Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn sứ mạng đến

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn sứ mạng đến

  Đồ án tốt nghiệp cao học
  Đề tài: Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn sứ mạng đến năm 2020

  MỤC LỤC
  Nội dung Trang
  MỤC LỤC . 01
  DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CHỮCÁI VIẾT TẮT 04
  LỜI CẢM ƠN . 05
  LỜI CAM KẾT 06
  TÓM TẮT . 07
  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 09
  1. Lý do chọn đềtài .
  2. Mục tiêu nghiên cứu
  3. Nhiệm vụnghiên cứu
  4. Phương pháp nghiên cứu .
  5. Phạm vi nghiên cứu .
  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đềtài nghiên cứu
  CHƯƠNG 2: CƠSỞLÝ LUẬN CƠBẢN VỀQUẢN TRỊCHIẾN LƯỢC .
  2.1 Khái niệm vềchiến lược: .
  2.2. Các Mô hình chiến lược: .
  2.2.1 Mô hình Delta:
  2.2.2 Bản đồchiến lược (Strategy Maps Framework):
  2.2.3 Mô hình năm lực lượng cạnh tranh:
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .
  3.1. Thu thập tài liệu sơcấp:
  3.2. Phương pháp phỏng vấn: .
  3.3. Phương pháp quan sát:
  3.4. Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứcấp: .
  3.5. Phương pháp đối chiếu so sánh:
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒCHÍ MINH
  4.1.Giới thiệu tổng quan vềTrường Đại học Hùng Vương TP.HCM:
  4.1.1. Quá trình hình thành: .
  4.1.2. Chức năng
  4.1.3.Tổchức bộmáy của Trường:
  4.2. Các chiến lược của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM:
  4.2.1. Chiến lược các sản phẩm và dịch vụ đào tạo của Trường:
  4.2.2. Mục tiêu khách hàng sửdụng sản phẩm của Trường: .
  4.2.3. Cố định hệthống: .
  4.2.3.1.Chất lượng nguồn nhân lực quản lý: .
  4.2.3.2.Chất lượng nguồn lực giảng dạy: .
  4.2.3.3. Nguồn lực tài chính:
  4.2.3.4. Tiếp thị: .
  4.3.Tình hình xây dựng chiến lược của Trường: .
  4.3.1. Tình hình xây dựng chiến lược: .
  4.3.2. Phân tích môi trường bên ngoài .
  4.3.2.1. Chính trị- luật pháp: .
  4.3.2.2. Kinh tế:
  4.3.2.3. Văn hóa – xã hội:
  4.3.3. Phân tích môi trường bên trong:
  4.3.3.1. Đặc điểm khách hàng: .
  4.3.3.2. Nhà cung cấp:
  4.3.3.3. Đối thủcạnh tranh và áp lực cạnh tranh:
  CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP.HCM HIỆN TẠI
  5.1. Phân tích đánh giá bối cảnh quốc tếvà bối cảnh trong nước: .
  5.1.1. Bối cảnh quốc tế:
  5.1.2. Bối cảnh trong nước:
  5.2. Quy mô đào tạo:
  5.3.Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tếcủa trường: .
  5.3.1. Vềnghiên cứu khoa học:
  5.3.2. Vềhoạt động hợp tác quốc tế:
  5.4.Kết quảhoạt động kinh doanh của Trường: .
  Chương 6: ĐỀXUẤT CẢI TIẾN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN
  TRƯỜNG ĐẠI HỌC HÙNG VƯƠNG TP. HỒCHÍ MINH
  GIAI ĐOẠN 2010 – 2015 .
  6.1. Sứmạng, mục tiêu, tầm nhìn của Trường đến năm 2020 .
  6.1.1. Sứmạng:
  6.1.2. Mục tiêu và mô hình phát triển của Trường: .
  6.1.3. Tầm nhìn 2020:
  6.2. Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương đến năm 2020: .
  6.2.1. Chiến lược sản phẩm (Product): .
  6.2.2: Chiến lược khách hàng của Trường trong 5 năm tới:
  6.2.3. Chiến lược học phí (price): .
  6.2.4. Chiến lược phân phối (Place):
  6.2.5. Chiến lược chiêu thị(Promotion): .
  6.3. Một sốgiải pháp đểthực hiện các chiến:
  6.3.1. Giải pháp phát triển nâng cao văn hóa của Trường:
  6.3.2. Giải pháp vềnghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế: .
  6.3.3. Giải pháp vềxây dựng đội ngũquản lý, đội ngũgiảng viên:
  6.3.4. Giải pháp vềxây dựng cơsởvật chất của Trường: .
  6.3.5. Giải pháp vềphát triển nguồn lực tài chính và tài sản:
  6.3.6. Giải pháp vềxây dựng bộmáy quản lý Nhà trường: .
  CHƯƠNG 7 : KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
  7.1. Một sốkiến nghị
  7.2. Kết luận .
  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  PHỤLỤC

  TÓM TẮT
  Trong xu thếhội nhập kinh tếthếgiới, chiến lược là yếu tốquyết định sự
  thành công của bất kỳtổchức nào, tuân thủtheo yêu cầu của đồán tôi xin tóm tắt kết
  cấu các chương của đồán nhưsau:
  Chương 1: Mở đầu
  Ởchương này, nêu lý do chọn đềtài, đưa ra các mục tiêu nhiên cứu, các
  khung lý thuyết đểthực hiện đềtài, đồng thời giới thiệu các phương pháp đểnghiên
  cứu đềtài, phạm vi nghiên cứu, không gian nghiên cứu, thời gian nghiên cứu chủyếu
  trong môi trường , cuối cùng của chương 1 là kết cấu luận văn: gồm 7 chương
  Chương 2: Cơsởlý luận Đồán
  Tiến hành giới thiệu các lý thuyết đểáp dụng vào đồán cụthểnhư: mô hình
  Delta, bản đồchiến lược và mô hình 5 lực lượng cạnh tranh. Từcơsởlý thuyết đó ta
  sẽáp dụng đểphân tích và đánh giá các chiến lược của Trường Đại học Hùng Vương
  TP. HồChí Minh đến năm 2015
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Nôi dung chương 3 là nêu lên các phương pháp nghiên cứu, đi sâu vào lý
  thuyết các phương pháp nghiên cứu gồm: cách thu thập sốliệu, phương pháp quan sát,
  phương pháp phỏng vấn. Người viết áp dụng các phương pháp này đểdẫn chứng cho
  các vấn đề, nội dung phân tích, từ đó làm rõ hơn thực trạng của chiến lược
  Chương 4: Phân tích chiến lược hiện tại Trường Đại học Hùng Vương
  TP. HồChí Minh
  Tổng quan lý thuyết và phương pháp nghiên cứu trên là cơsở đểngười viết
  tiến hành phân tích chiến lược hiện tại của Trường Đại học Hùng Vương TP. HồChí
  Minh như: sản phẩm, khách hàng, cấu trúc hệthống, từ đó phân tích ma trận Swot, để
  thấy được những ưu điểm, điểm yếu, cơhội và thách thức của Trường Đại học Hùng
  Vương TP.HCM. Đây là chương cơsởcho việc đánh giá chiến lược ởchương 5
  Chương 5: Đánh giá chiến lược hiện tại của Trường Đại học Hùng
  Vương TP. HồChí Minh
  Từphân tích ởchương 4, ta đánh giá được là tổchức đã gắn kết sứmệnh với
  quá trình thực thi chiến lược, luôn bám sát mục tiêu chiến lược, từ đó xây dựng ma
  trận đánh giá các yếu tốbên ngoài (khảnăng phản ứng của Trường Đại học Hùng
  Vương TP. HồChí Minh là trung bình), đồng thời phân tích yếu tốbên trong dựa vào
  ma trận IFE, tiếp theo là đánh giá các đối thủcạnh tranh đểxác định đối thủcạnh tranh
  chính. Sau cùng là phần đánh giá các khó khăn từquá trình thực thi chiến lược gồm:
  tài chính, tổchức bộmáy, văn hóa doanh nghiệp, quản lý.
  Chương 6: Đềxuất cải tiến chiến lược của Trường Đại học Hùng Vương
  TP. HồChí Minh
  Qua nội dung các chương trên đã phản ánh chiến lược của Trường Đại học
  Hùng Vương TP. HồChí Minh có những mặt được và chưa được, từ đó đưa ra những
  ý kiến đềxuất cải tiến chiến lược nhưvềsản phẩm - dịch vụtối ưu, khách hành toàn
  diện, hoàn thiện hệthống cấu trúc sao cho tốt hơn, phù hợp với những diễn biến của
  thịtrường và những khảnăng hiện tại của tổchức thì việc thực thi chiến lược mới có
  hiệu quảcao và bền vững.
  Chương 7: Kết luận
  Trải qua quá trình nghiên cứu lý thuyết, phân tích tình hình thực tiễn của môi
  trường hoạt động, mục tiêu cuối cùng của luận văn là đềxuất cải tiến chiến lược phát
  triển của Trường Đại học Hùng Vương TP. HồChí Minh ngày càng hoàn thiện hơn để
  có thểvững vàng bước vào hội nhập. Nếu nhưcác lý thuyết vềquản trịchiến lược là
  kim chỉnam cho quá trình hoạch định chiến lược của Trường Đại học Hùng Vương
  TP. HồChí Minh thì thực tiễn hoạt động kinh doanh trong xu thếhội nhập lại là nền
  tảng của quá trình đó.

  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU
  1. LÝ DO CHỌN ĐỀTÀI:
  Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM được thành lập năm 1995, tiêu chí xây
  dựng và phát triển nhà trường là “Khoa học - Phát triển - Đạo đức”. Trải qua hơn 15
  năm xây dựng và phát triển nhà trường, đến nay so với nhiều trường đại học, cao đẳng
  dân lập hoặc tưthục khác thì trường phát triển tương đối bền vững. Nếu nhà trường
  không thay đổi chiến lược nhằm hướng đến nhu cầu chính của khách hàng và cung cấp
  dịch vụgiáo dục chất lượng cao, thì sẽkhông thu hút được người học, dẫn đến nguy
  cơthu hẹp. Do đó tôi chọn đềtài: “Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng
  Vương TP.HCM giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn sứmạng đến năm 2020”.
  2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU:
  Mục tiêu nghiên cứu của đềtài là đánh giá một cách khá toàn diện vềthực trạng
  hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM, tìm ra những lợi thế, phân tích
  những yếu kém, những cơhội và thách thức, từ đó xây dựng Chiến lược phát triển
  Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn sứmạng
  đến năm 2020.
  3. NHIỆM VỤNGHIÊN CỨU:
  - Nêu một cách cơbản nhất khái niệm vềchiến lược kinh doanh và qui trình để
  hoạch định một chiến lược kinh doanh. Đồng thời cũng nêu một sốma trận giúp
  lựa chọn chiến lược.
  - Đánh giá thực trạng hoạt động của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM từ
  đó tìm ra những cơhội, những điểm mạnh và điểm yếu của Trường làm cơsởcho
  việc hoạch định chiến lược.
  - Hoạch định chiến lược phát triển của Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM,
  giai đoạn 2010 – 2015.
  4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
  ư Sửdụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh và phân tích tổng hợp.
  ư Nghiên cứu các dữliệu thứcấp từcác đềtài luận văn có liên quan, sách báo,
  các nguồn thống kê của BộGiáo dục, phân tích các báo cáo tài chính, hoạt động quản
  lý đào tạo của Trường, thống kê sốliệu của Trường.
  ư Tổng hợp ý kiến, nhận định của các thành viên HĐQT, Ban Giám hiệu,
  Trưởng Khoa – Phòng và các đơn vịhữu quan.
  5. PHẠM VI NGHIÊN CỨU:
  Đềtài này xây dựng cơsởlý luận vềxây dựng chiến lược kinh doanh cho trường
  Đại học Hùng Vương TP.HCM, tập trung phân tích các yếu tốcơbản có ảnh hưởng
  đến việc xây dựng chiến lược kinh doanh, từ đó xây dựng chiến lược phát triển và các
  giải pháp thực hiện và xác định tầm nhìn sứmạng phát triển Trường Đại học Hùng
  Vương TP.HCM đến năm 2020.
  6. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀTÀI
  NGHIÊN CỨU:
  + Ý nghĩa khoa học: Trong nền kinh tếthịtrường, chiến lược kinh doanh
  có tính quyết định đến sựthành bại của một doanh nghiệp, chiến lược kinh doanh là
  rất quan trọng đối với tất các doanh nghiệp chứkhông chỉriêng doanh nghiệp nào đó.
  Muốn tồn tại và phát triển thì trước tiên phải có một chiến lược kinh doanh tốt và
  hiệu quả.
  + Ý nghĩa thực tiễn: Qui trình xây dựng chiến lược kinh doanh được áp
  dụng trong xây dựng chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM,
  giai đoạn 2010 – 2015 và xác định tầm nhìn, sứmạng đến năm 2020. Đây là một
  trong những Trường Đại học ngoài công lập được thành lập khá sớm tại Việt Nam và
  cũng chính là tình hình chung của các Trường Đại học ngoài công lập hiện nay. Để
  tồn tại và phát triển thì trước tiên phải xây dựng được một chiến lược phát triển hiệu
  quả. Do đó đềtài cũng có thểáp dụng xây dựng chiến lược phát triển cho các
  Trường có đặc điểm tương tự.

  CHƯƠNG 2:
  CƠSỞLÝ LUẬN ĐỒÁN
  2.1 Khái niệm vềchiến lược
  Theo cẩm nang kinh doanh Harvard, chiến lược là một thuật ngữquân sựxuất
  phát từHy Lạp dùng đểchỉkếhoạch dàn trận và phân bốlực lượng để đạt được
  các mục tiêu trong chiến tranh. Ngày nay thuật ngữchiến lược được sửdụng trong
  nhiều lĩnh vực của xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tếvà được hiểu là: Chiến
  lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu dài hạn.
  Chiến lược kinh doanh thì gắn liền trong lĩnh vực kinh tếvà được hiểu theo
  nhiều cách khác nhau, những cách hiểu tương đối phổbiến:
  - Theo Alfred Chadler, chiến lược là xác định các mục tiêu cơbản và lâu dài
  của một doanh nghiệp và đềra một quá trình hành động và phân phối các nguồn lực
  cần thiết đểthực hiện mục tiêu đó.
  - Theo Michael Porter, chiến lược là nghệthuật xây dựng các lợi thếcạnh tranh
  vững chắc đểphòng thủ,
  Vậy, chiến lược kinh doanh là một tập hợp những mục tiêu và các chính sách
  cũng nhưcác kếhoạch chủyếu để đạt được các mục tiêu đó, nó cho thấy công ty đang
  hoặc sẽthực hiện các hoạt động kinh doanh gì? và công ty sẽthuộc vào lĩnh vực kinh
  doanh nào ?
  Quản trịChiến lược là cách tốt nhất thực thi một chiến luợc đã được vạch ra.
  Chiến lược + Quản trịthực thi chiến lược = Quản trịChiến lược.
  - Theo Fred David: Quản trịChiến lược có thể được định nghĩa nhưlà một nghệ
  thuật và khoa học thiết lập, thực hiện, đánh giá các quyết định liên quan đến nhiều chức
  năng cho phép một tổchức đạt được những mục tiêu đềra.
  2.2. Các Mô hình chiến lược
  2.2.1 Mô hình Delta:
  Là mô hình quản trịchiến lược của một tổchức, nhằm hỗtrợcho các nhà quản lý
  có được những giải pháp thích hợp, thực hiện hiệu quảcác chiến lược kinh doanh của
  công ty.
  Việc cần thiết của mạng máy tính toàn cầu và với sựphát triển công nghệtrong
  hoạt động kinh doanh, thương mại điện tử đã giúp cho các doanh nghiệp có được

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. David J.Luck/ Ronald S.Rubin – Biên soạn: PTS Phan Văn Thăng – Nguyễn
  Văn Hiến – NGHIÊN CỨU MARKETING, NXB Thống Kê, 2002.
  2. Hax, A.C. and Wilde II, D.L. (2001) ; Dựán Delta : Khám phá các nguồn
  tiềm năng sinh lãi mới trong nền kinh tếkết nối (Discovering new sources of
  Profitability in a Networked economy), Palgrave, NewYork.
  3. Kaplan, R.S. and Norton, D.P. (2004) ; Các Bản đồChiến lược (Strantegy
  Maps), Harvard Business School Press, Boston.
  4. FREDR. DAVID – Khái luận vềQuản trịChiến lược – NXB Thống kê năm
  2006, người dịch: Trương Công Minh, Trần Tuấn Thạc, Trần ThịTường Như.
  5. Philip Kotler: Quản trịMarketing – NXB Thống Kê, 2001, người dịch : PTS
  VũTrọng Hùng.
  6. PGS. TS Đào Duy Huân, Quản TrịChiến Lược trong Toàn Cầu Hóa kinh tế,
  NXB Thống kê, 2007.
  7. PGS. TS Đào Duy Huân, Chiến lược Kinh doanh của Doanh nghiệp trong
  Kinh tếThịtrường, NXB Giáo dục, 1997.
  8. PGS.TS Đào Duy Huân – ThS. Trần Thanh Mẫn, QUẢN TRỊHỌC TRONG
  TOÀN CẦU HÓA, NXB Thống Kê, 2006.
  9. GS.TS Hồ Đức Hùng, Giáo trình Quản trịMarketing, NXB Viện nghiên cứu
  Kinh tếPhát triển, 2004.
  10. TS Hà Nam Khánh Giao, QUẢN TRỊMARKETING (Marketing đểchiến
  thắng), NXB Thống Kê, 2004.
  11. Nghịquyết của Quốc hội ngày 27/11/2004 về đổi mới toàn diện giáo dục Việt
  Nam.
  12. Quy chếtổchức và hoạt động của trường ĐH tưthục được ban hành kèm theo
  Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg của Chính phủngày 17 tháng 04 năm 2009.
  13. Điều lệtrường đại học được ban hành kèm theo Quyết định 135/2003/QĐ-
  TTg của Chính phủ.
  14. Nghịquyết 14/2005/NQ - CP của Chính phủvề đổi mới cơbản và toàn diện
  giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020.
  15. Quy chếtổchức và hoạt động của Trường Đại học Dân lập Hùng Vương
  được ban hành kèm theo quyết định của HĐQT trường ĐHDL Hùng Vương.
  16. BộGiáo dục – Đào tạo – Các văn bản pháp luật hiện hành vềGiáo dục – Đào
  tạo – NXB Thống kê - 2001.
  17. Các Website:
  + www.business.gov.vn
  + www.human-pro.com
  + www.hed.edu.vn - Trang web Vụ Đại học và Sau đại học
  + www.pso.hochiminhcity.gov.vn - Cục thống kê TP.HCM
  + www.hungvuong.edu.vn
  + www.moet.gov.vn - Trang web BộGiáo dục và Đào tạo
  + www.lanhdao.net
  + www.saga.vn.
  + www.tapchiquanly.com.

  Xem Thêm: Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn sứ mạng đến
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chiến lược phát triển Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn sứ mạng đến sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status