchiến lược
  1.3.3. Các giai đoạn phát triển
  1.3.4. Qúa trình tiến hóa trong doanh nghiệp
  II. Các công cụhoạch định chiến lược
  2.1. Mô hình căn bản của Quản trịchiến lược (Hình 2)
  2.2. Hai công cụcơbản
  2.2.1 Mô hình Delta Project
  2.2.2 Bản đồchiến lược
  2.3. Các công cụhỗtrợkhác
  Chương 2: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
  I. Giới thiệu sơ đồnghiên cứu
  II. Cách thức thu thập sốliệu
  2.1. Cách thức thu thập sốliệu thứcấp
  2.2. Cách thức thu thập sốliệu sơcấp
  III. Cách xửlý sốliệu
  1.1. Cách xửlý sốliệu thứcấp
  1.2. Cách xửlý sốliệu sơcấp
  IV. Cách phân tích và trình bày kết qủa
  V. Một sốkhó khăn khi triển khai nghiên cứu
  Chương 3: KHẢO SÁT CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA TỔNG CÔNG TY
  VINACONEX
  I. Giới thiệu vềTổng Công ty Vinaconex (VINACONEX)
  1.1. Thông tin vềVINACONEX
  1.2. Sơ đồbộmáy tổchức hoạt động của VINACONEX
  1.3. Sản phẩm, dịch vụchính
  1.4. Định hướng chiến lược phát triển của VINACONEX
  1.4.1. Định vịtrong tam giác chiến lược
  1.4.2. Sứmệnh
  1.4.3. Tầm nhìn chiến lược
  1.4.4. Giá trịcốt lõi
  1.5. Các yếu tốmôi trường ảnh hưởng đến chiến lược phát triển của VINACONEX
  1.5.1. Phân tích môi trường vĩmô thông qua công cụPEST
  1.5.2. Phân tích môi trường cạnh tranh ngành
  1.5.3. Vịthếcạnh tranh của VINACONEX
  1.5.4. Lộtrình thực hiện chiến lược
  1.5.4.1. Một sốsốmục tiêu chủyếu
  1.5.4.2. Chiến lược phát triển kinh doanh
  1.5.5. Hành động đổi mới, cải tiến
  1.5.6. Kết quảkinh doanh năm 2009 - 2010
  1.5.7. Khách hàng mục tiêu
  1.5.8. Bản đồchiến lược hiện tại
  1.5.9. Mô hình Delta Project cho chiến lược hiện tại của Tổng Công ty VINACONEX
  Chương 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ
  PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM (VINACONEX)
  I. Giới thiệu định hướng phân tích
  II. Nội dung phân tích
  4.1 Phân tích định vịcạnh tranh của Vinaconex trong tam giác chiến lược
  4.2. Phân tích môi trường vĩmô
  4.3. Phân tích môi trường cạnh tranh ngành và vịtrí cạnh tranh
  4.4. Phân tích việc xác định tầm nhìn, chiến lược kinh doanh, sản phẩm mục tiêu
  4.5. Lộtrình, kếhoạch thực hiện chiến lược, các mục tiêu ngắn hạn, dài hạn
  4.6. Biện pháp đổi mới và cải tiến
  4.7. Phân tích kết hợp giữa nội lực và môi trường (SWOT)
  4.8. Phân tích nội lực bằng bản đồchiến lược
  Chương 5: BÌNH LUẬN & ĐÁNH GIÁ
  I. Bình luận sứmệnh và quá trình thực thi chiến lược của Vinaconex
  1.1. Bình luận chung của sứmệnh và chiến lược
  1.2. Một sốvấn đề được rút ra
  II. Bình luận vềhiệu quảthực thi chiến lược của VINACONEX
  III. Chiến lược và môi trường cạnh tranh
  Chương 6: ĐỀXUẤT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CHO TỔNG CÔNG
  TY VINACONEX - GIAI ĐOẠN 2011 - 2015
  I. Cơsở đềxuất chiến lược mới cho Vinaconex
  II. Đềxuất chiến lược theo mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược
  2.1. Định vịtrong tam giác chiến lược
  2.2. Sứmệnh
  2.3. Cơcấu ngành
  2.4. Xác định vịthếcạnh tranh
  2.6. Biện pháp đổi mới và cải tiến
  2.7. Hiệu quảhoạt động
  2.8. Xác định khách hàng mục tiêu
  2.9. Đềxuất bản đồchiến lược cho công ty giai đoạn 2011-2015
  2.9.1. Vềkhảnăng học hỏi và phát triển.
  2.9.2. Vềmặt nội bộ
  2.9.3. Vềmặt khách hàng
  2.9.4. Vềmặt tài chính
  III. Mô hình Delta Project cho chiến lược mới của Vinaconex.
  IV. Bản đồchiến lược mới cho VINACONEX
  V. Kếhoạch hành động và một sốkiến nghịtriển khai
  KẾT LUẬN
  Phụlục 1
  Phụlục 2
  Phụlục số3

  TÓM TẮT NỘI DUNG CỦA ĐỒÁN
  Xu thếtoàn cầu hóa ngày càng diễn ra mạnh mẽ, với chủtrương hội nhập sâu
  vào sựphát triển chung của thếgiới. Nền kinh tếViệt Nam ngày càng gắn kết với nền
  kinh tếthếgiới và không tránh khỏi sựtương tác qua lại của sựtoàn cầu hóa. Hội nhập
  quốc tếmang đến cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều cơhội cọxát và phát triển,
  nhưng song hành với nó cũng không ít thách thức cần phải đối mặt, nhất là các doanh
  nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng với quy mô lớn, sốlao động nhiều, nhưng
  phong cách quản lý và công nghệcòn lạc hậu so với các doanh nghiệp cùng ngành trên
  thếgiới. Đểchủ động cạnh tranh và phát triển, mỗi doanh nghiệp cần xây dựng cho
  mình một chiến lược phát triển chi tiết, phù hợp với quy mô, tiềm lực tài chính, năng
  lực hiện tại nhằm phát huy tối đa các lợi thếcạnh tranh, tạo sựkhác biệt, nhằm khẳng
  định thương hiệu trên thịtrường trong nước và dần vươn ra thịtrường quốc tế.
  Hoạt động trong bối cảnh nền kinh tếtoàn cầu không ngừng biến động, lạm phát
  trong nước tăng cao, áp lực cạnh tranh với các doanh nghiệp mới gia nhập ngành ngày
  càng khốc liệt. Tổng công ty Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam (VINACONEX),
  một trong các doanh nghiệp xây dựng hàng đầu Việt Nam đang dần bộc lộnhững hạn
  chếvà điểm yếu cơbản. Với mục tiêu chuyển đổi mô hình hình hoạt động đểtrởthành
  một Tập đoàn hàng đầu tại Việt Nam vềlĩnh vực xây dựng và bất động sản,
  VINACONEX cần có một chiến lược phát triển thích hợp để đạt được mục tiêu và tầm
  nhìn của mình.
  Mục đích nghiên cứu của đồán là dùng lý thuyết cơbản vềquản trịchiến lược,
  đặc biệt sửdụng mô hình Delta Project, Bản đồchiến lược và các công cụhỗtrợkhác
  nghiên cứu chiến lược phát triển đến năm 2015 và các bước thực hiện chiến lược phát
  triển trong các năm từ2008 đến đầu năm 2011 đã phù với nội lực và xu thếphát triển
  ngành, cũng nhưcác cơhội, thách thức hay chưa. Từcác nghiên đó, phân tích và bình
  luận chiến lược phát triển của VINACONEX, làm rõ thêm các vấn đềcần nghiên cứu
  sâu như: Đối thủcạnh tranh trực tiếp, đối thủtiềm ẩn, khách hàng cần hướng tới, các
  sản phẩm và dịch vụcần phát triển . Qua đó đềxuất, định vịchiến lược mới của
  VINACONEX trong tam giác chiến lược, và xây dựng chiến lược phát triển mới cho
  VINACONEX đến năm 2015 theo mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược, đồng
  thời đưa ra lộtrình đểthực hiện chiến lược mới đềxuất.

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đềtài
  Trong giai đoạn hiện tại thịtrường xây dựng và kinh doanh bất động sản tại Việt
  Nam đang bước vào chu kỳsuy giảm mới do sựtác động của cuộc khủng hoảng kinh tế
  toàn cầu nói chung và chính sách thắt chặt đầu tưcông nhằm kìm hãm lạm phát nhằm
  ổn định kinh tếvĩmô của Chính phủ. Điều đó đã ảnh hưởng rất lớn đến sự ổn định, phát
  triển cũng nhưhoạch định chiến lược phát của các công ty xây dựng và kinh doanh bất
  động sản do lạm phát tăng cao, lãi suất ngân hàng cao đã làm cho khảnăng huy động
  vốn của doanh nghiệp đểtiếp tục triển khai các dựán gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa với
  lạm phát tăng cao, giá nguyên vật liệu đầu vào cũng tăng cao đã làm cho giá thành xây
  dựng tăng lên rất nhiều so với lúc triển khai dựán đã đẩy các doanh nghiệp trong lĩnh
  vực này đi từkhó khăn này đến khó khăn khác. Lạm phát tăng cao đã làm cho người
  dân “nghèo” đi và với lãi suất ngân hàng tăng cao trên 20%/năm đã ảnh hưởng rất lớn
  đến nhu cầu mua nhà của người dân, dẫn đến đầu ra của các dựán không thểbán được.
  Do lĩnh vực công tác có liên quan đến thịtrường xây dựng và bất động sản và để
  có tầm nhìn chi tiết hơn vềcác chiến lược kinh doanh của các công ty xây dựng & kinh
  doanh bất động sản hiện nay. Tôi chọn doanh nghiệp nghiên cứu là “Tổng Công ty
  XNK & Xây dựng Việt Nam” (Vinaconex). Doanh nghiệp này là một trong sốcác
  doanh nghiệp thành công trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, kinh doanh bất động sản và
  đã được niêm yết trên sàn chứng khoản Hà Nội (mã chứng khoán VCG) nên ngoài việc
  có thểtiếp cận ban Tổng giám đốc và các phòng ban đểphỏng vấn hay tham khảo tài
  liệu, tôi còn có thểtiếp cận tại liệu thứcấp trên trang Web của Tổng công ty Vinaconex
  (www.vinaconex.com.vn) hay tại trang web của Ủy ban chứng khoán TP Hà Nội.
  2. Mục đích nghiên cứu của đềtài
  Từcác lý luận chung của phần lý thuyết quản trịchiến lược, phân tích thực trạng
  chiến lược phát triển tại Tổng công ty Vinaconex, từ đó đềxuất những giải pháp nhằm
  hoàn thiện chiến lược phát triển trong giai đoạn 2011 – 2015 tại Tổng công ty
  Vinaconex. Để đạt được mục tiêu trên, đồán cần giải quyết được 3 nhiệm vụ.
  4
  Nhiệm vụ1:
  Nghiên cứu, tìm hiểu các công cụlý thuyết mà hiện tại Tổng công ty Vinaconex
  đang áp dụng. Sửdụng mô hình Delta Project và Bản đồchiến lược để đánh giá chiến
  lược đang được Vinaconex áp dụng.
  Nhiệm vụ2:
  Khảo sát thực tiễn, tìm hiểu sốliệu hiện tại của Vinaconex xem đã phù hợp với
  thực tại và điều kiện thực tếhay chưa? Nếu cần thiết, tôi sẽtựkhảo sát thông qua phỏng
  vấn một sốcán bộchủchốt của Vinaconex và tham khảo thêm các ý kiến thảo luận
  nhóm trong nghiên cứu của mình, qua đó đưa ra các nhận xét khách quan vềchiến lược
  phát triển của Tổng công ty Vinaconex.
  Nhiệm vụ3:
  Thông qua các sốliệu của kết quảnghiên cứu, tôi sẽ đánh giá chiến lược của
  Vinaconex, chỉra điểm mạnh, điểm yếu và đềxuất ý kiến cải tiến chiến lược phát triển
  của Tổng công ty Vinaconex trong giai đoạn 2011-2015.
  3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đềtài
  Đối tượng nghiên cứu của đồán là “chiến lược phát triển của Tổng công ty
  Vinaconex”
  Phạm vi nghiên cứu: tại Tổng công ty Vinaconex, thời gian từnăm 2008-2010 và
  những tháng đầu năm 2011.
  5

  Chương 1: MỘT SỐVẤN ĐỀLÝ LUẬN VỀQUẢN TRỊCHIẾN LƯỢC
  Đểlàm rõ cơsởlý luận vềxây dựng chiến lược phát triển của
  VINACONEX, chương này đềcập đến lý luận vềchiến lược và quản trịchiến lược.
  Bao gồm phần trình bày vềlý thuyết chiến lược, quản trịchiến lược đối với hoạt động
  của doanh nghiệp thông qua các công cụ, mô hình xây dựng và hoạch định chiến lược,
  mô hình phân tích môi trường ngành.
  I. Một sốkhái niệm cơbản
  1. Các khái niệm lý thuyết liên quan
  1.1. Khái niệm vềquản trịchiến lược
  + Khái niệm vềquản trị: Quản trịlà quá trình làm việc với và thông qua những
  người khác đểthực hiện các mục tiêu của tổchức trong một môi trường luôn biến
  động. (Quản trịhọc; Nguyễn Hải Sản, trang 8)
  + Khái niệm vềquản trịchiến lược: Tập hợp các quyết định và các hành động
  làm cơsởcho việc thiết lập và triển khai các kếhoạch được thiết kế để đạt được các
  mục tiêu của doanh nghiệp (Tài liệu học tập môn Quản trịchiến lược – Đại học
  Help)
  1.2. Các bước đểhoạch định chiến lược
  Tùy theo thực tiễn hoạt động của mỗi doanh nghiệp sẽcó các bước lập và hoạch
  định chiến lược khác nhau và có năm nhiệm vụcó liên quan mật thiết với nhau như
  sau.
  ¾ Nhiệm vụ1: Xác định tầm nhìn chiến lược
  ¾ Nhiệm vụ2: Đặt ra mục tiêu
  ¾ Nhiệm vụ3: Lập chiến lược
  ¾ Nhiệm vụ4: Thực hiện và triển khai chiến lược
  ¾ Nhiệm vụ5: Giám sát, đánh giá và chỉnh sửa nếu cần

  Tài liệu tham khảo
  1. Giáo trình Quản trịchiến lược – Đại học Help, Malaysia
  2. Báo cáo “Chiến lược phát triển Tổng Công ty Vinaconex từnăm 2008-2015”
  3. Báo cáo tài chính các năm 2008; 2009; 2010 đã được kiểm toán của Tổng Công ty
  Vinaconex
  4. Báo cáo kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009; 2010 của Ban Tổng Giám
  đốc - Tổng Công ty Vinaconex
  5. Quản trịchiến lược/PGS.TS Lê ThếGiới – TS. Nguyễn Thanh Liêm – ThS. Trần
  Hữu Hải/Nhà xuất bản Thống kê, 2007
  6. Chiến lược cạnh tranh/Micheal E.Porter/NXB Khoa học kỹthuật, 1996
  7. Quản trịchiến lược trong nền kinh tếtoàn cầu/Phạm ThịThu Hương/NXB Khoa học
  kỹthuật, 2002
  8. Website: www.vinaconex.com.vn

  Xem Thêm: Phân tích chiến lược phát triển của Tổng công ty Vinaconex
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích chiến lược phát triển của Tổng công ty Vinaconex sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status