Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)

  Đồ án tốt nghiệp cao học năm 2011
  Đề tài: Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)

  MỤC LỤC
  Trang
  Lời cám ơn -------------------------------------------------------------------------------------------- I
  Mục lục ----------------------------------------------------------------------------------------------- II
  Danh mục bảng biểu------------------------------------------------------------------------------- IV
  PHẦN TÓM TẮT --------------------------------------------------------------------------------- V
  CHƯƠNG 1: MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU---------------------------------------------------- 1
  1.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ LÝ DO LỰA CHỌN----------------------------------- 1
  1.2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ------------------------------------------------ 2
  1.3. KẾT QUẢDỰKIẾN -------------------------------------------------------------------------- 2
  1.4. BỐCỤC CỦA ĐỒÁN ------------------------------------------------------------------------ 2
  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀLÝ THUYẾT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH
  VÀ CÁC MÔ HÌNH PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ -------------------------------------------- 4
  2.1. MÔ HÌNH DPM CỦA ARNOLDO C. HAX VÀ DEANL. WILDE------------------- 4
  2.2. MÔ HÌNH SM CỦA ROBERT S. KAPLAN VÀ DAVID P. NORTON -------------- 5
  2.3. MÔ HÌNH 5 LỰC LƯỢNG CẠNH TRANH CỦA MICHAEL PORTER------------- 6
  2.4. PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH BẰNG MÔ HÌNH SWOT ----------- 10
  CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ------------------------------------------- 15
  CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN--------------------------------------- 17
  4.1. GIỚI THIỆU VỀCÔNG TY---------------------------------------------------------------- 17
  4.2. THỰC TRẠNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH CỦA CÔNG TY ------------------- 18
  4.2.1. Sứmệnh của công ty ----------------------------------------------------------------------- 18
  4.2.2. Cấu trúc ngành nghềvà các đối thủcạnh tranh của công ty-------------------------- 20
  4.2.3. Vịthếcạnh tranh của công ty hiện nay -------------------------------------------------- 21
  III
  4.2.4. Chương trình hành động chiến lược của công ty--------------------------------------- 24
  4.2.5. Kếhoạch hành động chiến lược ---------------------------------------------------------- 25
  CHƯƠNG 5: ĐÁNH GIÁ CÁC CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY CỔ
  PHẦN KINH DOANH THỦY HẢI SẢN SÀI GÒN--------------------------------------- 27
  5.1. SỰGẮN KẾT GIỮA SỨMỆNH VÀ QUÁ TRÌNH THỰC THI CHIẾN LƯỢC
  CỦA CÔNG TY ----------------------------------------------------------------------------------- 27
  5.2. TÍNH HIỆU QUẢCỦA CHIẾN LƯỢC TRONG MỐI QUAN HỆVỚI MÔI
  TRƯỜNG BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI CỦA CÔNG TY ----------------------------- 28
  5.2.1. Tính hiệu quảcủa chiến lược trong mối quan hệvới môi trường bên trong ------- 28
  5.2.2. Tính hiệu quảcủa chiến lược trong mối quan hệvới môi trường bên ngoài------- 29
  5.3. CÁC KHÓ KHĂN NẢY SINH TỪQUÁ TRÌNH GẮN KẾT CHIẾN LƯỢC
  CỦA CÔNG TY VỚI MÔI TRƯỜNG CẠNH TRANH ------------------------------------- 30
  5.4. CÁC KHÓ KHĂN NẢY SINH TỪQUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI HAY THỰC
  THI CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY----------------------------------------------------------- 31
  CHƯƠNG 6: ĐỀXUẤT------------------------------------------------------------------------- 33
  CHƯƠNG 7: KẾT LUẬN ---------------------------------------------------------------------- 38
  PHẦN PHỤLỤC --------------------------------------------------------------------------------- 40
  Phụlục 1: Mô hình DELTA ---------------------------------------------------------------------- 40
  Phụlục 2: Bản đồchiến lược (Mô hình SM)--------------------------------------------------- 41
  Phụlục 3: Bản cân đối kếtoán của công ty APT ---------------------------------------------- 42
  Phụlục 4: Ma trận SWOT của Công ty CP Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn APT ---- 44
  Tài liệu tham khảo ------------------------------------------------------------------------------- 45

  PHẦN TÓM TẮT ĐỒÁN
  Trong xu thếhội nhập vào nền kinh tếkhu vực và toàn cầu, đặc biệt từkhi Việt
  Nam trởthành thành viên chính thức thứ150 của Tổchức Thương mại Thếgiới WTO,
  việc xây dựng một chiến lược kinh doanh với những định hướng, mục tiêu cụthểvà
  cách thức tổchức phù hợp, hiệu quảlà một trong những yêu cầu đặt ra có tính sống
  còn đối với các doanh nghiệp Việt Nam trong đó có Công ty Cổphần Kinh doanh
  Thủy hải sản Sài Gòn – APT. Đềtài “Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty
  Cổphần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)”là một trong những nghiên cứu
  thực nghiệm của tôi sau khi hoàn thành môn học Quản trịchiến lược và các môn học
  khác trong chương trình thạc sỹquản trịkinh doanh.
  Nhưchúng ta đã biết, ngành nuôi trồng thủy hải sản là một trong những ngành
  nghềcó lợi thếcủa Việt Nam trong nhiều năm qua và cảnhững năm sắp tới. Các sản
  phẩm gắn liền với ngành nghềnày được xuất khẩu ra nhiều thịtrường trên thếgiới và
  được người tiêu dùng trên thếgiới ưu chuộng. Trong lĩnh vực ngoại thương, thủy hải
  sản là một trong 10 nhóm hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam hiện
  nay, mang lại một nguồn ngoại tệlớn cho đất nước
  (1)
  . Việc nghiên cứu thực tiễn về
  chiến lược kinh doanh của một doanh nghiệp trong lĩnh vực này là một lựa chọn thích
  hợp trên cơsở đó đểthấy được những điểm mạnh và điểm yếu của ngành nghềcũng
  nhưcủa công ty; đồng thời thấy được những thời cơ, thách thức mà công ty phải đối
  diện trong thời gian tới. Từ đó, hoạch định một chiến lược kinh doanh phù hợp.
  Đểthực hiện đồán, tác giả đã sửdụng rất nhiều phương pháp khác nhau như:
  phương pháp ứng dụng lý thuyết hệthống, phương pháp tổng hợp, phương pháp thông
  kê, thu thập sốliệu, phương pháp dựbáo (hồi quy đơn tuyến tính), phương pháp diễn
  dịch, phương pháp qui nạp, phương pháp phân tích tổng hợp, phương pháp thống kê,
  so sánh; phương pháp phân tích định tính kết hợp với phân tích định lượng, phương
  pháp nghiên cứu ứng dụng. Ngoài ra, đồán còn sửdụng các mô hình đểphân tích như:
  Mô hình Delta của Dean L Wilde và Arnoldo C. Hax,mô hình SM Robert S. Kaplan
  và David P. Norton, Mô hình 5 lực lượng cạnh tranh của Michael Porter và Mô hình
  phân tích SWOT.
  Qua nghiên cứu và phân tích cho thấy, Công ty Cổphần Kinh doanh Thủy Hải
  sản Sài Gòn đã hoạch định một chiến lược kinh doanh rất rõ ràng. Trong đó, công ty
  đã đưa ra được các điểm mạnh, điểm yếu của công ty và các giải pháp đểkhắc phục.
  Điểm mạnh lớn nhất của công ty là có thương hiệu, uy tín lâu năm trên thịtrường
  trong và ngoài nước; có thịphần thông qua hệthống kênh phân phối và khách hàng
  truyền thống; đội ngũCBCNV có nhiều năm kinh nghiệm trong nuôi trồng, thu mua,
  chếbiến và kinh doanh thủy hải sản; và công ty có các xí nghiệp nuôi trồng, thu mua,
  chếbiến tại chổ. Tuy nhiên, công ty cũng có một số điểm yếu cần khắc phục là: Nguồn
  sản phẩm chếbiến biến động liên tục cảvềsốlượng và chất lượng; Công nghệ, dây
  chuyền chếbiến còn lạc hậu chưa đáp ứng đầy đủcác yêu cầu của quá trình hội nhập
  và các cam kết theo chuẩn mực quốc tế; Nguồn lực tài chính còn eo hẹp chưa đáp ứng
  được nhu cầu sản xuất kinh doanh; và khảnăng quản lý của một bộphận cán bộlãnh
  đạo còn nhiều hạn chế.
  Trong điều kiện hiện nay, hoạt động của công ty phải đối diện với rất nhiều
  thách thức cần phải vượt qua mà trước hết là áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt;
  nguồn cung ứng và giá nguyên, nhiên liệu phục vụcho chăn nuôi, chếbiến luôn biến
  động khó lường. Khách hàng đòi hỏi ngày càng cao vềmẫu mã và chất lượng sản
  phẩm (an toàn vệsinh thực phẩm) và cảvấn đềvềlãi suất vì có nhiều biến động bất
  lợi.
  Đểtận dụng thếmạnh của mình, tranh thủthời cơ, hạn chếtối đa điểm yếu vượt
  qua những thách thức nhằm hoàn thành kếhoạch hoạt động sản xuất kinh doanh và
  thực hiện thành công chiến lược kinh doanh của mình, công ty cần lưu ý một sốvấn đề
  quan trọng là:
  Thứnhất,cần quan tâm và huy động mọi nguồn lực của mình vào nhiệm vụ
  chiến lược là nâng cao chất lượng sản phẩm, hạgiá thành, thực hiện đồng bộquy trình
  chếbiến, sản xuất và rút ngắn thời gian giao hàng.
  Thứhai, cần cải thiện tình hình tài chính của công ty theo các hướng huy động
  và sửdụng vốn một cách hợp lý hơn và hiệu quảhơn.
  VII
  Thứba, cần đẩy nhanh việc mởrộng và đa dạng hóa thịtrường tiêu thụ, đặc biệt
  là thịtrường xuất khẩu.
  Thứtư, xây dựng và phát triển nhiều hình thức thanh toán trong hoạt động sản
  xuất kinh doanh nhằm thu hồi vốn nhanh và hiệu quảhơn.
  Thứnăm, đẩy mạnh công tác marketing trong đó cần chú trọng việc xúc tiến
  thương mại.
  Và cuối cùng là kiện toàn công tác nhân sựvà nguồn nhân lực theo hướng tinh
  gọn và hiệu quả.
  Xây dựng chiến lược kinh doanh là một việc làm rất quan trọng đối với các
  doanh nghiệp trong nền kinh tếthịtrường hiện nay. Phần lớn sựthất bại của các doanh
  nghiệp đều xuất phát từviệc xây dựng một chiến lược kinh doanh không đầy đủ. Có
  nhiều cách đểxây dựng chiến lược kinh doanh. Tuy nhiên đểxây dựng một chiến lược
  kinh doanh đúng, hiệu quảvà phù hợp với từng giai đoạn phát triển là một việc làm
  không hề đơn giản.
  Do môi trường kinh doanh thủy hải sản luôn có những biến động khó lường và
  mang tính thời vụnên tất cảcác chiến lược kinh doanh và giải pháp thực hiện chiến
  lược cần được xem xét, điều chỉnh linh hoạt đểphù hợp với tình hình thực tếcủa thị
  trường và khảnăng của công ty.

  CHƯƠNG 1
  MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
  1.1. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU VÀ LÝ DO LỰA CHỌN
  Trong những năm vừa qua, nền kinh tếViệt Nam đã có những bước chuyển
  biến tích cực, tốc độtăng trưởng kinh tếtương đối cao, góp phần quan trọng giúp Việt
  Nam từmột quốc gia nghèo đói sau 25 năm Đổi mới đã trởthành một nước có trình độ
  phát triển trung bình; vịthếcủa Việt Nam trong khu vực và trên thếgiới ngày càng
  được nâng cao. Những thành tựu bước đầu đó có một phần đóng góp quan trọng của
  các doanh nghiệp và doanh nhân.
  Trong xu thếhội nhập vào nền kinh tếkhu vực và toàn cầu, đặc biệt từkhi Việt
  Nam trởthành thành viên chính thức thứ150 của Tổchức Thương mại Thếgiới WTO,
  các doanh nghiệp Việt Nam đang đứng trước những cơhội chưa từng có trong lịch sử
  nhưng đồng thời cũng sẽ đối diện với rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là áp lực
  cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn không chỉvới các doanh nghiệp trong nước với
  nhau mà còn đối diện với cảnhững tập đoàn kinh tếcủa các cường quốc kinh tếtrên
  thếgiới.
  Nhưvậy đểtồn tại và phát triển trong điều kiện mới, các doanh nghiệp cần phải
  xây dựng cho mình những định hướng, chiến lược kinh doanh phù hợp trên cơsở
  nghiên cứu, phân tích môi trường kinh doanh bên ngoài, môi trường bên trong của
  mình đểcó thểtận dụng các cơhội, giảm thiểu các nguy cơtừmôi trường kinh doanh,
  cũng nhưphát huy các điểm mạnh và hạn chếcác điểm yếu của doanh nghiệp.
  Xuất phát từthực tiễn đó, việc xây dựng chiến lược kinh doanh là hết sức cần
  thiết đối với mỗi doanh nghiệp. Nó giúp cho doanh nghiệp có định hướng, mục tiêu
  kinh doanh rõ ràng, huy động các bộphận, cá nhân đến mục tiêu chung của doanh
  nghiệp tránh tình trạng cục bộ, phân tán nguồn lực sẽlàm suy yếu doanh nghiệp. Môi
  trường kinh doanh ngày nay thay đổi rất nhanh chóng, cạnh tranh toàn cầu đòi hỏi
  doanh nghiệp phải luôn chủ động, sáng tạo đểthích nghi với sựthay đổi đó.
  Tôi là một nhà quản lý trong lĩnh vực ngân hàng, khách hàng thường xuyên của
  ngân hàng mà tôi thường tiếp xúc là các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp
  Trang 2
  hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thủy hải sản. Chính quá trình tiếp xúc
  thường xuyên đó đã giúp tôi có những hiểu biết nhất định vềnhững thếmạnh, thếyếu
  của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này. Kết hợp việc thực hiện yêu cầu
  của khóa học thạc sĩquản trịkinh doanh, tôi quyết định chọn đềtài “Phân tích chiến
  lược kinh doanh của Công ty Cổphần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)”
  đểlàm đồán môn học Quản trịchiến lược.
  1.2. MỤC TIÊU VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
  Mục tiêu của đềtài là hệthống hóa cơsởlý luận vềchiến lược làm tiền đề để
  phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động của công ty, xây dựng chiến lược công
  ty. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường hoạt động sản xuất kinh doanh của
  công ty. Từ đó kết hợp với định hướng, mục tiêu của công ty APT đểxây dựng chiến
  lược sản xuất kinh doanh thủy hải sản của Công ty Cổphần Kinh doanh Thủy hải sản
  Sài Gòn APT.
  Phạm vi nghiên cứu của đồán là phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty
  Cổphần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn. Lĩnh vực nghiên cứu chiến lược là hoạt
  động sản xuất kinh doanh thủy hải sản.
  1.3. KẾT QUẢDỰKIẾN
  Với thời gian, điều kiện bịgiới hạn cùng với trình độnăng lực của bản thân còn
  nhiều hạn chếnên việc Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty APT cũng chỉ
  dừng lại ởmột sốkết quảnhất định nhưsau:
  - Trước hết là hệthống hóa được các lý thuyết vềchiến lược kinh doanh và các
  mô hình phân tích, đánh giá. Đây chính là nền tảng đểhoàn thiện các mục tiêu, yêu
  cầu chính của đồán
  - Thấy được thực trạng xây dựng và thực hiện chiến lược kinh doanh của một
  công ty kinh doanh trong lĩnh vực thủy hải sản mà chủyếu là xuất khẩu. Qua đó cũng
  thấy được điểm yếu chung hiện nay của các công ty Việt Nam nói chung và công ty
  trong ngành thủy sản nói riêng là chưa quan tâm đúng mức đến việc xây dựng chiến
  lược kinh doanh toàn diện cho công ty.
  - Đềxuất xây dựng một chiến lược kinh doanh toàn diện và có hiệu quảcho
  Công ty Cổphần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn trong điều kiện hội nhập kinh tế
  quốc tếvà mức độcạnh tranh ngày càng khốc liệt.
  Trang 3
  1.4. BỐCỤC CỦA ĐỒÁN
  Kết cấu trọng tâm của đồán được đềnghịgồm 7 chương, chưa tính các phần
  mở đầu và phụlục. Cụthể:
  PHẦN ĐẦU
  Chương 1: Mục đích nghiên cứu
  Chương 2: Tổng quan vềlý thuyết chiến lược kinh doanh và các mô hình phân tích,
  đánh giá
  Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
  Chương 4: Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổphần kinh doanh thủy hải
  sản Sài Gòn
  Chương 5: Đánh giá các chiến lược hiện tại của Công ty Cổphần kinh doanh thủy hải
  sản Sài Gòn
  Chương 6: Đềxuất
  Chương 7: Kết luận
  PHẦN PHỤLỤC
  Trang 4
  CHƯƠNG 2
  TỔNG QUAN VỀLÝ THUYẾT CHIẾN LƯỢC KINH DOANH VÀ CÁC MÔ
  HÌNH PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ
  2.1. MÔ HÌNH DPM CỦA ARNOLDO C. HAX VÀ DEAN L. WILDE
  Mô hình Delta là một khuôn khổchiến lược được phát triển bởi Dean L Wilde
  cùng với các thành viên khác của Dean trong công ty và Arnoldo C. Hax của Trường
  Quản trịMIT/Sloan. Nó nhằm mục đích giúp các nhà quản trịtrong cách xây dựng,
  thực hiện chiến lược và hiệu quảkinh doanh của doanh nghiệp.
  Sựxuất hiện của Internet, với tiềm năng cách mạng của nó đểkết nối và các
  công nghệxung quanh kinh doanh điện tửvà thương mại điện tử. Tạo ra những sựlựa
  chọn mới sẳn có và các công cụcó tính khảthi của phương pháp tiếp cận kinh doanh
  mới.
  Hax và Wilde tích hợp các lợi thếcạnh tranh và chuổi giá trịkhung từMicheal
  Porter với các nguồn lực cơbản của công ty và bổsung cho những người có quan
  điểm doanh nghiệp mởrộng mới và cung cấp giải pháp tổng sốkhách hàng
  2.1.1. Các yếu tốcủa Mô hình DELTA
  1. Tam giác chiến lược: được sửdụng đểxác định vịtrí chiến lược phản ánh các
  nguồn mới của lợi nhuận. Ba chiến lược lựa chọn: sản phẩm tốt nhất, giải pháp
  khách hàng và các thành phần cố định vào hệthống.
  2. Gắn kếtcác lựa chọn của chiến lược với một công ty hoạt động và cung cấp
  hợp thức giữa định hướng chiến lược và thực hiện. Ba quá trình cơbản là luôn
  luôn hiện diện và là do chứa các nhiệm vụchiến lược quan trọng: hoạt động
  hiệu quả, khách hàng mục tiêu và đổi mới.
  3. Thích ứng quá trình:các quá trình quan trọng nhất của công ty phải được liên
  kết với chiến lược đã lựa chọn. Trong tiến trình này theo cách có thể được thực
  hiện đối với các chương trình nghịsựchiến lược và kết quảmột quá chung
  chung có thểtránh được. Mô hình Delta xác định các quá trình cốt lõi của
  doanh nghiệp và cung cấp một hướng dẫn đểlàm thếnào mà họcần đểchức
  năng khác nhau để đạt được vịtrí chiến lược khác nhau có khảnăng liên tục
  phản ứng với một môi trường không chắc chắn.

  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Tài liệu bài giảng môn Quản trịchiến lược của Mr. Foo Kok Thye
  2. Tài liệu hướng dẫn nghiên cứu quản trịchiến lược của PGS. TS. Đào Duy Huân
  3. PGS.TS. Đào Duy Huân, Quản trịchiến lược trong toàn cầu hóa, NXB Thống
  kê, 2007
  4. GS.TS. Nguyễn ThịLiên Diệp, Chiến lược và sách lược kinh doanh, NXB
  Thống kê, 2008
  5. GS.TS Hồ Đức Hùng, Quản trịmarketing, NXB Viện NCKTPT, 2004
  6. Cẩm nang kinh doanh Harvard, Chiến lược kinh doanh hiệu quả, NXB Tổng
  hợp Tp. HCM, 2005
  7. Tạp chí kinh tếphát triển – Trường Đại học kinh tếTp. HCM
  8. Và một sốwebsite:
  - www.thuatquantri.com
  - www.vneconomic.vn
  - http://www.valuebasedmanagement.net/methods_hax_wilde_delta_model.ht
  ml
  - http://www.valuebasedmanagement.net/methods_strategy_maps_strategic_c
  ommunication.html
  - http://nqcenter.wordpress.com/2008/04/22/mo-hinh-5-ap-luc-canh-tranhcua-michael-porter/

  Xem Thêm: Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích chiến lược kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh Thủy hải sản Sài Gòn (APT) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status