Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số giải pháp xâm nhập thị trường nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM-DV

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số giải pháp xâm nhập thị trường nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM-DV

  MỤC LỤC
  ef
  LỜI CẢM ƠN 4
  LỜI MỞ ĐẦU 7
  Đặt vấn đề: 7
  Mục tiêu nghiên cứu: 8
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài : 8
  Phương pháp nghiên cứu : 8
  Kết cấu đề tài : 8
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHIẾN LƯỢC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG NHẰM NÂNG CAO DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM . 9
  1.1 Thị trường. 9
  1.1.1 Khái niệm thị trường. 9
  1.1.2 Phân khúc thị trường. 10
  1.1.3 Lựa chọn thị trường mục tiêu. 13
  1.1.4 Định vị trong thị trường. 14
  1.2 Chiến lược xâm nhập thị trường. 16
  1.2.1 Khái niệm chiến lược. 16
  1.2.2 Khái niệm chiến lược xâm nhập thị trường. 18
  1.2.3 Các trường hợp sử dụng chiến lược xâm nhập thị trường. 19
  1.2.4 Mục tiêu chiến lược xâm nhập thị trường. 19
  1.2.5 Các phương pháp xâm nhập thị trường. 20
  1.2.6 Các biện pháp và nguồn lực thực hiện chiến lược xâm nhập thị trường. 20
  1.3 Tiêu thụ sản phẩm 21
  1.3.1 Khái niệm tiêu thụ sản phẩm 21
  1.3.2 Tầm quan trọng của tiêu thụ sản phẩm 22
  1.3.3 Những yếu tố ảnh hưởng đến việc tiêu thụ sản phẩm 23
  CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG CỦA CÔNG TY THÀNH PHỐ THỜI TRANG 32
  2.1 Tổng quan về Công Ty Thành Phố Thời Trang: 33
  2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển. 33
  2.1.2 Cơ cấu tổ chức. 34
  2.2 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty Thành Phố Thời Trang năm 2009-2011 37
  2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009-2011. 37
  Bảng 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009 - 2011. 37
  2.2.2 Bảng báo cáo kết quả tiêu thụ sản phẩm 38
  Bảng 2: Báo cáo kết quả tiêu thụ sản phẩm năm 2009-2011. 38
  2.3 Phân tích và đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh của Công Ty Thành Phố Thời Trang năm 2009-2011. 38
  2.3.1 Thị trường và khách hàng mục tiêu của công ty. 38
  2.3.2 Định vị các dòng sản phẩm hiện tại 40
  2.4 Một số kinh nghiệm xâm nhập thị trường nhằm nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm của Công Ty Thành Phố Thời Trang. 44
  2.4.1 Kinh nghiệm trong quá trình làm việc của bản thân người viết 44
  2.4.2 Khảo sát về thói quen tiêu dùng và phong cách thời trang của NgườiViệt Nam tháng 8/2012 45
  2.4.3 Thông tin nghiên cứu: 45
  2.4.4 Thị trương may mặc và nhu cầu của người tiêu dùng. 46
  2.4.5 Thói quen thời trang của người tiêu dùng Việt Nam 47
  CHƯƠNG 3: MỘT SÔ GIẢI PHÁP – KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG VÀ NÂNG CAO DOANH THU TIÊU THỤ SẢN PHẨM CỦA CÔNG TY TNHH SX-TM-DV THÀNH PHỐ THỜI TRANG 53
  3.1 Mục tiêu và phương hướng xâm nhập thị trường của Công Ty Thành Phố Thời Trang trong giai đoạn 2012-2015. 53
  3.1.1 Mục tiêu xâm nhập thị trường của công ty. 53
  3.1.2 Giải pháp xâm nhập thị trường của công ty. 53
  3.1.3 Kiến nghị xâm nhập thị trường của người viết 55
  3.2 Giải pháp – kiến nghị đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nâng cao doanh thu dựa trên chiến lược xâm nhập thị trường của Công Ty Thành Phố Thời Trang trong giai đoạn 2012-2015. 55
  3.2.1 Giải pháp đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nâng cao doanh thu của công ty. 55
  3.2.2 Kiến nghị đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nâng cao doanh thu của người viết 59
  KẾT LUẬN 60


  LỜI MỞ ĐẦUĐặt vấn đề:Trong nền kinh tế thị trường thì nhu cầu và khả năng chi tiêu của khách hàng quyết định đến toàn bộ quá trình kinh doanh của doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại, phát triển thì phải sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng trong khả năng chi tiêu của họ. Vì vậy, ngoài khâu thiết kế và sản xuất sản phẩm, mỗi doanh nghiệp đều chú trọng đến khâu tiêu thụ sản phẩm.
  Nền kinh tế của nước ta đang phát triển và định hình theo nền kinh tế thị trường. Vì vậy, nó chịu tác động rất lớn từ cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới kéo dài từ cuối năm 2007 đến nay. Vào giai đoạn khủng hoảng như hiện nay, việc tồn tại của doanh nghiệp quan trọng hơn rất nhiều so với những chiến lược, kế hoạch dài hạn. Cụ thể, việc tăng doanh thu thông qua tiêu thụ sản phẩm và cắt giảm, tối ưu hóa mọi chi phí là ưu tiên hàng đầu của doanh nghiệp.
  Kinh doanh trong nền kinh tế Việt Nam, công ty Thành Phố Thời Trang cũng đang phải đối mặt với vấn đề vượt qua khủng hoảng để tồn tại. Công ty đang nỗ lực cắt giảm và tối ưu hóa chi phí sản xuất và quản lý. Tuy nhiên, phương pháp giảm chi phí cũng có giới hạn của nó. Vì vậy, em đề nghị với ban lãnh đạo nên kết hợp việc tăng doanh thu với giảm chi phí để giúp công ty vượt qua giai đoạn khó khăn này.
  Qua 13 năm làm việc ở công ty, em hiểu rõ từ khâu sản xuất, tổ chức vận hành, quản lý cho đến khâu tiêu thụ. Em nhận định rằng công ty cần tăng doanh thu bằng cách xâm nhập sâu hơn vào thị trường hiện tại để chiếm thêm thị phần, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh trên thị trường mới.
  Với những vấn đề khách quan mà công ty đang đối mặt cộng với quan điểm và quyết tâm của mình, em quyết định thực hiện chuyên đề tốt nghiệp của mình với đề tài: Một số giải pháp xâm nhập thị trường nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM-DV Thành Phố Thời Trang.
  Mục tiêu nghiên cứu:Đề ra biện pháp cải thiện hệ thống thông tin phản hồi từ khách để hiểu sâu sắc hơn về thị trường hiện tại nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh và xâm nhập thị trường.
  Đề ra chiến lược xâm nhập thị trường hiệu quả trong 3 năm tới, kèm theo cơ kế kiểm soát thực thi chiến lược ở công ty Thành Phố Thời Trang.
  Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài :Đối tượng nghiên cứu
  - Những thông tin sơ cấp
  + Những thông tin phản hồi từ khách hàng mà công ty hiện có
  + Những thông tin phản hồi từ nội bộ công ty và hệ thống phân phối
  - Thông tin thứ cấp
  + Những nghiên cứu thị trường chung của ngành
  + Báo cáo kết quả marketing của công ty trong những năm gần nhất tìm được
  + Từ các báo cáo tài chính của doanh nghiệp: báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán & một số tài liệu khác.
  Phạm vi nghiên cứu: chiến lược xâm nhập thị trường nhằm nâng cao doanh thu từ hoạt động tiêu thụ sản phẩm
  Phương pháp nghiên cứu :Phân tích, tổng hợp tài liệu
  Nghiên cứu kết quả điều tra thị trường thực tế

  Kết cấu đề tài : gồm 3 chươngChương 1: Lý luận chung về chiến lược xâm nhập thị trường nhằm nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm.
  Chương 2: Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh và xâm nhập thị trường của công ty Thành Phố Thời Trang.
  Chương 3: Một số giải pháp – kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả xâm nhập trị trường và nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm của công ty Thành Phố Thời Trang.

  Xem Thêm: Một số giải pháp xâm nhập thị trường nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM-DV
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp xâm nhập thị trường nâng cao doanh thu tiêu thụ sản phẩm tại công ty TNHH SX-TM-DV sẽ giúp ích cho bạn.
  Lần sửa cuối bởi Linh Napie, ngày 26-11-2013 lúc 01:03.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status