Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPC

  Linh Napie Linh Napie Đang Ngoại tuyến (4058 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPC

  Khóa luận tốt nghiệp năm 2012
  Đề tài: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPCO 


  MỤC LỤC
  LỜI MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TÀI CHÍNH VÀ PHÂN TÍCH TÀI
  CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP . 11
  1. Một số khái niệm về tài chính doanh nghiệp: . 11
  1.1.Tài chính doanh nghiệp: 11
  1.2. Khái niệm quản trị tài chính doanh nghiệp: . 11
  1.3. Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp: . 12
  2. Ý nghĩa và mục đích của việc phân tích tài chính doanh nghiệp: 12
  3. Các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp: 13
  3.1.Phương pháp so sánh: 13
  3.2.Phương pháp phân tích theo tỷ số: 14
  3.3.Phương pháp phân tích theo Dupont: . 15
  4. Các tài liệu được sử dụng để phân tích tài chính doanh nghiệp: 15
  4.1.Bảng cân đối kế toán: . 15
  4.2.Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: 16
  5. Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp: 18
  5.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính: . 18
  5.1.1.Phân tích tình hình tài chính qua bảng CĐKT: 18
  5.1.2.Phân tích tài chính qua bảng báo cáo KQKD: . 20
  5.1.3.Phân tích tình hình tài chính qua báo cáo lưu chuyển tiền tệ: . 20
  5.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng của doanh nghiệp: . 21
  5.2.1.Phân tích chỉ tiêu thanh toán: . 21
  5.2.2.Hệ số phản ánh cơ cấu nguồn vốn và cơ cấu tài sản: . 23
  5.2.4.Các chỉ tiêu sinh lời: . 26
  5.3.Phân tích tổng hợp tình hình tài chính bằng phương trình Dupont: . 27
  CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  CÔNG TY TNHH MTV THUYỀN VIÊN VIPCO 29
  1. Tổng quan về công ty: . 29
  1.1.Giới thiệu chung về công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: . 29
  1.2.Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH MTV Thuyền
  viên VIPCO: 29
  1.3.Chức năng và nhiệm vụ của công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: 31
  1.4.Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: 31
  : . 32
  : 33
  .
  . 35
  1.6. Những thuận lợi và khó khăn của công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO.
  . 36
  2. Phân tích tình hình tài chính của công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: 37
  2.1.Phân tích khái quát tình hình tài chính: . 37
  2.1.1.Phân tích qua bảng CĐKT: 37
  2.1.2.Phân tích qua báo cáo KQKD: . 45
  2.2.Phân tích các chỉ tiêu tài chính đặc trưng: 48
  2.2.1.Các chỉ tiêu thanh toán: 48
  2.2.2.Các chỉ tiêu cơ cấu: 50
  2.2.4.Các chỉ tiêu sinh lời: . 55
  2.2.5. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính của công ty: 56
  2.3. Phân tích tổng hợp tình hình tài chính của công ty bằng phương trình Dupont: . 58
  3. Đánh giá chung về hoạt động tài chính của công ty TNHH MTV Thuyền viên
  VIPCO: 62
  CHƯƠNG III: MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH
  TẠI CÔNG TY TNHH MTV THUYỀN VIÊN VIPCO 63
  1.Mục tiêu, phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới: 63
  2.Một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình hình tài chính của công ty
  TNHH MTV Thuyền viên VIPCO: . 64
  2.1.Biện pháp1: Giảm các khoản phải thu – tích cực thu hồi nợ: . 64
  2.2.Biện pháp 2: Tiết kiệm chi phí quản lý doanh nghiệp nhằm cải thiện tình hình
  tài chính: 71
  2.3.Kiến nghị: 76
  KẾT LUẬN 77


  LỜI MỞ ĐẦU
  Cùng với sự phát triển mở của hội nhập của nền kinh tế, sự phong phú đa
  dạng của các loại hình doanh nghiệp. Phân tích tài chính ngày càng trở lên quan
  trọng và cần thiết không chỉ với các nhà quản lý doanh nghiệp mà còn thu hút sự
  quan tâm chú ý của nhiều đối tượng khác. Việc thường xuyên tiến hành phân
  tích tình hình tài chính sẽ giúp cho các nhà quản trị thấy rõ thực trạng hoạt động
  tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh trong kì của doanh nghiệp cũng như xác
  đị nh được m ột cách đ ầy đủ, đúng đ ắn nguyên nhân, mức độ ảnh hưởng của các nhân
  t ố, thông tin có th ể đánh giá tiềm năng hiệu quả sản xuất kinh doanh cũng như r ủi ro
  và triển vọng trong tương lai của doanh nghiệp, giúp lãnh đạo doanh nghiệp đưa ra
  những giải pháp hữu hiệu, những quyết định chính xác nhằm nâng cao chất lượng
  công tác quản lý kinh doanh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh
  nghi ệp.
  Nhận thức được tầm quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính đối
  với sự phát triển của doanh nghiệp, kết hợp với kiến thức lý luận được tiếp thu ở
  nhà trường và tài liệu tham khảo thực tế cùng với sự giúp đỡ hướng dẫn nhiệt
  tình của cô Lã Thị Thanh Thủy, cùng toàn thể các cô chú, anh chị trong công
  ty, em đã mạnh dạn chọn đề tài “Một số biện
  pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH MTV Thuyền viên
  VIPCO”.
  Đề tài nhằm nghiên cứu tìm hiểu, phân tích và đánh giá các báo cáo tài chính,
  vì nó phản ánh một cách tổng hợp nhất về tình hình công nợ, nguồn vốn, tài sản, các
  chỉ tiêu về tình hình tài chính cũng như kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của
  doanh nghiệp.
  Kết cấu của chuyên đề ngoài phần lời mở đầu và kết luận gồm 3 phần chính:
  Phần 1: Cơ sở lí luận về tài chính và phân tích tài chính doanh nghiệp.
  Phần 2: Phân tích thực trạng tình hình tài chính tại công ty TNHH MTV
  Thuyền viên VIPCO.
  Phần 3: Một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính nhằm nâng cao hiệu quả
  sản xuất kinh doanh tại công ty TNHH MTV Thuyền viên VIPCO

  Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPC
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH một thành viên thuyền viên VIPC sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status