Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Các giải pháp để phát triển làng nghề ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Các giải pháp để phát triển làng nghề ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

  Tóm tắt luận văn thạc sĩ năm 2011
  Đề tài: Các giải pháp để phát triển làng nghề ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam

  MỞ ĐẦU
  1. Lý do chọn ñềtài
  Các làng nghềtrên ñịa bàn thành phốHội An ñã có lịch sử
  hình thành và phát triển từkhá lâu. Hiện nay, sốlượng làng nghề ở
  thành phốHội An là không nhiều, tập trung chủyếu vùng ven. Các
  làng nghề ởHội An ñã có bước phát triển, tuy nhiên vẫn còn một số
  hạn chế, quy mô sản xuất còn nhỏ, phân tán, thiết bịsản xuất còn lạc
  hậu, năng suất lao ñộng thấp, chất lượng và mẫu mã sản phẩm chưa
  ñáp ứng thịhiếu ngày càng khắt khe của người tiêu dùng, trình ñộ
  tay nghềcủa người lao ñộng chưa cao, thu nhập trong các làng nghề
  chưa ñủsức thu hút người lao ñộng, quy mô lao ñộng làm nghềngày
  càng giảm. Con người Hội An cần cù, chịu khó, có tay nghề, Hội An
  là một di sản văn hoá thếgiới, là ñịa bàn có vịtrí thuận lợi ởgần 2
  di sản văn hoá thếgiới cố ñô Huếvà khu ñền tháp MỹSơn, là trung
  ñiểm giao lưu của cảnước tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc giao lưu
  hàng hoá, du lịch. Tuy nhiên, ñịa phương vẫn chưa khai thác hết lợi
  thếvà tiềm năng sẵn có của mình.
  Xuất phát từnhững lý do trên nên tôi chọn ñềtài: “Các giải
  pháp ñểphát triển làng nghề ởthành phốHội An, tỉnh Quảng
  Nam” làm ñềtài nghiên cứu của mình.
  2. Mục ñích nghiên cứu
  - Hệthống ñược lý luận vềphát triển làng nghềlàm cơsở
  hình thành khung nội dung và phương pháp nghiên cứu cho ñềtài;
  - Đánh giá ñược thực trạng phát triển các làng nghề ởthành
  phốHội An, chỉra ñược những mặt mạnh và các ñiểm yếu của quá
  trình phát triển;
  - Đềxuất ñược các giải pháp ñểphát triển làng nghề ởthành
  phốHội An, tỉnh Quảng Nam.
  2
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
  - Đối tượng nghiên cứu của ñềtài là: phát triển làng nghề
  - Phạm vi nghiên cứu:
  + Vềkhông gian: Thành phốHội An, ñềtài tập trung vào 3
  làng nghề:Làng Mộc Kim Bồng, làng Gốm Thanh Hà, làng Rau Trà
  Quếcủa thành phốHội An.
  + Vềthời gian: 2006-2010
  4. Phương pháp nghiên cứu
  - Thu thập thực tếtại làng nghề.
  - Phương pháp phân tích thống kê, tổng hợp, chi tiết hoá .
  - Phương pháp ñối chiếu, so sánh.
  5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của ñềtài
  Luận văn phân tích rõ một sốcơsởlý luận và thực tiễn về
  làng nghề. Đánh giá thực trạng phát triển làng nghề ởthành phốHội
  An giai ñoạn 2006-2010. Trên cơsở ñó ñềxuất các giải pháp ñểphát
  triển làng nghề ởHội An trong thời gian ñến.
  Kết quảcủa luận văn có thểdùng làm tài liệu tham khảo cho
  việc phát triển làng nghề ởHội An.
  6. Nội dung và Kết cấu ñềtài
  Ngoài các phần: danh mục các bảng, danh mục các
  hình vẽ, mở ñầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, ñề tài
  ñược chia làm 3 chương:
  Chương 1: Lí luận chung vềphát triển làng nghề.
  Chương 2: Thực trạng phát triển các làng nghề ởthành phố
  Hội An, tỉnh Quảng Nam.
  Chương 3: Các giải pháp ñểphát triển làng nghề ởthành phố
  Hội An, tỉnh Quảng Nam.

  Chương 1
  LÝ LUẬN CHUNG VỀPHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ
  1.1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀLÀNG NGHỀ
  1.1.1. Khái niệm
  Khái niệm làng nghề ñược hiểu là “một ñịa bàn hay khu vực
  dân cưsinh sống trong một làng (thôn, tương ñương thôn) có hoạt
  ñộng cùng ngành nghềcông nghiệp, tiểu thủcông nghiệp, sản xuất ở
  từng hộgia ñình hoặc các cơsởtrong làng; có sửdụng nguồn lực
  trong và ngoài ñịa phương, phát triển tới mức trởthành nguồn sống
  chính hoặc thu nhập chủyếu của người dân trong làng”.
  1.1.2. Tiêu chí công nhận làng nghề
  - Làng ñó phải có nghềmang tính ñặc thù, có một sốngười
  (hay nhóm người) giỏi nghề. Những sản phẩm sản xuất ra phải có
  tính ñặc thù riêng của làng ñó.
  - Ph ải có m ột hay m ột nhóm ng ười giỏi ngh ềlàm h ạt nhân ñể
  phát triển một ngh ềnào ñó.
  - Phải tìm ñược nguồn nguyên liệu ổn ñịnh, ñáp ứng nhu cầu
  sản xuất của làng.
  - Phải lựa chọn ñược một mặt hàng nào ñó ñáp ứng với nhu
  cầu thịtrường và phù hợp với ñiều kiện sản xuất của làng.
  - Phải có s ốvốn ban ñầu ñểmua nguyên liệu và chuẩn bịcác
  ñiều kiện cho sản xuất.
  - Làng phải có cơsởvật chất, hạtầng nhất ñịnh.
  - Giá trị sản xuất của làng nghề chiếm tỷ trọng trên 70%
  tổng giá trịsản xuất của làng.
  - Sốlao ñộng làm nghề(ở ñộtuổi lao ñộng) là trên 30% so
  với tổng sốlao ñộng của làng.
  1.1.3. Phân loại làng nghề
  1.1.3.1. Phân loại theo lịch sửphát triển
  - Nhóm làng nghềtruyền thống.

  Xem Thêm: Các giải pháp để phát triển làng nghề ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Các giải pháp để phát triển làng nghề ở thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status