Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Nhất Hương

  webtailieu webtailieu Đang Ngoại tuyến (2053 tài liệu)
  Quản lý cao cấp
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Nhất Hương

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2013
  Đề tài: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Nhất Hương
  MỤC LỤC
  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT . iv20
  DANH MỤC CÁC BẢNG v
  DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, ĐỒ THIỊ, SƠ ĐỒ, HÌNH ẢNH . ix
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA CÔNG TÁC TỔ CHỨC TẬP HỢP CHI
  PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH
  NGHIỆP SẢN XUẤT 4
  1.1. Khái niệm và phân loại chi phí sản xuất . 4
  1.1.1. Khái niệm . 4
  1.1.2 Phân loại chi phí sản xuất . 4
  1.2 Phương pháp kế toán tập hợp chi phí sản xuất . 7
  1.3 Giá thành sản phẩm và phân loại giá thành sản phẩm 7
  1.3.1 Khái niệm . 7
  1.3.2 Phân loại giá thành . 7
  1.4. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành sản phẩm 9
  1.4.1. Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất 9
  1.4.2. Đối tượng tính giá thành sản phẩm 9
  1.4.3. Mối quan hệ giữa đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá
  thành sản phẩm . 9
  1.5. Kỳ tính giá thành . 10
  1.6 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 10
  1.6.1 Khái niệm sản phẩm dở dang . 10
  1.6.2 Phương pháp đánh giá sản phẩm dở dang 11
  1.7 Phương pháp tính giá thành sản phẩm 14
  1.7.1 Phương pháp giản đơn (trực tiếp) 14
  1.7.2. Tính giá thành theo phương pháp loại trừ . 15
  1.7.3. Phương pháp hệ số . 16
  1.7.4. Phương pháp tỷ lệ . 17
  1.7.5. Phương pháp tính giá thành theo đơn đặt hàng . 18
  1.7.6. Phương pháp tính giá thành phân bước . 19
  1.7.7 . Phương pháp tính giá thành theo định mức 22
  1.8 Trình tự và nội dung kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm . 23
  1.8.1 Kế toán chi phí nguyên vật liệu . 24
  1.8.2 Kế toán chi phí nhân công trực tiếp . 29
  1.8.3 Kế toán chi phí sản xuất chung 29
  1.8.4 Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm (theo
  phương pháp kê khai thường xuyên) 32
  CHƯƠNG 2. TÌM HIỂU CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN
  XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH TÂN
  NHẤT HƯƠNG . 40
  2.1 Giới thiệu khái quát về công ty TNHH Tân Nhất Hương . 40
  2.1.1 Giới thiệu chung về công ty 40
  2.1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty . 40
  2.1.3 Lĩnh vực hoạt động 40
  2.1.4 Bộ máy tổ chức và quản lý của công ty Tân Nhất Hương . 41
  2.1.5 Tổ chức bộ máy kế toán và hình thức kế toán tại công ty 42
  2.2 Tìm hiểu công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm49
  2.2.1. Sản phẩm kem và đặc điểm quy trình sản xuất kem của công ty Tân Nhất
  Hương . 49
  2.2.2 Xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuất và đối tượng tính giá thành
  sản phẩm của công ty Tân Nhất Hương . 52
  2.2.3. Trình tự tổ chức hạch toán tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm của công ty
  Tân Nhất Hương . 52
  CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ VỀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP
  HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH
  TÂN NHẤT HƯƠNG . 114
  3.1 Nhận xét đánh giá về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản
  phẩm . 114
  3.1.1 Ưu điểm . 114
  3.1.2 Hạn chế của công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản
  phẩm . 114
  3.2 Kiến nghị nâng cao hiệu quả công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính
  giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Nhất Hương 115
  KẾT LUẬN 117
  TÀI LIỆU THAM KHẢO 118
  PHỤ LỤC . 119
  TÀI LIỆU THAM KHẢO
  1. Th.S Trịnh Ngọc Anh (2012), Kế Toán Tài Chính Phần 1, NXB Thanh Niên
  2. PGS.TS Võ Văn Nhị, Kế Toán Tài Chính, NXB Tài Chính
  3. PGS.TS Đặng Thị Loan (2004). Giáo Trình Kế Toán Tài Chính, NXB Thống

  4. TS. Nguyễn Khắc Hùng, Kế Toán Tài Chính (Phần 1), NXB Thống Kê

  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Nhất Hương
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty TNHH Tân Nhất Hương sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status