Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  THẠC SĨ Bước đầu khảo sát vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp lipase ngoại bào

  D
  dream dream Đang Ngoại tuyến (18524 tài liệu)
  .:: Cộng Tác Viên ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
  1
 5. Công cụ
 6. Bước đầu khảo sát vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp lipase ngoại bào

  MỤC LỤC
  Trang
  Danh mục chữ viết tắt . i
  Danh mục các hình . ii
  Danh mục các bảng . iv
  Danh mục các đồ thị vi
  Mở đầu . 1
  CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 2
  1.1. ĐẠI CƯƠNG VỀ LIPASE 2
  1.1.1. Giới thiệu 2
  1.1.2. Cấu trúc lipase .3
  1.1.3. Cơ chế phản ứng và tính đặc hiệu của lipase .4
  1.1.4. Phân loại, đặc tính và một số tính chất của lipase .7
  1.1.5. Các nguồn thu nhận enzyme lipase .10
  1.1.6. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự sinh tổng hợp lipase .11
  1.1.7. Các yếu tố ảnh hưởng tới hoạt tính lipase 12
  1.1.8. Phương pháp xác định hoạt tính lipase .13
  1.1.9. Ứng dụng của lipase 13
  1.2. ĐỊNH DANH VI SINH VẬT THEO PHƯƠNG PHÁP TRUYỀN
  THỐNG 21
  1.2.1. Định danh vi khuẩn .21
  1.2.2. Định danh nấm men 22
  1.2.3. Định danh nấm mốc 23
  1.3. ĐỊNH DANH VI SINH VẬT DỰA VÀO VẬT LIỆU DI TRUYỀN 25
  1.3.1. Thước đo tiến hóa 25
  1.3.2. Định danh vi khuẩn .27
  1.3.3. Định danh nấm men và nấm mốc 29
  CHƯƠNG 2: VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP . 30
  2.1. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NGHIÊN CỨU .30
  2.2. VẬT LIỆU 30
  2.2.1. Thu nhận mẫu 30
  2.2.2. Thiết bị và dụng cụ 31
  2.2.3. Môi trường và hóa chất .32
  2.3. PHƯƠNG PHÁP .37
  2.3.1. Phân lập các chủng vi sinh vật sinh lipase ngoại bào .37
  2.3.2. Làm thuần và bảo quản các chủng vi sinh vật thu được .37
  2.3.3. Phương pháp nuôi sinh tổng hợp lipase 38
  2.3.4. Phương pháp thu nhận enzyme lipase 39
  2.3.5. Phương pháp xác định hoạt tính lipase .39
  2.3.6. Xác định hàm lượng protein theo phương pháp Bradford .40
  2.3.7. Xác định hoạt tính riêng của enzyme lipase 42
  2.3.8. Khảo sát các đặc điểm phân loại .42
  2.3.9. So sánh tính tương đồng: 49
  2.3.10. Phân tích vật liệu di truyền .49
  2.3.11. Khảo sát một số yếu tố của môi trường cảm ứng sinh lipase 54
  2.3.12. Khảo sát hoạt tính của enzyme lipase .55
  CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ BIỆN LUẬN . 57
  3.1. KẾT QUẢ PHÂN LẬP CÁC CHỦNG SINH LIPASE NGOẠI BÀO 57
  3.2. HOẠT TÍNH LIPASE NGOẠI BÀO CÁC CHỦNG THU ĐƯỢC .59
  3.3. ĐỊNH DANH VI KHUẨN .64
  3.3.1. Các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa của các chủng vi khuẩn .64
  3.3.2. Phân tích trình tự rDNA 16S 71
  3.4. ĐỊNH DANH NẤM MEN .79
  3.4.1. Các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa của chủng nấm men
  W_Q9_Y1 79
  3.4.2. Phân tích đoạn trình tự D1/D2 của rRNA tiểu đơn vị lớn (LSU-rRNA;
  25/26/28S) 82
  3.5. ĐỊNH DANH NẤM MỐC .86
  3.5.1. Các đặc điểm hình thái của chủng nấm mốc S_Q3_M2 86
  3.5.2. Phân tích đoạn trình tự D1/D2 của rRNA tiểu đơn vị lớn (LSU-rRNA;
  25/26/28S) 89
  3.6. KHẢO SÁT YẾU TỐ MÔI TRƯỜNG CẢM ỨNG 93
  3.6.1. Nguồn cơ chất cảm ứng 93
  3.6.2. Nồng độ cơ chất .95
  3.6.3. pH của môi trường cảm ứng 96
  3.6.4. Thời gian nuôi cấy .98
  3.6.5. Nhiệt độ nuôi cấy .100
  3.7. KHẢO SÁT HOẠT TÍNH CỦA ENXYME LIPASE .101
  3.7.1. Đường chuẩn albumin dùng trong phương pháp Bradford 101
  3.7.2. Ảnh hưởng của pH đến hoạt tính lipase .103
  3.7.3. Khảo sát tính bền của lipase theo pH 104
  3.7.4. Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt tính lipase .106
  3.7.5. Khảo sát tính bền của lipase theo nhiệt độ .108
  3.7.6. Ảnh hưởng của cơ chất đến hoạt tính lipase 110
  3.7.7. Ảnh hưởng của EDTA và cation đến hoạt tính lipase 112
  3.7.8. Ảnh hưởng của chất tẩy đến hoạt tính lipase .114
  3.7.9. Khảo sát hoạt tính lipase của 2 chủng ở các điều kiện hoạt động tối ưu116
  CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ . 118
  4.1. KẾT LUẬN 118
  4.2. ĐỀ NGHỊ 119
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 121
  Tài liệu tiếng Việt . 121
  Tài liệu tiếng Anh . 122
  Tài liệu từ internet 132

  Xem Thêm: Bước đầu khảo sát vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp lipase ngoại bào
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Bước đầu khảo sát vi sinh vật có khả năng sinh tổng hợp lipase ngoại bào sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu
Tài liệu mới

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status