Tìm kiếm
Đang tải khung tìm kiếm
Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Công tác quản lý vốn lưu động tại công ty ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ

  Mit Barbie Mit Barbie Đang Ngoại tuyến (2263 tài liệu)
  .:: Silver Member ::.
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Công tác quản lý vốn lưu động tại công ty ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ

  MỤC LỤC

  Lời núi đầu
  PHẦN I
  CƠ SỞ Lí LUẬN VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH, HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
  I-Phõn tớch cấu trỳc tài chớnh doanh nghiệp: 1
  1. Khái quát chung về doanh nghiệp và cÍu trúc tài chính doanh nghiệp: 1
  1.1. Khái quát về doanh nghiệp và các loại hình doanh nghiệp: 1
  1.2. Khái quát về cÍu trúc tài chính doanh nghiệp 2
  2. Tài liệu và phương pháp phân tích cÍu trúc tài chính doanh nghiệp 3
  2.1. Tài liệu dùng phân tích cÍu trúc tài chính doanh nghiệp 3
  2.2. Phương pháp phân tích cÍu trúc tài chính doanh nghiệp 3
  3. Phân tích cÍu trúc tài sản của doanh nghiệp 4
  3.1. Khái quát chung về cÍu trúc tài sản của doanh nghịêp 4
  3.2. Các chỉ tiêu dùng để phân tích cÍu trúc tài sản doanh nghiệp 4
  3.3. Mĩt sỉ đề cèn chú ý khi phân tích cÍu trúc tài chính doanh nghiệp 6
  4. Phân tích cÍu trúc nguơn vỉn của doanh nghiệp 7
  4.1. Khái quát về cÍu trúc nguơn vỉn của doanh nghiệp 7
  4.2. Phân tích tính tự chủ về tài chính của doanh nghiệp 7
  4.3. phân tích tính ưn định của nguơn tài trợ của doanh nghiệp 8
  5. Phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp 9
  5.1. Khái quát chung về cân bằng tài chính doanh nghiệp 9
  5.2. Các chỉ tiêu dùng để phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp 9
  5.2.1. Vỉn lưu đĩng ròng và phân tích cân bằng tài chính 9
  5.2.2. Nhu cèu vỉn lưu đĩng ròng và phân tích cân bằng tài chính doanh nghiệp 12
  6. Các nhân tỉ ảnh hưịng đến cÍu trúc tài chính doanh nghiệp 13
  II. CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH: 14
  1. Khái quát về hiệu quả và các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính 14
  2. Mỉi quan hệ giữa cÍu trúc tài chính và hiệu quả tài chính doanh nghiệp 15
  III. CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP: 16
  2. Chỉ tiêu dùng để đánh giá rủi ro tài chính doanh nghiệp. 16
  3. Mỉi quan hệ giữa cÍu trúc tài chính và rủi ro tài chính doanh nghiệp 17

  PHẦN II
  THỰC TRẠNG VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA Nể ĐẾN HIỆU QUẢ VÀ RỦI RO TÀI CHÍNH

  I. QUÁ TRèNH HèNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CễNG TY 18
  1.Quỏ trỡnh hỡnh thành : 18
  2.Quỏ trỡnh phỏt triển. 19
  4.Cơ cấu bộ mỏy tổ chức và quản lý tại cụng ty : 19
  II.TỔ CHỨC CễNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CễNG TY : 22
  1. Tổ chức bộ mỏy kế toỏn : 22
  1Tổ chức chứng từ kế toỏn : 24
  2Tổ chức hệ thống sổ kế toỏn : 25
  II. Phân tích cÍu trúc tài sản tại công ty điện mỏy và kỷ thuật cụng nghệ: 26
  1. Cỏc chỉ tiờu chủ yếu phản ỏnh cấu trỳc tài sản: 26
  2 phõn tớch biến động của tài sản: 27
  3. Phân tích cÍu trúc nguơn vỉn tại công ty điện mỏy và kỷ thuật cụng nghệ: 31
  2.1. Phân tích tính tự chủ về tài chính tại công ty điện mỏy và kỷ thuật cụng nghệ: 31
  2.2. Phân tích tính ưn định của nguơn tài trợ tại công ty điện mỏy và kỷ thuật cụng nghệ: 33
  3.1 Phân tích cân bằng tài chính dài hạn tại công ty điện mỏy và kỷ thuật cụng nghệ: 35
  3.2. Phân tích cân bằng tài chính ngắn hạn tại công ty điện mỏy và kỷ thuật cụng nghệ: 37
  3.2.1. Phân tích cân bằng tài chính qua chỉ tiêu NCVLĐR và NQR 37
  RE 41
  3.2.2. CÍu trúc nợ phải thu, hàng tơn kho và cân bằng tài chính ngắn hạn 42
  PHẦN III
  MỘT SỐ í KIẾN NHẰM HOÀN THIỆN CễNG TÁC QUẢN Lí CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CễNG NGHỆ

  I. PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI ĐẾN HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CễNG NGHỆ: 45
  III. PHÂN TÍCH SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA CẤU TRÚC TÀI CHÍNH ĐẾN RỦI RO TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CễNG NGHỆ: 47
  I. ĐÁNH GIÁ TỔNG QUÁT VỀ CẤU TRÚC TÀI CHÍNH TẠI CễNG TY ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CễNG NGHỆ: 49
  1. Về công tác tư chức phân tích cÍu trúc tài chính 49
  2. Đánh giá chung về cÍu trúc tài chính hiện tại của công ty 49
  II. Quản lý cÍu trúc tài chính trong ngắn hạn tại công ty điện mỏy và kỷ thuật cụng nghệ: 50
  1. Quản lý tỉt khoản phải thu khách hàng và cân bằng tài chính 50
  2. Quản trị hàng tồn kho và cải thiện cõn bằng tài chớnh: 52
  3. Xây dựng qui trình lỊp dự toán tài chính nhằm đảm bảo cân bằng tài chính tại công ty điện mỏy và kỷ thuật cụng nghệ: 52
  A. TSLĐ & ĐTNH 55
  Kết luận

  Xem Thêm: Công tác quản lý vốn lưu động tại công ty ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác quản lý vốn lưu động tại công ty ĐIỆN MÁY VÀ KỶ THUẬT CÔNG NGHỆ sẽ giúp ích cho bạn.
  ♂ + ♂ = ✖:frown:
  ♀ + ♀ = ✔:eek:
  ♀ + ♂ = ✔:wink:
  ♂ + ♀ + ♀ = ✔✔:smoke: ( Best Choice !)
  ♂ + ♀ + ♂ = DP
  :rolleyes: (NO! Sword Crossing!)
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status