Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare

  Đề tài: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare
  LỜI MỞ ĐẦU

  Qua thời gian học tập và rèn luyện ở trường ,em được trang bị một lượng kiến thức khá đủ nhưng đó chỉ là lý thuyết sách vở . Vì vậy , để củng cố thêm kiến thức chuyên môn và để hiểu thêm về thực tế, thực hiện phương châm” học đi đôi vơí hành” từ những kiến thức cơ bản mà em đã được thầy cô truyền đạt đem so sánh với thực tế nhằm củng cố lại những kiến thức đã học , trang bị thêm một số kiến thức còn thiếu , nắm biết trong thực tế và từ đó có cái nhìn đúng đắn với thực tiễn. Được sự phân công của trường và sự đồng ý của công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE, em đã được vào thực tập tại công ty.Trên những cơ sở lý thuyết đã được học và sự hướng dẫn của thầy cô giáo , các anh chị ở phòng kế toán và ban lãnh đạo công ty đả giúp em hoàn thành nhiệm vụ với chuyên đề: “KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU” nhằm chuẩn bị cho mình những kiến thức cơ bản của một nhân viên kế toán khi ra trường công tác.

  Trong nền kinh tế thị trường, việc đổi mới cơ chế quản lý kết hợp với việc mở rộng thị trường hiện nay đang là xu hướng thị trường của thời đại. Mọi doanh nghiệp, mọi dự án đầu tư đều phải dặt lợi ích kinh tế xã hội là hàng đầu , có như vậy mới đứng vững trên thị trường. Mỗi doanh nghiệp đều có quyền tự do kinh doanh và chịu trách nhiệm trong kinh doanh nên việc quản lý đầu tư và sử dụng vốn sao cho có hiệu quả là vấn đề quan tâm hàng đầu . Vì nó gắn liền với sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp . Hằng ngày , tại các doanh nghiệp luôn có nguồn vốn thu chi xen kẽ nhau . Các khoản phải thu là để có vốn bằng tiền để chi. Các khoản chi là để thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh từ đó có nguồn thu để đáp ứng các khoản chi . Dòng lưu chuyển tiền tệ diễn ra không ngừng. Có thời điểm lượng tiền thu nhiều hơn lượng tiền chi và ngược lại. Như vậy , qua sự luân chuyển vốn bằng tiền người ta có thể kiểm tra , đánh giá hiệu quả của các hoạt động kinh tế, tình hình tài chính của doanh nghiệp. Mặt khác, trong tình hình tài chính của doanh nghiệpluôn tồn tại các khoản phải thu , phải trả , tình hình thanh toán các khoản nàyphụ thuộc vào phương thức thanh toán đang áp dung tại công ty và sự thỏa thuận giữa các đơn vị kinh tế .

  Để theo dõi kịp thời nhanh chóng và cung cấp đầy đủ thông tin chính xác, với sự nhận định về việc tổ chức hạch toán kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu là những khâu rất quan trọng trong toàn bộ công tác kế toán doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là một bộ phận của tài sản lưu động với tính lưu động cao , nó được dùng để đáp ứng nhu cầu thanh toán , thực hiện mua sắm và chi tiêu của doanh nghiệp . Đối với hoạt động kinh tế bên ngoài , vốn bằng tiền là yếu tố cơ bản để đối tác căn cứ đánh giá khả năng thanh toán tức thời của các khoản nợ đến hạn của công ty. Với ý nghĩa ấy vốn bằng tiền của công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE là yếu tố xuyên suốt và đặc biệt quan trọng từ khi công ty bắt đầu thành lập và phát triển như ngày nay .Vốn bằng tiền luôn có mặt kịp thời để đáp ứng nhu cầu của công ty.

  Với tầm quan trọng như vậy , việc sử dụng làm sao , như thế nào để phát huy tính năng của vốn bằng tiền và doanh nghiệp luôn có một lượng vốn dự trữ để đáp ứng kịp thời , không ứ đọng là yêu cầu trọng điểm quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp . Chính vì vậy em đã chọn đề tài “ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU “ tại công ty CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE

  MỤC LỤC

  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN 3
  BÊNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE 3
  1.1 Tổng quan về Cty Cổ Phần Bệnh Viện Máy Tính Quốc Tế iCARE 3
  1.1.1 Giới thiệu chung : 3
  1.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 3
  1.1.3 Chức năng, nhiệm vụ và mục tiêu. 3
  1.1.3.1 Chức năng. 3
  1.1.3.2 Nhiệm vụ. 4
  1.1.3.3 Mục tiêu. 4
  1.2 Cơ cấu tổ của doanh nhiệp chức và bộ máy quản lý. 4
  1.2.1 Sơ đồ tổ chức. 4
  1.2.2 Nhiệm vụ và chức năng từng phòng ban. 7
  1.3 Tổ chức công tác kế toán tại công ty. 8
  1.3.1 Tổ chức bộ máy kế toán. 8
  1.3.1.1 Hình thức tổ chức. 8
  1.3.1.2 Sơ đồ bộ máy kế toán. 9
  1.3.1.3 Chức năng, nhiệm vụ các nhân viên phòng kế toán. 9
  1.3.2 Chế độ kế toán tại công ty. 11
  1.3.2.1 Niên độ kế toán. 11
  1.3.2.2 Hình thức sổ kế toán. 11
  1.3.2.3 Hệ thống tài khoản sửa dụng. 13
  1.3.2.4 Phương pháp hạch toán hàng tồn kho. 13
  1.3.2.5 Phương pháp trích khấu hao TSCĐ 13
  1.3.2.6 Phương pháp tính thuế. 13
  CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MÁY TÍNH QUỐC TẾ ICARE 14
  2.1 Những vấn đề chung về kế toán vốn bằng tiền. 14
  2.1.1 Khái niệm vốn bằng tiền. 14
  2.1.2 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền. 14
  2.1.3 Phân loại 14
  2.2 Kế toán tiền mặt: 15
  2.2.1 Nội dung: 15
  2.2.2 Tài khoản sử dụng: 15
  2.2.3 `Chứng từ sử dụng: 15
  2.2.4 Nguyên tắc hạch toán: 15
  2.3 Kế toán tiền gửi ngân hàng: 16
  2.3.1 Nội dung: 17
  2.3.2 TK sử dụng: 17
  2.3.3 Chứng từ sử dụng: 17
  2.3.4 Nguyên tắc hạch toán: 18
  2.4 Kế toán tiền đang chuyển: 19
  2.4.1 Nội dung: 19
  2.4.2 TK sử dụng. 19
  2.4.3 Chứng từ sử dụng. 19
  2.4.4 Nguyên tắc hạch toán: 19
  2.5 Kế toán phải thu. 20
  2.5.1 Nội dung. 21
  2.5.2 Tài khoản sử dụng. 21
  2.5.3 Chứng từ sử dụng. 21
  2.5.4 Nguyên tắc hạch toán. 22
  2.6 Nội dung kế toán VBT 22
  2.6.1 Công tác quản lý VBT 23
  2.6.2 VBT hiện có. 23
  2.6.3 Nguyên tắc quản lý VBT 23
  2.7 Kế toán tiền mặt 23
  2.7.1 Nội dung. 23
  2.7.2 Chứng từ sổ sách sử dụng. 24
  2.7.3 Tài khoản sử dụng. 24
  2.7.4 Trình tự hạch toán. 24
  2.8 Kế toán TGNH 27
  2.8.1 Kế toán tiền gửi ngân hàng. 27
  2.8.2 Chứng từ sổ sách sử dụng. 27
  2.8.3 Tài khoản sử dụng và kết cấu. 27
  2.8.4 Trình tự hạch toán. 27
  2.8.5 Kế toán tiền đang chuyển. 33
  2.9 Kế toán các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare 33
  2.9.1 Nội dung. 33
  2.9.2 Chứng từ sử dụng. 33
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 37
  3.1 So sánh giữa lý thuyết và thực tế. 37
  3.2 Nhận xét 38
  3.2.1 Nhận xét chung về tình hình công ty. 38
  3.2.2 Nhận xét chung về công tác kế toán. 39
  3.2.3 Nhận xét chung về tình hình thanh khoản của Công ty : 39
  3.3 Kiến nghị 41
  KẾT LUẬN 43
  TÀI LIỆU KHAM KHẢO: 44

  Xem Thêm: Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Kế toán vốn bằng tiền và các khoản phải thu tại công ty cổ phần bệnh viện máy tính quốc tế icare sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status