Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích - đánh giá và đề xuất chiến lược AGRIBANK đến năm 2015

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích - đánh giá và đề xuất chiến lược AGRIBANK đến năm 2015

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: PHÂN TÍCH – ĐÁNH GIÁ VÀ ĐỀ XUẤT CHIẾN LƯỢC AGRIBANK ĐẾN NĂM 2015

  Mục lục
  Tiêu đềTrang
  Danh mục các từviết tắt 3
  1. Lời cám ơn 5
  2. Phần mở đầu 6
  - Lý do chọn đềtài 6
  - Mục đích và mục tiêu của đồán. 6
  - Phương pháp nghiên cứu. 7
  - Đóng góp vềmặt lý thuyết 8
  - Kết cấu luận văn 8
  Chương 1: Tổng quan lý thuyết 9
  I. Mô hình chiến lược Delta-DPM 9
  II. Mô hình bản đồchiến lược 10
  III. Chuổi giá trịvà mô hình 5 thếlực cạnh tranh. 12
  Chương 2hân tích – đánh giá chiến lược hiện tại của Agribank. 15
  I. Tổng quát mô hình quản trịchiến lược Agribank Việt Nam 15
  1. Quátrình hình thành và phát triển Agribank Việt Nam 15
  2. Cơcấu tổchức bộmáy của Agribank 15
  3. Kết quảhoạt động kinh doanh từnăm 2006 - 2010 15
  II. Đánh giá các chiến lược hiện tại của Agribank. 16
  1. Sứmạng, mục tiêu 16
  2. Phân tích khái quát các cơhội thách thức, điểm mạnh, điểm yếu theo 17
  Mô hình M.Porter.
  3. Chương trình hành động chiến lược - Hoạt động hiệu quả18
  4. Khách hàng mục tiêu. 19
  5. Cố định hệthống. 19
  6. Quá trình triển khai chiến lược của công ty theo bản đồchiến lược. 20
  7. Đánh giá các chiến lược hiện tại của Agribank. 21
  Chương 3 : Đềxuất các giải pháp nhằm cải thiện chiến lược Agribank 23
  từnăm 2011-2015.
  I. Sứmạng, mục tiêu 23
  II . Các giải pháp chính 23
  1. Giải pháp sản phẩm, dịch vụtối ưu 23
  2. Giải pháp khách hàng toàn diện 24
  3. Tổchức mạng lưới phân phối, nâng cao thương hiệu Agribank và phát 25
  triển thịphần.
  4. Giải pháp công nghệthông tín 25
  Phần Kết Luận và Kiến nghị27
  1. Kết luận 27
  2. Kiến nghị27
  2.1 Đối với nhà nước 27
  2.2 Đối với ngân hàng nhà nước 28
  Nguồn tài liệu tham khảo 29
  Phụlục 30
  - Phụlục số1 : Bảng câu hỏi phỏng vấn và câu trảlời của người 30
  được phỏng vấn.
  - Phụlục số2 : Mô hình Delta 36
  - Phụlục số3 : Mô hình quản trịchiến lược toàn diện 37
  - Phụlục số4 : Cơcấu 05 thếlực tác động cạnh tranh của Michall Porter 38
  - Phụlục số5 : Sơ đồcơcấu tổchức Agribank. 39
  - Phụlục số6 : Tình hình tài chính của Agribank từnăm 2006-2010 40
  - Phụlục số7 : Ma trận SWOT của Agribank. 41
  - Phụlục số8 : Thịphần các Ngân hàng thương mại lớn ởViệt Nam 43
  năm 2010.
  - Phụlục số9 : Cơcấu nguồn vốn huy động của Agribank từnăm 2006 – 2010 44
  - Phụlục số10 : Nguồn vốn của Agribank giai đoạn năm 2006 - 2010 45
  - Phụlục số11 : Tình hình cho vay theo thành phần kinh 2006-2010 46
  - Phụlục số12 : Biểu đồtỷtrọng cho vay theo thành phần kinh tếnăm 2010 47
  - Phụlục số13 : Một sốsản phẩm khác. 48
  - Phụlục số14 : 50
  - Phụlục số15 : Các nhóm sản phẩm. 52
  - Phụlục số16 : Dựbáo khách hàng của Agribank đến năm 2015 55
  - Phụlục số17 : Quản lý hoạt động tín dụng và phát triển nguồn nhân lực. 56

  BẢN TÓM TẮT CỦA ĐỒÁN
  Tiến trình hội nhập Quốc tế, đã mởra cơhội cho Agribank thu hút nguồn vốn nước
  ngoài, tiếp cận được các công nghệtiên tiến, các sản phẩm, dịch vụmới và tiếp cận
  được trình độquản lý hiện đại nhưng hội nhập cũng làm cho cạnh tranh ngày càng gay
  gắt.
  Mục tiêu của đồán: Sửdụng các mô hình đểphân tích, đánh giá những ưu điểm - hạn
  chếcủa chiến lược Agribank Việt Nam và đềxuất giải pháp cải thiện đến năm 2015.
  Để hoàn thiện đồán, tôi tiến hành sửdụng các phương pháp thu thập tài liệu sơcấp,
  thứcấp. Phương pháp phỏng vấn chuyên gia, phương pháp quan sát hành vi khách
  hàng và phương pháp hồi qui nghiên cứu và coi đây là một công cụchính yếu nghiên
  cứu và viết đồán. Bốcục của đồán chia làm 3 chương có quan hệnhân quảvới nhau :
  Chương 1 Tổng quan lý thuyết; chương 2 phân tích đánh giá chiến lược hiện tại và
  chương 3 đềxuất giải pháp hoàn thiện chiến lược đến năm 2015.
  Kết quảthu được của đồán :
  1. Khát quát nội dung và làm rõ sựcần thiết phải sửdụng mô hình Delta (DPM), mô
  hình bản đồchiến lược (SM) và 05 lực lượng cạnh tranh để đánh giá và hoàn thiện
  chiến lược tại Agribank đến năm 2015, nâng cao năng lực cạnh tranh của tổchức,
  hoàn thiện bộmáy hoạt động hiệu quảvà đạt tới lợi nhuận tối ưu.
  2. Qua phân tích cho thấy sựgắn kết trong hoạt động kinh doanh song vẫn chưa nêu rõ
  sựkhác biệt vềsản phẩm, khách hàng và định vịhệthống tìm lợi thếphát triển, vượt
  lên các đối thủcạnh tranh.
  3. Agribank đến năm 2015 vẫn tập trung chiếm lĩnh thịtrường nông nghiệp, nông thôn
  và nông dân, giữvững thịphần của 09 triệu hộgia đình sản xuất nông – lâm – ngư
  nghiệp và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
  4. Agribank tiếp tục duy trì và phát triển sứmạng mang phồn thịnh đến khách hàng,
  được khách hàng tín nhiệm, phân khúc thịtrường và khách hàng, gia tăng thương hiệu
  “Agribank luôn hướng đến sựhoàn thiện vì khách hàng” bảo đảm lợi ích chính đáng
  của khách hàng và của Agribank.
  5. Tăng năng lực tài chính, hoàn thiện mô hình kiểm tra, kiểm soát nội bộtheo hướng
  tiếp cận với thông lệquốc tế. Agribank cần phải tuyển dụng người tài, tăng cường đào
  tạo, đãi ngộxứng đáng đểtạo môi trường thăng tiến và động lực làm việc, gắn bó với
  quá trình phát triển của Agribank.

  PHẦN MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn đềtài :
  Tiến trình hội nhập quốc tế, đã mởra cơhội cho các ngân hàng tiếp cận được các
  nguồn vốn của nước ngoài, tiếp cận được các công nghệtiên tiến, trình độquản lý hiện
  đại, đặc biệt là khảnăng mởra các sản phẩm dịch vụtiên tiến. Hội nhập cũng nảy sinh
  nhiều thách thức vềcạnh tranh, đểtồn tại và phát triển đòi hỏi hệthống ngân hàng Việt
  nam phải xây dựng và tổchức thực hiện hiệu quảchiến lược.
  Những năm qua hệthống Agribank Việt Nam đã xây dựng và tổchức tốt bước đầu
  chiến lược phát triển kinh doanh của mình trởthành một trong 10 ngân hàng hàng đầu
  của Việt Nam.
  Tuy vậy, nếu xem xét trong bối cảnh hội nhập sâu rộng vào nền kinh tếthếgiới,
  thì Agribank Việt Nam cần hoàn thiện chiến lược kinh doanh cho phù hợp với giai
  đoạn 2011đến năm 2015 nhằm nắm bắt thời cơ, vượt trên thách thức đểphát triển
  không ngừng. Là một cán bộquản lý của Agribank đồng thời là học viên MBA, đang
  nghiên cứu môn quản trịchiến lược với các lý thuyết: mô hình Delta với 3 bộphận cấu
  thành: khách hàng- sản phẩm- hệthống cấu trúc, với lý thuyết bản đồchiến lược, 5
  lực lượng cạnh tranh của M. Porter và lý thuyết chuỗi giá trị.Tôi quyết định sửdụng
  các lý thuyết đó để đềxuất chiến lược tại Agribank Việt nam. Xuất phát từthực tế đó,
  tôi chọn đềtài “Phân tích- đánh giá và đềxuất chiến lược AGRIBANK đến năm
  2015” làm đồán môn quản trịchiến lược, đểtốt nghiệp MBA.
  2. Mục đích và mục tiêu của đồán.
  Mục đích nghiên cứucủa đồán là phân tích – đánh giá những thành công, chưa
  thành công trong quản trịchiến lược tại Agribank Việt Nam và đềxuất các chiến lược
  mới đến năm 2015.
  Mục tiêu:
  - Phân tích những ưu – hạn chếcủa mô hình quản trịchiến lược hiện có.
  - Sửdụng khung lý thuyết mô hình Delta, bản đồchiến lược, 5 lực lượng cạnh
  tranh, chuổi giá trị để đềxuất hoàn thiện chiến lược AGRIBANK Việt Nam
  đến 2015.
  - Sau khi áp dụng mô hình quản trị đềxuất, thì AGRIBANKcó điều kiện phát triển sẽtăng được lợi nhuận.
  3. Phương pháp nghiên cứu:
  Đểhoàn thành đồán, chúng tôi đã tiến hành phường pháp thu thập và nghiên cứu tài
  liệu và coi đây là một công việc quan trọng cần thiết cho hoạt động nghiên cứu viết đồ
  án.
  - Phương pháp phỏng vấn chuyên gia
  Phương pháp phỏng vấn chuyên gia là phương pháp thông qua tham khảo ý kiến
  tưvấn của chuyên gia đểthu thập và xửlý nhanh những đánh giá dựbáo của các
  chuyên gia. Quá trình áp dụng phương pháp phỏng vấn chuyên gia có thểchia
  thành 3 giai đoạn: lựa chọn chuyên gia, trưng cầu ý kiến các chuyên gia vềcác vấn
  đềcần tiến hành dựbáo và phân tích xửlý những đánh giá dựbáo của các chuyên
  gia.
  - Phương pháp quan sát hành vi khách hàng của AGRIBANK.
  Phương pháp quan sát hành vikhách hàng, hành vi của người nhân viên, quản trịviên
  thông qua việc quan sát có hệthống, ghi nhận, mô tả, phân tích và giải thích, đểbiết
  được mức độhài lòng và chưa hài lòng khi đến giao dịch tại các phòng giao dịch của
  AGRIBANK. Đểbiết được hành vi người nhân viên quản trịviên đã làm cho khách
  hàng hài lòng hay chưa. Từkết quảquan sát đó đểcó đềxuất các biện pháp gia tăng sự
  hài lòng khách hàng từ2011- 2015.
  - Phương pháp nghiên cứu đối chiếu (Cross methodology)
  Phương pháp nghiên cứu đối chiếu sửdụng đểlàm rõ khảnăng cạnh tranh của
  AGRIBANK với các đối thủtrong hệthống và khác hệthống.Khi sửdụng phương pháp
  đối chiếu , chúng tôi dựa trên lý thuyết của M.Porter đểphân tích các lực lượng cạnh
  tranh các ngành theo mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Porter
  Lý thuyết này sẽsửdụng khi nghiên cứu tìm cơhội- thách thức, lợi thế- bất lợi
  thếcủa AGRIBANK , lập bảng ma trận SWOT.
  - Thu thập tài liệu sơcấp (Xem phụlục số1)
  Tài liệu sơcấp là tài liệu mà người nghiên cứu tựthu thập, phỏng vấn trực tiếp, hoặc
  nguồn tài liệu cơbản, còn ít hoặc chưa được chú giải, nhằm bổsung nguồn tài liệu
  chưa có mà đồán cần sửdụng.
  - Phương pháp nghiên cứu – Tài liệu thứcấp.
  Loại tài liệu nầy có nguồn gốc từtài liệu sơcấp đã được phân tích, giải thích và thảo
  luận, diễn giải. Các nguồn tài liệu thứcấp như: sốliệu của Hiệp hội ngân hàng Việt
  nam, các tài liệu của ngân hàng nhà nước Việt nam, tạp chí ngân hàng, sách lý thuyết
  vềngân hàng, biên bản hội thảo khoa học vềtài chính – tiền tệ, internet, sách tham
  khảo của các tác giảnước ngoài, luận văn, thông tin thống kê Sửsửdụng tài liệu thứ
  cấp đểtrảlời các mục tiêu xác định trong đồán.
  4. Đóng góp vềmặt lý thuyết
  - Hoàn thành Đồán này : làm sáng tỏthêm lý thuyết quản trịchiến lược, bản đồchiến
  lược trong bối cảnh Ngân hàng Việt nam.
  - Giúp lãnh đạo ngân hàng tiếp thu phương pháp quản trịchiến lược hiện đại.
  - Sau khi hoàn thành cũng giúp tôi nâng cao được kiến thức vào thực tiễn quản trịngân
  hàng.
  5. Kết cấu của luận văn.
  Ngoài phần mở đầu, kết luận và các phụlục, đồán gồm 03 chương :
  - Chương 1 : Tổng quan lý thuyết.
  - Chương 2 : Phân tích – đánh giá chiến lược hiện tại của Agribank từnăm 2006
  đến năm 2010.
  - Chương 3 : Đềxuất cải thiện chiến lược và các giải pháp chính của Agribank từ
  năm 2011-2015

  Chương 1. TỔNG QUAN LÝ THUYẾT
  Lý thuyết quản trịchiến lược có vai trò quan trọng đểcó thể đánh giá hiệu quảmô
  hình chiến lược đang áp dụng tại tổchức – công ty. Đánh giá các chương trình hành
  động, các giải pháp tổchức thực hiện và hiệu quả đạt được của nó trong việc thực hiện
  mô hình chiến lược của tổchức – công ty. Vì vậy trong quá trình thực hiện đồán, tôi
  sửdụng các lý thuyết đó mô hình Delta (DPM) , Bản đồchiến lược SM và Chuỗi giá
  trịvà mô hình 5 thếlực cạnh. Các mô hình quản trịchiến lược này là bước phát triển
  lý thuyết vềquản trịchiến lược hiện đại, bổsung hệthống khung lý thuyết hoàn chỉnh
  đểthực hiện đềtài
  I .Mô hình chiến lược Delta
  DPMluôn xác định phát triển khách hàng toàn diện là trung tâm của quản trị
  chiến lược. Sửdụng mô hình DPMsẽgiúp chúng ta đánh giá rõ ràng rằng chúng ta có
  xem mục tiêu chiến lược coi khách hàng là trung tâm không? Khách hàng có phải là
  mục tiêu mà công ty nhắm tới không, có phải là cơsởtạo ra động lực đểcông ty quản
  trịtốt hơn không. Thực tếcông ty đã hiểu một cách sâu sắc những nhu cầu của khách
  hàng và đã làm gì đểcó thểgiúp khách hàng một cách hiệu quảnhất, từ đó cũng buộc
  chúng ta phải suy nghĩcần thay đổi hành động chiến lược nhưthếnào.
  - Theo mô hình này, việc phân tích cạnh tranh dựa trên gắn kết các giá trịhơn là chiến
  lược cạnh tranh trực diện. Mô hình này xoay quanh 3 nhóm yếu tốquan trọng , chủ
  chốt đối với bất cứdoanh nghiệp nào đó là khách hàng toàn diện, sản phẩm tối ưu và
  thịtrường tối ưu có phù hợp với cấu trúc hiện tại của doanh nghiệp hay không?
  * Sản phẩm tốt nhất: Việc định vịsản phẩm tốt nhất được xây dựng trên hình thức cổ
  điển của cạnh tranh. Khách hàng bịthu hút bởi những đặc tính vốn có của bản thân sản
  phẩm nhưcung cấp đặc điểm tòan diện sản phẩm, chi phí thấp, lợi thếvềgiá cho
  khách hàng hoặc sựkhác biệt hóa sản phẩm. Vềquy mô, mô hình sẽchú trọng đến sản
  phẩm và thịtrường. Mối liên kết sẽ được thểhiện bằng việc liên hệ đến sản phẩm, sản
  phẩm đầu tiên đưa ra thịtrường và thiết kếvượt trội.
  * Giải pháp khách hàng: đây là sự đảo ngược từphương pháp tiếp cận sản phẩm tốt
  nhất. Chúng ta sẽtìm kiếm sựhiểu biết sâu sắc và mối quan hệkhách hàng thông qua
  phạm vi: tăng cường cung cấp nhiều loại sản phẩm, chia nhóm khách hàng, tăng liên
  kết doanh nghiệp bằng việc liên doanh phát triển và sửdụng nguồn lực bên trong.
  Đánh giá qui mô sẽthông qua lượng khách hàng và tỷlệkhách hàng sửdụng dịch vụ.

  NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Giáo sư. TSKH Nguyễn Duy Gia (2009) - Quản trịchiến lược ngân hàng,
  NXB đại học quốc gia Thành phốHồChí Minh.
  2. Fred R.David (2000), khái luận vềquản trịchiến lược, Nxb Thống kê,
  TPHCM
  3. Garry D.Smith (1998), Chiến lược và chính sách kinh doanh, Nxb Thống kê,
  TPHCM
  4. Michael Hammer, James Champy (1996), Tái lập doanh nghiệp, VũTiến
  Phúc dịch, Nxb Trẻ, TPHCM
  5. PGS.TS. Đào Duy Huân (2007), Quản trịchiến lược, Nxb Thống kê, TPHCM
  6. Đặng Công Hoàn (2004), Chiến lược cạnh tranh của các ngân hàng theo mô
  hình cạnh tranh của Michael Porter, Tạp chí NH số11/2004
  7. Trần Đình Định (2004), Lựa chọn chiến lược kinh doanh của Ngân hàng
  thương mại Việt nam, Tạp chí Thịtrường tài chính tiền tệ01/01/2004.
  8. Nguyễn Hữu Lam, Đinh Thái Hoàng, Phạm Xuân Lan (2007), Quản trịchiến
  lược phát triển vịthếcạnh tranh, NXB Thống Kê, Hà Nội.
  9. Michael E. Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Khoa học và kỹthuật,
  Hà Nội.
  10. Ngân hàng nhà nước, Chiến lược phát triển dịch vụngân hàng giai đoạn
  2006-2010, số912/NHNN-CLPT
  11. Ngân hàng thếgiới (2000), Dựbáo vềnền kinh tếViệt nam đến 2010
  12. Các sốliệu tổng hợp hàng tháng của NHNN chi nhánh Tp.HCM.
  13. Báo cáo tổng kết của Agribank
  14. Một sốtrang web: www.mof.gov.vn, www.bidv.com.vn, www.icb.com.vn,
  www.vietcombank.com.vn, www.agribank.com.vn

  Xem Thêm: Phân tích - đánh giá và đề xuất chiến lược AGRIBANK đến năm 2015
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích - đánh giá và đề xuất chiến lược AGRIBANK đến năm 2015 sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status